Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty

I. Mozkové nádory

Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty

Jozef Vymazal

nakl.: M. Diag Publishing, 1. vyd., 2006
158 str., čb., váz., 215x287 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-903811-0-3
původní cena:
 676,-
ušetříte 26 %:
 176,-

Vaše cena:
 500,-

Autor se na 158 stránkách textu soustředí na problematiku mozkových nádorů nejen z hlediska diagnostiky pomocí magnetické rezonance, ale i z pohledu klinické neurologie. Každá kapitola je rozdělena na podkapitoly s podrobným popisem MR charakterstiky daného nádoru, klinického obrazu, lokalizace, diferenciální diagnostiky a léčby. Diferenciální diagnostika poukazuje zvláště na nádorům podobné léze jiné etiologie, jejichž MR obraz může být nádoru velmi podobný. Léčba je popsána jak klasicky neurochirurgická, tak pomocí Leksellova Gama nože s četnými ukázkami obrazů mozkových nádorů po léčbě. Kniha je doplněna kazuistikami typických i méně typických klinických průběhů, obrazy PET, CT a DSA.

Z obsahu:
Seznam zkratek
Úvod
Mozkové nádory - klasifikace
1. Astrocytární tumory
1.1. Astrocytární gliomy stupně I. Pilocytární astrocytom a subependymální astrocytom z obrovských buněk
1.2. Astrocytární gliomy stupně II. Fibrilární a protoplazmatický astrocytom. Gemistocytární astrocytom. Pleomorfní xantoastrocytom
2. Oligodendrogliální tumory
2.1. Oligodendrogliom stupeň II
2.2. Anaplastický oligodendrogliom stupeň III
3. Nádory z ependymálních buněk
3.1. Subependymom stupeň I
3.2. Ependymom stupeň II
4. Nádory chorioidálního plexu
4.1. Papilom chorioidálního plexu
4.2. Karcinom chorioidálního plexu
5. Neuroepiteliální tumory nejistého původu
5.1. Polární spongioblastom, stupeň IV
5.2. Astroblastom, stupeň IV
5.3. Gliomatosis cerebri, stupeň IV
6. Neuronální a smíšené neurogliální tumory
6.1. Gangliocytom a gangliogliom stupeň I
6.2. Dysplastický cerebelární gangliocytom (Lhermitte-Duclosův syndrom)
6.3. Centrální neurocytom
6.4. Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor (DNET), stupeň I
6.5. Olfaktoriální neuroblastom (estesioneuroblastom)
7. Pineální nádory
7.1. Pineocytorn
7.2. Pineoblastom
8. Nádory s neuroblastickými či glioblastickými prvky
8.1. Meduloepiteliom
8.2. Primitivní neuroektodermální tumory s multipotentní diferenciací (PNET)
9. Nádory sellární krajiny
9.1. Pituitární adenom
9.2. Karcinom hypofýzy
9.3. Kraniotaryngeorn
10. Hemopoetické nádory
10.1. Primární mozkový lymfom
10.2. Plazmocytom
10.3. Granulocytární sarkom
11. Germinální nádory
12. Nádory mozkových obalů
12.1. Meningeomy, včetně atypických a anaplastických
13. Ostatní nádory mozkových obalů
13.1. Hemangioblastom
14. Nádory hlavových nervů
14.1. Schwanom (neurilemom)
14.2. Maligní schwanom
15. Lokální výběžky z regionálních nádorů
15.1. Paragangliom
15.2. Chordom
16. Mozkové metastázy
16.1. Mozkové metastázy intraaxiální i extraaxiální
17. Cysty a nádorům podobné léze
17.1 Cysty Rathkeho pouzdra
17.2. Epidermoid
17.3. Dermoid
17.4. Koloidní cysta III. komory
17.5. Enterogenní a neurogliální cysty
17.6. Choristom
17.7. Hypotalamický hamartom
17.8. Nazální gliální heterotopie
Rejstřík
Poznámky


