Očkování v České republice

Očkování v České republice

Jana Dáňová, Jitka Částková

nakl.: Triton, 1. vyd., 2008
103 str., čb., brož., 110x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-122-2
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Tato publikace shrnuje stručnou formou hlavní otázky v oblasti aktivní imunizace. Je určena především praktickým lékařům pro rychlou orientaci v problematice očkování v České republice. Autorky jsou si vědomy, že není možné detailně obsáhnout celou problematiku spojenou s vakcinací. Pozornost proto věnovaly především jednotlivým druhům očkování v našich podmínkách dle platné vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Součástí publikace je přehled očkovacích látek, tento výčet však nepředstavuje všechny registrované vakcíny v České republice.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Alimentární infekce
Václav Vacek, ISBN-10: 80-7262-166-1, Galén
Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici
Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla urbášková a kolektiv, ISBN-13: 978-80-204-2815-8, Mladá fronta
Antimikrobiální terapie v každodenní praxi
Anna Jedličková, ISBN-10: 80-85912-63-5, Maxdorf
Cestovní medicína - Odborný rádc lékaře s praktickými informacemi při cestách do zahraničí
Editor: František Stejskal, ISBN: 2011-1803-8832, Raabe
Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství
Helena Ambrožová a kolektiv , ISBN-13: 978-80-246-2004-4, Karolinum
Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii
Josef Scharfen, ml., ISBN-13: 978-80-87009-32-1, Nucleus
Epidemiolgie - Průvodce epidemiologickou metodou
Dana Göpfertová, Marie Hladíková, Jan Šejda, Pavel Hroboň, ISBN-10: 80-7254-037-8, Triton
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
ISBN-13: 978-80-246-2223-1, Karolinum
HIV infekce - Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství
David Jilich, Veronika Kulířová a kol., ISBN-13: 978-80-204-3325-1, Mladá fronta
Hygiena a epidemiologie - pro ambulantní praxi
Renata Podstatová, ISBN-13: 978-80-7345-212-4, Maxdorf
Hygiene and epidemiology
Vladimír Bencko, ISBN-13: 978-80-246-0793-1, Karolinum
Chřipka - klinický obraz, prevence a léčba
Jiří Havlík, Jiří Beran, ISBN-10: 80-85912-75-9, Maxdorf
Ilustrovaný mikrobiologický slovník
Vladimír Klaban, ISBN-10: 80-7262-341-9, Galén
Infekce virem hepatitidy C
Petr Urbánek, ISBN-10: 80-7262-262-5, Galén
Infekční choroby a intracelulární parazitismus bakterií
Aleš Macela a kol., ISBN-10: 80-247-0664-4, Grada
Infekční lékařství
Jiří Beneš, ISBN-13: 978-80-7262-644-1, Galén
Infekční nemoci
Marešová Vilma, Urbášková Pavla , ISBN-10: 09-1803-4914, Raabe
Infekční nemoci - Jak pečovat o pacienty s infekčním onemocněním
Zdeněk Černý a kol., ISBN-13: 978-80-7013-480-1, NCO NZO
Infekční nemoci - ve standardní a intenzivní péči
Hanuš Rozsypal, Michal Holub, Monika Kosáková, ISBN-13: 978-80-246-2197-5
Kontrolní otázky - epidemiologie
Dana Göpfertová, ISBN-10: 80-7254-155-2, Triton
Lekárska parazitológia - Učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy
Anna Totková, Milan Klobušický, Michal Valent, ISBN-10: 80-8063-263-2, Osveta
Lékařská mikrobiologie - Bakteriologie, virologie, parazitologie
M. Bednář, V. Fraňková, J. Schindler, A. Souček, J. Vávra, ISBN-10: 80-2380-297-6, Triton
Lékařská mikrobiologie - v klinických případech
Robert B.Carey, Mindy G.Schuster, Karin L.McGowan, ISBN-13: 978-80-7387-480-3, Triton
Lékařská mikrobiologie obecná - 2. přepracované vydání
Miroslav Votava, ISBN-10: 80-86850-00-5, Neptun
Lékařská protozoologie - Protozoální nemoci
Jindřich Jíra, ISBN-13: 978-80-7262-381-5, Galén
Lymeská borelióza - 4., přepracované a doplněné vydání
Petr Bartůněk a kol., ISBN-13: 978-80-247-4355-4, Grada
Meningokokové onemocnění
Pavla Křížová, Luděk Rožnovský, ISBN-13: 978-80-7345-239-1, Maxdorf
Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště
Pavel Čermák a kol., ISBN-13: 978-80-7345-142-4, Maxdorf
Mikrobiologie - Pro studenty zdravotnických oborů
Jiří Schindler, ISBN-13: 978-80-247-3170-4, Grada
Mikrobiologie potravin
Růžena Cempírková, Jindra Lukášová, Šárka Hejlová, ISBN-10: 80-7040-254-7, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta České Budějovice
Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena - učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium
Hana Podstatová, ISBN-10: 80-86297-07-1, Epava
Mor 1480-1730 - Epidemie v lékařských traktátech raného novověku
Karel Černý, ISBN-13: 978-80-246-2297-2, Karolinum
Nebezpečí tropických nemocí
Sachs Rüdiger, ISBN-10: 80-85853-14-0, Kava-Pech
Nosokomiální mykózy
Alena Tomšíková, ISBN-10: 80-246-0376-4, Karolinum
Očkování - Minulost, přítomnost, budoucnost
Jiří Beran, Jiří Havlík, Vladimír Vonka, ISBN-10: 80-7262-361-3, Galén
Očkovanie v špeciálnych situáciách
Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková a kolektív, ISBN-13: 978-80-204-2805-9, Mladá fronta
Ochrana zdraví na cestách - 100 + 1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar, ISBN-13: 978-80-8063-265-6, Osveta
Pacient s infekciou vírusom ľudskej imunodeficiencie - AIDS - Rukoväť praktického lekára
Vlastimil Mayer, ISBN-10: 80-89171-42-7, Herba
 1 / 2   1  2   následující strana