Domácí lékařská literatura -> Psychologie, psychiatrie

Jiří Beran

Acta psychiatrica postgradualia bohemica
nakl.: Galén
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7262-271-4
cena:
 95,-

cena na ISIC:
 86,-

ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD - obrázek není k dispozici
nakl.: Galén
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7262-630-4
cena:
 190,-

cena na ISIC:
 171,-

Geri Millerová

Adiktologické poradenství - obrázek není k dispozici
nakl.: Galén
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7262-765-3
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Jan Poněšický

Agrese, násilí a psychologie moci
nakl.: Triton
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7254-593-0
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Klára Látalová

Agresivita v psychiatrii
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4454-4
cena:
 369,-

cena na ISIC:
 332,-

Anatomie a fyziologie člověka

pro humanitní obory

Alena Merkunová, Miroslav Orel

Anatomie a fyziologie člověka - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-1521-6
cena:
 429,-

cena na ISIC:
 386,-

Asertivita v partnerství

psychologie pro každého

Ján Praško

Asertivita v partnerství - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-247-1246-6
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Jaroslav Debef

Aurikuloterapie v řádu a praxi
nakl.: Triton
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7387-487-2
cena:
 459,-

cena na ISIC:
 413,-

Jozef Hašto

Autogenní trénink
nakl.: Triton
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7254-516-7
cena:
 35,-

cena na ISIC:
 32,-

Autonomie ve stáří

Kapitoly z gerontosociologie

Dana Sýkorová

Autonomie ve stáří
nakl.: Slon
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-86429-62-5
cena:
 260,-

Lívia Vavrušová a kol.

Bipolární porucha
nakl.: Osveta
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-8063-161-1
cena:
 105,-

Bláznit je lidské

Učebnice psychiatrie a psychologie

Klaus Dõrner, Ursula Plog

Bláznit je lidské
nakl.: Grada
1998
ISBN-10: 80-7169-628-5
cena:
 949,-

cena na ISIC:
 854,-

Richard Rokyta, Miloslav Kršiak, Jiří Kozák

Bolest
nakl.: Tigis
2. přeprac. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-87323-02-1
cena:
 1 700,-

Burnout syndrom jako mezioborový jev

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv

Burnout syndrom jako mezioborový jev
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-5114-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Carl Gustav Jung

Červená kniha
nakl.: Portál
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7367-767-1
cena:
 3 850,-

cena na ISIC:
 3 465,-

Jiří Raboch, Irena Zrzavecká, Pavel Doubek, Martin Anders

Česká psychiatrie a svět
nakl.: Galén
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7262-273-0
cena:
 250,-

cena na ISIC:
 225,-

Vladimír Pidrman

Demence
nakl.: Grada
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-247-1490-5
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Deprese a stres

Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy

Erik Herman, Pavel Doubek

Deprese a stres
nakl.: Maxdorf
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7345-157-8
cena:
 195,-

Marek Preiss

Deprese a výkon
nakl.: Psychiatrické centrum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-87142-02-8
cena:
 163,-

Michal Maršálek

Deprese u schizofrenie
nakl.: Maxdorf
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7345-116-5
cena:
 195,-

Lívia Vavrušová a kol.

Depresia
nakl.: Osveta
2008
ISBN-13: 978-80-8063-280-9
cena:
 260,-

Depresivní onemocnění

Prokletí silných

Tim Cantopher

Depresivní onemocnění
nakl.: Tim Cantopher
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7263-768-3
cena:
 249,-

Vladimír Hort, Michal Hrdlička, Jana Kocourková, Eva Malá a kol.

Dětská a adolescentní psychiatrie
nakl.: Portál
2. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-404-5
cena:
 619,-

cena na ISIC:
 557,-

Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kol.

Dětská klinická psychologie
nakl.: Grada
4. přeprac. a dopl. vyd., 2006
ISBN-13: 978-80-247-1049-5
ISBN-10: 80-247-1049-8
cena:
 639,-

cena na ISIC:
 575,-

Eva Vaníčková

Dětská prostituce
nakl.: Grada
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-247-1138-9
cena:
 125,-

cena na ISIC:
 113,-

Dětský autismus

Přehled současných poznatků

Michal Hrdlička, Vladimír Komárek a kol.

Dětský autismus
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-813-9
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Průvodce pro každodenní praxi

Jindřiška Perušičová

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)
nakl.: Maxdorf
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7345-357-2
cena:
 195,-

Viktor Lechta a kol.

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
nakl.: Osveta
2. vyd., 2002
ISBN-10: 80-8063-100-X
cena:
 200,-