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Anatomia Radiologica Hominis - Anatomie člověka na RTG obrazech - pro nelékařské obory a laiky
Jiří Neuwirth, ISBN-13: 978-80-01-05392-8, Neunn
Anatomia Radiologica Musculoskeletalis Basalis
Jiří Neuwirth, Andreas Rydh, Rainer Rienmüller a kol., ISBN-10: 80-7254-846-8, Triton
Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii
Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler et al. , ISBN-13: 978-80-7262-891-9
Atlas ultrasonografie štítné žlázy
Milan Halenka, Zdeněk Fryšák, ISBN-13: 978-80-7345-455-5, Maxdorf
Barevná ultrasonografie hluboké žilní trombózy
Milan Cholt, ISBN-10: 80-85384-39-6, AF167
Cévní sonografie - Repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na DVD
Cholt Milan , ISBN-13: 978-80-247-3974-8, Grada
Cílená radioterapie karcinomu prostaty
Martin Doležel, ISBN-13: 978-80-87009-81-9, Nucleus HK
Funkční rengenová analýza páteře s klinickou aplikací - příručka pro praxi
Eva Rychlíková, ISBN-13: 978-80-7387-532-9, Triton
Kompendium muskuloskeletálního zobrazování - Rtg; CT; MR; Scinti; PET-CT; Sono
Jiří Neuwirth, Jan Špindrich, ISBN-13: 978-80-7553-025-7, Triton
Moderní analytické metody
Pavel Klouda, ISBN-10: 80-86369-07-2, Pavel Klouda
Moderní diagnostické metody - VII. díl Internet nejen pro radiology
Jiří Tesař, Vlastimil Válek a kol., ISBN-10: 80-7013-295-7, NCO NZO
Nukleární medicína
Pavel Koranda a kol., ISBN-13: 978-80-244-4031-6, Olomouc
Nukleární medicína
Karel Kupka, Jozef Kubinyi, Martin Šámal a kol., ISBN-13: 978-80-87343-54-8, P3K
Pediatrická radiologie
Jaromír Hořák a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-2101-2, Karolinum
Protokoly MR zobrazování. Pokročilé techniky.
Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Marek Mechl et al., ISBN-13: 978-80-7492-179-7, Galén
Radiační onkologie
Pavel Šlampa, Jiří Petera, ISBN-13: 978-80-7262-469-0, Galén
Radiodiagnostika I. část - Učební text
Zdeněk Chudáček, ISBN-10: 80-7013-114-4, NCO NZO
Radiologie pro studium i praxi
Seidl Zdeněk, Burgetová Andrea, Hoffmannová Eva, Mašek Martin, Vaněčková Manuela, Viták Tomáš, ISBN-13: 978-80-247-4108-6, Grada
Radioterapie
Andrea Binarová, ISBN-13: 978-80-7368-701-4, Ostravská univerzita
Transkraniálna farebná duplexná sonografia dojčiat - Využitie v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti
Milan Minarik, ISBN-10: 80-8063-041-0, Osveta
Transkraniální magnetická stimulace
Martin Bareš a kol., ISBN-10: 80-7013-389-9, NCO NZO
Úloha prostého snímku hrudníku v kardiologii - kniha obsahuje dopňkové CD
Steinhart, Pudil, Endrys, ISBN-13: 978-80-8700-991-8, Nucleus
Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
Procházka, Čížek, ISBN-13: 978-80-7345-284-1, Maxdorf
Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku
Iveta Kolářová a kol., ISBN-13: 978-80-87009-78-9, Nucleus HK
Základy NMR spektroskopie
Igor Popa, Radka Novotná, ISBN-13: 978-80-244-2991-5, UP Olomouc
Základy radiologie
Miroslav Heřman a kol., ISBN-13: 978-80-244-2901-4, UP Olomouc
Zobrazovací metody pro radiologické asistenty
Jaroslav Vomáčka a kol., ISBN-13: 978-80-244-4508-3, Olomouc