Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


Akademická příručka českého jazyka

Novinka!
Akademická příručka českého jazyka

Markéta Pravdová

nakl.: Academia, 1. vyd., 2014
536 str., čb., vaz., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-200-2327-8
cena:
 395,-

Internetovou jazykovou příručku kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR využilo během prvních tří let od jejího zpřístupnění více než milion uživatelů. Její výkladová část nyní vychází poprvé knižně.
Najdete zde obecná poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ, a to s hodnotícím komentářem a doporučeným řešením.
Kniha je určena jak široké veřejnosti, tak profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům.


Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda

Praktický průvodce cvičením ACT

Novinka!
Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda

Ingrid Palaščáková Špringrová

nakl.: ACT, 1. vyd., 2014
78 str., bar., brož., 290x180 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-5550-1
cena:
 283,-

Vaše cvičení do práce i na domaPublikace určená všem, kteří metodu ACT chtějí cvičit i mimo ordinaci svého fyzioterapeuta, a uvědomují si, že precizní provádění cviků má zásadní vliv na úspěch jejich terapie. Právě pro úspěšné zvládnutí technické náročnosti prvků ACT byl vytvořen předkládaný průvodce.
Vaše autoterapiePublikace provází 22 nejčastějšími cviky a jejich dalšími 12 variantami. Tento výběr představuje najčastěji zadaváné sestavy cvičení terapeuty ACT pro domací trénink.
Váš průvodce cvičenímVzhledem k technické náročnosti cvičení v metodě ACT, obsahuje průvodce také kapitolu rekapitulující všechny zásadní pokyny, jež by měl každý cvičící vědomě kontrolovat.
V publikaci naleznete:
stručný přehled základních principů, které definují cvičení ACT
22 cvičení a jejich 12 variant s instruktážním popisem a fotodokumentací
přehled možností aplikace ACT pro různé aplikace v klinických oborech


Aktuality v gastroenterológii

Nově u nás!
Aktuality v gastroenterológii

Marian Bátovský a kol.

nakl.: Herba, 1. vyd., 2013
120 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-12-4
cena:
 399,-

Krátke dejiny biologickej liečby IBD sa začali písať r. 1999, keď bol v Európskej únii do liečby Crohnovej choroby zavedený infliximab. R. 2006 bol schválený aj pre liečbu ulceróznej kolitídy. R. 2007 pribudol do biologickej liečby CD adalimumab, ktorý bol r. 2012 schválený aj pre UC pacientov. Už r. 2007 prekročil počet pacientov užívajúcich infliximab 1 milión, pričom väčšina z nich ho užívala pre reumatoidnú artritídu.


Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy

Novinka!
Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy

Jiří Piťha a kol.

nakl.: Solen, 1. vyd., 2013
36 str., bar., brož., 210x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7471-031-5
cena:
 89,-

V publikaci Algoritmy diagnostiky a léčby roztroušení sklerózy naleznete, jak sám název napovídá, algoritmy diagnostické, léčebné, radiodiagnostické, terapeutické, léčbu relapsu i symptomatickou léčbu, včetně managementu roztroušené sklerózy. Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli přední odborníci zabývající se diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění.


Alternativní léčba nádorů

knihovnička Meduňky sv.7

Nově u nás!
Alternativní léčba nádorů

Rudolf Zemek

nakl.: Meduňka, 1. vyd., 2010
160 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7250-513-5
cena:
 146,-

Hned v prvním čísle Meduňky zaujal čtenáře jeho článek o léčbě larvami, pijavicemi, rybkami hryzalkami a dalšími potvůrkami, jejichž využívání v medicíně se říká bioterapie. Doktor Zemek má k těmto metodám blízko -- nevím o jiném českém lékaři, který by k titulu MUDr. mohl uvádět i německou specializaci doktor přírodních terapií, v originále Zusatzbezeichnung Arzt für Naturheilverfahren.


Anatomia Radiologica Hominis

Anatomie člověka na RTG obrazech - pro nelékařské obory a laiky

Novinka!
Anatomia Radiologica Hominis

Jiří Neuwirth

nakl.: Neunn, 1. vyd., 2013
101 str., bar., brož., 210x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-01-05392-8
cena:
 250,-

Tato kniha poskytne každému čtenáři základní informace o tom, jak vypadají jednotlivé orgány, kosti, svaly, cévy či centrání nervový systém na obraze zobrazovacích metod a seznámí s jejich názvy v latině, angličtině, francouzštině, němčině, češtině a švédštině.


