Testové otázky z fyziky, chemie a biologie

Skripta LFMU

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie

Vojtěch Mornstein, Jaromír Sláma, Augustin Svoboda

nakl.: MU Brno, 3. dot., 3., přepr. vyd., 2012
132 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-4792-1
cena:
 100,-

V této publikaci jsou shromážděny vzorové testové otázky z biologie, fyziky a chemie, které mohou sloužit uchazečům o studium na lékařských, případně i jiných fakultách k procvičování látky při přípravě na přijímací zkoušku. Většinou jde o původní nebo mírně upravená znění otázek použitých na Lékařské fakultě v Brně při přijímacích zkouškách v minulých letech. Oproti předchozí verzi tohoto textu z roku 2007 byly otázky z fyziky mírně obměněny a jejich počet rozšířen.

Testy jsou tradičně konstruovány tak, že z nabídnutých odpovědí je správná jediná nebo žádná. Ve skutečných testech je možnost „žádná odpověď není správná“ uvedena jako pátá výběrová varianta e), v této publikaci však možnost výslovně uvedena není. Správné odpovědi pro kontrolu jsou vždy uvedeny v závěru kapitoly.

Při řešení příkladů v průběhu přijímací zkoušky na LF MU lze používat jednoduchou kalkulačku a provádět pomocné výpočty na papíře. Použití dalších pomůcek např. tabulek při přijímacích testech není povoleno, všechna data potřebná pro řešení jsou vždy uvedena v zadání. Autoři proto doporučují si zvykat na tento požadavek již při procvičování.

Obsah:
Úvod
Fyzika
Fyzika – správné odpovědi
Chemie
Chemie – správné odpovědi
Biologie
Biologie – správné odpovědi


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Úvod do základů statistiky - Text pro semináře
Anna Gerylovová, Jan Holčík, ISBN-13: 978-80-210-5661-9, MU Brno
Získávání a zpracování vědeckých informací - Pracovní sešit
Jiří Kratochvíl, Petr Sejk, ISBN-13: 978-80-210-5535-3, MU Brno