Klinická neurologie

část obecná

Klinická neurologie

Zdeněk Ambler, Josef Bednařík, Evžen Růžička a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2004
980 str., bar., váz., 155x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-556-6
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Klinická neuroanatomie CNS - s aplikovanou neurologií a neurochirugií (CD)
Pavel Petrovický a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7387-039-3, Triton
Lumbální punkce a mozkomíšní mok
Miroslav Kala, Jan Mareš, ISBN-13: 978-80-7262-568-0, Galén
Lumbální spinální stenóza
Blanka Mičánková Adamová et al. , ISBN-13: 978-80-7262-945-9, Galen
Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní
Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, ISBN-13: 978-80-204-2182-1, Mladá fronta
Magnetická rezonance nervové soustavy Radiologické a klinické aspekty - II. Epilepsie, Neurodegenerativní onemocnění mozku
Josef Vymazal, ISBN-10: 80-903811-1-1, M-DIAG Publishing
Memorix neurologie
Peter Berlit, ISBN-13: 978-80-247-1915-3, Grada
Migréna
Věra Peterová a kol., ISBN-13: 978-80-7262-841-4, Galen
Migréna
Oliver Sacks, ISBN-13: 978-80-7438-051-8, Dybbuk
Migréna - Průvodce ošetřujícího lékaře
Jiří Mastík, ISBN-13: 978-80-7345-139-4, Maxdorf
Moderní farmakoterapie v neurologii
Ivana Štětkářová a kol., ISBN-13: 978-80-7345-453-1, Maxdorf
Mozek a jeho duše
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-7492-069-1, Galen
Mozkové ischemie a hemoragie - 3., přepracované a doplněné vydání
Pavel Kalvach a kol., ISBN-13: 978-80-247-2765-3, Grada
Myasthenia gravis - komplexní pojetí a chirurgická léčba
Jan Schützner, Václav Šmat a kol., ISBN-10: 80-7262-307-9, Galén
Myasthenia gravis a myastenické syndrómy
Viliam Korenko, ISBN-13: 978-80-8063-365-3, Osveta
Myasthenia Gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu
Jiří Piťha a kol., ISBN-13: 978-80-7345-230-8, Maxdorf
Nervové buňky a jejich svět - Stavba a funkce neuronu; svět gigantické neuronální sítě; vznik, vývoj a zánik neuronů; možnosti ovlivnění nervových buněk
ISBN-13: 978-80-247-5070-5, Grada
Neurodegenerativní onemocnění
Robert Rusina, Radoslav Matěj a kol., ISBN-13: 978-80-204-3300-8, Mladá fronta
Neuroendoskopie - technika, diagnostika, intervence
Zdeněk Novák, Jan Chrastina, ISBN-10: 80-7345-057-7, Maxdorf
Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií
Taťána Maříková a kol., ISBN-10: 80-7345-015-1, Maxdorf
Neuroimunologie
Eva Havrdová a kol., ISBN-10: 80-85912-24-4, Maxdorf
Neurologická diferenciální diagnostika - překlad 5. vyd.
Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, ISBN-13: 978-80-247-2298-6, Grada
Neurologické komplikace HIV/AIDS
Rudolf Černý, Ladislav Machala, ISBN-13: 978-80-246-1222-5, Karolinum
Neurologie - pro všeobecné praktické lékaře
Martina Novotná, Petr Herle, ISBN-13: 978-80-87553-31-2, Raabe
Neurologie 2003
Kolektiv autorů, ISBN-10: 80-7254-431-4, Triton
Neurologie pro nelékařské obory
ISBN-13: 978-80-7013-540-2, NCO NZO
Neurologie pro studium i praxi
Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, ISBN-13: 978-80-247-5247-1, Grada
Neuronoetics or noetics seen through the neurologist's eyes
Josef Faber, ISBN-13: 978-80-7254-985-6, Triton
Neurorehabilitace
Marcela Lippertová-Grünerová, ISBN-10: 80-7262-317-6, Galen
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-459-4, Triton
Obecná neurologie pro studenty bakalářského směru
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, a kol., ISBN-13: 978-80-7368-608-6, Ostravská univerzita
Od neuronu k mozku
John G. Nicholls, A. Robert Martin, Bruge G. Wallace, Paul A. Fuschs, ISBN-13: 978-80-200-2155-7, Academia
Osteopatie u epileptiků - supplementum
Julius Šimko a kol., ISBN-13: 978-80-7471-034-6, Solen
Ostrovy génia - Bohatá mysl autistických, získaných a náhlých savantů
ISBN-13: 978-80-7387-560-2, Triton
Paměť a její poruchy - Paměť z hlediska neurovědního a klinického
Jakub Hort, Robert Rusina a kol., ISBN-13: 978-80-7345-004-5, Maxdorf
Parkinsonova choroba
Ján Benetin, Peter Valkovič, ISBN-13: 978-80-89171-65-1, Herba
Parkinsonova nemoc
Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička a kol., ISBN-10: 80-7345-044-5, Maxdorf
Parkinsonova nemoc - 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe
Shelley Peterman Schvarz, ISBN-13: 978-80-247-2321-1, Grada
Páteř a mícha
Věra Peterová, ISBN-10: 80-7262-336-2, Galén
 2 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana