Domácí lékařská literatura -> Ekologie a příroda

Bedřich Moldan

Ekologická dimenze udržitelného rozvoje
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-246-0246-6
cena:
 125,-

Karel Prach, Milan štech, Pavel Říha

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi
nakl.: Scientia
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-86960-46-3
cena:
 374,-

Jarmila Kubíková

Ekologie vegetace střední Evropy
nakl.: Karolinum
dotisk 1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7184-870-0
cena:
 210,-

Petr Anděl

Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring
nakl.: Petr Anděl
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-903787-9-7
cena:
 457,-

Populační ekologie

Struktura, růst a dynamika populací

Emil Tkadlec

Populační ekologie
nakl.: UP Olomouc
2. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-244-3385-1
cena:
 465,-

Praktická botanika pro milovníky rostlin

Více než 3000 botanických termínů, objevujte a pozorujte

Geoff Hodge

Praktická botanika pro milovníky rostlin
nakl.: Grada
1. české vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-5249-5
cena:
 499,-

cena na ISIC:
 449,-

Věra Rebanová

Protozoologie
nakl.: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
1. vyd., 1998
ISBN-10: 80-7040-260-1
cena:
 95,-

Jan Frouz – Bedřich Moldan (editoři)

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-246-2667-3
cena:
 370,-

cena na ISIC:
 333,-

Jaroslav Smrž

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-246-2258-3
cena:
 240,-

Martin Braniš

Základy ekologie a ochrany životního prostředí
nakl.: Informatorium
3. aktual. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7333-024-5
cena:
 225,-