Domácí lékařská literatura -> Ekologie a příroda

Karel Prach, Milan štech, Pavel Říha

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi
nakl.: Scientia
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-86960-46-3
cena:
 374,-

Petr Anděl

Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring
nakl.: Petr Anděl
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-903787-9-7
cena:
 457,-

Populační ekologie

Struktura, růst a dynamika populací

Emil Tkadlec

Populační ekologie
nakl.: UP Olomouc
2. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-244-3385-1
cena:
 465,-

Věra Rebanová

Protozoologie
nakl.: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
1. vyd., 1998
ISBN-10: 80-7040-260-1
cena:
 95,-

Jaroslav Smrž

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-246-2258-3
cena:
 240,-