Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta

Cardiovascular Surgery
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-246-2465-5
cena:
 350,-

Variabilita frekvencie srdca

Mechanizmy, hodnotenie, klinické využitie

Kamil Javorka

Variabilita frekvencie srdca
nakl.: Osveta
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-8063-269-4
cena:
 480,-