Zahraniční lékařská literatura -> Fyziologie, patofyziologie

Stefan Silbernagl, Florian Lang

Color Atlas of Patophysiology
nakl.: Thieme
2. vyd., 2010
ISBN-13: 978-3-13-116552-7
cena:
 nestanovena

Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos

Color Atlas of Physiology
nakl.: Thieme
6. vyd., 2009
ISBN-13: 978-3-13-545006-3
cena:
 nestanovena

Pavel Maruna et al.

Examination Tests from Pathological Physiology
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-246-2892-9
cena:
 180,-