Historie československé, české a slovenské ortopedie

Mimořádné číslo ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA

Historie československé, české a slovenské ortopedie
nakl.: Galén, 1. vyd., 2004
234 str., čb., váz., 195x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-629-8
cena:
 500,-

cena na ISIC:
 450,-

Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku. První část publikace je věnována operačním přístupům jak při primárních, tak revizních operacích endoprotéz kyčelního kloubu, a používaným materiálům s uvedením jejich předností či nevýhod. Autoři dále představují techniky cementování, používané rentgenové klasifikace uvolněných totálních endoprotéz a seznamují s předoperačním vyšetřením pacienta před reimplantací totální endoprotézy a s předoperačním plánováním s ohledem na typ a velikost komponent na vyrovnání nestejných délek končetin. Významná je i kapitola pojednávající o využití kostních štěpů při revizních operacích totálních endoprotéz.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Aloplastika ramenního kloubu
David Pokorný, Antonín Sosna, ISBN-13: 978-80-7387-037-9, Triton
Atlas endoskopické neurochirurgie - Atlas of Endoscopic Neurosurgery
Zdeněk Novák, Jan Chrastina, Ivo Říha, ISBN-13: 978-80-7345-110-3, Maxdorf
Atlas ortopedické tuberkulózy
Miroslav Netval, Dalimil Chocholáč, ISBN-13: 978-80-246-2401-3, Karolinum
Bariatrická chirurgie - a primární péče
Karin Doležalová a kol., ISBN-13: 978-80-904899-2-9, Axonite
Bezkrevní medicína
Josip Slipac, ISBN-13: 978-80-7387-140-6, Triton
Bolesti zad I
Milan Novák, ISBN-10: 80-7254-314-8, Triton
Bolesti zad ve vyšším věku
Jan Pfeiffer, ISBN-10: 80-7254-140-4, Triton
Causae mortis v chirurgii na přelomu tisíciletí
Pavel Pafko, ISBN-10: 80-7262-300-1, Galén
Cévní chirurgie
Pavel Firt, Jaroslav Hejnal, Ivan Vaněk, ISBN-10: 80-246-1251-8, Karolinum
Čtení (nejen) o ruce
Pavel Maňák, ISBN-13: 978-80-244-2051-6, UP Olomouc
Dětská traumatologie
Jiří Šnajdauf, Karel Cvachovec, Tomáš Trč a kol., ISBN-10: 80-7262-152-1, Galén
Divertikulární nemoc tračníku
Petr Kazil, Markéta A. Kazilová, ISBN-13: 978-80-247-1916-0, Grada
Endoskopická chirurgie spodiny lební
Radim Lipina, Petr Matoušek a kol., ISBN-13: 978-80-7311-139-7, Tobiáš
Estetická chirurgie
L. Pintér, ISBN-13: 978-80-87009-23-9, Nucleus HK
Estetická chirurgie - a ostatní výkony estetické medicíny
Jan Měšťák, ISBN-13: 978-80-87138-15-1, Agentura Lucie
Extenzory ruky
V. Smrčka, I. Dylevský, I. Mařík, ISBN-10: 80-7013-260-4, NCO NZO
Flexory ruky
V. Smrčka, I. Dylevský, ISBN-10: 80-7013-280-9, NCO NZO
Forenzní traumatologie
Michal Beran a kol., ISBN-13: 978-80-246-1734-3, Karolinum
Hepato-Pankreato-Biliární Chirurgie
Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šnajdauf, Zdeněk Kala a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7345-269-8, Maxdorf
Historie chirurgie - Vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
Miloslav Duda a kol., ISBN-13: 978-80-244-2167-4, UP Olomouc
History of the Czechoslovak, and the Czech and Slovak Orthopaedics - Special Issue of acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Oldřich Čech, editor, ISBN-13: 978-80-7492-055-4, Galen
Chirurgia I - Vybrané kapitoly pre štúdium ošetrovateľstva
Karol Kyslan a kol., ISBN-13: 978-80-8063-312-7, Osveta
Chirurgia pečene
Ludovít Laca a kolektiv, ISBN-13: 978-80-970129-8-4, Osveta
Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění
Milan Krajíček, Jan H. Peregrin, Milosva Roček, Pavel Šebesta a kol., ISBN-13: 978-80-247-0607-8, Grada
Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře
Jiří Šrámek, ISBN-13: 978-80-247-5362-1, Grada
Chirurgická léčba poranění hrudní a bederní páteře
Lumír Hrabálek, ISBN-13: 978-80-244-2869-7, UP Olomouc
Chirurgická propedeutika - druhé, přepracované a doplněné vydání – aktualizovaný dotisk
Miroslav Zeman a kol., ISBN-10: 80-7169-705-2, Grada
Chirurgická propedeutika - Třetí, doplněné a přepracované vydání
Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3770-6, Grada
Chirurgie
Tomáš Pokrivčák a kol., ISBN-13: 978-80-7387-702-6, Triton
Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů
Schumpelick Volker , ISBN-13: 978-80-247-4531-2, Grada
Chirurgie karcinomu plic
Jiří Klein, ISBN-10: 80-247-1384-5, Grada
Chirurgie nohy a hlezna
Stanislav Popelka, ISBN-13: 978-80-204-3187-5, Mladá fronta
Chirurgie orgánových metastáz
Ivan Čapov, ISBN-13: 978-80-7262-493-5, Galén
Chirurgie ruky
Jaroslav Pilný, Roman Slodička a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3295-4, Grada
Chirurgie srdečních chlopní - nejen pro kardiochirurgy
Jan Dominik, Pavel Žáček, ISBN-13: 978-80-247-2712-7, Grada
Chirurgie v extrémních podmínkách - Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích
ISBN-13: 978-80-247-4587-9
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana