Kardiovaskulární choroby v těhotenství

Sborník prací Lékařské fakulty 121

Karel Janků, Petr Janků a spol.

Kardiovaskulární choroby v těhotenství
nakl.: MU Brno
2. přeprac. a rozšíř. vyd., 2005
ISBN-10: 80-210-3683-4
cena:
 456,-

Petra Juřeníková

Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-6354-9
cena:
 158,-