Odchylky v nemocenském pojištění

Pro některé skupiny pracovníků. II. Aktualizované vydání

Odchylky v nemocenském pojištění - obrázek není k dispozici

Magdalena Šváchová

nakl.: Polygon, 2. aktual. vyd., 2003
77 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7273-083-5
cena:
 79,-

Většina publikací, zabývajících se problematikou nemocenského pojištění, je zaměřena na zaměstnance, kteří pracují v organizacích v pracovním poměru. Při výkladu nemocenského pojištění však nelze opomenout ty zaměstnance, jejichž pracovní vztahy mají jinou povahu, než obvyklý pracovní poměr a v jejichž obsahu nalézáme některé odchylky a zvláštnosti. Jedná se o domácké zaměstnance, zaměstnance na nepravidelnou výpomoc, členy družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu a společníky a jednatele spol. s r.o. a komanditisty komanditních společností, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k těmto společnostem, studenty a žáky, zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, občany se změněnou pracovní schopností, členy zastupitelstev územních samosprávných celků, dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, pěstouny a poslance a senátory. Kniha obsahuje výklad k jejich nemocenskému pojištění, upravenému vyhláškou č. 165/1979 Sb. v platném znění. Vyhláška odchylně upravuje účast na nemocenském pojištění, běh ochranné lhůty, výpočet a poskytování dávek a v některých případech i omezení nároku na nemocenské. Autorka se v publikaci podrobněji věnuje těm skupinám zaměstnanců, které se z výše uvedeného okruhu vyskytují v organizacích nejčastěji. Výklad k nim je pro lepší názornost doprovázen řadou příkladů.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Daňové zákony - Úplná znění platná k 1. 1. 2015
Hana Marková, ISBN-13: 978-80-247-5507-6, Grada
Demokracie v Evropě
Larry Siedentop, ISBN-10: 80-86598-76-4, Barrister & Principal
Dokazování v medicínskoprávních sporech
Tomáš Holčapek, ISBN-13: 978-80-7357-643-1, Wolters Kluwer
DRG v praxi - Seznámení s českou implementací úhradového systému DRG / 2012
Jiří Šedo, ISBN-13: 978-80-7262-950-3, Galen
Evropská unie
Petr Fiala, Markéta Pitrová, ISBN-10: 80-7325-015-2, Centrum pro studium demokracie a kultury
Chránit/nechránit to je otázka - Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace
Karel Čada, ISBN-13: 978-80-905538-0-4, Plzeň
Informovaný souhlas - Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví
Petr Šustek, Tomáš Holčapek, ISBN-13: 978-80-7357-268-6, Aspi
Jak lobbovat v Evropské unii
Rinus van Schendelen, ISBN-10: 80-86598-75-6, Barrister & Principal
Komentovaná legislativa pro ambulantního specialistu
Zorjan Jojko, Marie Duřpektová, ID: ID12-1805-546x, Raabe
Kriminalistika a zdravotnictví
Nikolaj Hrib, ISBN-13: 978-80-7380-269-1, Aleš Čeněk
Lékař a právo - Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky
Jan Mach, ISBN-13: 978-80-247-3683-9, Grada
Management pro zdravotníky v kostce
Pavel Svobodník, ISBN-13: 978-80-7013-498-6, NCO NZO
Medicína a právo
Jan Mach, ISBN-10: 80-7179-810-X, C. H. Beck
Medicínské právo
Jolana Těšinová, Roman Žďárek, Radek Policar, ISBN-13: 978-80-7400-050-8, C. H. Beck
Medicínsko-právní terminologie - Příručka pro právní praxi
Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáčková, Lubomír Vondráček, ISBN-13: 978-80-247-3151-3, Grada
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance - při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied, ISBN-13: 978-80-7263-576-4, Anag
Nový občanský zákoník 2014 - nejdůležitější změny
ISBN-13: 978-80-7263-819-2, Anag
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání k 1. 1. 2010 - aktualizace k 1.1.2011
Martin Mikyska, ISBN-13: 978-80-7263-569-6, Anag
Pojistné na sociální zabezpečení - s komentářem a příklady k 1.1.2010
Marta Ženíšková, ISBN-13: 978-80-7263-579-5, Anag
Posudkové lékařství - Vybrané kapitoly
Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Alena Zvoníková, ISBN-13: 978-80-247-3285-5, Grada
Právní odpovědnost v medicíně - Druhé, doplněné a přepracované vydání
Jitka Stolínová, Jan Mach, ISBN-13: 978-80-7262-686-1, Galén
Právo na ochranu veřejného zdraví - Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí
Jana Dudová, ISBN-13: 978-80-7201-854-3, Linde
Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
Jiří Štefan, Jan Mach, ISBN-10: 80-247-0931-7, Grada
Univerzita medicínského práva - Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory
Mach Jan, Buriánek Aleš, Záleská Dagmar, Mlynářová Dita, Kvapilová Ivana, Máca Miloš, Valášek Daniel, ISBN-13: 978-80-247-5113-9, Grada
Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management
Lukáš Prudil, ISBN-10: 80-244-1304-3, UP Olomouc
Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo
K.Tóth a I. Pagáčová, ISBN-13: 978-80-89631-16-2, Herba
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Martin Janků a kol., ISBN-13: 978-80-7400-078-2, C. H. Beck
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
Martin Janků a kol., ISBN-13: 978-80-7400-344-8, C. H. Beck
Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví
Lukáš Prudil, ISBN-10: 80-7013-433-X, NCO NZO
Zákon o nemocenském pojištění - s komentářem a příklady od 1.1.2010
Marta Ženíšková, Jan Přib, ISBN-13: 978-80-7263-566-5, Anag
Zákon o veřejných zakázkách. - Koemntář 3. vydání
R. Jurčík , ISBN-13: 978-80-7179-222-2, C. H. Beck
Zdravotní pojištění - s komentářem a příklady
Tomáš Červinka, Antonín Daněk, ISBN-13: 978-80-8263-577-1, Anag