Deník odborné praxe v porodní asistenci

Deník odborné praxe v porodní asistenci - obrázek není k dispozici

Věra Vránová, Pavla Kudlová, Renata Halmo

nakl.: UP Olomouc, 1. vyd., 2008
78 str., čb., brož., 205x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-1910-7
cena:
 175,-

Deník je určen studentům bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka v prezenční i kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem deníku je vytvořit podklad pro systematické dokumentování průběhu odborné praxe v porodní asistenci a výsledků dosahovaných studenty v jejím průběhu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Ošetřovatelství v intenzivní péči
Gabriela Kapounová, ISBN-13: 978-80-247-1930-9, Grada
Ošetřovatelství v neurologii
Slezáková Zuzana, ISBN-13: 978-80-247-4868-9, Grada
Ošetřovatelství v pediatrii
Lenka Slezáková a kol., ISBN-13: 978-80-247-3286-2, Grada
Ošetřovatelství ve vybraných oborech - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie
Iva Nováková, ISBN-13: 978-80-247-3422-4, Grada
Ošetřovatelství založené na důkazech - Evidence Based Nursing
Jarošová Darja, Zeleníková Renáta, ISBN-13: 978-80-247-5345-4, Grada
Otorinolaryngologie v perioperační péči
Josef Plch, ISBN-13: 978-80-7013-486-3, NCO NZO
Paliativní péče - Pro sestry všech oborů
Margaret O'Connor, Sanchia Aranda, ISBN-10: 80-247-1295-4, Grada
Péče o člověka s demencí
Joy A. Glenner a kol., ISBN-13: 978-80-262-0154-0, Portál
Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních
Eva Malíková, ISBN-13: 978-80-247-3148-3, Grada
Pečovatelství 1. díl - Učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost
Jana Mlýnková, ISBN-13: 978-80-247-3184-1, Grada
Pečovatelství I. - Učebni text pro studenty oboru Sociální péče - pečovatelská činnost
Radana Nováková, ISBN-13: 978-80-7387-085-0, Triton
Perioperační ošetřovatelská péče
Peter Wendsche, Andrea Pokorná, Ivana Štefková , ISBN-13: 978-80-7262-894-0, Galen
Perioperační péče
Michaela Schneiderová, ISBN-13: 978-80-247-4414-8, Grada
Poranění míchy ucelená ošetřovatelsko - rehabilitační péče
Peter Wendsche, ISBN-13: 978-80-7013-504-4, NCO NZO
Pôrodná asistencia I Fyziológia - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Anna Eliašová, ISBN-10: 80-8063-261-8, Osveta
Pošetřovatelství II
Ilona Plevová a kol., ISBN-13: 978-80-247-3558-0, Grada
Potreby v ošetrovateľstve
Martina Tomagová, Ivana Bóriková a kol., ISBN-10: 80-8063-270-0, Osveta
Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu
Lucie Sikorová, ISBN-13: 978-80-247-3593-1, Grada
Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu
Eva Trachtová a kol., ISBN-13: 978-80-7013-553-2, NCO NZO
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků - Komplexní rozbor aktuální právní úpravy, Výjimky a právní odpovědnost; Řešení sporných či komplikovaných případů z praxe; Praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů; Publikace poradí i pacientům, osobám blízkým či studentům středních škol
Pavel Uherek, ISBN-13: 978-80-247-2658-8, Grada
Práce s biografií a plány péče
Eva Procházková, ISBN-13: 978-80-204-3186-8, Mladá fronta
Právne aspekty zdravotnej a ošetrovatelskej starostlivosti
Ivica Gulášová, ISBN-13: 978-80-8063-307-3, Osveta
Právní minimum pro sestry - Příručka pro praxi
Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, ISBN-13: 978-80-247-3132-2, Grada
Právní předpisy - nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry
Lubomír Vondráček, ISBN-10: 80-247-1198-2, Grada
Profesionálne opatrovateĺstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková, ISBN-13: 978-80-8063-329-5, Osveta
Profesionálne opatrovateĺstvo - úvod a teórie
Anna Krišková, ISBN-13: 978-80-8063-330-1, Osveta
Profesionálne ošetrovateľstvo - a jeho regulácia
Alžběta Hanzlíková, ISBN-13: 978-80-8063-360-8, Osveta
První pomoc - Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea – 2., doplněné vydání
Kurucová Andrea, ISBN-13: 978-80-247-4582-4, Grada
Především neublížit - Cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči
Petr Škrla, ISBN-10: 80-7013-419-4, NCO NZO
Přednemocniční neodkladná péče
F. Ertlová, J. Mucha, ISBN-10: 80-7013-379-1, NCO NZO (IDV PZ)
Psychiatria - učebnica pro fakulty ošetrovatelstva
Mária Odriášová, ISBN-10: 80-8063-199-9, Osveta
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník
Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, ISBN-13: 978-80-247-2831-5, Grada
Psychosociální péče o nemocného - Onemocnění štítné žlázy
Patra Mandincová, ISBN-13: 978-80-247-3811-6, Grada
Role sestry specialistky
Sylva Bártlová, Hana Havelková, Kateřina Jičínská, ISBN-13: 978-80-7013-488-7, NCO NZO
Sebepéče v ošetřovatelské praxi
Renata Halmo, ISBN-13: 978-80-247-4811-5, Grada
Septické stavy v intenzivní péči - ošetřovatelská péče
Dana Streitová, Renáta Zoubková a kol., ISBN-13: 978-80-247-5215-0, Grada
Sestra a její dokumentace - Návod pro praxi
Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová, ISBN-13: 978-80-247-2763-9, Grada
Sestra a pacient v paliativní péči
Monika Marková, ISBN-13: 978-80-247-3171-1, Grada
 4 / 5    předchozí strana  1  2  3  4  5   následující strana