Anatomický atlas

Nově u nás!
Anatomický atlas

Kolektiv autorů

nakl.: Svojtka, 1. vyd., 2012
439 str., bar., vaz., 220x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-256-0739-8
cena:
 999,-

Tento atlas byl vytvořen editorským týmem světově proslulého atlasu Sobotta a poskytne vám přehled o anatomii člověka a různých strukturách lidského těla. Detailní kresby ve vysoké kvalitě zobrazují orgány přehledným způsobem. V 16 barevně odlišených kapitolách najdete informace o jednotlivých orgánech a jejich vzájemných souvislostech.


Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty

Novinka!
Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty

Marek Joukal, Lenka Vargová

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2014
101 str., čb., brož., 210x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6779-0
cena:
 185,-

Předložený text volně navazuje na skripta Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. Tnto díl si klade za cíl studentům fyzioterapie popsat anatomické struktury dýchacího systému, systému kardiovaskluráního, lymfatického a nervové soustavy. Ostatní kapitoly splanchologie byly v dostatečném rozsahu probrány v rámci předmětu Základy anatomie, a z toho důvodu je zde neuvádíme. Bylo naší snahou napsat učební text tak, aby nezahrnoval zbytečné informace navíc, ale zároveň aby bylo v něm obsaženo vše, co se bude fyzioterapeut do praxe potřebovat.
Skripta neobsahují žádné obráky ani schémata, proto je nutné při studiu používat anatomický atlas ( např. Sobottův, Nettrův nebo Sinelnikovův ) Užitečno pomůckou je také Fenisův anatomický slovník.


Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty

Novinka!
Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty

Marek Joukal, Ladislava Horáčková

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2013
91 str., čb., brož., 210x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6602-1
cena:
 159,-

Anatomii lze oprávněně považovat za jeden ze základních pilířů fyzioterapie. Zejména pak vynikající znalost pohybového systému se zaměřením na funkčnost jednotlivých svalových skupin je pro dobrého fyzioterapeuta esenciální. Pro sepsání učebního textu pro fyzioterapeuty jsme se snažili dosáhnout rovnováhy mezi komplexností a jednoduchostí textu. Usilovali jsme proto o vyvážené podání faktů bez zbytečných detailů, přesto by student měl v této učebnici najít vše, co bude potřebovat během studia a dále i ve své klinické praxi. Anatomie lidského těla se nemění, ale mění se naše znalosti anatomie a jejich klinický význam, takže naší snahou bylo napsat skripta tak, aby odpovídaly současným požadavkům lékařské praxe. Předložené skriptum je první částí dvoudílné anatomické publikace určené pro studenty oboru fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.


Angiologie

Novinka!
Angiologie

Roztočil Karel

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
264 str., bar., vaz., 150x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-716-3
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Další svazek edice Lékařské repetitorium je věnován cévním onemocněním. Jejich problematika je zpracována slovníkovým způsobem, formou abecedně řazených hesel, odpovídajících diagnostickým jednotkám spadajícím do angiologické odbornosti. Zahrnuje poruchy jak tepenné, tak žilní, lymfatické a mikrocirkulační a přináší základní údaje týkající se jejich výskytu, klinického obrazu, diagnostických a terapeutických přístupů. Pozornost je věnována jednak často se vyskytujícím onemocněním, jako je ateroskleróza nebo trombóza, jednak i vzácným a málo známým stavům. Publikace je praktickým pomocníkem pro cévní specialisty i pro lékaře jiných odborností, potřebující informace z oblasti péče o vaskulární pacienty.


Angiologie 2013

Novinka!
Angiologie 2013

Debora Karetová, Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, pořadatelé

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
93 str., bar., brož., 200x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-382-4
cena:
 245,-

Anotace: Články obsažené ve sborníku přinášejí informace z XXVIII. česko-slovenského angiologického sympozia, které se konalo v září 2012 v Mikulově, a hlavními tématy přednášek byla kritická končetinová ischemie, akutní a pozdní komplikace žilní trombózy a aneurysma aorty, tepen a žil.


Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Novinka!
Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla urbášková a kolektiv

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
710 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-2815-8
cena:
 890,-

Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a dobře provázaného systému odborných programů pro obě oblasti (antibiotický program, program prevence a kontroly infekcí) v konkrétním zdravotnickém zařízení. Jejím cílem je též přispět k usnadnění implementace opatření požadovaných evropskou i českou legislativou, případně akreditačními institucemi v podmínkách běžné praxe našich nemocnic. Součástí publikace jsou podrobné podklady pro racionální používání antibiotik v klinické praxi (popisy antimikrobiálních léčiv s určením jejich optimálních indikací a dávkování, doporučení pro úvodní i cílenou antibiotickou léčbu infekcí, zásady profylaktického používání antibiotik atd.). Značný prostor je věnován charakteristice a způsobu používání specifických nástrojů v obou odborných programech (např. principy přípravy antibiotického listu, měření a hodnocení spotřeby antibiotik, metody a interpretace výstupů surveillance antibiotické rezistence, příprava lokálních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekcí, popisy konkrétních opatření prevence a kontroly infekcí včetně izolačních opatření a řada dalších). Ve zvláštních statích jsou probrány základy moderní nemocniční epidemiologie (deskriptivní a analytické metody, využití molekulárních typizačních technik) a rovněž postupy měření, hodnocení a ovlivňování kvality zdravotní péče v oblasti antibiotické politiky a prevence infekcí.


Basic Immunology

Functions and Disorders of the Immune System

Nově u nás!
Basic Immunology

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman

nakl.: Elsevier, 3. uprav. vyd., 2010
312 str., bar., brož., 190x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-1-4160-5569-3
cena:
 1 736,-

This updated 3rd edition of Basic Immunology provides a readable and concise introduction to the workings of the human immune system, with emphasis on clinical relevance. The format makes learning easy with short, easy-to-read chapters, color tables, key point summaries, and review questions in every chapter.


Basic Immunology

Functions and Disorders of the Immune System

Novinka!
Basic Immunology

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman

nakl.: Elsevier, 4. vyd., 2014
320 str., bar., brož., 195x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-1-4557-0707-2
cena:
 1 935,-

The book is another of the successful endeavours of the authors to teach basic immunology to beginners and summarise the main concepts of science in an easily readable way...Basic Immunology is an excellent up-to-date piece of work that covers all the major topics of immunology. The text is comprehensible and the concepts are written in a way that will satisfy the non-specialist reader and will keep their interest high till the end...To sum up, this is fine textbook, addressed mainly to those of a non-immunological background...it is a good start for undergraduate students or the general public who wish to make their first attempt to grasp immunological concepts."


Bez praxe nepřijímáme!

Dobrý dojem - nejkratší cesta k úspěchu

Nově u nás!
Bez praxe nepřijímáme!

Alena Hájková

nakl.: Galén, 1. vyd., 2006
63 str., čb., brož., 155x190 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7262-417-2
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Kniha je určena především studentům, ale také všem, kdo se chtějí úspěšně uplatnit v zaměstnání, ve společnosti a v každodenním pracovním i osobním životě. Publikace poskytuje návod, jak uspět při vstupních pohovorech, jak vycházet se spolupracovníky, jak dobře zapůsobit na lidi kolem sebe a být úspěšný. Čtenáři se také dozvědí, jaká jsou psaná i nepsaná pravidla společenského vystupování, která jsou součástí našeho běžného života, a co je to umění vycházet s lidmi.
Knihu doplňují tematické rozhovory s Petrem Vomelou, ředitelem Střední hotelové školy v Praze, Adélou Humlovou, ředitelkou personální agentury Axios, a Martinem Kratochvílem, hudebníkem a podnikatelem.


Bezlepkové recepty pro děti

100 oblíbených receptů

Novinka!
Bezlepkové recepty pro děti

Susanne Weimer-Koschera

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
120 str., bar., brož., 150x185 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4776-7
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Vaše dítě si tuto knihu zamiluje! Naše dítě má celiakii – to je diagnóza, při které se rodičům i dítěti nejdřív sesype svět. Co se nyní změní? Co naše dítě vlastně ještě smí jíst – a co dělat, když sní něco „zakázaného“? Kde budu nakupovat? Jak budu vařit bez lepku, ale tak, aby to dítěti chutnalo? Díky Susanne Weimer-Koscherové a její dceři Marleen to už není problém. Když Marleen ve čtyřech letech onemocněla celiakií, rozhodla se její matka odvážně experimentovat, a tak vzniklo 100 bezlepkových receptů, které nejen Marleen, ale i její kamarádky ze školky pochválily slovy „no, dobré“. 100 receptů: Chutná jídla od snídaně, svačiny až po večeři. Chutnají celé rodině a zaručeně bez lepku! Školka, školní výlet a oslava dětských narozenin: Nabízíme skvělé rady, jak postupovat, aby vaše dítě nebylo odstrčeno. Osobní zkušenosti: Marleen říká, jak nakládá s celiakií a co jí velmi chutná.


Biochemie pro studujícíc medicíny I+II

Nově u nás!
Biochemie pro studujícíc medicíny I+II

Ledvina Miroslav, Stoklasová Alena, Cerman Jaroslav

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2011
546 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1414-4
cena:
 450,-

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu.


Biochemistry

Novinka!
Biochemistry

Denise R. Ferrier

nakl.: Wolters Kluwer, 6. vyd., 2014
552 str., bar., brož., 215x275 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-1-4511-8753-3
cena:
 1 099,-

Biochemistry is the long-established rirst-and-best resource for the esssentials of biochemistry. Students rely on this text to help them quickly review, assimilate, and integrate large amounts of critical and complex infomation.


Boeing v pavoučí síti

a dalších 99 vědeckých analogií ze světa vědy

Nově u nás!
Boeing v pavoučí síti

Joel Levy

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
224 str., bar., brož., 220x220 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4322-6
cena:
 449,-

cena na ISIC:
 404,-

Věda vůbec není těžká, pokud používá správná přirovnání. Kniha Boeing v pavoučí síti dělá přesně to a navíc zábavnou, lehce zapamatovatelnou formou. Demonstruje rovnou stovku základních vědeckých jevů a skutečností ze sedmi oborů - popisuje to neuvěřitelné skutečnosti našeho světa termíny z každodenního života. Kniha je skvěle vizuálně provedena a díky jednoduchému a názornému zobrazení v kombinaci s intuitivním výkladem je srozumitelná každému čtenáři. Zahrnuje analogie z mnoha vědních oborů: fyzika, chemie, astronomie, biologie, geografie, anatomie i technologie. Na stránkách této knihy objevíte, jak rozsáhlý je vlastně vesmír, jak nepatrní jsou někteří jeho obyvatelé... a také se dozvíte, co má třeba pavouk spřádající své sítě společného s vědou.


Brevíř 2014-2016

Kardiologie/Angiologie

Novinka!
Brevíř 2014-2016

Jan Bultas a kol.

nakl.: Medical Tribune, 5. aktualiz. vyd., 2014
683 str., čb., brož., 120x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87135-56-3
cena:
 298,-

Nyní držíte v rukou páté, aktualizované vydání MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE z oborů kardiologie a angiologie. Toto specializované vydání na více než 800 stránkách nabízí především podrobné údaje o všech léčivých přípravcích používaných v uvedených oborech. Lékovou část MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE již tradičně pripřavili pracovníci společnosti INPHARMEX. Kromě lékové části s rozšířenými články o přípravcích obsahuje toto specializované vydáni MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE rovněž úvodní textovou část k informacím o léčivých přípravcích. Tyto texty jsou jako obvykle doplněny základními užitečnými údaji, které využijí lékaři všech oborů, a adresářem firem.


Budu správně mluvit

Chodíme na logopedii

Nově u nás!
Budu správně mluvit

Dana Kutláková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2011
224 str., čb., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3687-7
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Chodíte s dítětem na logopedii? Pak je tento titul určen právě vám. Naučí vás pochopit nejen příčiny nejčastějších problémů s řečí, ale především principy metodických postupů, které se při odstraňování poruch výslovnosti, koktavosti, opožděného vývoje řeči, dysfázie, ale i dalších problémů používají. Díky této publikaci budou rodiče schopni klást na logopedii věcné dotazy a případně i argumentovat, pokud budou mít dojem, že by cosi mělo být jinak. Pomocí řady her, drobných cvičení a motivačních postupů se čtenáři naučí využívat jednotlivé etapy logopedické péče tak, aby neobtěžovala ani dospělé, ani děti, aby byla efektivní a vedla co nejrychleji k cíli, kterým je bezproblémový, kvalitní vývoj řeči. Knížka je také cenným zdrojem informací pro učitelky mateřských i základních škol a inspirací pro logopedické pracovníky.


Burnout syndrom jako mezioborový jev

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Novinka!
Burnout syndrom jako mezioborový jev

Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
168 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5114-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

V české odborné literatuře mimořádná publikace, která podává velmi široký pohled na problematiku syndromu vyhoření napříč různými obory lidské činnost. Syndrom vyhoření, jehož výzkum prošel za téměř 40 let značným vývojem, je zde prezentován v rovině obecné, z hlediska jeho historického vývoje a konceptuálního vymezení, v rovině kritické, kdy je konfrontován s aktuálně užívanými psychiatrickými pojmy a kategoriemi, ale též a to především v rovině aplikované. Zde řada předních odborníků z nejrůznějších oborů analyzuje problematiku výskytu vyhoření v různých oborech lidské činnosti.


Celokeramické náhrady

Koncept pro praxi

Novinka!
Celokeramické náhrady

Sven Rinke

nakl.: Quintessenz, 1. vyd., 2014
232 str., bar., vaz., 185x260 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86979-12-0
cena:
 1 380,-

Díky vývoji stále kvalitnějších materiálů a fixačních systémů doznaly celokeramické náhrady během uplynulých 30 let neustálý nárůst své indikační šíře. Vedle implantologické protetiky jsou dnes celokeramické náhrady jedním z nejrychleji rostoucích odvětví stomatologie, přičemž privátní zubní lékaři stojí před nesnadným úkolem v podobě volby vhodného konkrétního materiálu a techniky v rámci ošetření toho kterého pacienta. Tato kniha, napsaná „z praxe pro praxi“, si klade za cíl sloužit jako příručka a rozhodující pomocník při tvorbě terapeutického konceptu celokeramických náhrad. Tento terapeutický koncept přitom zahrnuje nejen problematiku volby materiálu, nýbrž i speciální aspekty klinických postupů a dostupné údaje o osvědčení jednotlivýchtypů náhrad v klinické praxi.


Cesta diabetologie aneb jak vše začíná a končí?

Průvodce pro každodenní praxi

Novinka!
Cesta diabetologie aneb jak vše začíná a končí?

Jan Škrha

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
116 str., bar., brož., 120x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-385-5
cena:
 195,-

Diabetes mellitus patří k onemocněním, která prodělala obrovský rozvoj poznání, a to od vysvětlení mechanismu vzniku až po různé léčebné postupy a technologie. Nové poznatky však přinášejí další otázky, otevírají potřebu dalšího zkoumání a vedou i k pochybování. Přes nesporné pozitivní výsledky terapeutických postupů je vývoj onemocnění ve světě označovaný za epidemii alarmující, i nejmodernější technologie mají určitá omezení a nevedou zatím k takovým výsledkům, které bychom si přáli. Hlavním posláním knížky je předevšiím kladení otázek, které umožňují více přemýšlet o tom, zda se rozhodování v diabetologické praxi ubírá správným směrem.


Clinical Neuroanatomy and Neuroscience

six edition

Nově u nás!
Clinical Neuroanatomy and Neuroscience

Estomih Mtui MD, Estomih Mtui, Gregory Gruener, M.J.T. Fitzgerald

nakl.: Elsevier, 6. vyd., 2011
416 str., čb., brož., 220x275 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7020-3738-2
cena:
 1 674,-

This textbook is designed as a vade mecum ( go with me ) for material sudents. While based on campus, the gross and microscopic structures of the nervous systém také precedence, along with their great diversity of functions. A strong stimulus to understand normal structure and function is provided by clinical examples of the conseyuences of break-downs of diverse kinds. While hospital-based, consultation of the book in a clinical setting recalls the functional anatomy studied on campus. Sequential fusion of descriptive structure, function, andmalfunction is known as vertical integration and is highly recommended owing to its manifest logic.


