Deník odborné praxe v porodní asistenci

Deník odborné praxe v porodní asistenci - obrázek není k dispozici

Věra Vránová, Pavla Kudlová, Renata Halmo

nakl.: UP Olomouc, 1. vyd., 2008
78 str., čb., brož., 205x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-1910-7
cena:
 175,-

Deník je určen studentům bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka v prezenční i kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem deníku je vytvořit podklad pro systematické dokumentování průběhu odborné praxe v porodní asistenci a výsledků dosahovaných studenty v jejím průběhu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi
Joy Parkinson, Chris Brooker, ISBN-10: 80-247-1282-2, Grada
Angličtina pro zdravotní sestry
Sergej V. Buldov, Marie Maxerová, ISBN-10: 80-7333-018-0, Informatorium
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
Karolina Friedlová, ISBN-13: 978-80-247-1314-4, Grada
Bolest a jak s ní zacházet - Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory
Richard Rokyta a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3012-7, Grada
Bolesť ako ošetrovateľský problém
Ivica Gulášová, ISBN-13: 978-80-8063-288-5, Osveta
Bronchologie pro zdravotní sestry
Vítězslav Kolek a kolektiv, ISBN-10: 80-7013-370-8, NCO NZO
Co je to NCLEX - Aneb cesta k tomu jak se stát v Americe sestrou
Magda Hubner-Thomesová, ISBN-13: 978-80-254-8476-0, Computer Press
Česká sestra v arabském světě - Multikulturní ošetřovatelství v praxi
Markéta Ryšlinková, ISBN-13: 978-80-247-2856-8, Grada
Demence a jiné poruchy paměti - Komunikace a každodenní péče
Roman Jirák, Iva Holmerová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-2454-6, Grada
Dětská sestra v primární a komunikační péči
Lucie Sikorová, ISBN-13: 978-80-247-3592-4, Grada
Diabetologie pro sestry
Jaroslav Rybka a kol., ISBN-10: 80-247-1612-7, Grada
Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Mária Kožuchová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-414-8, Osveta
Edukácia a edukačný proces v ošetrovatelstve
D. Magurová, L. Majerníková, ISBN-13: 978-80-8063-326-4, Osveta
Edukační činnost sestry - Úvod do problematiky
Marcela Svěráková, ISBN-13: 978-80-7262-845-2, Galén
Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
Andrea Pokorná, ISBN-13: 978-80-7013-466-5, NCO NZO
EKG pro sestry
Eliška Sovová a kol., ISBN-10: 80-247-1542-2, Grada
Etika v ošetřovatelské praxi
Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan, ISBN-13: 978-80-247-3469-9, Grada
Etika v ošetřovatelství
Jana Kutnohorská, ISBN-13: 978-80-247-2069-2, Grada
Fyzikální vyšetření pro sestry
Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1150-8, Grada
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Karel Lukáš a kol., ISBN-10: 80-247-1283-0, Grada
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Karel Lukáš a kol., ISBN-10: 80-247-1286-0, Grada
Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo
Ľubica Poledníková a kol., ISBN-10: 80-8063-208-1, Osveta
Geriatrie od A do Z - pro sestry
Matthias Schuler, Peter Oster, ISBN-13: 978-80-247-3013-4, Grada
Gynekologické ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Adriana Repková a kol., ISBN-10: 80-8063-236-7, Osveta
Hodnocení kvality života - Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Elena Gurková, ISBN-13: 978-80-247-3625-9, Grada
Hodnotící metodiky v neonatologii
Jaroslava Fendrychová, ISBN-10: 80-7013-405-4, NCO NZO
Holistické přístupy v péči o zdraví
Dagmar Mastiliaková, ISBN-13: 978-80-7013-457-3, NCO NZO
Chemie potravin
Jaroslav Odstrčil, Milada Odstrčilová, ISBN-10: 80-7013-435-6, NCO NZO
Chirurgické ošetrovateľstvo
Ľudmila Kubicová a kol., ISBN-10: 80-8063-049-6, Osveta
Interné ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Gabriela Vörösová, ISBN-10: 80-8063-192-1, Osveta
Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1148-6, Grada
Interní ošetřovatelství II
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1777-8, Grada
Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z
Soňa Chloupková, ISBN-13: 978-80-247-4678-4, Grada
Kapesní průvodce zdravotní sestry - druhé, přepracované a rozšířené vydání
Marilynn E. Doenges, Mary F. Moorhouse, ISBN-10: 80-247-0242-8, Grada
Kardiologie pro obor ošetřovatelství
Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, ISBN-10: 80-247-1009-9, Grada
Kardiologie pro sestry - Obrazový průvodce
Kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-247-4083-6, Grada
Kardiologie pro sestry intenzivní péče
Jiří Kolář et al., ISBN-13: 978-80-7262-604-5, Galén
Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová, ISBN-13: 978-80-8063-242-7, Osveta
 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana