Neuronoetics or noetics seen through the neurologist's eyes

Neuronoetics or noetics seen through the neurologist's eyes

Josef Faber

nakl.: Triton, 1. vyd., 2007
132 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-7254-985-6
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Ústředním námětem knihy je disputace o náplni slova „pojem“. Je zřejmé, že „pojem“ vzniká jako určité, větší nebo menší, zobecnění jistých subjektů, objektů, dějů a stavů během mentačního procesu. Zdaleka však nejde jen o záležitost psychologickou. Snahu o vytvoření „pojmu“ abstrakcí, syntézou a indukcí mají vlastně všechny vědy, ovšem každá se svou terminologií, která vyplývá vždy z jiného oboru úvahy a z jiné rozlišovací hladiny poznání. Je však skupina věd, kde zobecňování hraje kruciální roli. Jde o psychofyziologii, neurofyziologii, neurologii, neuropsychologii, neurokybernetiku, matematiku, teorii i praxi umělých neuronových sítí, psychologii a filozofii i psychiatrii. Jedním ze zájmů těchto věd by měla být konvergence různé terminologie směřující ke konstrukci „pojmu“. Mělo by jít o kreaci nadhledu, jak „pojem“ vzniká, o jakési pojmosloví „pojmu“. Jednou z cest je studium korelace, akordance a kompetence mezi kategoriemi makro- a mikro-elektroencefalografie a behaviorální či etologický pohled na člověka. Nové výsledky výzkumu v těchto vědách ukazují, že je to možné a že to přináší nejen zajímavé teoretické, ale i praktické informace. Jedna z lékařských aplikací je příprava k vytvoření naprogramovaného a pamětí obdařeného „čipu“ u neropsychiatrických chorob.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Akutní cévní mozkové příhody - Diagnostika; Patofyziologie; Management
Zbyněk Kalita a kol., ISBN-10: 80-85912-26-0, Maxdorf
Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy
Jiří Piťha a kol., ISBN-13: 978-80-7471-031-5, Solen
Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie
Vladimír Přibáň, ISBN-13: 978-80-7387-401-8, Triton
Atypické parkinsonské syndromy
Kateřina Menšíková, Martin Bareš, Petr Kaňovský a kol., ISBN-13: 978-80-7492-223-7, Galen
Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie - Klinické aspekty a diagnostika
Jaroslav Opavský, ISBN-10: 80-7262-194-7, Galén
Bolesti hlavy
Jolana Marková, ISBN-10: 80-7254-514-0, Triton
Bolesti hlavy - etiologie a terapie z některých pohledů celostní medicíny
Milada Barešová, Věra Dolejšová, Anna Loskotová, Jana Wankatová, ISBN-13: 978-80-254-8740-2, HRG Litomyšl
Bolesti hlavy v klinické praxi
Rudolf Kotas, ISBN-13: 978-80-7345-443-2, Maxdorf
Bolesti v kříži - Průvodce diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou pro praktické lékaře
Eva Rychlíková, ISBN-13: 978-80-7345-273-5, Maxdorf
Centrální poruchy hybnosti
Ivan Rektor, Irena Rektorová a kol., ISBN-10: 80-7254-418-7, Triton
Centrálny nervový systém - štruktúra a funkcia
Per Brodal, ISBN-13: 978-80-8063-256-4, Osveta
Cévní mozková příhoda v medicínské praxi
Miroslav Kalina a kol., ISBN-13: 978-80-7387-107-9, Triton
Demence
Roman Jirák a kol., ISBN-10: 80-85800-44-6, Maxdorf
Demence - Neurobiologie, klinický obraz, terapie
Roman Jirák, František Koukolík, ISBN-10: 80-7262-268-4, Galén
Depresivní porucha v neurologické praxi
Martin Anders, Tereza Uhrová, Jan Roth a kol., ISBN-10: 80-7262-306-0, Galén
Dětská neurologie - Vybrané kapitoly - Druhé vydání
Vladimír Komárek, Alena Zumrová a kol., ISBN-13: 978-80-7262-492-8, Galén
Dětská neurologie I + II
John H. Menkes, Harvey B. Sarnat, Bernard L.Maria, ISBN-13: 978-80-7387-341-7, Triton
Diabetická neuropatie
Zdeněk Ambler kol., ISBN-13: 978-80-87327-97-5, Solen
Diferenciální diagnóza a léčba demencí - Příručka pro praxi
Evžen Růžička et al., ISBN-10: 80-7262-205-6, Galén
Difuzní axonální poranění mozku a jeho diagnostika
Jiří Štefan, Valja Kellerová, Jiří Neuwirth, ISBN-10: 80-246-0966-5, Karolinum
Dyskinetické syndromy a onemocnění
Evžen Růžička, Jan Roth, Petr Kaňovský et al., ISBN-10: 80-7262-154-8, Galén
EEG abnormita
Jiří Hovorka, Tomáš Nežádal, Michal Bajaček, ISBN-10: 80-7345-093-3, Maxdorf
EEG, epilepsie a diferenciální diagnostika poruch vědomí
Irena Novotná, Lenka Zichová, Dana Nováková, ISBN-13: 978-80-7013-472-6, NCO NZO
Elektromyografie - Možnosti jehlové elektromyografie v diagnostice nervosvalových onemocnění
Otakar Keller, ISBN-10: 80-85875-60-8, Triton
Epilepsie temporálního laloku - s CD
Milan Brázdil, Petr Marusič a kolektiv, ISBN-10: 80-7254-836-0, Triton
Epileptochirurgie dospělých
Vladimír Dbalý, ISBN-10: 80-247-0598-2, Grada
Evokované potencionály v klinické praxi
Petr Kaňovský, ISBN-10: 80-7013-306-6, NCO NZO
Farmakorezistentní epilepsie
Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marušič a kol., ISBN-10: 80-7254-562-0, Triton
Farmakorezistentní epilepsie - 2. doplněné a aktualizované vydání
Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marusič a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7387-495-7, Triton
Hydrocefalus
Miroslav Kala, ISBN-10: 80-7262-303-6, Galén
Chronická únava II
Kolektiv autorů, ISBN-10: 80-7254-318-0, Triton
Intrakraniální nádory
Petr Kozler a kol., ISBN-13: 978-80-7262-452-2, Galén
Ischemické cévní mozkové příhody
Roman Herzig, ISBN-13: 978-80-7345-373-2, Maxdorf
Ischemické cévní mozkové příhody - Farmakoterapie pro praxi
Roman Herzig, ISBN-13: 978-80-7345-148-6, Maxdorf
Ischémie mozku
Vladimír Beneš et al., ISBN-10: 80-7262-186-6, Galén
Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody - diagnostika, léčba, prevence
Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský, ISBN-13: 978-80-247-3816-1, Grada
Klinická elektroencefalografie - Základy klasifikace a interpretace
Jiří Hovorka, Tomáš Nežádal, Erik Herman, Ján Praško, ISBN-10: 80-7345-001-1, Maxdorf
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana