Klinická neurologie

část obecná

Klinická neurologie

Zdeněk Ambler, Josef Bednařík, Evžen Růžička a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2004
980 str., bar., váz., 155x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-556-6
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Memorix neurologie
Peter Berlit, ISBN-13: 978-80-247-1915-3, Grada
Migréna
Věra Peterová a kol., ISBN-13: 978-80-7262-841-4, Galen
Migréna - Průvodce ošetřujícího lékaře
Jiří Mastík, ISBN-13: 978-80-7345-139-4, Maxdorf
Mozkové ischemie a hemoragie - 3., přepracované a doplněné vydání
Pavel Kalvach a kol., ISBN-13: 978-80-247-2765-3, Grada
Myasthenia gravis - komplexní pojetí a chirurgická léčba
Jan Schützner, Václav Šmat a kol., ISBN-10: 80-7262-307-9, Galén
Myasthenia gravis a myastenické syndrómy
Viliam Korenko, ISBN-13: 978-80-8063-365-3, Osveta
Myasthenia Gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu
Jiří Piťha a kol., ISBN-13: 978-80-7345-230-8, Maxdorf
Nemoci kosterního svalstva
Josef Bednařík a kol., ISBN-10: 80-7254-187-0, Triton
Neuroendoskopie - technika, diagnostika, intervence
Zdeněk Novák, Jan Chrastina, ISBN-10: 80-7345-057-7, Maxdorf
Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií
Taťána Maříková a kol., ISBN-10: 80-7345-015-1, Maxdorf
Neurochirurgie
ISBN-13: 978-80-246-2068-8, Karolinum
Neuroimunologie
Eva Havrdová a kol., ISBN-10: 80-85912-24-4, Maxdorf
Neuroinfekce - Minimum pro praxi
Hana Roháčová, ISBN-10: 80-7254-160-9, Triton
Neurologická diferenciální diagnostika - překlad 5. vyd.
Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, ISBN-13: 978-80-247-2298-6, Grada
Neurologické komplikace HIV/AIDS
Rudolf Černý, Ladislav Machala, ISBN-13: 978-80-246-1222-5, Karolinum
Neurologie - pro všeobecné praktické lékaře
Martina Novotná, Petr Herle, ISBN-13: 978-80-87553-31-2, Raabe
Neurologie pro nelékařské obory
ISBN-13: 978-80-7013-540-2, NCO NZO
Neuronoetics or noetics seen through the neurologist's eyes
Josef Faber, ISBN-13: 978-80-7254-985-6, Triton
Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha - klinické vyšetření základních kognitivních funkcí
Preiss, Marek - Bartoš, Aleš - Čermáková, Radka a kol. , ISBN-13: 978-80-87142-19-6, Psychiatrické centrum
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-459-4, Triton
Od neuronu k mozku
John G. Nicholls, A. Robert Martin, Bruge G. Wallace, Paul A. Fuschs, ISBN-13: 978-80-200-2155-7, Academia
Osteopatie u epileptiků - supplementum
Julius Šimko a kol., ISBN-13: 978-80-7471-034-6, Solen
Ostrovy génia - Bohatá mysl autistických, získaných a náhlých savantů
ISBN-13: 978-80-7387-560-2, Triton
Parkinsonova choroba
Ján Benetin, Peter Valkovič, ISBN-13: 978-80-89171-65-1, Herba
Parkinsonova nemoc
Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička a kol., ISBN-10: 80-7345-044-5, Maxdorf
Páteř a mícha
Věra Peterová, ISBN-10: 80-7262-336-2, Galén
Pilates pro usnadnění početí - (+ DVD)
Renata Sabobgui, ISBN-13: 978-80-251-1969-3, Computer Press
Plynové injekce
Jiří Marek, Milena Kolářová, ISBN-10: 80-7254-217-6, Triton
Poruchy periferních nervů
Zdeněk Ambler, ISBN-13: 978-80-7387-705-7, Triton
Poruchy spánku a bdění
Soňa Nevšímalová, Karel Šonka, ISBN-10: 80-85800-37-3, Maxdorf
Poruchy spánku a bdění
Soňa Nevšímalová, Karel Šonka, ISBN-13: 978-80-7262-500-0, Galén
Poruchy spánku u dětí a dospívajících - Klasifikace poruch spánku, diferenciální diagnostika, komplexní terapie.
Iva Příhodová, ISBN-13: 978-80-7345-332-9, Maxdorf
Poruchy výživy u Parkinsonovy a Huntigtonovy nemoci
Jiří Klempíř, ISBN-13: 978-80-204-2834-9, Mladá fronta
Poškození mozku - Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty
Travor powell, ISBN-13: 978-80-7367-667-4, Portál
Praktická epileptologie
Miroslav Moráň, ISBN-13: 978-80-7387-023-2, Triton
Prevence a léčba onemocnění močových cest
Libor Zámečník, Viktor Soukup, ISBN-13: 978-80-204-1941-5, Mladá fronta
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - 2. část
Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů, ISBN-13: 978-80-246-2158-6, Karolinum
Případkové studie z klinické neuropsychologie
Petr Kulišťák a kol., ISBN-13: 978-80-246-1928-6, Karolinum
 2 / 3    předchozí strana  1  2  3   následující strana