Diagnostika a léčba očních chorob v praxi

The Wills Eye Manual

Diagnostika a léčba očních chorob v praxi

Dougles J. Rhee (překl.: Pavel Diblík)

nakl.: Triton, 3. vyd., 2004
620 str., váz.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-536-1
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Optimální řešení základních i složitých problémů v ambulantní oftalmologické praxi je tématem již 3. vydání celosvětově populární příručky (v originálu The Wills Eye Manual) pro zkušené i začínající oční lékaře. Dvě kapitoly v úvodu se zabývají diferenciální diagnózou na základě subjektivních potíží a objektivních nálezů. Dalších třináct kapitol je věnováno jednotlivým oblastem oftalmologie, poslední kapitola popisuje používané zobrazovací metody. Každá nosologická jednotka je zpracována podle jednotného schématu. Vždy jsou uvedeny typické subjektivní obtíže i objektivní nález a následuje diferenciální diagnóza s jednoduchými zkříženými odkazy do dalších kapitol. Jasně a stručně jsou popsány jak doporučený vyšetřovací postup, tak navrhovaná terapie i další sledování. Kniha je doplněna omezeným počtem schémat, přílohami a seznamem léků používaných v očním lékařství. Nechybí ani odkazy na zajímavé webové stránky. Obsáhlý rejstřík usnadňuje orientaci na více než 500 stranách textu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Akutní stavy v oftalmologii
Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková, ISBN-10: 80-7262-368-0, Galén
Atlas makulárních chorob - Atlas of Macular Diseases
Ilona Cihelková, Petr Souček, ISBN-10: 80-7262-370-2, Galén
Atlas oftalmologie
Josef Hycl, Lucie Trybučková, ISBN-13: 978-80-7387-160-4, Triton
Binokulární korekce na polatestu
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-302-3, NCO NZO
Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-347-3, NCO NZO
Dětská oftalmologie - I. část
Rudolf Autrata, ISBN-13: 978-80-210-4678-8, Masarykova univerzita
Dílenská praxe očního optika
Ladislav Najman, ISBN-13: 978-80-7013-529-7, NCO NZO
Estetika pohybu dětí se zrakovým postižením
Mirosław Górny, ISBN-13: 978-80-244-3645-6, UP Olomouc
Fakoemulzifikace - Trendy v chirurgické léčbě katarakty
Jiří Pašta, Petr Mašek a kol., ISBN-13: 978-80-204-3534-7, Mladá fronta
Fyziologie oka a vidění
Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská, ISBN-13: 978-80-247-3992-2, Grada
Geometrická optika
Soňa Jexová, ISBN-13: 978-80-7013-521-1, NCO NZO
Glaukom - Farmakoterapie pro praxi
Eva Růžičková, ISBN-10: 80-7345-083-6, Maxdorf
Glaukom - Průvodce ošetřujícího lékaře
Eva Růžičková, ISBN-13: 978-80-7345-473-9, Maxdorf
Jak žít s těžkým zrakovým postižením? - Souhrn (nejen) psychologické problematiky
Tereza Kimplová, Marta Kolaříková, ISBN-13: 978-80-7387-831-3, Triton
Kazuistiky z oftalmologie III.
Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval , ISBN-13: 978-80-87009-64-2, Nucleus HK
Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček
Petr Veselý, Peter Šimovič, Sylvie Petrová, ISBN-13: 978-80-7013-566-2, NCO NZO
Lexikon očního lékařství - Výkladový ilustrovaný slovník
Eva Vlková, Šárka Pitrová, František Vlk, ISBN-13: 978-80-239-8906-9, František Vlk
Makulární degenerace - Trendy v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace
Jan Ernest, Libor Hejsek, Pavel Němec, Leoš Rejmont, ISBN-13: 978-80-204-2363-4, Mladá Fronta
Makulární edémy
Jan Ernest a kol., ISBN-13: 978-80-204-3472-2, Mladá fronta
Nauka o zraku
Rudolf Autrata, Jana Černá, ISBN-10: 80-7013-362-7, NCO NZO
Oční lékařství - 2. přep. a dopl. vyd.
Pavel Kuchynka a kol., ISBN-13: 978-80-247-5079-8, Grada
Oční propedeutika
Jara Hornová, ISBN-13: 978-80-247-4087-4, Grada
Oční záněty - Farmakoterapie pro praxi
J. Boguszaková, E. Říhová, J. Krásný, ISBN-13: 978-80-7345-143-1, Maxdorf
Oftalmologie - pro všeobecné praktické lékaře
Zdeněk Mazal, Petr Herle, ISBN-13: 978-80-86307-89-3, Raabe
Oftalmologie v kazuistikách
Pavel Diblík, Bohdana Kalvodová, Eva Růžičková a kol., ISBN-13: 978-80-7387-025-6, Triton
Oftalmopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Petra Hamadová, Lea Květoňová, Zita Nováková, ISBN-13: 978-80-7315-159-1, Paido
Optika
Petr Malý, ISBN-13: 978-80-246-2246-0, Karolinum
Ošetřovatelská péče v oční chirurgii
Pavlína Brímová, ISBN-13: 978-80-7013-552-5, NCO NZO
Perimetrie
Karolína Skorkovská, ISBN-13: 978-80-247-5282-2, Grada
Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii
Igor Vícha a kol., ISBN-13: 978-80-7013-541-9, NCO NZO
Přehled chorob zrakového ústrojí
Květa Kvapilíková, ISBN-10: 80-7013-380-5, NCO NZO (IDV PZ)
Přístrojová optika - Učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalomology
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-301-5, NCO NZO (IDV PZ)
Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
Milan Anton, ISBN-10: 80-7013-402-X, NCO NZO
Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením
Dita Finková, ISBN-13: 978-80-244-2742-3, UP Olomouc
Sekundární glaukomy - Vybrané kapitoly
Klára Samková a kol., ISBN-13: 978-80-204-3943-7, Mladá fronta
Šance pro oči - Deset kroků k nápravě zraku vlastními silami
Meir Schneider, ISBN-13: 978-80-86439-19-8, Elfa
Šedý zákal - Informace pro pacienty
Josef Hycl, ISBN-10: 80-7254-071-8, Triton
Šilhání
Lada Hromádková, ISBN-13: 978-80-7013-530-3, NCO NZO
 1 / 2   1  2   následující strana