Biofyzika

Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Rosina Jozef, Vránová Jana, Kolářová Hana, Stanek Jiří

Biofyzika
nakl.: Grada
1. vyd, 2013
ISBN-13: 978-80-247-4237-3
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

J. Rosina, H. Kolářová, J. Stanek

Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů
nakl.: Grada
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-247-1383-7
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

Ivo Hrazdíra, Vojtěch Mornstein, Aleš Bourek, Jiřina Škorpíková

Fundamentals of Biophysics and Medical Technology
nakl.: MU Brno
2nd revised edition, 2012
ISBN-13: 978-80-210-5758-6
cena:
 180,-

Fyzika stručně a jasně

přehled fyziky v příkladech a testových otázkách

Hana Kolářová, Roman Kubínek

Fyzika stručně a jasně - obrázek není k dispozici
nakl.: UP Olomouc
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-244-2083-7
cena:
 315,-

Ivo Hrazdíra

Lékařská biofyzika a přístrojová technika
nakl.: Neptun
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-902896-1-4
cena:
 863,-

Leoš Navrátil, Jozef Rosina

Medicínská biofyzika
nakl.: Grada
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-247-1152-4
cena:
 570,-

cena na ISIC:
 513,-

Petr Malý

Optika
nakl.: Karolinum
2. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-246-2246-0
cena:
 370,-

Overview of Physics

Minimum Knowledge Required for Entrance Test - A Guide to English Physical Terminology / Second Revised Edition

Vojtěch Mornstein

Overview of Physics
nakl.: MU Brno
2. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5192-8
cena:
 110,-

E. Svoboda a kol.

Přehled středoškolské fyziky
nakl.: Prometheus
4. aktual. vyd., 2006
ISBN-13: 978-80-7196-307-3
cena:
 326,-

Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká

Sbírka úloh z fyziky
nakl.: Karolinum
3. nezměněné vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-246-1935-4
cena:
 130,-

I. Hrazdira, V. Mornstein, J. Škorpíková

Základy biofyziky a zdravotnické techniky
nakl.: Neptun
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86850-01-3
cena:
 603,-

Jiří Beneš a kol.

Základy lékařské biofyziky - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
3. uprav. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-246-2034-3
cena:
 250,-

Jiří Beneš, Pravoslav Stránský, František Vítek

Nedostupné
Základy lékařské biofyziky
nakl.: Karolinum
2. přeprac. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1386-4
cena:
 195,-