Genetika

Genetika - obrázek není k dispozici

Steve Jones, Borin van Loon

nakl.: Portál, 1. vyd., 2003
180 str., brož.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-708-6
cena:
 225,-

cena na ISIC:
 203,-

Genetika je nejnovější ze všech věd. Kniha Genetika seznamuje s touto vědní oblastí od jejích počátků spjatých s českým přírodovědcem a biologem Gregorem Mendelem, až po objevení DNA a přibližně šedesáti tisíc genů, potřebných pro fungování lidské bytosti. Vzhledem k tomu, že řada lidí může být v životě postavena před morální dilemata spjatá s poznatky genetiky, je užitečné seznámit se alespoň se základy této disciplíny - například ve čtivé a populární formě této knihy.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Biologická léčiva - Teoretické základy a klinická praxe
Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3727-0, Grada
Genetika
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-86960-36-4, Scientia
Genetika - 1. české vydání
D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, ISBN-13: 978-80-210-4852-2, MU Brno
Genetika - Obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika
Eduard Kočárek, ISBN-10: 80-7183-326-6, Scientia
Genetika populací
Jiřina Relichová, ISBN-13: 978-80-210-4795-2, Masarykova univerzita
Genové inženýrství IV
Vladimír Vondrejs, ISBN-13: 978-80-246-1919-4, Karolinum
Kazuistiky z molekulární genetiky
Jan Leb, Milan Macek jr. hlavní autoři a pořadatelé, ISBN-10: 80-7262-418-0, Galén
Klinická genetika
Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard, ISBN-10: 80-7254-475-6, Triton
Klinická genetika - Praktické aplikace
Taťána Maříková, Eva Seemanová, ISBN-13: 978-80-246-2318-4, Karolinum
O malém vzrůstu - Praktický průvodce nejen pro rodiče
Jaroslav Škvor, ISBN-13: 978-80-204-2343-6, Mladá Fronta
Úvod do transmisní elektonové mikroskopie
Miroslav Karlík, ISBN-13: 978-80-01-04729-3, České vysoké učení technické v Praze
Za hranicemi genů - Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech
Gottfried Schatz, ISBN-13: 978-80-210-6985-5, Masarykova univerzita
Základy genetiky
Hana Fischlová, ISBN-13: 978-80-7043-973-9, Západočeská univerzita v Plzni
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi
Jaroslav Škvor, Štěpánka Průhová, ISBN-13: 978-80-204-3413-5, Mladá fronta
Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata
Štefan Sršeň, Klára Sršňová, ISBN-10: 80-8063-185-9, Osveta