Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice

Václav Trnka

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2012
78 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1958-3
cena:
 80,-

Publikace představuje čtenářům sport osob se zrakovým postižením. Úvodní část je věnována problematice zrakových postižení a specifikům z nich vyplývajícím. Následující kapitoly obsahují základní informace o jednotlivých paralympijských a vybraných sportech, pravidlech, způsobech provozování sportovních aktivit, ale také možných rizicích. Závěrečná část pak popisuje organizaci sportu osob se zrakovým postižením v České republice. Publikaci lze využít jako informační podporu studijním oborům tělesné výchovy a sportu zdravotně postižených a speciální pedagogiky.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Aerobik
Marcela Macáková, ISBN-10: 80-247-0057-3, Grada
Aktuální témata didaktiky - Školní tělesná výchova
Ludmila Fialová, ISBN-13: 978-80-246-1854-8, Karolinum
Analýza intermitentní pohybové aktivity
Rudolf Psotta, ISBN-10: 80-246-0692-5, Karolinum
Anatómia pre športovcov I - Pohybový systém
Alexander Binovský, ISBN-13: 978-80-223-2594-3, Univerzita Komenského Bratislava
Aqua aerobik
Hana Janošková, Marta Muchová, ISBN-10: 80-7315-030-1, Paido
Aqua fitness - Využití v rehabilitaci; aqua step aerobik
Marta Muchová, Hana Janošková, ISBN-10: 80-7315-076-X, Paido
Atletika 2011 - vedecký zborník
Dušana Čierna, ISBN-13: 978-80-89257-37-9, ICM AGENCY
Core trénink - Kompletní rádce pro muže i ženy, jak posílením svalů středu získat zdravější a lépe fungující tělo
ISBN-13: 978-80-7391-851-4, Slovart
Didaktika tělesné výchovy
Vlasta Vilímová, ISBN-13: 978-80-210-4936-9, MU Brno
Fitness manuál pro ženy - Cvičení ve fitness centru
Daniela Stackeová, ISBN-13: 978-80-247-4437-7, Grada
Fitness programy z pohledu kinantropologie
Daniela Stackeová, ISBN-13: 978-80-7492-115-5, Galén
Fotbal – rituální hra moderní doby
Ladislav Bedřich, ISBN-10: 80-210-3927-2, Masarykova univerzita
Fyziologické základy senzomotoriky
Erika Zemková, ISBN-13: 978-80-89257-39-3, ICM AGENCY
Fyziologie a patofyziologie dopingu
Ladislav Pyšný, ISBN-10: 80-246-0529-5, Karolinum
Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka
Elena Strešková, ISBN-13: 978-80-89257-09-6, ICM AGENCY
Herný výkon v športových hrách
Vladimír Přidal, ISBN-13: 978-80-89257-49-2, ICM AGENCY
Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky
Vladimír Psalman, ISBN-13: 978-80-89257-22-5, ICM AGENCY
Integrácia v telesnej výchove a športe
Jela Labudová a kol., ISBN-13: 978-80-89257-30-0, ICM AGENCY
Jak zůstat mladá, fit a krásná
Andrea Bonder, ISBN-10: 80-247-1511-2, Grada
Judo - všetko, čo ste chceli o Jude vedieť a nemali ste sa koho opýtať
Miloš Štefanovský, ISBN-13: 978-80-89257-55-3, ICM AGENCY
K problému filozofické kinantropologie
Bohuslav Hodaň, ISBN-13: 978-80-244-2436-1, UP Olomouc
Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK
Blanka Hošková, Miluše Matoušová, ISBN-13: 978-80-246-1392-5, Karolinum
Kinantropologie – Antropomotorika – Metodologie
Blahoslav Komeštík, ISBN-10: 80-244-1284-5, UP Olomouc
Kinesiotaping pro sportovce - sportujeme bez bolesti
Radka Doležalová, Tomáš Pětivlas, ISBN-13: 978-80-247-3636-5, Grada
Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených
Klára Daďová, Rostislav Čichoň, Jana Švarcová, Jaroslav Potměšil , ISBN-13: 978-80-246-1520-2, Karolinum
Kompenzační cvičení - uvolňovací, protahovací, posilovací
Marta Bursová, ISBN-10: 80-247-0948-1, Grada
Koordinační schopnosti v tenise - Přehled, význam a rozvoj
Jiří Zháněl, František Zlesák, ISBN-10: 80-7067-959-X, UP Olomouc
Osobní trenér - Cvičíme ve fitness centru
Lukáš Pavluch, Kateřina Frolíková, ISBN-10: 80-247-0678-4, Grada
Osobní trenér II - cvičíme doma, v kanceláři, i v tělocvičně
Jakub Strakoš, ISBN-10: 80-247-0475-7, Grada
Osobní trenér III - komplexní cvičení pro dokonalou kondici
Petr Osten, ISBN-10: 80-247-1133-8, Grada
Plavání - druhé, přepracované vydání
Irena Čechovská, Tomáš Miler, ISBN-13: 978-80-247-2154-5, Grada
Po hlavě a nadoraz
Renata Petříčková , ISBN-13: 978-80-7345-294-0, Maxdorf
Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže
Erik a Dagmar Sigmundovi, ISBN-13: 978-80-244-2811-6, UP Olomouc
Pohybové aktivity pohledem sociologie
Aleš Sekot, ISBN-13: 978-80-210-7918-2, Masarykova univerzita
Posílení svalstva - Rychlý program
Dieter Grabbe, ISBN-13: 978-80-247-3033-2, Grada
Posilování - s vlastním tělem 417krát jinak
Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská, ISBN-13: 978-80-247-0861-4, Grada
Prevence úrazů pro sportovce - popis zranění, první pomoc, léčba, rehabilitace
Jaroslav Pilný a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-1675-6, Grada
Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu
Pavel Tilinger, ISBN-10: 80-246-0766-2, Karolinum
 1 / 3   1  2  3   následující strana