Klinická kardiologie

Klinická kardiologie

Jan Vojáček, Jiří Kettner

nakl.: Nucleus HK, 1. vyd., 2009
932 str., bar., váz., 215x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87009-58-1
cena:
 499,-

Dostáva se k nám nová monografie "Klinická kardiologie". Kniha svým rozshem vyplňuje mezeru mezi stručnými učebnicemi, které u nás vyšly v dřívějších letech a obsáhlou monografií, která vyšla v roce 2004 pod vedením prof. Michaela Aschermanna. Současná monografie vychází tedy pět let od vydání u nás nezvykle podrobné monografie a pět let je jistě doba, za kterou je třeba si doplnit znalosti v oboru.


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Akutní aortální disekce
Jaroslav Benedík, ISBN-10: 80-7254-751-8, Triton
Akutní kardiologie - Přehled současných diagnostických a léčebných postupů v akutní kardiologii
Jan Vojáček, ISBN-13: 978-80-204-2479-2, Mladá Fronta
Akutní koronární syndrom - průvodce ošetřujicího lékaře
Petr Ošťádal, Martin Mates, ISBN-13: 978-80-7345-339-8, maxdorf
Angiologie
Roztočil Karel, ISBN-13: 978-80-7387-716-3, Triton
Angiologie 2006 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 1
Karel Roztočil - pořadatel, ISBN-10: 80-7262-415-6, Galén
Angiologie 2007 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 2
Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, Debora Karetová, ISBN-13: 978-80-7262-464-5, Galén
Angiologie 2008 - Trendy soudobé angiologie - Svazek 3
Oldřich Eliška, Jiří Spáčil, Viera Štvrtinová, ISBN-13: 978-80-7262-544-4, Galén
Angiologie 2010 - Pokroky v angiologii
Jiří Spáčil, Debora Karetová, Miroslav Chochola, ISBN-13: 978-80-7345-236-0, Maxdorf
Angiologie 2011
Alena Broulíková, Debora Karetová, Miloslav Roček, ISBN-13: 978-80-7345-260-5, Maxdorf
Angiologie 2012
Miroslav Bulvas, Ľubomír Špak, Andrej Džupina, Karel Roztočil, Ewald Ambrózy, Jiří Matuška – pořadatelé, ISBN-13: 978-80-7345-315-2, Maxdorf
Angiologie 2013
Debora Karetová, Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, pořadatelé, ISBN-13: 978-80-7345-382-4, Maxdorf
Angiologie 2014 - Pokroky v angiologii
Debora Karetová, Radovan Malý, Dušan Kučera, ISBN-13: 978-80-7345-412-8, Maxdorf
Antikoagulační léčba u fibrilace síní
Tereza Švarcová, Jiří Veselý, ISBN-13: 978-80-204-3047-2, Mladá fronta
Antitrombotická léčba akutních koronárních syndromů
Ivo Varvařovský, Jan Matějka, ISBN-13: 978-80-7262-522-2, Galén
Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi
Jan Vojáček, Martin Malý a kol., ISBN-10: 80-247-0501-X, Grada
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Jiří Widimský a kol., ISBN-13: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy - V. sympozium - sborník přednášek
Jiří Widimský a kol., ISBN-13: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy - VI. sympozium - sborník přednášek
Jiři Widímský jr. a kol., ISBN-13: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze – současné klinické trendy - IV. sympozium – sborník přednášek
ISBN-10: 80-7254-790-9, Triton
Arteriální hypertenze – současné klinické trendy - VII. sympozium – sborník přednášek
Jiří Widimský jr. a kol., ISBN-13: 978-80-7387-269-4, Triton
Arteriální revaskularizace myokardu
Marek Gwozdziewicz, ISBN-13: 978-80-247-1772-2, Grada
Arytmologie pro praxi
Jiří Kvasnička, Aleš Havlíček, ISBN-13: 978-80-7262-678-6, Galén
Aterosklerotické choroby - Epidemiológia a prevencia z pohl´adu klinickej praxe
Igor Riečanský, ISBN-13: 978-80-89171-64-4, Herba
Biomechanika srdečně cévního systému člověka
Svatava Konvičková, Jaroslav Valenta, ISBN-10: 80-01-03425-9, ČVUT
Brevíř 2016
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-87135-79-2, Medical Tribune
Cievne prístupy
Peter Gašparee, Jozef Köppl, Zuzana Tomová, ISBN-13: 978-80-8063-309-7, Osveta
CT angiografie
Jiří Ferda, ISBN-10: 80-7262-281-1, Galén
Dějiny kardiologie
Martin Riedel, ISBN-13: 978-80-7262-614-4, Galen
Dětská kardiochirurgie - 2., doplněné vydání
Hučín Bohumil, Žáček Pavel (ilustrace), ISBN-13: 978-80-247-4497-1, Grada
Dětská kardiologie
Václav Chaloupecký a kol., ISBN-10: 80-7262-406-7, Galén
Dětská kardiologie do kapsy
Urbanová, Zuzana; Šamánek, Milan, ISBN-13: 978-80-204-3082-3, Mladá fronta
Diferenciální diagnostika v kardiologii a pneumologii
Václav Bártů, ISBN-13: 978-80-7496-203-5, Raabe
Dopplerovská echokardiografie
Petr Niederle, ISBN-10: 80-85800-41-1, Maxdorf
ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace - Manuál pro použití u dospělých
Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek, ISBN-13: 978-80-7345-365-7, Maxdorf
Echokardiografie
Thomas Böhmeke, Andreas Schmidt, ISBN-13: 978-80-247-2976-3, Grada
Echokardiografie - 1. díl - Echokardiografie dospělých
Petr Niederle kol., ISBN-10: 80-7254-718-6, Triton
Echokardiografie levé síně
Dan Marek, ISBN-13: 978-80-726-2901-5, Galen
EKG a jeho klinické využití - Překlad 6. vydání
Thaler Malcolm S., ISBN-13: 978-80-247-4193-2, Grada
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana