České zdravotnictví. Vize a skutečnost

Složité peripetie od plánů k realizaci

Hana Mášová, Eva Křížová, Petr Svobodný

České zdravotnictví. Vize a skutečnost
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-0944-4
cena:
 190,-

Daňové zákony

Úplná znění platná k 1. 1. 2015

Hana Marková

Daňové zákony
nakl.: Grada
24. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5507-6
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Daňové zákony

Úplná znění platná k 1.1. 2016

Hana Marková

Daňové zákony
nakl.: Grada
1. vyd., 2016
ISBN-13: 978-80-271-0022-4
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Larry Siedentop

Demokracie v Evropě
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86598-76-4
cena:
 295,-

Tomáš Holčapek

Dokazování v medicínskoprávních sporech
nakl.: Wolters Kluwer
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7357-643-1
cena:
 345,-

Hušáková Zdeňka, Matějková Martina

DPH ve zdravotnictví,školství a sociálních službách
nakl.: C. H. Beck
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7400-438-4
cena:
 390,-

DRG v praxi

Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2012

Jiří Šedo

DRG v praxi
nakl.: Galen
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7262-950-3
cena:
 150,-

DRG v praxi

Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG 2013

Jiří Šedo

DRG v praxi
nakl.: Galen
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-7262-981-7
cena:
 220,-

cena na ISIC:
 198,-

Monografie

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi
nakl.: UK Praha
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-87146-31-6
cena:
 158,-

Ekonomika zdraví

Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví

Miroslav Barták

Ekonomika zdraví
nakl.: Wolters Kluwer
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7357-503-8
cena:
 310,-

Farmaceutické právo

Jakub Král

Farmaceutické právo
nakl.: Erudikum
1. vyd., 2014, 256 str., čb., váz., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905897-0-4
cena:
 690,-

Chránit/nechránit to je otázka

Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Karel Čada

Chránit/nechránit to je otázka
nakl.: Plzeň
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-905538-0-4
cena:
 340,-

Informovaný souhlas

Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví

Petr Šustek, Tomáš Holčapek

Informovaný souhlas
nakl.: Aspi
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7357-268-6
cena:
 385,-

Rinus van Schendelen

Jak lobbovat v Evropské unii
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86598-75-6
cena:
 345,-

Jozef Kuře a kol.

Kapitoly z lékařské etiky
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-5951-1
cena:
 505,-

Kapitoly ze základů práva pro neprávníky

Skripta UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury

Martin Lýsek

Kapitoly ze základů práva pro neprávníky
nakl.: UP Olomouc
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-244-1001-X
cena:
 193,-

Zorjan Jojko, Marie Duřpektová

Nedostupné
Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu
nakl.: Raabe
1. vyd., 2012
ID: ID12-1805-546x
cena:
 1 650,-

Bohumil Planka a kol.

Kriminalistická balistika
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7380-036-9
cena:
 650,-

Nikolaj Hrib

Kriminalistika a zdravotnictví
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7380-269-1
cena:
 350,-

Dana Hlaváčková, Josef Štorek, Václav Fišer

Krizová připravenost zdravotnictví
nakl.: NCO NZO
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7013-452-8
cena:
 469,-

Ptáček Radek, Bartůněk Petr, Mach Jan a kolektiv

Lege artis v medicíně
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-5126-9
cena:
 359,-

cena na ISIC:
 323,-

Lékař a právo

Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky

Jan Mach

Lékař a právo
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-3683-9
cena:
 375,-

cena na ISIC:
 338,-

Management

Organizování, rozhodování, ovlivňování

Ladislav Blažek

Management
nakl.: Grada
2. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-4429-2
cena:
 319,-

cena na ISIC:
 287,-

Jolana Těšinová, Roman Žďárek, Radek Policar

Medicínské právo - obrázek není k dispozici
nakl.: C. H. Beck
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7400-050-8
cena:
 690,-

Medicínské právo co a jak

Praktické rady pro lékaře a zdravotníky

Jan Mach

Medicínské právo co a jak
nakl.: Galen
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-7492-218-3
cena:
 190,-

cena na ISIC:
 171,-

Medicínsko-právní terminologie

Příručka pro právní praxi

Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáčková, Lubomír Vondráček

Medicínsko-právní terminologie
nakl.: Grada
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-247-3151-3
cena:
 269,-

cena na ISIC:
 242,-

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance

při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance
nakl.: Anag
2. aktual. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7263-576-4
cena:
 199,-

Nový občanský zákoník 2014

nejdůležitější změny

Nový občanský zákoník 2014
nakl.: Anag
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7263-819-2
cena:
 429,-

 1 / 2   1  2   následující strana