Základy vnitřního lékařství

pro stomatology

Základy vnitřního lékařství

Aleš Žák, Jan Petrášek et al.

nakl.: Galén, 1. vyd., 2011
524 str., bar., váz., 200x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-697-7
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Kniha má tři hlavní oddíly: svým zpracováním zcela originální obecná část sumarizuje základní informace o příčinách nemocí, jejich anatomických a funkčních změnách, možnosti jejich diagnostiky a léčby; ve speciální části jsou probrána onemocnění jednotlivých interních oborů, zakončená informacemi o jejich významu pro stomatologického nemocného; zvláštní kapitoly jsou věnovány některým interdisciplinárním tématům. Podrobný rejstřík a promyšlená grafická úprava umožňují rychlou orientaci při hledání akutních stavů.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
50 let historie léčby hypertenze
Jiří Widimský, ISBN-10: 80-7254-176-5, Triton
Akutní stavy v nefrologii
Vladimír Teplan, ISBN-10: 80-7254-027-0, Triton
Ambulantní operace křečových žil - Miniinvazivní a endovaskulární přístupy
Karel Novotný, ISBN-13: 978-80-7345-363-3, Maxdorf
Anafylaktická reakce - Farmakoterapie pro praxi
Vít Petrů, Irena Krčmová, ISBN-10: 80-7345-099-2, Maxdorf
Analgetika - Minimum pro praxi
Dimitrij Miloschewsky, ISBN-10: 80-7254-043-2, Triton
Analgetika a ledviny - Vztah hodnocený klinickým nefrologem
Miroslava Horáčková, ISBN-10: 80-7254-149-8, Triton
Antibiotická léčba nozokominálních infekcí
Milan Kolář, ISBN-10: 80-7254-151-X, Triton
Arteriální hypertenze - Současné klinické trendy XIII
Jiří Widimský jr. a kol., ISBN-13: 978-80-7387-883-2, Triton
Asthma bronchiale - diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Viktor Kašák, ISBN-10: 80-7345-062-3, Maxdorf
Ať žijí stomici - Příběhy pacientů
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-7345-401-2, Maxdorf
Ateroskleróza - Nové pohledy
Aleš Žák a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3052-3, Grada
Atlas chorob na kostních preparátech - Horní a dolní končetiny
Václav Smrčka, Vítězslav Kuželka, Ctibor Povýšil, ISBN-13: 978-80-200-1765-9, Academia
Autoimunita a autoimunitné choroby
Milan Buc, ISBN-10: 80-224-0867-0, Veda
Bezkrevní medicína - 2. aktualizované vydání
Slipac Josip Dr. med., ISBN-13: 978-80-7387-465-0, Triton
Bilirubin a interní choroby - Význam pro kliniku a praxi
Libor Vítek, ISBN-13: 978-80-247-2351-8, Grada
Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů
Zbořil a kolektiv , ISBN-13: 978-80-204-2656-7, Mladá Fronta
Dekubity - Prevencia a liečba v praxi
Krajčík Štefan, Bajanová Eva , ISBN-13: 978-80-89171-95-8, Herba
Diabetologie
Jan Škrha et al., ISBN-13: 978-80-7262-607-6, Galén
Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu - Postgraduální klinický projekt, vnitřní lékařství
Terezie Pelikánová, ISBN-10: 80-7254-358-X, Triton
Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství
Olga Růžičková-Kirchnerová a milan Teřl, ISBN-13: 978-80-86256-96-2, Geum
Diferenciální diagnóza - Do kapsy
Andrew T. Raftery, Eric Lim, ISBN-13: 978-80-247-2356-3, Grada
Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
M. Penka,M. Matýšková, A. Buliková, J. Zavřelová, ISBN-10: 80-247-0341-6, Grada
Dlouhodobá domácí oxygenoterapie
Jiří Erban, ISBN-10: 80-7345-024-0, Maxdorf
Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková a kol., ISBN-13: 978-80-247-3227-5, Grada
Dušnost - Problém mnoha oborů
Vladimír Vondra a kol., ISBN-13: 978-80-204-3659-7, Mladá fronta
Dyslipidemie - diagnostika a terapie v klinické praxi s přihlédnutím k problematice diabetu - CD-ROM
Štěpán Svačina, Richard Češka, Zdeněk Rušavý, ISBN-10: 80-902532-0-2, Adela
Endokrinní hypertenze - Trendy soudobé endokrinologie 1
Josef Marek, ISBN-10: 80-7262-270-6, Galén
Endokrinní nádory nadledvin - v současné klinické praxi
Karel Pacák, Ivica Lazúrová et al., ISBN-13: 978-80-7262-819-3, Galén
Familiární hypercholosterolemie
Richard Češka a kol., ISBN-13: 978-80-7387-843-6, Triton
Farmakoterapie tromboembolických stavů - diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Debora Karetová, Jan Bultas, ISBN-13: 978-80-7345-184-4, Maxdorf
Farmakoterapie vnitřních nemocí - 4., zcela přepracované a doplněné vydání
Josef Marek a kol., ISBN-13: 978-80-247-2639-7, Grada
Gastroenterologie
Zdeněk Mařatka a kol., ISBN-10: 80-7184-561-2, Karolinum
Gastroenterologie 2003 - Diferenciální diagnostika symptomatologie nemocí trávicího traktu
Karel Lukáš a kol., ISBN-10: 80-7254-420-9, Triton
Hepatologie do kapsy
Horák Jiří, Ehrmann Jiří, ISBN-13: 978-80-204-3299-5, Mladá fronta
Hodnotící kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí
František Salajka, ISBN-10: 80-247-1306-3, Grada
Hypertenze
Jiří Widimský a kol., ISBN-10: 80-7254-515-9, Triton
Hypertenze
Jiří Widimský jr., Jiří Widimský a kol., ISBN-13: 978-80-7387-811-5, Triton
Hypertenze pro praxi - pro lékaře, studenty, sestry, pacienty
Eliška Sovová,Yvona Hrčková, Jana Marečková, Alena Kmoníčková, ISBN-13: 978-80-244-1968-8, UP Olomouc
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana