Ať žije škola

Daltonská výuka v praxi

Hans Wenka, Roel Röhner

Ať žije škola  - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-85931-82-6
cena:
 127,-

Česká základní škola

Vícepřípadková studie

Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek, Martin Chvál, Eliška Walterová

Česká základní škola
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-246-1896-8
cena:
 300,-

Dítě v nové rodině

pro rodiče, kteří si do své péče vzali děti

Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine

Dítě v nové rodině
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4535-0
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Emoční poruchy v dětství a dospívání

2., doplněné a aktualizované vydání

Pöthe Peter

Emoční poruchy v dětství a dospívání
nakl.: Grada
2. dopl. a aktualiz. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4585-5
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Alena Vališová a kol.

Historie a perspektivy didaktického myšlení - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-246-0914-2
cena:
 350,-

Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová

Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
nakl.: Grada
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-247-1137-0
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Zdenka Marková

Hry a nápady pro školáky
nakl.: Grada
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-247-0601-6
cena:
 155,-

cena na ISIC:
 140,-

Zdenka Marková

Hry a nápady pro školáky
nakl.: Grada
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-247-0644-X
cena:
 155,-

cena na ISIC:
 140,-

Zdenka Marková

Hry a nápady pro školáky
nakl.: Grada
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-247-0554-0
cena:
 155,-

cena na ISIC:
 140,-

Hry na každý den

Pro rodiče s dětmi, pro skupinu dětí i pro jednotlivce

Julei M. Habisreutingerová

Hry na každý den
nakl.: Portál
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7178-336-6
cena:
 215,-

cena na ISIC:
 194,-

Hry na každý měsíc

Pro děti od 5 do 11 let

Edita Doležalová

Hry na každý měsíc
nakl.: Grada
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-247-0414-5
cena:
 195,-

cena na ISIC:
 176,-

Hry pro maminky s dětmi

Zábavné činnosti s malými dětmi

Jana Hanšpachová

Hry pro maminky s dětmi
nakl.: Portál
2. vyd., 2001
ISBN-10: 80-7178-519-9
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Hry pro rozvoj dětského mozku

Pro děti od 1 do 5 let

Pam Schiller

Hry pro rozvoj dětského mozku
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-905-4
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

Klára Šeďová

Humor ve škole
nakl.: Filozofická fakulta MU
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-6205-4
cena:
 250,-

Daniel Jandačka

Kinetická analýza lidského pohybu
nakl.: Ostravská univerzita
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7464-103-9
cena:
 432,-

Petr Jansa a kol.

Komparace názorů postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-246-2444-0
cena:
 150,-

Nadání a nadání

Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Lenka Hříbková

Nadání a nadání
nakl.: Grada
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-247-1998-6
cena:
 319,-

cena na ISIC:
 287,-

Martin Krčál, Zuzana Teplíková

Naučte (se) citovat
nakl.: Citace.com
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-260-6074-1
cena:
 460,-

Maria Montessori

Od dětství k dospívání
nakl.: Triton
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7387-478-0
cena:
 149,-

Muknšnáblová Martina

Péče o dítě s postižením sluchu
nakl.: Grada
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-5034-7
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program

Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci

Olga Zelinková

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2001, 208 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-544-X
cena:
 237,-

cena na ISIC:
 213,-

Bohumil Svoboda

Pedagogika sportu
nakl.: Karolinum
dotisk 1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-246-0156-7
cena:
 205,-

Petr Jansa a kolektiv

Pedagogika sportu
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-246-2026-8
cena:
 240,-

Jindřich Vocelka

Písemky z matematiky gymnázia
nakl.: Scientia
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-86960-19-7
cena:
 201,-

Alois Halouzka

Písemky z matematiky SŠ
nakl.: Scientia
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-86960-00-5
cena:
 275,-

Poruchy učení

Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností

Olga Zelinková

Poruchy učení
nakl.: Portál
10., přeprac. a rozšíř. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7178-800-7
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Proč zlobím?

Lehká mozková dysfunkce, LMD/ADHD

Jaroslava Škvorová, David Škvor

Proč zlobím?
nakl.: Triton
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7254-407-1
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Jaroslava Vašutová

Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7315-082-4
cena:
 210,-

 1 / 2   1  2   následující strana