Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství

Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství

Jana Pazderová - Vejlupková a kol.

nakl.: Galén, 1. vyd., 2005
360 str., čb., váz., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7262-339-7
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Onemocníme-li chorobou, jejíž příčina není známa a nedá se jí zabránit, obviňujeme Osud. Onemocní-li však člověk jen proto, že pracuje, svou prací vytváří pro společnost nezbytné (i zbytné) životní potřeby a příčina onemocnění tkví v jeho práci, pak je povinností společnosti zajistit takové pracovní podmínky, aby se pravděpodobnost výskytu onemocnění snížila na minimum, které je při současném vědeckém poznání možné. Profesor Teisinger byl jedním z nemnoha lékařů-vědců, kteří výrazně rozšířili hranice znalostí, a tomuto cíli věnoval celý svůj tvůrčí život.
Pracovní lékařství u nás založil a zásadním způsobem zasáhl do jeho vývoje v celosvětovém měřítku. Vychoval celou generaci lékařů, biologů, chemiků, fyziků a techniků, kteří v jeho díle pokračovali a pokračují. Protože sám důsledně prosazoval zavádění nových poznatků do praktického života a vedl k tomu i své spolupracovníky, počet nemocí z povolání u nás významně poklesl a některá onemocnění se již vůbec nevyskytují.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
DPH ve zdravotnictví,školství a sociálních službách
Hušáková Zdeňka, Matějková Martina , ISBN-13: 978-80-7400-438-4, C. H. Beck
Hippokratovské hovory - Setkání s osobnostmi české medicíny
Mgr. Martin Čermák (ed.) , ISBN-13: 978-80-204-2797-7, Mladá Fronta
Hygiena práce
Bohuslav Málek a kol., ISBN-13: 978-80-86817-46-0, Sobotáles
Komunikační dovednosti ve službách medicíny
Radko Obereignerů, ISBN-13: 978-80-904217-2-1, Admira
Management úspěšné ordinace praktického lékaře
Oto Košta, ISBN-13: 978-80-247-4422-3, Grada
Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
Jiří Vévoda, ISBN-13: 978-80-247-4732-3, Grada
Ortodoncie
Milan Kamínek, ISBN-13: 978-80-7492-112-4, Grada
Parodontologie od A do Z - Základy pro praxi
Peter Eickholz, ISBN-13: 978-80-86979-10-6, Quintessenz
Plán ošetření při poranění zubů
Mitsuhiro Tsukiboshi, ISBN-13: 978-80-86979-11-3, Quintessenz
Pracovnělékařské služby - Povinnosti zaměstnavatelů
Bořivoj Šubrt, Milan Tuček, ISBN-13: 978-80-7263-820-8, Anag
Pracovní lékařství - Základy primární pracovnělékařské péče
P. Brhel a kol., ISBN-10: 80-7013-414-3, NCO NZO
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství
Bohumil Seifert, Libuše Čeledová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-2082-4, Karolinum