Sociální zabezpečení I

sociální zabezpečení v České republice/ lékařská posudková služba/ pojistné systémy sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení I

Anna Arnoldová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
352 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3724-9
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje zabezpečení ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele a sociální péči, v širším pojetí též zabezpečení v nemoci, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, mateřství a rodičovství, těhotenství a při nezaměstnanosti.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1
Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník, ISBN-10: 80-246-0341-1, Karolinum
Bezdomovectví - jako alternativní existence mladých lidí
Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek, ISBN-13: 978-80-246-2209-5, Karolinum
Diagnóza neplodnost - Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti
Lenka Slepičková, ISBN-13: 978-80-7419-140-4, Slon
Fenomén ženství a mužství - 4. vydání - Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy
Poněšický Jan MUDr., PhDr. Ph.D., ISBN-13: 978-80-7387-546-6, Triton
Klíčové citace v sociologii - Hlavní myslitelé, pojmy a témata
Kenneth Thompson, ISBN-10: 80-85947-68-4, Barrister & Principal
Lidský obličej - Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd
Vladimír Blažek, Radek Trnka, ISBN-13: 978-80-246-1556-1, Karolinum
Medicínské a salutogenní přístupy - a jejich integrace v prenatální a postnatální péči českých žen se zvláštním důrazem na imigrantky
Miloš Velemínský ml., Miloš Velemínský st., ISBN-13: 978-80-7387-952-5, Triton
Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-7387-0897-, Triton
Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Hynek Jeřábek, ISBN-13: 978-80-7419-117-6, Slon
Moc, pomoc a bezmoc - v sociálních službách a ve zdravotnictví
Hynek Jůn, ISBN-13: 978-80-7367-590-5, Portál
Narodilo se s problémy - A co bude dál?
Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová a kol., ISBN-13: 978-80-7387-141-3, Triton
O duši lékaře
ISBN-13: 978-80-7387-618-0, Triton
Občanský a společenskovědní základ - Přehled středoškolského učiva
Kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-251-2631-8, Computer Press
Opatrovnictví osob s duševní poruchou
Juríčková Lubica, Ivanová Kateřina, Filka Jaroslav, ISBN-13: 978-80-247-4786-6, Grada
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství
Miloš Velemínský, Blanka Žizková, ISBN-13: 978-80-7387-095-9, Triton
Pečovatelství II. - Učební text pro žáky oboru Sociální péče- pečovatelská činnost
Radana Kroutilová Nováková a kol., ISBN-13: 978-80-7387-531-2, Triton
Psychosociální intervence
Simona Hoskovcová, ISBN-13: 978-80-246-1626-1, Karolinum
Slovník českých lékařů-spisovatelů
Svatopluk Čech, ISBN-13: 978-80-7262-669-4, Galén
Slovník sociální práce
Oldřich Matoušek, ISBN-10: 80-7178-549-0, Portál
Sociálna farmácia a zdravotníctvo
Viliam Foltán, ISBN-13: 978-80-8063-333-2, Osveta
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-240-3, Osveta
Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Anna Arnoldová, ISBN-13: 978-80-247-5147-4, Grada
Sociální politika - Učebnice pro obor sociální činnost
Duková Ivana, Duka Martin, Kohoutová Ivanka, ISBN-13: 978-80-247-3880-2, Grada
Sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková a kol., ISBN-13: 978-80-247-3676-1, Grada
Sociologie sportu
Aleš Sekot, ISBN-10: 80-7315-132-4, Paido
Sociologie stáří a seniorů
Sak Petr, Kolesárová Karolína, ISBN-13: 978-80-247-3850-5, Grada
Sociologie zdraví, nemoci a rodiny
Sylva Bártlová, Stanislav Matulay, ISBN-13: 978-80-8063-306-6, Osveta
Sociologie žurnalistiky
Brian McNair, ISBN-10: 80-7178-840-6, Portál
Umění pomáhat
Ivan Úlehla, ISBN-13: 978-80-86429-36-6, Slon
Úvod do sociální patologie
Aleš Sekot, ISBN-13: 978-80-210-5261-1, MU Brno
Úvod do sociologie
Jan Jandourek, ISBN-10: 80-7178-749-3, Portál
Výchova k zdraviu
Martina Bašková, ISBN-13: 978-80-8063-320-2, Osveta
Základy sociální práce
Oldřich Matoušek a kol., ISBN-10: 80-7178-473-7, Portál
Zdravotní nauka 3. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Iva Nováková, ISBN-13: 978-80-247-3707-2, Grada
Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe
Tereza Vandrovcová, ISBN-13: 978-80-7387-456-8, Triton