Moderní analýza biologických dat 2

Lineární modely s korelacemi v prostředí

Moderní analýza biologických dat 2

Stano Pekár, Marek Brabec

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2012
256 str., čb., brož., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-5812-5
cena:
 285,-

Autoři Stano Pekár a Marek Brabec ve své nové publikaci navazují na první díl Moderní analýzy biologických dat (Zobecněné lineární modely v prostředí R) a představují vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Podobně jako první díl, je i tento zaměřen na širokou biologickou problematiku, a to z oblastí ekologie, zoologie, botaniky, genetiky, zemědělství i medicíny. Text knihy je praktickou příručkou analýzy dat v prostředí jednoho z nejrozsáhlejších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Použitá koncepce je postavena na řešení konkrétních příkladů od specifikace problému až po jeho závěr. Obsahuje 19 vzorově vyřešených a okomentovaných příkladů, které byly vybrány tak, aby ukázaly správnou konstrukci modelu a upozornily na problémy a chyby, které se mohou v průběhu analýzy dat vyskytnout. Datové soubory a syntaxe příkazů použitých v této knize si můžete stáhnout zde. Celkově je kniha zaměřena na praktickou analýzu reálných dat, a proto je v ní jen skutečně nezbytné množství teorie a maximum praktických příkladů. Text je psán jednoduchým jazykem srozumitelným pro čtenáře bez speciálního matematického vzdělání.

Kniha je především určena studentům i vědeckým pracovníkům biologických, zemědělských, veterinárních, lékařských a farmaceutických oborů, kteří potřebují korektně analyzovat výsledky svých pozorování či experimentů s komplikovanější strukturou danou závislostmi mezi opakovanými měřeními stejných subjektů.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Biologie buněk - základy cytologie, základy bakteriologie, základy virologie
Radka Závodská, ISBN-10: 80-86960-15-3, Scientia
Biologie člověka 1
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-86960-47-0, Scientia
Biologie člověka 2
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-86960-48-7, Scientia
Biologie člověka pro učitele
Jitka Machová, ISBN-13: 978-80-7184-867-7, Karolinum
Biologie pro biomedicínské inženýrství - Laboratorní cvičení
Veronika Vymětalová, ISBN-13: 978-80-01-05187-0, ČVUT
Biologie pro gymnázia
Jan Jelínek, Vladimír Zicháček, ISBN-13: 978-80-7182-338-4, Olomouc
Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky
Jana Zvárová , ISBN-13: 978-80-246-2150-0, Karolinum
Co je nového v biologii
Anton Markoš, ISBN-13: 978-80-906089-1-7, Nová beseda
Ekologie mikroorganismů - Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů
Vladimír Klaban, ISBN-13: 978-80-7262-770-7, Galén
Jedinec: Gen – prostředí – vývoj
Jiří Křeček, ISBN-13: 978-80-200-1490-0, Academia
Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II.
Milena Soukupová, František Soukup, ISBN-10: 80-7184-581-7, Karolinum
Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III.
Jan Kapras, Kohoutová, ISBN-10: 80-246-0001-3, Karolinum
Klinická radiobiologie
Pavel Kuna, Leoš Navrátil a kol., ISBN-10: 80-86571-09-2, Manus
Knižní atlas biologie člověka
Stanislav Trojan, Michal Schreiber, ISBN-10: 80-86960-11-0, Scientia
Lékařská biologie a genetika - (III. díl)
Panczak Aleš a kol. - Otová Berta (ed.), ISBN-13: 978-80-246-2415-0, Karolinum
Lékařská biologie a genetika (I. Díl)
Berta Otová a kol., ISBN-13: 978-80-246-2835-6, Karolinum
Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře
Miroslav Votava, Zdeněk Broukal, Jiří Vaněk, ISBN-13: 978-80-86850-03-0, Neptun
Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství
Jaroslav Julák, Emil Pavlík, ISBN-13: 978-80-246-1792-3, Karolinum
Moderní analýza biologických dat - Zobecněné lineární modely v prostředí R
Stano Pekár, Marek Brabec, ISBN-13: 978-80-86960-44-9, Scientia
Molekulární biologie v medicíně
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-7013-450-4, NCO NZO
Molekulární genetika pro bioanalytiky
Martin Beránek, ISBN-13: 978-80-246-3224-7, Karolinum
Molekulární medicína
Ondřej Slabý, ISBN-13: 978-80-7492-121-6, Galén
Mýtus evoluce - aneb geny křičí: „Jémine, mýlíte se, Darvine"
Jiří A. Mejsnar, ISBN-13: 978-80-7262-973-2, Galén
Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky
Jaroslav Kotlas a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1933-0, Karolinum
Nový přehled biologie
Rosypal S. a kol., ISBN-10: 80-7183-268-5, Scientia
Obecná biologie - Evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami
Vlastimila Chalupová – Karlovská, ISBN-13: 978-80-7182-282-0, Olomouc
Paraziti a jejich biologie
Petr Volf, Petr Horák a kol., ISBN-13: 978-80-7387-008-9, Triton
Praktická cvičení a otázky ze základů buněčné biologie a genetiky
Hana Klusoňová, Zuzana Mullerová, ISBN-13: 978-80-246-1977-4, Karolinum
Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I.
Koukalová, Dagmar, a kol., ISBN-13: 978-80-244-3395-0, Olomouc
Primární řasinky
Josef Dvořák, ISBN-13: 978-80-204-3730-3, Mladá fronta
Protozoologie
Věra Rebanová, ISBN-10: 80-7040-260-1, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
Úvod do evoluční biologie
Jaroslav Flegr, ISBN-13: 978-80-200-1539-6, Academia
Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů - Nový pohled na viry a bakterie
Josef Lhotský, ISBN-13: 978-80-200-2480-0, Academia
Základy biologie a genetiky člověka
Berta Otová, Romana Mihalová, ISBN-13: 978-80-246-2109-8, Karolinum
Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů
Jaroslav Smrž, ISBN-13: 978-80-246-2258-3, Karolinum
Základy fylogenetické analýzy
Miloš Macholán, ISBN-13: 978-80-210-6363-1, Masarykova univerzita