Nosokomiální mykózy

Nosokomiální mykózy

Alena Tomšíková

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2003
141 str., brož.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0376-4
cena:
 160,-

Autorka popisuje zdroje mykotické infekce na různých odděleních nemocnic, rizikové faktory, které podmiňují vývoj mykóz u hospitalizovaných pacientů, klinický obraz těchto onemocnění i taxonomii původců.
Obsah:
Úvod
Méně obvyklí původci nosokomiálních mykóz
Fungémie, fungurie - kandidémie - kandidurie
Nosokomiální mykózy v geriatrii
Nosokomiální infekce u AIDS pacientů
Nosokomiální mykózy v onko-hematologii
Nosokomiální mykózy na jednotkách intenzívní péče (JIP)
Nosokomiální mykózy v očním lékařství
Nosokomiální mykózy v urologii
Nosokomiální infekce v kardiochirurgii
Nosokomiální mykózy v dětské chirurgii
Nosokomiální mykotické infekce v dermatovenerologii
Možnosti antimykotické terapie u nosomiálních mykóz
Naše výsledky nosokomiálních mykóz
Závěr
Summary

Recenze:
Paní prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc na základě celoživotních dlouhodobých zkušeností sestavila a svými praktickými výsledky doložila novou potřebnou publikaci o nosokomiálních houbových infekcích. Paní profesorka vede dlouhá léta ve FN Plzeň i Národní referenční laboratoř pro problematiku mykóz, je členkou nejen mikrobiologické ale také dermatovenerologické společnosti J.E.P. Na jejím pracovišti se soustřeďuje rozsáhlý materiál z veliké spádové oblasti. Kniha obsahuje kromě úvodu a závěru 11 kapitol. V první kapitole jsou představeni původci těchto nákaz , ve druhé jsou vysvětleny pojmy fungémie, fungurie. V dalších kapitolách je rozebrán popis a výskyt nosokomiálních nákaz v geriatrii, u nemocných HIV/AIDS, v hematologii, na jednotkách intensivní péče, v oftalmologii, urologii, kardiochirurgii, dětské chirurgii. Nejvýznamnější nálezy a komplikace představují nemocní po transplantacích. V poslední kapitole jsou prezentovány autorkou zjištěné nosokomiální nákazy. Z celé práce vyplývá, že je třeba na přítomnost superinfekce houbami stále myslet, podpořit nálezy včas indikovanými laboratorními testy. Jsou to především mikroskopické, kultivační, histologické a sérologické vyšetření séra, moči, likvoru, stolice a klinické vyšetření sítnice, enantémů sliznic a projevů na kůži. Knížka má značnou praktickou a edukační hodnotu a podává i komplexní současný literární přehled. Jistě pomůže celé řadě odborníků se v této problematice rychle zorientovat.
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
100 infekcí (epidemiologie pro praxi)
Dana Göpfertová, Petr Pazdiora a kol., ISBN-13: 978-80-7387-846-7, Triton
Alimentární infekce
Václav Vacek, ISBN-10: 80-7262-166-1, Galén
Antibiotiká v liečbe baktériových infekcií
Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry st., Radko Menkyna, ISBN-10: 80-89171-24-9, Herba
Borelióza - Přírodní prevence a bylinná léčba lymské boreliózy a jejích koinfekcí
Stephen Harrod Buhner, ISBN-13: 978-80-7387-780-4, Triton
Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství
Helena Ambrožová a kolektiv , ISBN-13: 978-80-246-2004-4, Karolinum
Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii
Josef Scharfen, ml., ISBN-13: 978-80-87009-32-1, Nucleus
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
ISBN-13: 978-80-246-2223-1, Karolinum
HIV infekce - Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství
David Jilich, Veronika Kulířová a kol., ISBN-13: 978-80-204-3325-1, Mladá fronta
Hygiena a epidemiologie - pro ambulantní praxi
Renata Podstatová, ISBN-13: 978-80-7345-212-4, Maxdorf
Hygiene and epidemiology
Vladimír Bencko, ISBN-13: 978-80-246-0793-1, Karolinum
Chřipka - klinický obraz, prevence a léčba
Jiří Havlík, Jiří Beran, ISBN-10: 80-85912-75-9, Maxdorf
Ilustrovaný mikrobiologický slovník
Vladimír Klaban, ISBN-10: 80-7262-341-9, Galén
Infekce virem hepatitidy C
Petr Urbánek, ISBN-10: 80-7262-262-5, Galén
Infekční lékařství
Jiří Beneš, ISBN-13: 978-80-7262-644-1, Galén
Infekční nemoci
Marešová Vilma, Urbášková Pavla , ISBN-10: 09-1803-4914, Raabe
Infekční nemoci - Jak pečovat o pacienty s infekčním onemocněním
Zdeněk Černý a kol., ISBN-13: 978-80-7013-480-1, NCO NZO
Infekční nemoci - ve standardní a intenzivní péči
Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Monika Kosáková, ISBN-13: 978-80-246-2197-5
Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí
Vítězslav Kolek, Iva Vágnerová a kol., ISBN-13: 978-80-7345-490-6, Maxdorf
Klíšťová encefalitida
Daniel Růžek a kol., ISBN-13: 978-80-247-5305-8, Grada
Kontrolní otázky - epidemiologie
Dana Göpfertová, ISBN-10: 80-7254-155-2, Triton
Lekárska parazitológia - Učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy
Anna Totková, Milan Klobušický, Michal Valent, ISBN-10: 80-8063-263-2, Osveta
Lékařská mikrobiologie - Bakteriologie, virologie, parazitologie
M. Bednář, V. Fraňková, J. Schindler, A. Souček, J. Vávra, ISBN-10: 80-2380-297-6, Triton
Lékařská mikrobiologie - v klinických případech
Robert B.Carey, Mindy G.Schuster, Karin L.McGowan, ISBN-13: 978-80-7387-480-3, Triton
Lékařská mikrobiologie obecná - 2. přepracované vydání
Miroslav Votava, ISBN-10: 80-86850-00-5, Neptun
Lékařská mikrobiologie speciální
Miroslav Votava a kol., ISBN-10: 80-902896-6-5, Neptun
Lékařská protozoologie - Protozoální nemoci
Jindřich Jíra, ISBN-13: 978-80-7262-381-5, Galén
Lymeská borelióza - 4., přepracované a doplněné vydání
Petr Bartůněk a kol., ISBN-13: 978-80-247-4355-4, Grada
Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie
Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová, Jitka Feberová, ISBN-13: 978-80-246-1314-7, Karolinum
Meningokokové onemocnění
Pavla Křížová, Luděk Rožnovský, ISBN-13: 978-80-7345-239-1, Maxdorf
Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště
Pavel Čermák a kol., ISBN-13: 978-80-7345-142-4, Maxdorf
Mikrobiologie - Pro studenty zdravotnických oborů
Jiří Schindler, ISBN-13: 978-80-247-3170-4, Grada
Mikrobiologie potravin
Růžena Cempírková, Jindra Lukášová, Šárka Hejlová, ISBN-10: 80-7040-254-7, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
Mimsova lékařská mikrobiologie
Richard. V. Goering, Hanzel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M Roitt, Peter L. Chiodini, ISBN-13: 978-80-7387-928-0, Triton
Mor 1480-1730 - Epidemie v lékařských traktátech raného novověku
Karel Černý, ISBN-13: 978-80-246-2297-2, Karolinum
Nebezpečí tropických nemocí
Sachs Rüdiger, ISBN-10: 80-85853-14-0, Kava-Pech
Obecná virologie
Vladimír Celer, Vladimír Celer ml., ISBN-13: 978-80-87009-70-3, Nucleus HK
Očkování - Minulost, přítomnost, budoucnost
Jiří Beran, Jiří Havlík, Vladimír Vonka, ISBN-10: 80-7262-361-3, Galén
Očkování v České republice
Jana Dáňová, Jitka Částková, ISBN-13: 978-80-7387-122-2, Triton
 1 / 2   1  2   následující strana