Člověk a výživa

pozemská a kosmická strava

Nově u nás!
Člověk a výživa

Rudolf Hauschka

nakl.: Fabula, 2. vyd., 2013
296 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87635-15-5
cena:
 248,-

Autor knihy, zakladatel farmateutické a kosmetické firmy Wala a RudoflHauschka, ve své knize rozebírá působení jednotlivých druhů potravin na tělo, duši i ducha a přitom vychází z nauky a metod Rudolfa Steinera. Kniha obsahuje vysvětlení, jaký je rozdíl mezi kosmickou a pozemskou výživou v souvislosti s tím, že člověk je trojčlennou bytostí. Dále uvádí, jaký vliv má na člověka rostlinná a živočinná výživa, syrova a vařená strava. Jak na člověka působí cukr, sůl, med ve stravě, jak rozdílný je vztah člověka ke kávě a čaji. Dále uvádí, jak pochutiny a koření a zejména alkohol mění vzájemný vztah fyzického těla člověka, jeho duše a ducha a co se s člověkem děje, když sahá po cigaretě. Uvádí správné a nesprávné kuchyňské úpravy stravy, konzervaci, nakládání a zavařování. Druhá část knihy obsahuje pojednání G. Hauschkové: Praktické deitetické pokyny pro nemocné. Jde o nové vydání knihy, jejíž dva předchozí dotisky byly v krátké době rozebrané.


Degenerativní onemocnění páteře

Novinka!
Degenerativní onemocnění páteře

Radek Hart a kol.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2014
291 str., bar., vaz., 205x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-067-7
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Bolest bederní páteře patří k onemocněním s velmi častým výskytem. Pacienti s těmito bolestmi velmi často postupně navštěvují řadu lékařů různých oborů v naději, že naleznou pomoc. Předkládaná monografie proto přináší komplexní pohled na tuto problematiku. Editor záměrně požádal o odborné tematické příspěvky právě zástupce všech zainteresovaných lékařských specializací. Četnost výskytu bolesti bederní páteře potvrzuje, že jde o celosvětově významný nejen medicínský, ale i sociálně-ekonomický problém. Navíc výsledky léčby nebývají v případě bederní páteře tak jednoznačné jako u onemocnění většiny ostatních anatomických oblastí pohybového aparátu a bývají též provázeny vyšším procentem komplikací.
Monografie je určena ortopedům, chirurgům a traumatologům, ale i diagnostikům, neurologům a fyzioterapeutům věnujícím se problematice poranění pohybového aparátu.


Dějiny medicíny

Od starověku po současnost

Nově u nás!
Dějiny medicíny
nakl.: Prostor, 2. vyd., 2013
812 str., čb., brož., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7260-287-2
cena:
 1 947,-

Dějiny medicíny Roye Portera jsou mimořádným dílem, jež shrnuje a hodnotí celý dosavadní vývoj praktické medicíny i lékařské vědy. Autor se snaží zachytit stále rychlejší a dynamičtější pokrok medicíny, uvědomuje si však i její současné limity a nově vznikající problémy – například měnící se podobu vztahu mezi lékařem a pacientem, hrozbu nových chorob či dosud pouze velmi omezené úspěchy v boji s onkologickými onemocněními. Vývoj medicíny a lékařské vědy představuje na širším náboženském, vědeckém, ekonomickém, sociálním i politickém pozadí – na pozadí dějin lidské kultury vůbec. Celou historií medicíny, tak jak je v knize vylíčena, prolíná touha po poznání skutečných příčin nejrůznějších chorobných stavů, možností je léčit a předcházet jim, což Porter považuje za hlavní hnací sílu pokroku lékařské vědy.
Kniha se věnuje především medicíně západní od starověku po současnost, ovšem pro srovnání nabízí stručný vhled do tradic medicíny východní (arabské, čínské a indické); ve zkratce také připomíná hlavní proudy a představitele novověké alternativní medicíny. Potřeba pochopit, proč a jak nemoci vznikají, jak se před nimi chránit a jak lidské tělo přesně funguje, přinesla revoluci v postavení i možnostech medicíny a zásadně změnila náš život oproti minulým staletím. Na tomto základě popisuje Porter celý vývoj lékařské vědy – od prvních objevů v oblasti anatomie a fyziologie až po vznik specializací jako psychiatrie, neurologie, endokrinologie, bakteriologie či genetika. Kromě vědeckých objevů sleduje také zdokonalování lékařské praxe – ambulantní i klinické, rozvoj veřejného zdravotnictví od prvních nemocnic a prvních snah zabraňujících šíření epidemií až po vznik důmyslných zdravotnických systémů a jejich financování na počátku 20. století. V závěrečných kapitolách knihy otevírá Roy Porter etické otázky současné medicíny: zredukování člověka na pouhý soubor orgánů, marnou snahu zachovat si „věčné mládí“ a uniknout smrti, bolestnou skutečnost osamělého umírání v nemocnicích a problém eutanazie. Porter se rovněž zamýšlí nad budoucností medicíny právě při vědomí jejích současných hranic.
Nové poznatky a překvapení čekají v knize i na ty, kteří se považují za znalce dějin medicíny. Mohou se dozvědět staroegyptský recept na mast proti plešatosti nebo to, jak neznámá epidemie postihla Atény; jak obyčejné citrony přispěly k Napoleonově porážce či jakou neblahou roli sehrály infekční choroby zanesené z Evropy do Nového světa a na další kolonizovaná území. Autor nezamlčuje ani černé stránky z dějin medicíny – hrůznou kariéru nacistického lékaře Josefa Mengeleho a jeho japonského protějšku Šira Išii.
Množství vzájemně propojených informací i podnětů, jež Porter ve své práci shromáždil, je určeno k přemýšlení jak pro lékaře, mediky, historiky vědy a kultury, tak pro pacienty-laiky, kteří popisované skutečnosti mohou konfrontovat s osobními zkušenostmi a postřehy.
Roy Porter (1946–2002) byl profesorem sociálních dějin medicíny na Wellcome Institute for the History of Medicine v Londýně. Je autorem mnoha studií i encyklopedických publikací zabývajících se dějinami lékařství. Porterova kniha Mind Forg’d Manacles. A Social History of Madness (Mysl v okovech. Sociální historie šílenství, Londýn 1987) získala cenu Lea Gershoye, titul London. A Social History (Londýn. Sociální historie, Londýn 1994) se stal bestsellerem podobně jako The Cambridge Illustrated History of Medicine (Cambridgeská ilustrovaná historie medicíny, Cambridge 1996). Jednou z posledních vydaných Porterových prací je kniha s názvem Quacks. Fakers and Charlatans in English Medicine (Felčaři. Podvodníci a šarlatáni v anglické medicíně, Stroud 2000).


Dermatovenerologie

Druhé vydání

Nově u nás!
Dermatovenerologie

Jiří Štork

nakl.: Galén, 2. vyd., 2013
502 str., bar., brož., 195x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-898-8
cena:
 1 500,-

cena na ISIC:
 1 350,-

Druhé vydání oblíbené celostátní učebnice seznamuje čtenáře se základními poznatky v dermatovenerologii a důraz klade na logiku diagnostiky kožních nemocí, na praktičnost, přehlednost, pochopitelnost a srozumitelnost textu. S tím souvisí i zařazení četných schémat, tabulek, obrázků a doplnění stránek margináliemi, které umožňují rychlou orientaci v textu a pro studenty jsou také pomůckou při opakování. Pětisetstránková publikace je doplněna více než 400 barevnými obrázky.


Detoxikace pro dlouhý život

Praktický průvodce pro odstranění toxických látek

Novinka!
Detoxikace pro dlouhý život

David Frej

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
176 str., čb., brož., 145x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-698-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

V historii lidstva není detoxikace ničím neznámým, ovšem dnes se více než v minulosti stává podstatnou součástí prevence a léčby chronických nemocí. V současné době se zvyšuje počet lidí trpících srdečně-cévními chorobami, alergiemi, rakovinou i depresemi vznikajícími v důsledku hektického životního stylu, špatné životosprávy a škodlivin kolem nás. Detoxikací se tělo zbavuje jedovatých látek (toxinů), s její pomocí lze docílit očisty celého těla. Detoxikace také stimuluje samoléčebné schopnosti organismu. Její výsledky mohou být opravdu ohromující. Správně provedená detoxikace harmonizuje organismus, navozuje pocit zdraví, dodává energii a zbavuje negativního myšlení.


