Domácí lékařská literatura -> Pracovní lékařství

Pracovní lékařství

pro všeobecné praktické lékaře

Květa Švábobá, Milan Tuček, Marie Nakládalová, Petr Herle

 Pracovní lékařství
nakl.: Raabe
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-87553-74-9
cena:
 499,-

Bez praxe nepřijímáme!

Dobrý dojem - nejkratší cesta k úspěchu

Alena Hájková

Bez praxe nepřijímáme!
nakl.: Galén
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7262-417-2
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Hušáková Zdeňka, Matějková Martina

DPH ve zdravotnictví,školství a sociálních službách
nakl.: C. H. Beck
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7400-438-4
cena:
 390,-

DRG v praxi

Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2012

Jiří Šedo

DRG v praxi
nakl.: Galen
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7262-950-3
cena:
 150,-

Hippokratovské hovory

Setkání s osobnostmi české medicíny

Mgr. Martin Čermák (ed.)

Hippokratovské hovory
nakl.: Mladá Fronta
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-204-2797-7
cena:
 320,-

Bohuslav Málek a kol.

Hygiena práce
nakl.: Sobotáles
2. aktual. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-86817-46-0
cena:
 385,-

Zorjan Jojko, Marie Duřpektová

Nedostupné
Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu
nakl.: Raabe
1. vyd., 2012
ID: ID12-1805-546x
cena:
 1 650,-

Radko Obereignerů

Komunikační dovednosti ve službách medicíny
nakl.: Admira
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-904217-2-1
cena:
 190,-

Oto Košta

Management úspěšné ordinace praktického lékaře
nakl.: Grada
1.vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4422-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Jiří Vévoda

Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4732-3
cena:
 299,-

Nevzdávat se naděje

Jedna žena, 90 000 změněných životů

Hawa Abdiová

Nevzdávat se naděje
nakl.: Triton
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7387-707-1
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR

Nový seznam zdravotních výkonů 2013
1. vyd., 2013
ID: ID3051
cena:
 150,-

Milan Kamínek

Ortodoncie
nakl.: Grada
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7492-112-4
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Parodontologie od A do Z

Základy pro praxi

Peter Eickholz

Parodontologie od A do Z
nakl.: Quintessenz
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-86979-10-6
cena:
 1 610,-

Mitsuhiro Tsukiboshi

Plán ošetření při poranění zubů
nakl.: Quintessenz
2. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-86979-11-3
cena:
 1 265,-

Posudkové lékařství

pro studenty lékařských fakult

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela a kol.

Posudkové lékařství
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-5950-4
cena:
 239,-

Ošlejšková H., a kol.

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice
nakl.: Solen
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7471-000-1
cena:
 79,-

Pracovnělékařské služby

Povinnosti zaměstnavatelů

Bořivoj Šubrt, Milan Tuček

Pracovnělékařské služby
nakl.: Anag
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7263-820-8
cena:
 399,-

Pracovní lékařství

Základy primární pracovnělékařské péče

P. Brhel a kol.

Nedostupné
Pracovní lékařství
nakl.: NCO NZO
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7013-414-3
cena:
 332,-

Jana Pazderová - Vejlupková a kol.

Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství
nakl.: Galén
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7262-339-7
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Rostislav Čevela a kol.

Sociální a posudkové lékařství
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-246-2938-4
cena:
 210,-

Bohumil Seifert, Libuše Čeledová a kolektiv

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-246-2082-4
cena:
 200,-