Barevný atlas farmakologie

Barevný atlas farmakologie

Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein

nakl.: Grada, 4. vyd., 2012
384 str., bar., váz., 140x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3908-3
cena:
 799,-

cena na ISIC:
 719,-

Barevný atlas farmakologie - původním názvem "Kapesní atlas farmakologie", publikovaný ponejprv v Německu v roce 1990, - vyšel od té doby již v 15 jazycích. Je určen zejména studentům medicíny, farmacie a biologických věd jako základní přehled o farmakologii a slouží a pomůcka k jejímu zopakování. Mimoto může lékařům i lékárníkům pomoci "jediným pohledem" si oživit známé farmakologické vztahy. Knihu mohou využití ale i zdravotní sestry...
Celá kniha byla a je průběžně aktualizována. Postupem doby byly jednotlivé obrázky upraveny do současné podoby, kdy je použita co nejjednodušší struktura informace, která je didakticky co nejvíce názorná a srozumitelná. I současné vydání je rozděleno do 3 oddílů: 1. Obecná farmakologie, 2. Speciální farmakologie, 3. Terapie vybraných onemocnění.

Problematika je srozumitelně a přehledně zobrazena na 170 schematických barevných tabulích. Knihu opět skvěle přeložil prof. MUDr. Max Wenke, DrSc.
Pro informaci uvádíme, že tento již čtvrtý český překlad vychází z nejnovějšího, tj. 4. anglického vydání Pocket Atlas of PHARMACOLOGY, které vyšlo v nakladatelství THIEME VERLAG v roce 2011. Třetí české vydání z roku 2006 vycházelo z 5. německého vydání z roku 2004.
Kniha dosud vyšla v následujících překladech: albánsky 2005; anglicky 1993, 2000, 2005, 2011; česky 1994, 2001, 2006, 2012; čínsky 2008; francouzsky 1991, 1998, 2003; holandsky 2005; italsky 1996, 2003, 2006; japonsky 1992, 2006; německy 1990, 1994, 1996, 2001, 2004, 2008; polsky 2005, 2010; portugalsky 2003, 2007; rusky 2007; řecky 2005; španělsky 1992, 1994, 2010; turecky 2002.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Antimikrobní terapie v praxi
Otto Lochmann, ISBN-10: 80-7254-826-3, Triton
Brevíř 2014-2016 - Kardiologie/Angiologie
Jan Bultas a kol., ISBN-13: 978-80-87135-56-3, Medical Tribune
Desatera léčby perorálními antidiabetiky
Jindra Perušičová, ISBN-10: 80-7254-462-4, Triton
Doba Jedová
Anna Strunecká, Jiří Patočka, ISBN-13: 978-80-7387-469-8, Triton
Doba jedová 1+2
Patočka, Jiří; Strunecká, Anna, ISBN-13: 978-80-7387-602-9, Triton
Doba jedová 2
Anna Strunecká, Jiří Patočka, ISBN-13: 978-80-7387-555-8, Triton
Farmaceutická chemie léčiv působících na autoimunitní nervový systém
Martin Doležal a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1633-9, Karolinum
Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok
Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji, ISBN-13: 978-80-8063-368-4, Osveta
Farmakognozie
Jiřina Spilková a kol., ISBN-13: 978-80-246-3264-3, Karolinum
Farmakokinetika
Miroslav Dostál a kol., ISBN-10: 80-247-1464-7, Grada
Farmakológia antiinfekčných liečiv
Magdaléna Kuželová, Božena Kovácsová, Pavel Švec, ISBN-13: 978-80-8063-327-1, Osveta
Farmakologie - Lékařské repetitorium
Jiří Slíva, Martin Votava, ISBN-13: 978-80-7387-500-8, Triton
Farmakologie drogových závislostí
Ilona Bečková, ISBN-10: 80-7184-864-6, Karolinum
Farmakoterapie bolesti - diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Jiří Slíva, Tomáš Doležal, ISBN-13: 978-80-7345-182-0, Maxdorf
Farmakoterapie dislipidemie - Průvodce ošetřujicího lékaře
Michael Vráblík , ISBN-13: 978-80-7345-299-5, Maxdorf
Farmakoterapie hypertenze
Jiří Widimský, Jiří Widimský jr., ISBN-13: 978-80-7345-477-7, Maxdorf
Farmakoterapie neuropatické bolesti
Jiří Slíva, Jiří Kozák, Rudolf Černý, ISBN-13: 978-80-7345-242-1, Maxdorf
Farmakoterapie tromboembolických stavů
Debora Karetová, Jan Bultas, ISBN-13: 978-80-7345-459-3, Maxdorf
Farmakoterapie v gastroenterologie
Pet Dítě, ISBN-13: 978-80-7262-704-2, Galén
Farmakoterapie v geriatrii
Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kol., ISBN-13: 978-80-247-5229-7, Grada
Individualizace farmakoterapie
František Perlík, Ondřej Slanař, ISBN-13: 978-80-7387-636-4, Triton
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii
Sylva Klovrzová, Petr Horák et al., ISBN-13: 978-80-7492-064-6, Galen
Klinická farmacie I
Jan Vlček, Daniela Fialová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3169-8, Grada
Klinická farmacie II
Vlček Jiří, Vytřísalová Magda, ISBN-13: 978-80-247-4532-9, Grada
Komentovaná legislativa pro farmaceuty
Pavel Škvor, ISBN-10: 12-1805-6040, Raabe
Latina pro farmaceuty - Učebnice pro posluchače oborů farmacie a zdravotnická bioanalytika
Květuše Kunešová, ISBN-13: 978-80-246-1547-9, Karolinum
Lercanidipin - Novinky ve farmakoterapii
Miroslav Souček, Jří Slíva, ISBN-13: 978-80-7345-292-6, Maxdorf
Magistraliter receptura v dermatologii
Zbyněk Sklenář et al., ISBN-13: 978-80-7262-588-8, Galén
Magnézium - ve službách zdraví
Zděněk Zadák, ISBN-13: 978-80-904217-0-7, Adamira
Manuál očkování 2010
Marek Petráš, Ivana K. Lesná, ISBN-13: 978-80-254-5419-0, Marek Petráš
Metabolické účinky psychofarmak
Štěpán Svačina, ISBN-10: 80-7254-599-X, Triton
Moderní farmakoterapie pro první linii
Jiří Slíva, Veronika Müller Závalová, Jitka Patočková, ISBN-13: 978-80-88046-00-4, Axonite
Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii
Žabka, Müller, Hildebrand, ISBN-10: 80-88908-84-1, SAP
Nežádoucí účinky antiinfekčních léčiv
Otto Lochmann, ISBN-13: 978-80-7387-073-7, Triton
Pharmindex Brevíř 2003 - 13. vydání
Jan Švihovec, Hana Novotná, Lenka Kašparová a kol., ISBN-10: 80-86336-05-0, MediMedia
Pharmindex Brevíř 2006 - Kardiologie / Angiologie
Jan Bultas, Pavel Jedlička, Hana Skalická, Josef Švejda, Lenka Kašparová, Hana Novotná a kol., ISBN-10: 80-903708-1-0, Medical Tribune
Pharmindex Brevíř 2006 - Onkologie / Hematoonkologie
Pavel Klener a kol., ISBN-10: 80-903708-3-7, Medical Tribune
 1 / 2   1  2   následující strana