Klinická neurologie

část obecná

Klinická neurologie

Zdeněk Ambler, Josef Bednařík, Evžen Růžička a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2004
980 str., bar., váz., 155x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-556-6
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Rekanalizační terapie - Akutní ischemické cévní mozkové příhody
Školoudík David, Šaňák Daniel a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7345-360-2, Maxdorf
Revmatologie - Minimum pro praxi
Vladko Horčička, ISBN-10: 80-7254-056-4, Triton
Rovnovážný systém I - obecná část - Klinická anatomi a fyziologie, vyšetřovací metody
P. Vrabec, B. Lischkeová, M. Světlík, J. Skřivan, ISBN-10: 80-7254-307-5, Triton
Roztoušená skleróza v roce 2012
Havrdová Eva, a kol., ISBN-13: 978-80-87327-94-4, Solen
Roztoušená skleróza v roce 2012
Havrdová Eva, a kol., ISBN: 978–80–87327–94–4, Solen
Roztroušená skleróza
Eva Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-204-3154-7, Mladá fronta
Roztroušená skleróza - Farmakoterapie pro praxi
Eva Havrdová, ISBN-13: 978-80-7345-187-5, Maxdorf
Schizofrenie - Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století
Lucie Banková Motrlová, Filip Španiel, ISBN-13: 978-80-204-2993-3, Mladá fronta
Současná epileptologie
Jiří Dolanský, ISBN-10: 80-7254-101-3, Triton
Spasticita - Mechanismy, diagnostika a léčba
Petr Kaňovský, Martin Bareš, Jaroslav Dufek a kolektiv, ISBN-10: 80-7345-042-9, Maxdorf
Spasticita a její léčba
Ivana Štětkářová, Edvard Ehler, Robert Jech, ISBN-13: 978-80-7345-302-2, Maxdorf
Speciální neurologie
Pavel Jedlička, Otakar Keller a kol., ISBN-10: 80-7262-312-5, Galén
Speciální neurologie
Petr Kaňovský, Roman Herzig a kol., ISBN-13: 978-80-244-1664-9, UP Olomouc
Syndrom neklidných nohou - diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Karel Šonka, ISBN-10: 80-7345-090-9, Maxdorf
Temporální epilepsie a vědomí
Josef Faber, ISBN-10: 80-85875-80-2, Triton
Test 3F - Dysartrický profil
Jaroslava Roubíčková et al., ISBN-13: 978-80-7262-714-1, Galén
Trauma mozku a jeho rehabilitace
Marcela Lippertová-Grünerová, ISBN-13: 978-80-7262-569-7, Galén
Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením - Somatopedická a psychologická hlediska
Jiří Jankovský, ISBN-10: 80-7254-192-7, Triton
Vnitřní nazírání - Nová věda osobní transformace
Daniel J. Siegel, ISBN-13: 978-80-7387-800-9, Triton
Vybrané kapitoly z dětské neurologie
Hana Ošlejšková, ISBN-13: 978-80-7013-479-5, NCO NZO
Vyšetření pohybového aparátu
Jeffrey M. Bross, Joseph Fetto, Elaine Rosen, ISBN-10: 80-7254-720-8, Triton
Vývin mozgu a jeho poruchy - Vrodené chyby mozgu a miechy/Detská mozgová obrna/Rečový vývin a jeho poruchy/ADHD/Autizmus/Mentálna retardácia/Epilepsia
Miroslav Murgaš a kolektiv, ISBN-13: 978-80-8063-369-1, Osveta
Základy anatomie pro maséry
Ivan Dylevský, ISBN-10: 80-7254-275-3, Triton
Základy neurologie - Učebnice pro lékařské fakulty
Zdeněk Ambler, ISBN-13: 978-80-7262-707-3, Galen
Základy neurologie - Učebnice pro lékařské fakulty. Šesté, přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Ambler, ISBN-10: 80-7262-433-4, Galén
Základy ortopedie
Antonín Sosna, Pavel Vavřík, Martin Krbec, David Pokorný, ISBN-10: 80-7254-202-8, Triton
 3 / 3    předchozí strana  1  2  3