Hana Matějkovská Kubešová a kol.

Akutní stavy v geriatrii
nakl.: Galén
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7262-620-5
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Autonomie ve stáří

Kapitoly z gerontosociologie

Dana Sýkorová

Autonomie ve stáří
nakl.: Slon
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-86429-62-5
cena:
 260,-

Domácí násilí

Kontext, dynamika a intervence

Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol.

Domácí násilí
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7367-690-2
cena:
 295,-

Jaromír Matějek

Dříve projevená přání pacientů
nakl.: Galén
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7262-850-6
cena:
 200,-

cena na ISIC:
 180,-

Monografie

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi
nakl.: UK Praha
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-87146-31-6
cena:
 158,-

Antonín Mokrejš

Duchovní ráz naší doby
nakl.: Triton
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7254-960-3
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Jaromír Janata

Dvojí svět
nakl.: Maxdorf
1. vyd., 1997
ISBN-10: 80-85800-65-9
cena:
 135,-

Etické a právní aspekty asistované reprodukce

Situace ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004

Jiří Dostál

Etické a právní aspekty asistované reprodukce
nakl.: UP Olomouc
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-244-1700-4
cena:
 255,-

Petr Weiss

Etické otázky v psychologii
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7367-845-6
cena:
 555,-

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kol.

Etické problémy medicíny na prahu 21. století
nakl.: Grada
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-5471-0
cena:
 690,-

cena na ISIC:
 621,-

Marie Opatrná

Etické problémy v onkologii
nakl.: Mladá fronta
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-204-1876-0
cena:
 300,-

Jan Vitoň, Miloš Velemínský st.

Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí -
nakl.: Triton
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7387-844-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Etika a komunikace v medicíně

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Etika a komunikace v medicíně
nakl.: Grada
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-247-3976-2
cena:
 749,-

cena na ISIC:
 674,-

Soňa Matochová

Etika a právo v kontextu lékařské etiky
nakl.: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4757-0
cena:
 423,-

Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Ovreeide, Fredi Lang

Etika pro evropské psychology
nakl.: Triton
1. české vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7387-415-5
cena:
 249,-

Jana Kutnohorská, Martina Cichá, Radoslav Goldmann

Etika pro zdravotně sociální pracovníky
nakl.: Grada
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-247-3843-7
cena:
 89,-

cena na ISIC:
 80,-

Etika v ošetřovatelství

Pomocný učební text

Jaroslava Fišerová

Etika v ošetřovatelství
nakl.: NCO NZO
ID: ID3025
cena:
 78,-

Josef Kuře, Marek Petrů a kol.

Filosofie medicíny v českých zemích
nakl.: Triton
1. vyd., 2016
ISBN-13: 978-80-7387-972-3
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Gordon Graham

Filosofie umění
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-85947-53-6
cena:
 245,-

Géniové na prahu nové medicíny

filozofie konvenční léčby pod palbou argumentů

Karel Machala

Géniové na prahu nové medicíny
nakl.: Anag
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7263-801-7
cena:
 249,-

Health, Disease, Normality

Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně č. 11

Jiří Vácha

Health, Disease, Normality
nakl.: LFMU
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-210-3389-4
cena:
 23,-

Mahendra Perera

Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti
nakl.: Triton
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7387-597-8
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Zuzana Havrdová a kol.

Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-87398-06-7
cena:
 120,-

Informovaný souhlas

Proč a jak?

Helena Haškovcová

Informovaný souhlas
nakl.: Galén
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7262-497-3
cena:
 190,-

cena na ISIC:
 171,-

Pascal Ide

Je zygota lidskou osobou?
nakl.: Triton
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7387-526-8
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Peter Kukumberg

K niektorým etickým otázkam súčasnej medicíny
nakl.: Herba
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-89171-52-1
cena:
 222,-

Jozef Kuře a kol.

Kapitoly z lékařské etiky
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-5951-1
cena:
 505,-

Alica Slamková, Ľubica Poledníková

Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti
nakl.: Osveta
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-8063-379-0
cena:
 190,-

 1 / 2   1  2   následující strana