Úvod do medicíny

Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů

Úvod do medicíny - obrázek není k dispozici

Vladimír Pacovský, Petr Sucharda

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2002
151 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0414-0
cena:
 140,-

Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, intervence v klinické medicíně, struktura a formy zdravotnické pomoci, zdravotnická dokumentace a informační systémy v medicíně, posuzování kvality zdravotnické péče, ekonomika a medicína.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Analytická chemie pro farmaceuty - Skripta UK Praha
Rolf Karlíček a kol., ISBN-13: 978-80-246-1453-3, Karolinum
Analytické separační metody
Karel Štulík a kol., ISBN-10: 80-246-0852-2, Karolinum
Analytické separační metody
Karel Štulík a kol., ISBN-10: 80-246-0852-9, Karolinum
Anatomie rostlin
Olga Votrubová, ISBN-13: 978-80-246-1867-8, Karolinum
Aplikovaná matematika - Vybrané kapitoly pro studující farmacie
Petr Klemera, ISBN-13: 978-80-246-0303-2, Karolinum
Biomedicínská informatika I - Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví
Jana Zvárová, Petr Hanzlíček, Jiří Hejl, Zdenek Jirkovec, Hynek Pikhart, Vladimír Přibík, Václava Smitková, Karel Zvára, ISBN-10: 80-246-0609-7, Karolinum
Biomedicínská informatika II - Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí
Jiří Nedoma, Jiří Stehlík, Miroslav Bartoš, Fantišek Denk, Valér Džupa, Jiří Fousek, Ivan Hlaváček, Zdeněk Klézl, Ivo Květ, ISBN-10: 80-246-1227-5, Karolinum
Biomedicínská statistika III. - Statistické metody v epidemiologii - soubor (Svazek 1 a 2)
Vladimír Bencko a kol., ISBN-10: 80-246-0765-4, Karolinum
Biomedicínská statistika III. - Statistické metody v epidemiologii - svazek 1
Vladimír Bencko a kol., ISBN-10: 80-246-0763-8, Karolinum
Biomedicínská statistika III. - Statistické metody v epidemiologii - svazek 2
Vladimír Bencko a kol., ISBN-10: 80-246-0764-6, Karolinum
Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie - Všeobecná část, Skripta UK Praha
Eva Kohlíková, ISBN-10: 80-246-0717-4, Karolinum
Dermatovenerologie - Učební texty pro bakaláře, Skripta UK Praha
Milena Jirásková, ISBN-10: 80-246-0636-4, Karolinum
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi - Skripta UK Praha
Aleš Bartoš a kol., ISBN-10: 80-246-0921-5, Karolinum
English in the Medical Profession - Skripta UK Praha
Jana Přívratská a kolektiv, ISBN-10: 80-246-0151-6, Karolinum
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová, ISBN-10: 80-246-1232-1, Karolinum
Hygiene and Epidemiology - Skripta UK Praha
Vladimír Bencko, ISBN-10: 80-246-0793-X, Karolinum
I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka - Skripta UK Praha
Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil, ISBN-10: 80-246-1100-7, Karolinum
Kapitoly z klinické biochemie - 2. doplněné a přepracované vydání
Petr Schneiderka a kol., ISBN-10: 80-246-0678-X, Karolinum
Medicínská terminologie
Vladimíe Pacovský, ISBN-10: 80-246-0884-7, Karolinum
Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů. - Skripta UK Praha
Hana Hecová, Květoslava Monhartová, ISBN-13: 978-80-246-1586-8, Karolinum
Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů. - Skripta UK Praha
Hana Hecová, Květoslava Monhartová, ISBN-10: 80-246-1071-X, Karolinum
Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I - Skripta UK Praha
Milada Švecová a kol., ISBN-10: 80-246-1010-8, Karolinum
Obecná a klinická biochemie - Pro bakalářské obory studia, Skripta UK Praha
Petr Štern a kol., ISBN-13: 978-80-246-1025-2, Karolinum
Obecná patologická fyziologie - Skripta UK Praha
Emanuel Nečas a kol., ISBN-10: 80-246-0051-X, Karolinum
Oční lékařství
Jan Kolín, ISBN-13: 978-80-246-1325-3, Karolinum
Otázky k opakování embryologie člověka
Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová, Thomas R. Gest, Jeffery M. Anderson, ISBN-10: 80-246-1068-X, Karolinum
Patofyziologie pro nelékařské směry - Skripta UK Praha
Martin Vokurka a spol., ISBN-13: 978-80-246-0896-9, Karolinum
Patologická fyziologie srdce a cév - Skripta UK Praha
Bohuslav Ošťádal, ISBN-10: 80-246-0597-X, Karolinum
Patologie pro bakaláře - Skripta UK Praha
Jarmila Bártová, ISBN-10: 80-246-0794-8, Karolinum
Pneumologie - učební texty univerzity Karlovy v Praze - Skripta UK Praha
Jaromír Musil, František Petřik, Trefný Martin a kol., ISBN-10: 80-246-0993-2, Karolinum
Praktická cvičení z farmakologie - Skripta UK Praha
Jaroslav Dušek a kol., ISBN-10: 80-246-0598-8, Karolinum
Přehled anatomie - Skripta UK Praha
Miloslava Elišková, Naňka Ondřej, ISBN-13: 978-80-246-1216-4, Karolinum
Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie
Učební texty UK v Praze, ISBN-13: 978-80-246-1439-7, Věra Klimešová, Lenka Kubicová, Karel Palát, Jaroslav Sova
Stomatologie - Skripta UK Praha
Eva Gojišová a kol., ISBN-10: 80-7184-865-4, Karolinum
Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty - Skripta UK Praha
Vlasta Merglová a kol., ISBN-10: 80-246-0094-3, Karolinum
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství - Skripta UK Praha
Jan Kilian a kol., ISBN-10: 80-246-0772-7, Karolinum
Systematická, topografická a klinická anatomie - XI. Kůže a chirurgické přístupy - Skripta UK Praha
Oldřich Eliška, ISBN-10: 80-7184-114-5, Karolinum
Tělovýchovné lékařství - Skripta UK Praha
Zdeněk Vilikus, Petr Brandejský, Vladimír Novotný, ISBN-10: 80-246-0821-9, Karolinum
 1 / 2   1  2   následující strana