Domácí lékařská literatura -> Skripta FSpS MU Brno

Antropomotorika

pro magisterský program tělesná výchova a sport

Martin Zvonař, Igor Duvač a kolektiv

Antropomotorika
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5380-9
cena:
 270,-

Dějiny sportu

Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu

Ján Grexa, Milena Strachová

Dějiny sportu
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5458-5
cena:
 239,-

Martin Vilím

Kapitoly ze sjezdového lyžování
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4939-0
cena:
 145,-

Jiří Nykodým, Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Hana Bubníková, Pavel Korvas

Kondiční příprava v ledním hokeji
nakl.: Masarykova univerzita
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5292-5
cena:
 165,-

Andrea Pokorná, Alena Komínková

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-6331-0
cena:
 279,-

Martin Zvonař, Pavel Korvas, Jiří Nykodým (eds.)

Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5176-8
cena:
 330,-

Zdeňka Kubíková, Barbora Zuchová a kol.

První pomoc a jak ji učit
nakl.: MU Brno
2. uprav. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4823-2
cena:
 260,-

Ján Grexa

Přehled světových dějin sportu
nakl.: MU Brno
dotisk 1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4505-7
cena:
 180,-

Sportovní traumatologie

Skripta MU - fakulta sportovních studií

René Moster, Zdeňka Mosterová

Sportovní traumatologie
nakl.: MU Brno
2., přeprac. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4312-1
cena:
 130,-

Jiří Nykodým a kol.

Teorie a didaktika sportovních her
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-210-4042-4
cena:
 240,-

Jan Cacek a kolektiv

Tréninkový deník sportovce
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-210-4114-5
cena:
 155,-

Základy anatomie pohybového ústrojí

Fakulta sportovních studií

Jitka Hanzlová, Jan Hemza

Základy anatomie pohybového ústrojí
nakl.: MU Brno
2. dopl. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4937-6
cena:
 190,-

Jitka Hanzlová, Jan Hemza

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III.
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4360-2
cena:
 265,-

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II. (+ CD)

Fakulta sportovních studií

Jitka Hanzlová, Jan Hemza

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní II. (+ CD)
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2006, 77 str., čb., brož.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-210-3962-0
cena:
 238,-

Miriam Kalichová, Jozef Baláž, Petr Bedřich, Martin Zvonař

Základy biomechaniky tělesných cvičení
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5551-3
cena:
 270,-

Základy výživy ve sportu

Skripta MU - fakulta sportovních studií

Lucie Mandelová, Iva Hrnčiříková

Základy výživy ve sportu
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4281-0
cena:
 104,-