Klinická neurologie

část obecná

Klinická neurologie

Zdeněk Ambler, Josef Bednařík, Evžen Růžička a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2004
980 str., bar., váz., 155x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-556-6
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V závěru shrnuje celkovou strategii a taktiku neurologické diagnostiky a léčby. Důraz je kladen na klinickou praxi a nejnovější poznatky a metody. Monografie je koncipována jako postgraduální učebnice a měla by pokrýt všechny oblasti, kterými se současná klinická neurologie zabývá. V druhém dílu publikace – v části speciální – budou pak podobně probrány jednotlivé choroby a poruchy nervového systému.
Kniha obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii a učební text za rok 2004.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Pilates pro usnadnění početí - (+ DVD)
Renata Sabobgui, ISBN-13: 978-80-251-1969-3, Computer Press
Plynové injekce
Jiří Marek, Milena Kolářová, ISBN-10: 80-7254-217-6, Triton
Poruchy periferních nervů
Zdeněk Ambler, ISBN-13: 978-80-7387-705-7, Triton
Poruchy spánku a bdění
Soňa Nevšímalová, Karel Šonka, ISBN-10: 80-85800-37-3, Maxdorf
Poruchy spánku a bdění
Soňa Nevšímalová, Karel Šonka, ISBN-13: 978-80-7262-500-0, Galén
Poruchy spánku u dětí a dospívajících - Klasifikace poruch spánku, diferenciální diagnostika, komplexní terapie.
Iva Příhodová, ISBN-13: 978-80-7345-332-9, Maxdorf
Poruchy výživy u Parkinsonovy a Huntigtonovy nemoci
Jiří Klempíř, ISBN-13: 978-80-204-2834-9, Mladá fronta
Poškození mozku - Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty
Travor powell, ISBN-13: 978-80-7367-667-4, Portál
Praktická epileptologie
Miroslav Moráň, ISBN-13: 978-80-7387-023-2, Triton
Prevence a léčba onemocnění močových cest
Libor Zámečník, Viktor Soukup, ISBN-13: 978-80-204-1941-5, Mladá fronta
Program Mates + CD s materiály k vytištění - Manuál pro skupinovou práci se seniory s poruchami paměti
Vanda Franková, Eva Vyškovská, ISBN-13: 978-80-7345-205-6, Maxdorf
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - 2. část
Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů, ISBN-13: 978-80-246-2158-6, Karolinum
Případkové studie z klinické neuropsychologie
Petr Kulišťák a kol., ISBN-13: 978-80-246-1928-6, Karolinum
Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě
Marcela Lippertová-Grünerová, ISBN-13: 978-80-7492-225-1, Galen
Rekanalizační terapie - Akutní ischemické cévní mozkové příhody
Školoudík David, Šaňák Daniel a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7345-360-2, Maxdorf
Revmatologie - Minimum pro praxi
Vladko Horčička, ISBN-10: 80-7254-056-4, Triton
Rovnovážný systém I - obecná část - Klinická anatomie a fyziologie, vyšetřovací metody
P. Vrabec, B. Lischkeová, M. Světlík, J. Skřivan, ISBN-10: 80-7254-307-5, Triton
Roztroušená skleróza
Eva Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-204-3154-7, Mladá fronta
Roztroušená skleróza v praxi
Eva Havrdová et al., ISBN-13: 978-80-7492-189-6, Galen
Roztroušená skleróza v roce 2012
Havrdová Eva, a kol., ISBN-13: 978-80-87327-94-4, Solen
Řezy mozkem
Pavel Petrovický, Jiří Brabec, ISBN-13: 978-80-7254-972-6, Triton
Schizofrenie - Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století
Lucie Banková Motrlová, Filip Španiel, ISBN-13: 978-80-204-2993-3, Mladá fronta
Sociální mozek
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-246-2850-9, Karolinum
Spánková medicína v kazuistikách
Iva Příhodová, Simona Dostálová a kol., ISBN-13: 978-80-204-4024-2, Mladá fronta
Spasticita a její léčba
Ivana Štětkářová, Edvard Ehler, Robert Jech, ISBN-13: 978-80-7345-302-2, Maxdorf
Speciální neurologie
Petr Kaňovský, Roman Herzig a kol., ISBN-13: 978-80-244-1664-9, UP Olomouc
Speciální neurologie pro studenty bakalářských oborů
Michal Bar, David Školoudík a kol., ISBN-13: 978-80-7368-961-2, Ostravská univerzita
Svět dětské mozkové obrny - Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace
Miroslav Kudláček, ISBN-13: 978-80-262-0178-6, Portál
Syndrom neklidných nohou
Karel Šonka, ISBN-13: 978-80-7345-149-3, Maxdorf
Temporální epilepsie a vědomí
Josef Faber, ISBN-10: 80-85875-80-2, Triton
Test 3F - Dysartrický profil
Jaroslava Roubíčková et al., ISBN-13: 978-80-7262-714-1, Galén
Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti
Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, ISBN-13: 978-80-204-3491-3, Mladá fronta
Trauma mozku a jeho rehabilitace
Marcela Lippertová-Grünerová, ISBN-13: 978-80-7262-569-7, Galén
Vnitřní nazírání - Nová věda osobní transformace
Daniel J. Siegel, ISBN-13: 978-80-7387-800-9, Triton
Vybrané kapitoly z dětské neurologie
Hana Ošlejšková, ISBN-13: 978-80-7013-479-5, NCO NZO
Vyšetření pohybového aparátu
Jeffrey M. Bross, Joseph Fetto, Elaine Rosen, ISBN-10: 80-7254-720-8, Triton
Vývin mozgu a jeho poruchy - Vrodené chyby mozgu a miechy/Detská mozgová obrna/Rečový vývin a jeho poruchy/ADHD/Autizmus/Mentálna retardácia/Epilepsia
Miroslav Murgaš a kolektiv, ISBN-13: 978-80-8063-369-1, Osveta
Základy anatomie pro maséry
Ivan Dylevský, ISBN-10: 80-7254-275-3, Triton
 3 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana