Drogová závislost a rodina

Drogová závislost a rodina

Martina Barnardová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2011
202 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-386-8
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Kniha je výsledkem výzkumů týkajících se nejen závislosti na návykových látkách, ale především vlivu zneužívání návykových látek na celý rodinný systém. Je rozdělena do kapitol, které popisují vliv užívání návykových látek u jednotlivých členů rodiny a dopad na ostatní její příslušníky. Text je prokládán vyjádřeními respondentů výzkumu a poskytuje nejen odborný, ale i emocionální a autentický pohled na celou problematiku. Čtivá publikace přichází na trh v době, kdy se v naší kultuře, v níž byla etapa rozsáhlého komerčního zneužívání nealkoholových návykových látek relativně krátká, objevují podobné problémy, které jsou v západní Evropě řešeny již dlouhou dobu. Poslouží odborníkům v pomáhajících profesích k inspiraci a novým realistickým pohledům a laické veřejnosti poskytne nezkreslený obraz o častých důvodech užívání drog a rozvíjení rizikových faktorů v celé rodině.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Acta psychiatrica postgradualia bohemica - 2/2004
Jiří Beran, ISBN-10: 80-7262-271-4, Galén
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Michal Goetz, Petra Uhlíková, ISBN-13: 978-80-7262-630-4, Galén
Adiktologické poradenství
Geri Millerová, ISBN-13: 978-80-7262-765-3, Galén
Agresivita v psychiatrii
Klára Látalová, ISBN-13: 978-80-247-4454-4, Grada
Anatomie a fyziologie člověka - pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel, ISBN-13: 978-80-247-1521-6, Grada
Asertivita - Umět být silný v každé situaci
Conrad &Suzanne Pottsovi, ISBN-13: 978-80-247-5197-9, Grada
Asertivita v partnerství - psychologie pro každého
Ján Praško, ISBN-10: 80-247-1246-6, Grada
Asertivitou proti stresu - Konverzační dovednosti a naslouchání; Komunikační zlozvyky; Přijímání a podávání kritiky; Asertivní řešení konfliktů a problémů
Ján Praško, Hana Prašková, ISBN-13: 978-80-247-1697-8, Grada
Autogenní trénink
Jozef Hašto, ISBN-10: 80-7254-516-7, Triton
Bipolární afektivní porucha
Klára Látalová, ISBN-13: 978-80-247-3125-4, Grada
Bláznit je lidské - Učebnice psychiatrie a psychologie
Klaus Dõrner, Ursula Plog, ISBN-10: 80-7169-628-5, Grada
Burnout syndrom jako mezioborový jev - Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-5114-6, Grada
Být sám sebou - Terapeutův pohled na psychoterapii
Carl R. Rogers, ISBN-13: 978-80-262-0796-2, Portál
Červená kniha
Carl Gustav Jung, ISBN-13: 978-80-7367-767-1, Portál
Česká psychiatrie a svět
Jiří Raboch, Irena Zrzavecká, Pavel Doubek, Martin Anders, ISBN-10: 80-7262-273-0, Galén
Delikvence mládeže - Trendy a souvislosti
Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol., ISBN-13: 978-80-7387-860-3, Triton
Demence
Vladimír Pidrman, ISBN-13: 978-80-247-1490-5, Grada
Deprese a stres - Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy
Erik Herman, Pavel Doubek, ISBN-13: 978-80-7345-157-8, Maxdorf
Deprese a výkon
Marek Preiss, ISBN-13: 978-80-87142-02-8, Psychiatrické centrum
Deprese u schizofrenie
Michal Maršálek, ISBN-13: 978-80-7345-116-5, Maxdorf
Depresia
Lívia Vavrušová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-280-9, Osveta
Depresivní onemocnění - Prokletí silných
Tim Cantopher , ISBN-13: 978-80-7263-768-3, Tim Cantopher
Děti a dospívající online - Vybraná rizika používání na internetu
Anna Ševčíková a kol., ISBN-13: 978-80-247-5010-1, Grada
Dětská a adolescentní psychiatrie
Vladimír Hort, Michal Hrdlička, Jana Kocourková, Eva Malá a kol., ISBN-13: 978-80-7367-404-5, Portál
Dětská prostituce
Eva Vaníčková, ISBN-10: 80-247-1138-9, Grada
Dětský autismus - Přehled současných poznatků
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek a kol., ISBN-10: 80-7178-813-9, Portál
Dítě a stres
Eva Malá, ISBN-13: 978-80-903750-1-7, Tigis
Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí
Pavlína Janošová, ISBN-13: 978-80-247-2284-9, Grada
Domácí násilí - Násilí na mužích a seniorech
Jiří Buriánek, Jiří Kovařík, Petra Zimmelová, Renata Švestková, ISBN-10: 80-7254-914-6, Triton
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová, Knappová a kol., ISBN-13: 978-80-904899-6-7, Axonite
Dopravní psychologie - Pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Šucha Matúš, Rehnová Vlasta, Kořán Martin, Černochová Dana, ISBN-13: 978-80-247-4113-0, Grada
Dospělost a její variabilita
Marie Farková, ISBN-13: 978-80-247-2480-5, Grada
Dříve projevená přání pacientů - Výhody a rizika
Jaromír Matějek, ISBN-13: 978-80-7262-850-6, Galén
Emoce
Nakonečný Milan prof.PhDr., ISBN-13: 978-80-7387-614-2, Triton
Emoce v medicíně II a III - Emoce v životním cyklu člověka: Úzkost, stres a životní styl
Richard Rokyta, Cyril Höschl, ISBN-13: 978-80-204-3340-4, Mladá fronta
Emoční poruchy v dětství a dospívání - 2., doplněné a aktualizované vydání
Pöthe Peter, ISBN-13: 978-80-247-4585-5, Grada
Emoční poruchy v dětství a dospívání - psychoanalytický přístup
Peter Póthe, ISBN-13: 978-80-247-2131-6, Grada
Fantastické a magické - z hlediska psychiatrie
Vladimír Vondráček, František Holub, ISBN-13: 978-80-87588-04-8, Columbus