O lidské povaze

Krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti

O lidské povaze

Vladimír Smékal

nakl.: Cesta, 1. vyd., 2005
204 str., čb., brož., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7295-069-X
cena:
 128,-

Vysokoškolský profesor psychologie osobnosti předkládá čtenářům vědecké poznatky i vlastní postřehy o povahových vlastnostech a stavech osobnosti, a to jak o těch, které nám komplikují naše vztahy k druhým a k světu, tak o těch, díky nimž dokážeme vést svůj život ke spokojenosti své i bližních. Ve svých zamyšleních klade důraz na poznání a respektování psychických a duchovních podmínek kvality života současného člověka.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Autonomie ve stáří - Kapitoly z gerontosociologie
Dana Sýkorová, ISBN-13: 978-80-86429-62-5, Slon
Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Josef Petr Ondok, ISBN-10: 80-7254-486-1, Triton
Domácí násilí - Kontext, dynamika a intervence
Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol., ISBN-13: 978-80-7367-690-2, Portál
Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi
Monografie, ISBN-13: 978-80-87146-31-6, UK Praha
Duchovní ráz naší doby
Antonín Mokrejš, ISBN-13: 978-80-7254-960-3, Triton
Dvojí svět
Jaromír Janata, ISBN-10: 80-85800-65-9, Maxdorf
Etické a právní aspekty asistované reprodukce - Situace ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004
Jiří Dostál, ISBN-13: 978-80-244-1700-4, UP Olomouc
Etické otázky v psychologii
Petr Weiss, ISBN-13: 978-80-7367-845-6, Portál
Etika a komunikace v medicíně - Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3976-2, Grada
Etika a právo v kontextu lékařské etiky
Soňa Matochová, ISBN-13: 978-80-210-4757-0, Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Jana Kutnohorská, Martina Cichá, Radoslav Goldmann, ISBN-13: 978-80-247-3843-7, Grada
Etika v ošetřovatelství - Pomocný učební text
Jaroslava Fišerová, ID: ID3025, NCO NZO
Filosofie umění
Gordon Graham, ISBN-10: 80-85947-53-6, Barrister & Principal
Géniové na prahu nové medicíny - filozofie konvenční léčby pod palbou argumentů
Karel Machala, ISBN-13: 978-80-7263-801-7, Anag
Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti
Mahendra Perera , ISBN-13: 978-80-7387-597-8, Triton
Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb
Zuzana Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-87398-06-7, Karolinum
Informovaný souhlas - Proč a jak?
Helena Haškovcová, ISBN-13: 978-80-7262-497-3, Galén
Jak a o čem přemýšlejí filozofové - Od antiky k postmoderně
Nicholas Fearn, ISBN-10: 80-7178-784-1, Portál
Je zygota lidskou osobou?
Pascal Ide , ISBN-13: 978-80-7387-526-8, Triton
Klinické a ošetrovateľské aspekty Paliatívnej starostlivosti
Alica Slamková, Ľubica Poledníková, ISBN-13: 978-80-8063-379-0, Osveta
Lege artis v medicíně
Ptáček Radek, Bartůněk Petr, Mach Jan a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-5126-9, Grada
Medicína v kontextu západního myšlení
Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček, ISBN-13: 978-80-7262-513-0, Galén
Medicína založená na důvěře - O nebohém pacientovi v postmoderní době
Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić, ISBN-13: 978-80-7262-878-0, Galén
Multidetektorová výpočetní tomografie srdce
Jan Baxa, Jiří Ferda, ISBN-13: 978-80-7262-880-3, Galén
Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii
Marian Bátovský, ISBN-13: 978-80-89631-00-1, Herba
Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle
Jan Payne, ISBN-10: 80-7254-500-0, Triton
Porozumění symbolu - Filosofická setkávání
Vladimír Borecký, ISBN-10: 80-7254-371-7, Triton
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita - diskurzivní pohled na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení
Libor Novosad, ISBN-13: 978-80-7367-873-9, Portál
Thanatologie - Nauka o umírání a smrti
Helena Haškovcová, ISBN-13: 978-80-7262-471-3, Galén
Úvod do filosofie
Arno Anzenbacher, ISBN-10: 80-7178-804-X, Portál
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Marie Svatošová, ISBN-13: 978-80-247-4107-9, Grada
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky
Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann, ISBN-10: 80-8063-287-8, Osveta
Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví
Kateřina Ivanová, ISBN-10: 80-7013-442-9, NCO NZO
Základy moderní lékařské etiky
Marek Vácha, Radan Königová, Miloš Mauer, ISBN-13: 978-80-7367-780-0, Portál
Zdravotnícka etika
kolektív autorov , ISBN-13: 978-80-8063-278-6, Osveta