Ošetrovanie chorých

s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Ošetrovanie chorých

Andrea Čeňanová

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2011
88 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-354-7
cena:
 130,-

Učebnica je určená na výučbu psychiatrického ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.

Obsah:

1 Psychické príznaky u somaticky chorých
1.1 Duševná porucha, jej prejavy a dôsledky
1.2 Psychické príznaky u somaticky chorých, ich výskyt, príčiny vzniku a dôsledky
1.3 Spolupráca s psychiatrom a psychiatrickou sestrou
2 Špecifiká ošetrovania pacientov s psychickými problémami
2.1 Špecifiká pri posudzovaní stavu pacienta
2.2 Špecifiká v prístupe k pacientovi
2.3 Špecifiká pri realizácii ošetrovateľskej starostlivosti
3 Ošetrovanie chorých s psychickými poruchami
3.1 Delírium
3.2 Úzkosť
3.3 Depresia
3.4 Suicídium
3.5 Agresia
3.6 Mánia
3.7 Schizofrénia a jej podobné psychózy
3.8 Demencia
3.9 Alkohol a iné formy drogovej závislosti
3.10 Poruchy intelektu
3.11 Poruchy príjmu potravy
3.12 Komplikácie psychofarmakoterapie ohrozujúce život


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi
Joy Parkinson, Chris Brooker, ISBN-10: 80-247-1282-2, Grada
Angličtina pro zdravotní sestry
Sergej V. Buldov, Marie Maxerová, ISBN-10: 80-7333-018-0, Informatorium
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
Karolina Friedlová, ISBN-13: 978-80-247-1314-4, Grada
Bolest a jak s ní zacházet - Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory
Richard Rokyta a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-3012-7, Grada
Bolesť ako ošetrovateľský problém
Ivica Gulášová, ISBN-13: 978-80-8063-288-5, Osveta
Bronchologie pro zdravotní sestry
Vítězslav Kolek a kolektiv, ISBN-10: 80-7013-370-8, NCO NZO
Co je to NCLEX - Aneb cesta k tomu jak se stát v Americe sestrou
Magda Hubner-Thomesová, ISBN-13: 978-80-254-8476-0, Computer Press
České ošetřovatelství – Koncepce českého ošetřovatelství/základní terminologie - Praktická příručka pro sestry
Karla Pochylá, ISBN-10: 80-7013-420-8, NCO NZO
České ošetřovatelství 10 - manuálek sociální gerontologie - praktická příručka pro sestry
Helena Haškovcová, ISBN-10: 80-7013-363-5, NCO NZO
Débridement a jeho úloha v managementu rány - Jak vyčistit ránu rychle a efektivně
Jan Stryja, ISBN-13: 978-80-87969-13-7, Geum
Demence a jiné poruchy paměti - Komunikace a každodenní péče
Roman Jirák, Iva Holmerová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-2454-6, Grada
Deník odborné praxe v porodní asistenci
Věra Vránová, Pavla Kudlová, Renata Halmo, ISBN-13: 978-80-244-1910-7, UP Olomouc
Dětská sestra v primární a komunitní péči
Lucie Sikorová, ISBN-13: 978-80-247-3592-4, Grada
Diabetologie pro sestry
Jaroslav Rybka a kol., ISBN-10: 80-247-1612-7, Grada
Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Mária Kožuchová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-414-8, Osveta
Doprovázení v ošetřovatelství I - pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty
Lenka Špirudová, ISBN-13: 978-80-247-5710-0, Grada
Doprovázení v ošetřovatelství II - doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize
Lenka Špirudová, ISBN-13: 978-80-247-5711-7, Grada
Duševní hygiena zdravotní sestry
Jaro Křivohlavý, Jaroslava Pečenková, ISBN-10: 80-247-0784-5, Grada
Edukácia a edukačný proces v ošetrovatelstve
D. Magurová, L. Majerníková, ISBN-13: 978-80-8063-326-4, Osveta
Edukační činnost sestry - Úvod do problematiky
Marcela Svěráková, ISBN-13: 978-80-7262-845-2, Galén
Etika v ošetřovatelské praxi
Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan, ISBN-13: 978-80-247-3469-9, Grada
Fyzikální vyšetření pro sestry
Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1150-8, Grada
Fyzikální vyšetření pro sestry
Marie Nejedlá, ISBN-13: 978-80-247-4449-0, Grada
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Karel Lukáš a kol., ISBN-10: 80-247-1283-0, Grada
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Karel Lukáš a kol., ISBN-10: 80-247-1286-0, Grada
Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo
Ľubica Poledníková a kol., ISBN-10: 80-8063-208-1, Osveta
Geriatrie od A do Z - pro sestry
Matthias Schuler, Peter Oster, ISBN-13: 978-80-247-3013-4, Grada
Gynekologické ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Adriana Repková a kol., ISBN-10: 80-8063-236-7, Osveta
História ošetrovatel´stva - Učebnca pre odbor ošetrovatel´stva
Dana Farkašová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-332-5, Osveta
Hodnocení kvality života - Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Elena Gurková, ISBN-13: 978-80-247-3625-9, Grada
Hodnotící metodiky v neonatologii
Jaroslava Fendrychová, ISBN-10: 80-7013-405-4, NCO NZO
Holistické přístupy v péči o zdraví
Dagmar Mastiliaková, ISBN-13: 978-80-7013-457-3, NCO NZO
Chemie potravin
Jaroslav Odstrčil, Milada Odstrčilová, ISBN-10: 80-7013-435-6, NCO NZO
Chirurgické ošetrovateľstvo
Ľudmila Kubicová a kol., ISBN-10: 80-8063-049-6, Osveta
Inštrumentovanie - princípy, zásady, techniky a postupy
Mária Kudlejová a kol., ISBN-13: 978-80-8063-423-0, Osveta
Interné ošetrovateľstvo - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Gabriela Vörösová, ISBN-10: 80-8063-192-1, Osveta
Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1148-6, Grada
Interní ošetřovatelství II
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1777-8, Grada
 1 / 6   1  2  3  4  5  6   následující strana