Domácí lékařská literatura -> Soudní lékařství

Ľubomír Straka, Miroslav Hirt, František Novomeský, Jozef Krajčovič, František Štuller

Alkohologie v soudním lékařství
nakl.: Osveta
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-8063-367-7
cena:
 400,-

Miroslav Hirt a kol.

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-4308-0
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Toupalík Pavel

Imunohistochemické diagnostické metody v soudně lékařské praxi
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-246-0163-X
cena:
 80,-

Ľubomír Straka, Miroslav Hirt, František Novomeský a kolektiv

Kompendium súdnolekárskej toxikológie - obrázek není k dispozici
nakl.: Osveta
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-8063-378-3
cena:
 330,-

Medicína a trestní právo

Určeno pro magisterské studium všeobecného lékařství a doktorské studium soudního lékařství

kolektiv autorů

Medicína a trestní právo
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5508-7
cena:
 112,-

Nový občanský zákoník 2014

nejdůležitější změny

Nový občanský zákoník 2014
nakl.: Anag
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7263-819-2
cena:
 429,-

Aleš Roztočil

Porodnické soudní kazuistiky
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5547-2
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Ivan Bouška, Pavel Toupalík

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti
nakl.: Karolinum
2. upr. vyd, 2012
ISBN-13: 978-80-246-2138-8
cena:
 75,-

Michael Beran a kol.

Soudnělékařská identifikace
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-246-2106-7
cena:
 200,-

Miroslav Hirt a kol.

Soudní lékařství
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5680-6
cena:
 599,-

cena na ISIC:
 539,-

Soudní lékařství

pro všeobecné praktické lékaře

Dvořáček Igor - Dvořák Miroslav - Fryc Oldřich

Soudní lékařství
nakl.: Raabe
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-87553-75-6
cena:
 499,-

Štefan Jiří, Hladík Jiří a kolektiv

Soudní lékařství a jeho moderní trendy
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-3594-8
cena:
 499,-

cena na ISIC:
 449,-

Soudní psychiatrie a psychologie

4., aktualizované vydání

Pavel Pavlovský a kolektiv

Soudní psychiatrie a psychologie
nakl.: Grada
4. aktual. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-4332-5
cena:
 389,-

cena na ISIC:
 350,-

Ľubomír Straka, František Novomeský, Jozef Krajčovič, František Štuller

Súdnolekárska alkohológia
nakl.: Osveta
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-8063-363-9
cena:
 400,-

Toxikologie

a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi

Miroslav Hirt a kolektiv

Toxikologie
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5477-6
cena:
 108,-

Tupá poranění

v soudním lékařství

Miroslav Hirt a kolektiv

Tupá poranění
nakl.: Grada
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-247-4194-9
cena:
 89,-

cena na ISIC:
 80,-