Diagnostika a léčba očních chorob v praxi

The Wills Eye Manual

Diagnostika a léčba očních chorob v praxi

Dougles J. Rhee (překl.: Pavel Diblík)

nakl.: Triton, 3. vyd., 2004
620 str., váz.
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-536-1
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Optimální řešení základních i složitých problémů v ambulantní oftalmologické praxi je tématem již 3. vydání celosvětově populární příručky (v originálu The Wills Eye Manual) pro zkušené i začínající oční lékaře. Dvě kapitoly v úvodu se zabývají diferenciální diagnózou na základě subjektivních potíží a objektivních nálezů. Dalších třináct kapitol je věnováno jednotlivým oblastem oftalmologie, poslední kapitola popisuje používané zobrazovací metody. Každá nosologická jednotka je zpracována podle jednotného schématu. Vždy jsou uvedeny typické subjektivní obtíže i objektivní nález a následuje diferenciální diagnóza s jednoduchými zkříženými odkazy do dalších kapitol. Jasně a stručně jsou popsány jak doporučený vyšetřovací postup, tak navrhovaná terapie i další sledování. Kniha je doplněna omezeným počtem schémat, přílohami a seznamem léků používaných v očním lékařství. Nechybí ani odkazy na zajímavé webové stránky. Obsáhlý rejstřík usnadňuje orientaci na více než 500 stranách textu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Akutní stavy v oftalmologii
Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková, ISBN-10: 80-7262-368-0, Galén
Atlas makulárních chorob - Atlas of Macular Diseases
Ilona Cihelková, Petr Souček, ISBN-10: 80-7262-370-2, Galén
Atlas oftalmologie
Josef Hycl, Lucie Trybučková, ISBN-13: 978-80-7387-160-4, Triton
Binokulární korekce na polatestu
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-302-3, NCO NZO
Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-347-3, NCO NZO
Dětská oftalmologie - I. část
Rudolf Autrata, ISBN-13: 978-80-210-4678-8, Masarykova univerzita
Diagnostika a léčba očních zánětů
Petra Svozílková a kol., ISBN-13: 978-80-7345-391-6, Maxdorf
Dílenská praxe očního optika
Ladislav Najman, ISBN-10: 80-7013-328-7, NCO NZO (IDV PZ)
Dílenská praxe očního optika
Ladislav Najman, ISBN-13: 978-80-7013-529-7, NCO NZO
Estetika pohybu dětí se zrakovým postižením
Mirosław Górny, ISBN-13: 978-80-244-3645-6, UP Olomouc
Fyziologie oka a vidění
Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská, ISBN-13: 978-80-247-3992-2, Grada
Geometrická optika
Soňa Jexová, ISBN-13: 978-80-7013-521-1, NCO NZO
Glaukom - Farmakoterapie pro praxi
Eva Růžičková, ISBN-10: 80-7345-083-6, Maxdorf
Kazuistiky z oftalmologie III.
Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval , ISBN-13: 978-80-87009-64-2, Nucleus HK
Lexikon očního lékařství - Výkladový ilustrovaný slovník
Eva Vlková, Šárka Pitrová, František Vlk, ISBN-13: 978-80-239-8906-9, František Vlk
Makulární degenerace - Trendy v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace
Jan Ernest, Libor Hejsek, Pavel Němec, Leoš Rejmont, ISBN-13: 978-80-204-2363-4, Mladá Fronta
Naléhavé stavy v oftalmologii - 1. české vydání
Mathias Sachsenweger, Rudolf Sachsenweger, ISBN-10: 80-88824-75-3, ISBN-13: 978-80-88824-75-6, Osveta
Nauka o zraku
Rudolf Autrata, Jana Černá, ISBN-10: 80-7013-362-7, NCO NZO
Oční lékařství
Pavel Rozsíval a kol., ISBN-10: 80-7262-404-0, Galén
Oční propedeutika
Jara Hornová, ISBN-13: 978-80-247-4087-4, Grada
Oční záněty - Farmakoterapie pro praxi
J. Boguszaková, E. Říhová, J. Krásný, ISBN-13: 978-80-7345-143-1, Maxdorf
Oftalmologie - pro všeobecné praktické lékaře
Zdeněk Mazal, Petr Herle, ISBN-13: 978-80-86307-89-3, Raabe
Oftalmopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Petra Hamadová, Lea Květoňová, Zita Nováková, ISBN-13: 978-80-7315-159-1, Paido
Optika
Petr Malý, ISBN-13: 978-80-246-2246-0, Karolinum
Ošetřovatelská péče v oční chirurgii
Pavlína Brímová, ISBN-13: 978-80-7013-552-5, NCO NZO
Přehled chorob zrakového ústrojí
Květa Kvapilíková, ISBN-10: 80-7013-380-5, NCO NZO (IDV PZ)
Přístrojová optika - Učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalomology
Miloš Rutrle, ISBN-10: 80-7013-301-5, NCO NZO (IDV PZ)
Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
Milan Anton, ISBN-10: 80-7013-402-X, NCO NZO
Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením
Dita Finková, ISBN-13: 978-80-244-2742-3, UP Olomouc
Šance pro oči - Deset kroků k nápravě zraku vlastními silami
Meir Schneider, ISBN-13: 978-80-86439-19-8, Elfa
Šedý zákal - Informace pro pacienty
Josef Hycl, ISBN-10: 80-7254-071-8, Triton
Šilhání
Lada Hromádková, ISBN-13: 978-80-7013-530-3, NCO NZO
Šilhání a tupozrakost - Informace pro pacienty
Josef Hycl, ISBN-10: 80-7254-088-2, Triton
Trendy soudobé oftalmologie - svazek 6
Pavel Rozsíval, ISBN-13: 978-80-7262-661-8, Galén
Trendy soudobé oftalmologie - svazek 9
Pavel Rozsíval - pořadatel, ISBN-13: 978-80-7492-103-2, Galen
Trendy soudobé oftalmologie - svazek 2
Pavel Rozsíval, Pavla Dohnalová, ISBN-10: 80-7262-326-5, Galén
Trendy soudobé oftalmologie - svazek 3
Pavel Rozsíva a kol., ISBN-10: 80-7262-405-9, Galén
Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 7
Pavel Rozsíval, ISBN-13: 978-80-7262-691-5, Galén
 1 / 2   1  2   následující strana