Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Jan Baxa, Jiří Ferda

nakl.: Galén, 1. vyd., 2012
214 str., bar., brož., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-880-3
cena:
 500,-

cena na ISIC:
 450,-

Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.
V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů, speciální část dokumentuje jednotlivé patologické nálezy na věnčitých tepnách, myokardu i chlopenním aparátu.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Akutní aortální disekce
Jaroslav Benedík, ISBN-10: 80-7254-751-8, Triton
Akutní kardiologie
Jiří Kettner, Josef Kautzner a kol., ISBN-13: 978-80-204-3867-6, Mladá fronta
Akutní kardiologie - Přehled současných diagnostických a léčebných postupů v akutní kardiologii
Jan Vojáček, ISBN-13: 978-80-204-2479-2, Mladá Fronta
Akutní koronární syndrom - průvodce ošetřujicího lékaře
Petr Ošťádal, Martin Mates, ISBN-13: 978-80-7345-339-8, maxdorf
Angiologie
Roztočil Karel, ISBN-13: 978-80-7387-716-3, Triton
Angiologie 2006 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 1
Karel Roztočil - pořadatel, ISBN-10: 80-7262-415-6, Galén
Angiologie 2007 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 2
Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, Debora Karetová, ISBN-13: 978-80-7262-464-5, Galén
Angiologie 2008 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 3
Oldřich Eliška, Jiří Spáčil, Viera Štvrtinová, ISBN-13: 978-80-7262-544-4, Galén
Angiologie 2010 - Pokroky v angiologii
Jiří Spáčil, Debora Karetová, Miroslav Chochola, ISBN-13: 978-80-7345-236-0, Maxdorf
Angiologie 2011
Alena Broulíková, Debora Karetová, Miloslav Roček, ISBN-13: 978-80-7345-260-5, Maxdorf
Angiologie 2012
Miroslav Bulvas, Ľubomír Špak, Andrej Džupina, Karel Roztočil, Ewald Ambrózy, Jiří Matuška – pořadatelé, ISBN-13: 978-80-7345-315-2, Maxdorf
Angiologie 2013
Debora Karetová, Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, pořadatelé, ISBN-13: 978-80-7345-382-4, Maxdorf
Angiologie 2014 - Pokroky v angiologii
Debora Karetová, Radovan Malý, Dušan Kučera, ISBN-13: 978-80-7345-412-8, Maxdorf
Antikoagulační léčba u fibrilace síní
Tereza Švarcová, Jiří Veselý, ISBN-13: 978-80-204-3047-2, Mladá fronta
Antitrombotická léčba akutních koronárních syndromů
Ivo Varvařovský, Jan Matějka, ISBN-13: 978-80-7262-522-2, Galén
Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi
Jan Vojáček, Martin Malý a kol., ISBN-10: 80-247-0501-X, Grada
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Jiří Widimský a kol., ISBN-13: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy - V. sympozium - sborník přednášek
Jiří Widimský a kol., ISBN-13: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy - VI. sympozium - sborník přednášek
Jiři Widímský jr. a kol., ISBN-13: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze – současné klinické trendy - IV. sympozium – sborník přednášek
ISBN-10: 80-7254-790-9, Triton
Arteriální hypertenze – současné klinické trendy - VII. sympozium – sborník přednášek
Jiří Widimský jr. a kol., ISBN-13: 978-80-7387-269-4, Triton
Arteriální revaskularizace myokardu
Marek Gwozdziewicz, ISBN-13: 978-80-247-1772-2, Grada
Arytmologie pro praxi
Jiří Kvasnička, Aleš Havlíček, ISBN-13: 978-80-7262-678-6, Galén
Aterosklerotické choroby - Epidemiológia a prevencia z pohl´adu klinickej praxe
Igor Riečanský, ISBN-13: 978-80-89171-64-4, Herba
Biomechanika srdečně cévního systému člověka
Svatava Konvičková, Jaroslav Valenta, ISBN-10: 80-01-03425-9, ČVUT
Brevíř 2016
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-87135-79-2, Medical Tribune
Cievne prístupy
Peter Gašparee, Jozef Köppl, Zuzana Tomová, ISBN-13: 978-80-8063-309-7, Osveta
CT angiografie
Jiří Ferda, ISBN-10: 80-7262-281-1, Galén
Dějiny kardiologie
Martin Riedel, ISBN-13: 978-80-7262-614-4, Galen
Dětská kardiochirurgie - 2., doplněné vydání
Hučín Bohumil, Žáček Pavel (ilustrace), ISBN-13: 978-80-247-4497-1, Grada
Dětská kardiologie
Václav Chaloupecký a kol., ISBN-10: 80-7262-406-7, Galén
Dětská kardiologie do kapsy
Urbanová, Zuzana; Šamánek, Milan, ISBN-13: 978-80-204-3082-3, Mladá fronta
Diferenciální diagnostika v kardiologii a pneumologii
Václav Bártů, ISBN-13: 978-80-7496-203-5, Raabe
Dopplerovská echokardiografie
Petr Niederle, ISBN-10: 80-85800-41-1, Maxdorf
ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace - Manuál pro použití u dospělých
Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek, ISBN-13: 978-80-7345-365-7, Maxdorf
Echokardiografie
Thomas Böhmeke, Andreas Schmidt, ISBN-13: 978-80-247-2976-3, Grada
Echokardiografie - 1. díl - Echokardiografie dospělých
Petr Niederle kol., ISBN-10: 80-7254-718-6, Triton
Echokardiografie levé síně
Dan Marek, ISBN-13: 978-80-726-2901-5, Galen
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana