Skripta Lékařské fakulty MU Brno -> Embryologie, histologie

Svatopluk Čech, Drahomír Horký

Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře
nakl.: MU Brno
2. přep. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5544-5
cena:
 122,-

Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Miroslava Sedláčková

Přehled embryologie člověka
nakl.: MU Brno
2. dotisk. 1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-210-5414-1
cena:
 120,-

Svatopluk Čech, Drahomír Horký

Nedostupné
Přehled obecné histologie
nakl.: MU Brno
1. dotisk 2. přeprac. Vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-210-5543-8
cena:
 104,-

Drahomír Horký, Svatopluk Čech

Základy histologické techniky pro zdravotní laboranty
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4467-8
cena:
 59,-