Zvíře politické

Eseje o lidské nátuře

Zvíře politické

František Koukolík

nakl.: Galén, 1. vyd., 2012
356 str., bar., váz., 150x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-890-2
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

„Člověk - zvíře politické“ je Aristotelův výrok. Nemohl mít ponětí o tom, že se za třiadvacet století budou lidé dívat jiným lidem do hlavy, co se jim tam v průběhu politického rozhodování děje, ani o tom, proč se to děje. Proč jsou lidé političtí živočiši? Co je národní charakter, existuje vůbec? Je člověk ekonomicky racionální bytost nebo spíše bytost sociální? Co odlišuje levičáky od pravičáků? Co se nám děje v hlavě, rozhodujeme-li se v průběhu volebního cirkusu? Proč někteří lidé tolik touží po moci a jiní se tak důsledně rozhodují proti svým nejlepším zájmům, že to dělá dojem černého humoru? Proč je nutné mít v průběhu jednání a rozhodování lidských skupin vždy hůl v ruce? Co se děje v hlavě lidí, kteří závidí, nenávidí, jsou přátelští, rozhodují se ekonomicky? Co dělá s lidmi bída a jak je to s lidským štěstím?

Tato kniha shrnuje posledních patnáct let nejmodernějšího výzkumu otázek, jimiž se do této doby věnovali psychologové, politologové, ekonomové a filosofové. Jejich úvahy se totiž díky pokroku vyšetřování činnosti mozku začínají měnit na vědecky ověřitelná fakta.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Acta psychiatrica postgradualia bohemica - 2/2004
Jiří Beran, ISBN-10: 80-7262-271-4, Galén
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Michal Goetz, Petra Uhlíková, ISBN-13: 978-80-7262-630-4, Galén
Adiktologické poradenství
Geri Millerová, ISBN-13: 978-80-7262-765-3, Galén
Agrese, násilí a psychologie moci
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-593-0, Triton
Agresivita v psychiatrii
Klára Látalová, ISBN-13: 978-80-247-4454-4, Grada
Anatomie a fyziologie člověka - pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel, ISBN-13: 978-80-247-1521-6, Grada
Asertivita v partnerství - psychologie pro každého
Ján Praško, ISBN-10: 80-247-1246-6, Grada
Autogenní trénink
Jozef Hašto, ISBN-10: 80-7254-516-7, Triton
Bipolární porucha
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-10: 80-8063-161-1, Osveta
Bláznit je lidské - Učebnice psychiatrie a psychologie
Klaus Dõrner, Ursula Plog, ISBN-10: 80-7169-628-5, Grada
Burnout syndrom jako mezioborový jev - Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-5114-6, Grada
Červená kniha
Carl Gustav Jung, ISBN-13: 978-80-7367-767-1, Portál
Česká psychiatrie a svět
Jiří Raboch, Irena Zrzavecká, Pavel Doubek, Martin Anders, ISBN-10: 80-7262-273-0, Galén
Demence
Vladimír Pidrman, ISBN-13: 978-80-247-1490-5, Grada
Deprese a stres - Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy
Erik Herman, Pavel Doubek, ISBN-13: 978-80-7345-157-8, Maxdorf
Deprese a výkon
Marek Preiss, ISBN-13: 978-80-87142-02-8, Psychiatrické centrum
Deprese u schizofrenie
Michal Maršálek, ISBN-13: 978-80-7345-116-5, Maxdorf
Depresia
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-280-9, Osveta
Depresivní onemocnění - Prokletí silných
Tim Cantopher , ISBN-13: 978-80-7263-768-3, Tim Cantopher
Dětská a adolescentní psychiatrie
Vladimír Hort, Michal Hrdlička, Jana Kocourková, Eva Malá a kol., ISBN-13: 978-80-7367-404-5, Portál
Dětská prostituce
Eva Vaníčková, ISBN-10: 80-247-1138-9, Grada
Dětský autismus - Přehled současných poznatků
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek a kol., ISBN-10: 80-7178-813-9, Portál
Dítě a stres
Eva Malá, ISBN-13: 978-80-903750-1-7, Tigis
Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí
Pavlína Janošová, ISBN-13: 978-80-247-2284-9, Grada
Domácí násilí - Násilí na mužích a seniorech
Jiří Buriánek, Jiří Kovařík, Petra Zimmelová, Renata Švestková, ISBN-10: 80-7254-914-6, Triton
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová, Knappová a kol., ISBN-13: 978-80-904899-6-7, Axonite
Dopravní psychologie - Pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Šucha Matúš, Rehnová Vlasta, Kořán Martin, Černochová Dana, ISBN-13: 978-80-247-4113-0, Grada
Dospělost a její variabilita
Marie Farková, ISBN-13: 978-80-247-2480-5, Grada
Drogová závislost a rodina
Martina Barnardová, ISBN-13: 978-80-7387-386-8, Triton
Dříve projevená přání pacientů - Výhody a rizika
Jaromír Matějek, ISBN-13: 978-80-7262-850-6, Galén
Emoce
Nakonečný Milan prof.PhDr., ISBN-13: 978-80-7387-614-2, Triton
Emoční poruchy v dětství a dospívání - 2., doplněné a aktualizované vydání
Pöthe Peter, ISBN-13: 978-80-247-4585-5, Grada
Emoční poruchy v dětství a dospívání - psychoanalytický přístup
Peter Póthe, ISBN-13: 978-80-247-2131-6, Grada
Fantastické a magické - z hlediska psychiatrie
Vladimír Vondráček, František Holub, ISBN-13: 978-80-87588-04-8, Columbus
Fenomén ženství a mužství - Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy
Jan Poněšický, ISBN-10: 80-7254-374-1, Triton
Hořet, ale nevyhořet
Jaro Křivohlavý, ISBN-13: 978-80-7195-573-3, Karmelitánské nakladatelství
Humanistická psychoterapie - příručka pro výzkum a praxi - 2.díl
David J. Cain, Julius Seeman, ed., ISBN-13: 978-80-7254-867-5, Triton
Hyperkinetická porucha - ADHD
Ivana Drtílková, Omar Šerý a kol., ISBN-13: 978-80-7262-419-5, Galén