Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

Anna Jedličková

nakl.: Maxdorf, 2. vyd., 2004
356 str., váz., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-85912-63-5
cena:
 395,-

Od zavedení prvního a dodnes nejznámějšího antibiotika – penicilinu – uplynulo více než 50 let. Dnes dosáhl počet běžně užívaných antibiotik několika set a je možné bez nadsázky říci, že lze najít antibiotikum proti každé bakterii. Velký počet dostupných antibiotik však klade před lékaře zvýšené nároky na výběr, neboť užití nesprávného antibiotika přináší značná rizika. Publikace naší přední odbornice v oblasti antimikrobiální terapie klade důraz na praktičnost a rychlou orientaci. Kniha je určena především lékařům, a to jak v ambulantní a v pravém slova smyslu terénní praxi, tak v nemocnicích.
 OBSAH:
- Odběr materiálu pro bakteriologické vyšetření
- Vyšetřovací metody
- Mikrobiální osídlení lidského těla
- Zásady antimikrobiální terapie
- Klinicky důležité bakterie
- Antimikrobiální spektrum antibiotik
- Typy antibakteriálního působení
- Mechanismus účinku antibakteriálních látek na bakterie...


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
100 infekcí (epidemiologie pro praxi)
Dana Göpfertová, Petr Pazdiora a kol., ISBN-13: 978-80-7387-846-7, Triton
Alimentární infekce
Václav Vacek, ISBN-10: 80-7262-166-1, Galén
Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici
Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla urbášková a kolektiv, ISBN-13: 978-80-204-2815-8, Mladá fronta
Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství
Helena Ambrožová a kolektiv , ISBN-13: 978-80-246-2004-4, Karolinum
Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii
Josef Scharfen, ml., ISBN-13: 978-80-87009-32-1, Nucleus
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
ISBN-13: 978-80-246-2223-1, Karolinum
HIV infekce - Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství
David Jilich, Veronika Kulířová a kol., ISBN-13: 978-80-204-3325-1, Mladá fronta
Hygiena a epidemiologie - pro ambulantní praxi
Renata Podstatová, ISBN-13: 978-80-7345-212-4, Maxdorf
Hygiene and epidemiology
Vladimír Bencko, ISBN-13: 978-80-246-0793-1, Karolinum
Chřipka - klinický obraz, prevence a léčba
Jiří Havlík, Jiří Beran, ISBN-10: 80-85912-75-9, Maxdorf
Ilustrovaný mikrobiologický slovník
Vladimír Klaban, ISBN-10: 80-7262-341-9, Galén
Infekce virem hepatitidy C
Petr Urbánek, ISBN-10: 80-7262-262-5, Galén
Infekční lékařství
Jiří Beneš, ISBN-13: 978-80-7262-644-1, Galén
Infekční nemoci
Marešová Vilma, Urbášková Pavla , ISBN-10: 09-1803-4914, Raabe
Infekční nemoci - Jak pečovat o pacienty s infekčním onemocněním
Zdeněk Černý a kol., ISBN-13: 978-80-7013-480-1, NCO NZO
Infekční nemoci - ve standardní a intenzivní péči
Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Monika Kosáková, ISBN-13: 978-80-246-2197-5
Kontrolní otázky - epidemiologie
Dana Göpfertová, ISBN-10: 80-7254-155-2, Triton
Lekárska parazitológia - Učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy
Anna Totková, Milan Klobušický, Michal Valent, ISBN-10: 80-8063-263-2, Osveta
Lékařská mikrobiologie - Bakteriologie, virologie, parazitologie
M. Bednář, V. Fraňková, J. Schindler, A. Souček, J. Vávra, ISBN-10: 80-2380-297-6, Triton
Lékařská mikrobiologie - v klinických případech
Robert B.Carey, Mindy G.Schuster, Karin L.McGowan, ISBN-13: 978-80-7387-480-3, Triton
Lékařská mikrobiologie obecná - 2. přepracované vydání
Miroslav Votava, ISBN-10: 80-86850-00-5, Neptun
Lékařská mikrobiologie speciální
Miroslav Votava a kol., ISBN-10: 80-902896-6-5, Neptun
Lékařská protozoologie - Protozoální nemoci
Jindřich Jíra, ISBN-13: 978-80-7262-381-5, Galén
Lymeská borelióza - 4., přepracované a doplněné vydání
Petr Bartůněk a kol., ISBN-13: 978-80-247-4355-4, Grada
Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie
Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová, Jitka Feberová, ISBN-13: 978-80-246-1314-7, Karolinum
Meningokokové onemocnění
Pavla Křížová, Luděk Rožnovský, ISBN-13: 978-80-7345-239-1, Maxdorf
Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště
Pavel Čermák a kol., ISBN-13: 978-80-7345-142-4, Maxdorf
Mikrobiologie - Pro studenty zdravotnických oborů
Jiří Schindler, ISBN-13: 978-80-247-3170-4, Grada
Mikrobiologie potravin
Růžena Cempírková, Jindra Lukášová, Šárka Hejlová, ISBN-10: 80-7040-254-7, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena - učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium
Hana Podstatová, ISBN-10: 80-86297-07-1, Epava
Mor 1480-1730 - Epidemie v lékařských traktátech raného novověku
Karel Černý, ISBN-13: 978-80-246-2297-2, Karolinum
Nebezpečí tropických nemocí
Sachs Rüdiger, ISBN-10: 80-85853-14-0, Kava-Pech
Nosokomiální mykózy
Alena Tomšíková, ISBN-10: 80-246-0376-4, Karolinum
Očkování - Minulost, přítomnost, budoucnost
Jiří Beran, Jiří Havlík, Vladimír Vonka, ISBN-10: 80-7262-361-3, Galén
Očkování v České republice
Jana Dáňová, Jitka Částková, ISBN-13: 978-80-7387-122-2, Triton
Očkovanie v špeciálnych situáciách
Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková a kolektív, ISBN-13: 978-80-204-2805-9, Mladá fronta
Ochrana zdraví na cestách - 100 + 1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar, ISBN-13: 978-80-8063-265-6, Osveta
Pacient s infekciou vírusom ľudskej imunodeficiencie - AIDS - Rukoväť praktického lekára
Vlastimil Mayer, ISBN-10: 80-89171-42-7, Herba
 1 / 2   1  2   následující strana