Domácí lékařská literatura -> Učebnice pro zdravotní školy

Anatomie a fyziologie člověka

pro humanitní obory

Alena Merkunová, Miroslav Orel

Anatomie a fyziologie člověka
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-1521-6
cena:
 429,-

cena na ISIC:
 386,-

Věra Topilová

Anglicko-český / česko-anglický lékařský slovník
nakl.: Grada
1. vyd, 1999
ISBN-10: 80-7169-284-0
cena:
 1 179,-

cena na ISIC:
 1 061,-

Karolina Friedlová

Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
nakl.: Grada
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-247-1314-4
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Jaroslav Odstrčil

Biochemie
nakl.: NCO NZO (IDV PZ)
2. dopl. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7013-425-9
cena:
 318,-

Biologie

pro zdravotnické školy

Jaroslav Odstrčil, Antonín Hrůza

Biologie
nakl.: NCO NZO
5. přeprac. a rozšíř. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7013-471-9
cena:
 378,-

Eduard Kočárek

Biologie člověka 1
nakl.: Scientia
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-86960-47-0
cena:
 397,-

Eduard Kočárek

Biologie člověka 2
nakl.: Scientia
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-86960-48-7
cena:
 271,-

Český jazyk

pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů

Antonín Tejnor, Zdeněk Hlavsa a kol.

Český jazyk
nakl.: SPN
2., přepracované vyd., 1999
ISBN-10: 80-85937-30-1
cena:
 97,-

Český jazyk v kostce

Přepracované vydání 2007

Marie Sochrová

Český jazyk v kostce
nakl.: Fragment
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-253-0189-0
cena:
 149,-

Věra Martinková, Zdeňka Kučerová, Daniela Fochová

Nedostupné
Čítanka 1
nakl.: Tripolia
2. přeprac. vyd., 2001
ISBN-10: 80-86448-14-2
cena:
 110,-

Čítanka 2

Věra Martinková a kol.

Nedostupné
Čítanka 2
nakl.: Tripolia
2., přepracované vyd., 2001, 384 str., bar., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-86448-05-3
cena:
 119,-

Čítanka I. k literatuře v kostce

Přepracované vydání 2007

Marie Sochrová

Čítanka I. k literatuře v kostce
nakl.: Fragment
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-253-0186-9
cena:
 149,-

Marie Sochrová

Čtenářský deník k literatuře v kostce
nakl.: Fragment
2. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7200-343-7
cena:
 139,-

Petr Čornej a kol.

Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
nakl.: SPN
dotisk 1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7235-145-1
cena:
 149,-

Dějepis pro gymnázia a střední školy 2

Středověk a raný novověk

Petr Čornej a kol.

Dějepis pro gymnázia a střední školy 2
nakl.: SPN
dotisk 1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7235-152-4
cena:
 155,-

Jaroslav Rybka a kol.

Diabetologie pro sestry
nakl.: Grada
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-247-1612-7
cena:
 319,-

cena na ISIC:
 287,-

Jaro Křivohlavý, Jaroslava Pečenková

Duševní hygiena zdravotní sestry
nakl.: Grada
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-247-0784-5
cena:
 124,-

cena na ISIC:
 112,-

Ekonomika

pro střední zdravotnické školy

Radomíra Kowalská

Ekonomika
nakl.: Grada
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-5091-0
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan

Etika v ošetřovatelské praxi
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-3469-9
cena:
 89,-

cena na ISIC:
 80,-

Farmakognózia

Učebnica pre stredné zdravotnícke školy

Vasil Šatnik, Monika Ondrejová, Karol Mika, Roman Čunderlík

Farmakognózia
nakl.: Osveta
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-8063-205-7
cena:
 192,-

Fyzika

sbírka úloh pro SOŠ a SOU

Věra Miklasová

Fyzika
nakl.: Prometheus
2. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7196-377-6
cena:
 150,-

Fyzika I

pro střední školy

Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová

Fyzika I
nakl.: Prometheus
dotisk 4. přeprac. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7196-184-1
cena:
 104,-

Fyzika II

pro střední školy

Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová

Fyzika II
nakl.: Prometheus
dotisk 3. přeprac. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7196-185-X
cena:
 120,-

Ivan Šroll

Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU
nakl.: Prometheus
dotisk 1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7196-223-6
cena:
 108,-

Marie Nejedlá

Fyzikální vyšetření pro sestry
nakl.: Grada
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-247-1150-8
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Fyziologie

učebnice pro studenty zdravotnických oborů

Jindřich Mourek

Fyziologie
nakl.: Grada
2. dopl. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-3918-2
cena:
 259,-

cena na ISIC:
 233,-

Karel Lukáš a kol.

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-247-1286-0
cena:
 319,-

cena na ISIC:
 287,-

Eduard Kočárek

Genetika
nakl.: Scientia
2. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86960-36-4
cena:
 386,-

 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana