Veterinární léčiva pro posluchače farmacie

Veterinární léčiva pro posluchače farmacie - obrázek není k dispozici

Jiří Lamka, Lubomír Ducháček

nakl.: Karolinum, 3. vyd., 2008
151 str., čb., brož., 160x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1243-0
cena:
 170,-

Učební text je určený zejména pro studenty Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, kde má výuka veterinárně farmaceutické problematiky dlouhou tradici. Skripta zpracovávají aktuální stav veterinárií dostupných v našich podmínkách; obsah je koncipován v těsné vazbě na výuku humánně farmaceutické problematiky se zaměřením na nejvýznamnější farmakologickou a s ní úzce související farmaceuticko-technologickou problematiku. Obecná část pojednává o specifických rysech užívání léčiv ve veterinárním lékařství, kapitoly speciální části jsou věnovány např. léčivům infekčních chorob, reprodukčního, nervového a gastrointestinálního systému, vitamínům a minerálním léčivům, antiflogistikům, náhražkám krevní plazmy, léčivům cirkulačního a dýchacího systému.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií
Češka Richard prof. MUDr. CSc., ISBN-13: 978-80-7387-599-2, Triton
Obecná virologie
Vladimír Celer, Vladimír Celer ml., ISBN-13: 978-80-87009-70-3, Nucleus HK
Přírodní látky a jejch biologická aktivita sv.2 - Vyžití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat
Lubomír Opletal, Věra Skřivánková, ISBN-13: 978-80-246-1801-2, Karolinum