Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce - obrázek není k dispozici

Jan Baxa, Jiří Ferda

nakl.: Galén, 1. vyd., 2012
214 str., bar., brož., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-880-3
cena:
 500,-

cena na ISIC:
 450,-

Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.
V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů, speciální část dokumentuje jednotlivé patologické nálezy na věnčitých tepnách, myokardu i chlopenním aparátu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Autonomie ve stáří - Kapitoly z gerontosociologie
Dana Sýkorová, ISBN-13: 978-80-86429-62-5, Slon
Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Josef Petr Ondok, ISBN-10: 80-7254-486-1, Triton
Domácí násilí - Kontext, dynamika a intervence
Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol., ISBN-13: 978-80-7367-690-2, Portál
Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi
Monografie, ISBN-13: 978-80-87146-31-6, UK Praha
Duchovní ráz naší doby
Antonín Mokrejš, ISBN-13: 978-80-7254-960-3, Triton
Dvojí svět
Jaromír Janata, ISBN-10: 80-85800-65-9, Maxdorf
Etické a právní aspekty asistované reprodukce - Situace ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004
Jiří Dostál, ISBN-13: 978-80-244-1700-4, UP Olomouc
Etické otázky v psychologii
Petr Weiss, ISBN-13: 978-80-7367-845-6, Portál
Etické problémy medicíny na prahu 21. století
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kol., ISBN-13: 978-80-247-5471-0, Grada
Etika a komunikace v medicíně - Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3976-2, Grada
Etika a právo v kontextu lékařské etiky
Soňa Matochová, ISBN-13: 978-80-210-4757-0, Masarykova univerzita - Lékařská fakulta
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Jana Kutnohorská, Martina Cichá, Radoslav Goldmann, ISBN-13: 978-80-247-3843-7, Grada
Etika v ošetřovatelství - Pomocný učební text
Jaroslava Fišerová, ID: ID3025, NCO NZO
Filosofie umění
Gordon Graham, ISBN-10: 80-85947-53-6, Barrister & Principal
Géniové na prahu nové medicíny - filozofie konvenční léčby pod palbou argumentů
Karel Machala, ISBN-13: 978-80-7263-801-7, Anag
Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti
Mahendra Perera , ISBN-13: 978-80-7387-597-8, Triton
Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb
Zuzana Havrdová a kol., ISBN-13: 978-80-87398-06-7, Karolinum
Informovaný souhlas - Proč a jak?
Helena Haškovcová, ISBN-13: 978-80-7262-497-3, Galén
Jak a o čem přemýšlejí filozofové - Od antiky k postmoderně
Nicholas Fearn, ISBN-10: 80-7178-784-1, Portál
Je zygota lidskou osobou?
Pascal Ide , ISBN-13: 978-80-7387-526-8, Triton
Klinické a ošetrovateľské aspekty Paliatívnej starostlivosti
Alica Slamková, Ľubica Poledníková, ISBN-13: 978-80-8063-379-0, Osveta
Lege artis v medicíně
Ptáček Radek, Bartůněk Petr, Mach Jan a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-5126-9, Grada
Medicína v kontextu západního myšlení
Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček, ISBN-13: 978-80-7262-513-0, Galén
Medicína založená na důvěře - O nebohém pacientovi v postmoderní době
Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić, ISBN-13: 978-80-7262-878-0, Galén
Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii
Marian Bátovský, ISBN-13: 978-80-89631-00-1, Herba
Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle
Jan Payne, ISBN-10: 80-7254-500-0, Triton
Porozumění symbolu - Filosofická setkávání
Vladimír Borecký, ISBN-10: 80-7254-371-7, Triton
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita - diskurzivní pohled na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení
Libor Novosad, ISBN-13: 978-80-7367-873-9, Portál
Thanatologie - Nauka o umírání a smrti
Helena Haškovcová, ISBN-13: 978-80-7262-471-3, Galén
Úvod do filosofie
Arno Anzenbacher, ISBN-10: 80-7178-804-X, Portál
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Marie Svatošová, ISBN-13: 978-80-247-4107-9, Grada
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky
Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann, ISBN-10: 80-8063-287-8, Osveta
Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví
Kateřina Ivanová, ISBN-10: 80-7013-442-9, NCO NZO
Základy moderní lékařské etiky
Marek Vácha, Radan Königová, Miloš Mauer, ISBN-13: 978-80-7367-780-0, Portál
Zdravotnícka etika
kolektív autorov , ISBN-13: 978-80-8063-278-6, Osveta