Zvíře politické

Eseje o lidské nátuře

Zvíře politické

František Koukolík

nakl.: Galén, 1. vyd., 2012
356 str., bar., váz., 150x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-890-2
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

„Člověk - zvíře politické“ je Aristotelův výrok. Nemohl mít ponětí o tom, že se za třiadvacet století budou lidé dívat jiným lidem do hlavy, co se jim tam v průběhu politického rozhodování děje, ani o tom, proč se to děje. Proč jsou lidé političtí živočiši? Co je národní charakter, existuje vůbec? Je člověk ekonomicky racionální bytost nebo spíše bytost sociální? Co odlišuje levičáky od pravičáků? Co se nám děje v hlavě, rozhodujeme-li se v průběhu volebního cirkusu? Proč někteří lidé tolik touží po moci a jiní se tak důsledně rozhodují proti svým nejlepším zájmům, že to dělá dojem černého humoru? Proč je nutné mít v průběhu jednání a rozhodování lidských skupin vždy hůl v ruce? Co se děje v hlavě lidí, kteří závidí, nenávidí, jsou přátelští, rozhodují se ekonomicky? Co dělá s lidmi bída a jak je to s lidským štěstím?

Tato kniha shrnuje posledních patnáct let nejmodernějšího výzkumu otázek, jimiž se do této doby věnovali psychologové, politologové, ekonomové a filosofové. Jejich úvahy se totiž díky pokroku vyšetřování činnosti mozku začínají měnit na vědecky ověřitelná fakta.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Acta psychiatrica postgradualia bohemica - 2/2004
Jiří Beran, ISBN-10: 80-7262-271-4, Galén
Acta Psychiatricahemica - 1/2003
Jiří Beran, ISBN-10: 80-7262-222-6, Galen
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Michal Goetz, Petra Uhlíková, ISBN-13: 978-80-7262-630-4, Galén
Adiktologické poradenství
Geri Millerová, ISBN-13: 978-80-7262-765-3, Galén
Agrese, násilí a psychologie moci
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-593-0, Triton
Agresivita v psychiatrii
Klára Látalová, ISBN-13: 978-80-247-4454-4, Grada
Anatomie a fyziologie člověka - pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel, ISBN-13: 978-80-247-1521-6, Grada
Aplikovaná forenzní psychologie
Ingrid Matoušková, ISBN-13: 978-80-247-4580-0, Grada
Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladimír Littva, ISBN-13: 978-80-7368-703-8, Ostravská univerzita
Asertivita - Umět být silný v každé situaci
Conrad &Suzanne Pottsovi, ISBN-13: 978-80-247-5197-9, Grada
Asertivita v partnerství - psychologie pro každého
Ján Praško, ISBN-10: 80-247-1246-6, Grada
Asertivitou proti stresu - Konverzační dovednosti a naslouchání; Komunikační zlozvyky; Přijímání a podávání kritiky; Asertivní řešení konfliktů a problémů
Ján Praško, Hana Prašková, ISBN-13: 978-80-247-1697-8, Grada
Autogenní trénink
Jozef Hašto, ISBN-10: 80-7254-516-7, Triton
Bipolárna porucha
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-10: 80-8063-136-0, Osveta
Bipolární afektivní porucha
Klára Látalová, ISBN-13: 978-80-247-3125-4, Grada
Bipolární porucha
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-10: 80-8063-161-1, Osveta
Bláznit je lidské - Učebnice psychiatrie a psychologie
Klaus Dõrner, Ursula Plog, ISBN-10: 80-7169-628-5, Grada
Být sám sebou - Terapeutův pohled na psychoterapii
Carl R. Rogers, ISBN-13: 978-80-262-0796-2, Portál
Co dělat, aby nám bylo hezky
Jana Hochmannová, ISBN-13: 978-80-7428-166-2, Plot
Česká psychiatrie a svět
Jiří Raboch, Irena Zrzavecká, Pavel Doubek, Martin Anders, ISBN-10: 80-7262-273-0, Galén
Delikvence mládeže - Trendy a souvislosti
Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol., ISBN-13: 978-80-7387-860-3, Triton
Demence
Vladimír Pidrman, ISBN-13: 978-80-247-1490-5, Grada
Demencia
lívia Vavrušová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-382-0, Osveta
Deprese a stres - Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy
Erik Herman, Pavel Doubek, ISBN-13: 978-80-7345-157-8, Maxdorf
Deprese a výkon
Marek Preiss, ISBN-13: 978-80-87142-02-8, Psychiatrické centrum
Deprese u schizofrenie
Michal Maršálek, ISBN-13: 978-80-7345-116-5, Maxdorf
Depresia
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-280-9, Osveta
Depresivní onemocnění - Prokletí silných
Tim Cantopher , ISBN-13: 978-80-7263-768-3, Tim Cantopher
Děti a dospívající online - Vybraná rizika používání na internetu
Anna Ševčíková a kol., ISBN-13: 978-80-247-5010-1, Grada
Dětská a adolescentní psychiatrie
Vladimír Hort, Michal Hrdlička, Jana Kocourková, Eva Malá a kol., ISBN-13: 978-80-7367-404-5, Portál
Dětská prostituce
Eva Vaníčková, ISBN-10: 80-247-1138-9, Grada
Dětský autismus - Přehled současných poznatků
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek a kol., ISBN-10: 80-7178-813-9, Portál
Diagnostický a statistický manuál duševních poruch - DSM-5
Jiří Raboch, Michal Hrdlička, Pavel Mohr, Pavel Pavlovský, Radek Ptáček (editoři), ISBN-13: 978-80-86471-52-5, Hogrefe – Testcentrum
Diagnostika a terapie duševních poruch
Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, ISBN-13: 978-80-247-4826-9, Grada
Diagnóza F17: závislost na tabáku
Eva Králíková, ISBN-13: 978-80-204-3711-2, Mladá fronta
Dítě a stres
Eva Malá, ISBN-13: 978-80-903750-1-7, Tigis
Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí
Pavlína Janošová, ISBN-13: 978-80-247-2284-9, Grada
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová, Knappová a kol., ISBN-13: 978-80-904899-6-7, Axonite