Genetika

Obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika

Nedostupné
Genetika

Eduard Kočárek

nakl.: Scientia, 1. vyd., 2005
212 str., barv., brož., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7183-326-6
cena:
 386,-

Nedostupné
Nová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva. Text předpokládá základní znalost obecné (zejména buněčné) biologie. Učebnice je pojata jako soubor vybraných poznatků, které ilustrují vývoj genetického poznání od samých počátků až do současnosti. Proto je ve většině kapitol zdůrazněn historický aspekt, který přispívá k lepšímu pochopení učiva. Na mnoha místech jsou diskutovány také etické a společenské problémy vyplývající ze stálého růstu genetického poznání a jeho širokého uplatnění v medicíně, zemědělství a biotechnologii. Studenti mají možnost se v základních rysech seznámit se současnými možnostmi genetického poradenství a reprodukční medicíny, jejichž služeb využívá stále více pacientů.
Kniha je určena širokému spektru středoškolských studentů od pasivních posluchačů až k vyhraněným zájemcům, kteří by se rádi věnovali genetice i na vysoké škole, popř. ve svém budoucím zaměstnání. Věříme, že si k ní najdou cestu také studenti bakalářských, popř. nástavbových oborů s biologickým, zdravotnickým či ekologickým zaměřením.
Z toho vyplývá také struktura textu i jednotlivých kapitol, kde jsou různou velikostí písma, popř. podtiskem odlišeny základní pasáže nezbytné pro pochopení učiva od partií určených pro hlubší studium. Tyto rozšiřující oddíly jsou určeny zejména pro studenty, kteří hodlají maturovat z biologie nebo se připravit k přijímacím zkouškám na vysoké školy, kde je biologie jedním z profilových předmětů. Na své si přijdou i vyhranění zájemci o obor, kteří v každé kapitole najdou údaje o různých zajímavostech týkajících se dané problematiky. Text je místy prokládán otázkami k zamyšlení či k opakování již získaných poznatků. Kapitoly jsou doplněny bohatým (většinou barevným) obrazovým doprovodem, jenž napomáhá k pochopení učiva. Grafické členění umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. Každá kapitola je uzavřena seznamem klíčových pojmů („slova k zapamatování“) a výběrem modelových testových otázek. Tyto úkoly slouží k procvičení učiva a zároveň odrážejí rozsah požadavků k přijímacím zkouškám na vysoké školy s přírodovědným zaměřením. Autor cíleně volil otázky tak, aby se dotýkaly zejména těch problémů, u nichž existuje riziko nesprávného pochopení. Správné odpovědi na otázky jsou uvedeny v závěru učebnice. Vždy po 1–2 kapitolách je zařazen krátký souhrn nejdůležitějších poznatků, jenž umožňuje rychlé zopakování učiva. U většiny kapitol jsou za souhrnem uvedeny odkazy na internetové zdroje. Měly by sloužit především zájemcům o obor. Mnohé z nich zároveň poskytují aktuální informace k danému tématu, které vzhledem k překotnému rozvoji genetického poznání nelze do učebnice začlenit. Autor se do těchto výčtů snažil zařadit pouze ověřené a stále přístupné internetové zdroje, avšak neručí za změny některých adres.Text učebnice je zakončen rejstříkem a klíčem správných odpovědí ke všem testovým otázkám.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Genetika
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-86960-36-4, Scientia
Genetika - 1. české vydání
D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, ISBN-13: 978-80-210-4852-2, MU Brno
Genetika – 50 myšlenek, které musíte znát
Mark Henderson, ISBN-13: 978-80-7391-824-8, Slovart
Genetika populací
Jiřina Relichová, ISBN-13: 978-80-210-4795-2, Masarykova univerzita
Genetika pro gymnázia
Jan Šmarda, ISBN-10: 80-7168-851-7, Fortuna
Genetika v klinické praxi I.
Radim Brdička, ISBN-13: 978-80-7492-106-3, GHC Praha
Genetika v klinické praxi II.
Radim Brdička, William Didden, ISBN-13: 978-80-7492-182-7, Galen
Genetika v klinické praxi III.
Radim Brdička, Wiliam Didden, ISBN-13: 978-80-7492-226-8, Galen
Genové inženýrství IV
Vladimír Vondrejs, ISBN-13: 978-80-246-1919-4, Karolinum
Kazuistiky z molekulární genetiky
Jan Leb, Milan Macek jr. hlavní autoři a pořadatelé, ISBN-10: 80-7262-418-0, Galén
Klinická genetika
Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard, ISBN-10: 80-7254-475-6, Triton
Klinická genetika - Praktické aplikace
Taťána Maříková, Eva Seemanová, ISBN-13: 978-80-246-2318-4, Karolinum
O malém vzrůstu - Praktický průvodce nejen pro rodiče
Jaroslav Škvor, ISBN-13: 978-80-204-2343-6, Mladá Fronta
Tajemství genů - Od vzniku života po genom člověka
Eduard Kejnovský, ISBN-13: 978-80-200-2478-7, Academia
Úvod do transmisní elektonové mikroskopie
Miroslav Karlík, ISBN-13: 978-80-01-04729-3, České vysoké učení technické v Praze
Za hranicemi genů - Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech
Gottfried Schatz, ISBN-13: 978-80-210-6985-5, Masarykova univerzita
Základy genetiky
Hana Fischlová, ISBN-13: 978-80-7043-973-9, Západočeská univerzita v Plzni
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi
Jaroslav Škvor, Štěpánka Průhová, ISBN-13: 978-80-204-3413-5, Mladá fronta
Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata
Štefan Sršeň, Klára Sršňová, ISBN-10: 80-8063-185-9, Osveta