Základy farmakologie

Druhé, přepracované a doplňené vydání

Základy farmakologie

František Perlík

nakl.: Galén, 2. přeprac. a dopl. vyd., 2011
182 str., čb., brož., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-759-2
cena:
 290,-

cena na ISIC:
 261,-

Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum terapeutických cílů. Rozšiřují se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a interakcích. První část knihy shrnuje základy klinické farmakologie, použitelné v běžné terapeutické praxi. Text speciální části je pak zaměřen na skupinovou charakteristiku vybraných léčiv, cílenou na možnost farmakoterapeutického využití.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Antimikrobní terapie v praxi
Otto Lochmann, ISBN-10: 80-7254-826-3, Triton
Barevný atlas farmakologie
Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein, ISBN-13: 978-80-247-3908-3, Grada
Brevíř 2014-2016 - Kardiologie/Angiologie
Jan Bultas a kol., ISBN-13: 978-80-87135-56-3, Medical Tribune
Desatera léčby perorálními antidiabetiky
Jindra Perušičová, ISBN-10: 80-7254-462-4, Triton
Doba Jedová
Anna Strunecká, Jiří Patočka, ISBN-13: 978-80-7387-469-8, Triton
Doba jedová 1+2
Patočka, Jiří; Strunecká, Anna, ISBN-13: 978-80-7387-602-9, Triton
Doba jedová 2
Anna Strunecká, Jiří Patočka, ISBN-13: 978-80-7387-555-8, Triton
Farmaceutická chemie léčiv působících na autoimunitní nervový systém
Martin Doležal a kolektiv, ISBN-13: 978-80-246-1633-9, Karolinum
Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok
Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji, ISBN-13: 978-80-8063-368-4, Osveta
Farmakognozie
Jiřina Spilková a kol., ISBN-13: 978-80-246-3264-3, Karolinum
Farmakokinetika
Miroslav Dostál a kol., ISBN-10: 80-247-1464-7, Grada
Farmakológia antiinfekčných liečiv
Magdaléna Kuželová, Božena Kovácsová, Pavel Švec, ISBN-13: 978-80-8063-327-1, Osveta
Farmakologie - Lékařské repetitorium
Jiří Slíva, Martin Votava, ISBN-13: 978-80-7387-500-8, Triton
Farmakologie drogových závislostí
Ilona Bečková, ISBN-10: 80-7184-864-6, Karolinum
Farmakoterapie bolesti - diferenciální diagnóza, farmakoterapie, chyby a omyly
Jiří Slíva, Tomáš Doležal, ISBN-13: 978-80-7345-182-0, Maxdorf
Farmakoterapie dislipidemie - Průvodce ošetřujicího lékaře
Michael Vráblík , ISBN-13: 978-80-7345-299-5, Maxdorf
Farmakoterapie hypertenze
Jiří Widimský, Jiří Widimský jr., ISBN-13: 978-80-7345-477-7, Maxdorf
Farmakoterapie neuropatické bolesti
Jiří Slíva, Jiří Kozák, Rudolf Černý, ISBN-13: 978-80-7345-242-1, Maxdorf
Farmakoterapie tromboembolických stavů
Debora Karetová, Jan Bultas, ISBN-13: 978-80-7345-459-3, Maxdorf
Farmakoterapie v gastroenterologie
Pet Dítě, ISBN-13: 978-80-7262-704-2, Galén
Farmakoterapie v geriatrii
Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kol., ISBN-13: 978-80-247-5229-7, Grada
Individualizace farmakoterapie
František Perlík, Ondřej Slanař, ISBN-13: 978-80-7387-636-4, Triton
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii
Sylva Klovrzová, Petr Horák et al., ISBN-13: 978-80-7492-064-6, Galen
Klinická farmacie I
Jan Vlček, Daniela Fialová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3169-8, Grada
Klinická farmacie II
Vlček Jiří, Vytřísalová Magda, ISBN-13: 978-80-247-4532-9, Grada
Komentovaná legislativa pro farmaceuty
Pavel Škvor, ISBN-10: 12-1805-6040, Raabe
Latina pro farmaceuty - Učebnice pro posluchače oborů farmacie a zdravotnická bioanalytika
Květuše Kunešová, ISBN-13: 978-80-246-1547-9, Karolinum
Lercanidipin - Novinky ve farmakoterapii
Miroslav Souček, Jří Slíva, ISBN-13: 978-80-7345-292-6, Maxdorf
Magistraliter receptura v dermatologii
Zbyněk Sklenář et al., ISBN-13: 978-80-7262-588-8, Galén
Magnézium - ve službách zdraví
Zděněk Zadák, ISBN-13: 978-80-904217-0-7, Adamira
Manuál očkování 2010
Marek Petráš, Ivana K. Lesná, ISBN-13: 978-80-254-5419-0, Marek Petráš
Metabolické účinky psychofarmak
Štěpán Svačina, ISBN-10: 80-7254-599-X, Triton
Moderní farmakoterapie pro první linii
Jiří Slíva, Veronika Müller Závalová, Jitka Patočková, ISBN-13: 978-80-88046-00-4, Axonite
Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii
Žabka, Müller, Hildebrand, ISBN-10: 80-88908-84-1, SAP
Nežádoucí účinky antiinfekčních léčiv
Otto Lochmann, ISBN-13: 978-80-7387-073-7, Triton
Pharmindex Brevíř 2003 - 13. vydání
Jan Švihovec, Hana Novotná, Lenka Kašparová a kol., ISBN-10: 80-86336-05-0, MediMedia
Pharmindex Brevíř 2006 - Kardiologie / Angiologie
Jan Bultas, Pavel Jedlička, Hana Skalická, Josef Švejda, Lenka Kašparová, Hana Novotná a kol., ISBN-10: 80-903708-1-0, Medical Tribune
 1 / 2   1  2   následující strana