Hana Matějkovská Kubešová a kol.

Akutní stavy v geriatrii
nakl.: Galén
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7262-620-5
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Jiří Štikar, Jiří Hoskovec, Jana Šmolíková

Bezpečná mobilita ve stáří
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1339-0
cena:
 140,-

Věra Kleplová, Dobromila Pilná

Cvičení (nejen) pro seniory
nakl.: Poznání
2. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-87419-21-2
cena:
 170,-

Dlouhodobá péče

geriatrické aspekty a kvalita péče

Iva Holmerová a kol.

Dlouhodobá péče
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5439-0
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kol.

Farmakoterapie v geriatrii
nakl.: Grada
1. vyd., 2016
ISBN-13: 978-80-247-5229-7
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Geriatria

Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík

Geriatria
nakl.: Herba
1. vyd., 2010, 608 str., čb., váz., 195x265 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89171-73-6
cena:
 1 972,-

František Németh

Geriatria a geriatrické ošetrovatel´stvo
nakl.: Osveta
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-8063-314-1
cena:
 220,-

Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík

Geriatria pre praktického lekára
nakl.: Herba
3. dopl. a přeprac. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-89631-31-5
cena:
 699,-

Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss a kol.

Geriatrická onkologie
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-204-3738-9
cena:
 638,-

Kateřina Brzáková Besková

Geriatrická problematika v pastorální péči
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-246-2296-5
cena:
 170,-

Ľubica Poledníková a kol.

Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo
nakl.: Osveta
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-8063-208-1
cena:
 230,-

Geriatrie od A do Z

pro sestry

Matthias Schuler, Peter Oster

Geriatrie od A do Z
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-3013-4
cena:
 479,-

cena na ISIC:
 431,-

Eva Topinková

Geriatrie pro praxi
nakl.: Galén
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7262-365-6
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Gerontologie

Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd

Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kol.

Gerontologie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-246-2628-4
cena:
 330,-

Pavel Mühlpachr

Gerontopedagogika
nakl.: MU Brno
2. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-5029-7
cena:
 160,-

Lužný Jan

Gerontopsychiatrie
nakl.: Triton
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7387-573-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Roman Jirák et al.

Gerontopsychiatrie
nakl.: Galen
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7262-873-5
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Hospic do kapsy

Příručka pro domácí paliativní týmy

Alžběta Marková a kol.

Hospic do kapsy
nakl.: Cesta domů
2. aktual. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-905809-4-7
cena:
 330,-

Marie Svatošová

Hospice a umění doprovázet
nakl.: Karmelitánské nakladatelství
7. dopl. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7195-580-1
cena:
 139,-

Tomáš Novák, The Beastess

Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4623-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Bryden Christine

Jaká budu umírat?
nakl.: Triton
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7387-641-8
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Mária Ondriášová

Kapitoly z gerontopsychiatrie
nakl.: Herba
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-89631-11-7
cena:
 399,-

Andrea Pokorná

Komunikace se seniory
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-3217-8
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Iva Holmerová, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Wija

Křehký pacient a primární péče
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-4026-3
cena:
 645,-

cena na ISIC:
 581,-

Kvalita života seniorů

v domovech pro seniory

Dagmar Dvořáčková

Kvalita života seniorů
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-4138-3
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Kvalita života seniorů

v kontextu ošetřovatelství

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková

Kvalita života seniorů
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4772-9
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Richard Rokyta, Jitka Fricová, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Ivan Vrba

Léčba bolesti ve stáří
nakl.: Mladá Fronta
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-204-2662-8
cena:
 220,-

Hugo Přibyl

Lidské potřeby ve stáří
nakl.: Maxdorf
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-7345-437-1
cena:
 195,-

 1 / 3   1  2  3   následující strana