Karel Štulík a kol.

Analytické separační metody
nakl.: Karolinum
dotisk 1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-0852-9
cena:
 280,-

Olga Votrubová

Anatomie rostlin
nakl.: Karolinum
3. přeprac. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-246-1867-8
cena:
 220,-

Biomedicínská informatika I

Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví

Jana Zvárová, Petr Hanzlíček, Jiří Hejl, Zdenek Jirkovec, Hynek Pikhart, Vladimír Přibík, Václava Smitková, Karel Zvára

Biomedicínská informatika I
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-246-0609-7
cena:
 160,-

Biomedicínská informatika II

Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí

Jiří Nedoma, Jiří Stehlík, Miroslav Bartoš, Fantišek Denk, Valér Džupa, Jiří Fousek, Ivan Hlaváček, Zdeněk Klézl, Ivo Květ

Biomedicínská informatika II
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-246-1227-5
cena:
 480,-

Biomedicínská statistika III.

Statistické metody v epidemiologii - soubor (Svazek 1 a 2)

Vladimír Bencko a kol.

Biomedicínská statistika III.
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-246-0765-4
cena:
 380,-

Biomedicínská statistika IV.

Základy statistiky v prostředí R

Karel Zvára

Biomedicínská statistika IV.
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-246-2245-3
cena:
 260,-

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie

Všeobecná část, Skripta UK Praha

Eva Kohlíková

Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie
nakl.: Karolinum
2. vyd., 2003
ISBN-10: 80-246-0717-4
cena:
 250,-

Dermatovenerologie

Učební texty pro bakaláře, Skripta UK Praha

Milena Jirásková

Dermatovenerologie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-246-0636-4
cena:
 210,-

Aleš Bartoš a kol.

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-246-0921-5
cena:
 260,-

Embryologie pro pediatry

Učebnice pro lékařské fakulty

Zdeněk Vacek

Embryologie pro pediatry
nakl.: Karolinum
2., dopl. vyd., 1992, 314 str., bar., váz., 163x238 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7066-562-9
cena:
 98,-

Jana Přívratská a kolektiv

English in the Medical Profession
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-246-0151-6
cena:
 190,-

Epidemiologie

Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí

Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová

Epidemiologie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-246-1232-1
cena:
 240,-

Histologie II

Skripta UK Praha

Petr Hach, Zuzana Jirsová

Histologie II
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2003, 81 str., brož.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0476-0
cena:
 90,-

Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil

I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-246-1100-7
cena:
 200,-

Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil

I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka
nakl.: Karolinum
1. dotisk 3. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-246-1709-1
cena:
 210,-

Kapitoly z klinické biochemie

2. doplněné a přepracované vydání

Petr Schneiderka a kol.

Kapitoly z klinické biochemie
nakl.: Karolinum
2. dopl. přeprac. vyd., 2004
ISBN-10: 80-246-0678-X
cena:
 350,-

Vladimíe Pacovský

Medicínská terminologie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-246-0884-7
cena:
 100,-

Hana Hecová, Květoslava Monhartová

Nedostupné
Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů.
nakl.: Karolinum
1. vyd., 1. dotisk, 2006
ISBN-10: 80-246-1071-X
cena:
 80,-

Milada Švecová a kol.

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I
nakl.: Karolinum
2. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-1010-8
cena:
 190,-

Jan Kolín

Nedostupné
Oční lékařství
nakl.: Karolinum
2., přeprac. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1325-3
cena:
 130,-

Ivan Hadraba

Ortopedická protetika, II. část
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-10: 80-246-1296-8
cena:
 100,-

Bohuslav Ošťádal

Patologická fyziologie srdce a cév
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-246-0597-X
cena:
 150,-

Jaromír Musil, František Petřik, Trefný Martin a kol.

Pneumologie - učební texty univerzity Karlovy v Praze
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-0993-2
cena:
 230,-

Praktikum umělé výživy

Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy

Jiří Charvát, Milan Kvapil

Praktikum umělé výživy
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-10: 80-246-1303-4
cena:
 150,-

Přehled anatomie

Skripta UK Praha

Miloslava Elišková, Naňka Ondřej

Nedostupné
Přehled anatomie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1216-4
cena:
 350,-

Učební texty UK v Praze

Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie
nakl.: Věra Klimešová, Lenka Kubicová, Karel Palát, Jaroslav Sova
2. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1439-7
cena:
 130,-

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti

Forensic-Medicine Diagnostics of Sudden Death

Ivan Bouška, Pavel Toupalík

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1327-7
cena:
 70,-

Stomatologie

Skripta UK Praha

Eva Gojišová a kol.

Stomatologie
nakl.: Karolinum
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7184-865-4
cena:
 120,-

 1 / 2   1  2   následující strana