Chemie potravin

Chemie potravin

Jaroslav Odstrčil, Milada Odstrčilová

nakl.: NCO NZO, 1. vyd., 2006
164 str., čb., brož., 210x297 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7013-435-6
cena:
 572,-

Skriptum pojednávající o chemii potravin je určeno především posluchačům nově koncipovaného studijního oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut. Danou problematiku představují autoři systematicky - od údajů o výskytu součásti potravy, přes základní poznatky o chemickém složení potravin až k vysvětlení technologie zpracování a uvedení probíhajících změn. Učebnice je doplněna řadou tabulek a obrázků, zařazeny jsou i základní informace a doporučení WHO pro tuto oblast. Pro opakování základních pojmů je zařazena kapitola Repetitorium organické chemie a biochemie.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Kardiologie pro obor ošetřovatelství
Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, ISBN-10: 80-247-1009-9, Grada
Kardiologie pro sestry - Obrazový průvodce
Kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-247-4083-6, Grada
Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová, ISBN-13: 978-80-8063-242-7, Osveta
Klinická onkologie pro sestry
J. Vorlíček, J. Abrahámová, H. Vorlíčková, ISBN-10: 80-247-1716-6, Grada
Klinická onkologie pro sestry
Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3742-3, Grada
Klinická propedeutika - pro studenty zdravotnických oborů
Marie Nejedlá, ISBN-13: 978-80-247-4402-5, Grada
Klinická propedeutika - učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Marián Kaščák, ISBN-10: 80-8063-215-4, Osveta
Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pórodnej asistencie
Želmíra Fetisová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-8063-373-8, Osveta
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, ISBN-13: 978-80-247-5426-0, Grada
Kompendium hojení ran pro sestry
Andrea Pokorná, Romana Mrázová, ISBN-13: 978-80-247-3371-5, Grada
Komunikace pro zdrtavotní sestry
Martina Venglářová, Gabriela Mahrová, ISBN-10: 80-247-1262-8, Grada
Komunikace v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová, ISBN-13: 978-80-271-0156-6, Grada
Komunikácia - Cvičenia
Jarmila Kristová, ISBN-10: 80-8063-164-6, Osveta
Komunikácia v ošetrovateľstve
Jarmila Kristová, ISBN-10: 80-8063-160-3, Osveta
Komunikácia v ošetrovatelstve
Jarmila Kristová, ISBN-13: 978-80-8063-160-3, Osveta
Komunitné ošetrovateľstvo
Alžběta Hanzlíková a kol., ISBN-10: 80-8063-213-8, Osveta
Komunitní ošetřovatelství
Alžběta Hanzlíková a kol., ISBN-10: 80-8063-257-1, Osveta
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Malík Holasová Věra, ISBN-13: 978-80-247-4315-8, Grada
Léčba rány
Ivo Bureš, ISBN-10: 80-7262-413-X, Galén
Lidské potřeby ve zdraví a nemoci - aplikované v ošetřovatelském procesu
Marie Šamánková, ISBN-13: 978-80-247-3223-7, Grada
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry
Zuzana Hekelová, ISBN-13: 978-80-247-4032-4, Grada
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov - s vybranými chonikými chorobami
Drahomíra Vatehová, Rastislva Vateha, ISBN-13: 978-80-8063-383-7, Osveta
Mluv se mnou - Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester
ISBN-13: 978-80-7345-257-5, Maxdorf
Modely ošetrovateľstva v kocke
Slavomíra Pavlíková, ISBN-13: 978-80-247-1918-4, Grada
Moderná edukácia v ošetrovateĺstve
Jana Nemcová, Edita Hlinková, ISBN-13: 978-80-8063-321-9, Osveta
Multikulturní ošetřovatelství - pro praxi
Jana Kutnohorská, ISBN-13: 978-80-247-4413-1, Grada
Multikulturní ošetřovatelství I
Kateřina Ivanová, Lenka Špirudová, Jana Kutnohorská, ISBN-10: 80-247-1212-1, Grada
Nehojace sa rany
Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaelaa Miertová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-433-9, Osveta
Němčina pro zdravotní sestry
Eva Karasová, ISBN-10: 80-7333-027-X, Informatorium
Nemocný v domácí péči I.
Miroslava Halová, ISBN-13: 978-80-239-7316-7, Miroslava Halová
Nemocný v domácí péči II. - Demence a demence Alzheimerova typu
Miroslava Halová, ISBN-13: 978-80-904611-0-9, Pavel Hala
Nespavost a jiné poruchy spánku - Pro nelékařské zdravotnické obory
Claudia Borzová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-2978-7, Grada
Neurológia - Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia
Miroslav Brozman a kol., ISBN-13: 978-80-8063-339-4, Osveta
Neurologické ošetrovateľstvo
Zuzana Slezáková, ISBN-10: 80-8063-218-9, Osveta
O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry
Ivana Bartošíková, ISBN-10: 80-7013-439-9, NCO NZO
Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče
Lubomír Vondráček, Jan Vondráček, ISBN-10: 80-7262-392-3, Galén
Ošetrovanie chorých - s psychickými problémami na somatických oddeleniach
Andrea Čeňanová, ISBN-13: 978-80-8063-354-7, Osveta
Ošetrovatel´ské konceptuálne modely - Učebnica pre fakulty ošetrovatel´stva
Katarína Žiaková a kol., ISBN-13: 978-80-8063-247-2, Osveta
 2 / 6    předchozí strana  1  2  3  4  5  6   následující strana