Dětská kardiologie do kapsy

Novinka!
Dětská kardiologie do kapsy

Urbanová, Zuzana; Šamánek, Milan

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2013
142 str., bar., vaz., 115x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3082-3
cena:
 250,-

Vzhledem k reorganizaci zdravotnictví a vzdělávání lékařů se v brzké době bude péče o děti se srdečním onemocněním stále více přesouvat do ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Publikace našich předních specialistů v oboru by jim měla být první základní pomůckou v diferenciální diagnostice a záchytu jak vrozených srdečních vad, tak i jiných kardiologických onemocnění, s nimiž se dosud setkávali jen vzácně. Obsahuje mimo jiné přehled možných vyšetřovacích metod, diferenciální diagnostiku příznaků, jež by mohly způsobovat onemocnění srdce, základní farmakologické a chirurgické možnosti léčby, doporučení k péči o děti po operacích vrozených srdečních vad a výčet nejčastějších komplikací, které mohou očekávat. Kniha v žádném případě nenahrazuje učebnici dětské kardiologie. Je ojedinělou publikací, která v malém formátu podává co nejvíce informací ke zlepšení primární péče o děti se srdečním onemocněním.


Diabetes Mellitus 1. typu

Průvodce pro každodenní praxi

Novinka!
Diabetes Mellitus 1. typu

Štechová, Perušičová, Honka

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
136 str., bar., brož., 112x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-377-0
cena:
 195,-

Diabetes mellitus 1. typu je závažné onemocnění, jehož základním rysem je hyperglykemie a sklon k akutním i chronickým komplikacím, které nezřídka nemocného ohrožují na životě. Jde o inzulindependentní typ diabetu, jehož základní příčinou je postupné snižování vlastní sekrece inzulinu v B-buňkách slinivky břišní. Častěji je diagnostikován v dětství a u mladších dospělých, ale manifestovat se může kdykoliv během života. Ve vyšším věku je nástup typických symptomů pomalejší a u pacienta může být mylně stanovena diagnóza diabetu 2. typu. Publikace přináší komplexní informace o DM 1. typu od dětského věku, specifika u mladých nemocných s DM1 včetně jejich léčby, až po komplikace DM1 a specifika léčby nemocných s DM1 v dospělosti.


Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Průvodce pro každodenní praxi

Nově u nás!
Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2013
148 str., bar., brož., 120x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-357-2
cena:
 195,-

U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie.


Diabetologie 2014

Novinka!
Diabetologie 2014

Milan Kvapil

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
312 str., bar., vaz., 150x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-755-2
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Pátý ročník je jistým výročím.
Zavazujícím- protože přímo vybízí k naplnění výročí desátého
Udivujícím-protožeje stále o čem psát
Mnohovrstevným- protože jémata jsou obecná i velmi speciální
Stálebarevným-líbí se vám, jak se příjemně ročníky i knhy vybarvují ?
Radostným-protože nás příprava sborníku stále baví. A ještě jakkoliv jinak pozitivním.
Tak je náš pátý ročník Diabetologie 2014.


Diagnostika a léčba očních zánětů

Novinka!
Diagnostika a léčba očních zánětů

Petra Svozílková a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
336 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-391-6
cena:
 595,-

Oční záněty tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí oftalmologie a jejich diagnostika a léčba patří trvale ke každodenní náplni oftalmologické praxe. Jde přitom o velmi rozsáhlou a nozologicky i etiologicky různorodou skupinu onemocnění, z nichž část ohrožuje nemocného trvalými následky, v těch nejzávaznějších případech včetně oslepnutí. Knížka kolektivu autorů z Oftalmologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pod vedením doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., nabízí čtenářům precizní a rozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů. Kniha je určena v první řadě oftalmologům, některé kapitoly však mohou využít i praktičtí lékaři.


Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství

Novinka!
Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství

Olga Růžičková-Kirchnerová a milan Teřl

nakl.: Geum, 1. vyd., 2013
184 str., bar., vaz., 155x220 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86256-96-2
cena:
 330,-

Úvod knihy popisuje fyziologii a patofyziologii těhotenství se zvláštním ohledem k dýchací a oběhové soustavě. Autoři v několika kapitolách postupně rozebírají postupy a omezení diagnostiky plicních nemocí u těhotných a farmakologické možnosti případné léčby (vč. podrobných přehledů doporučených léků). Poslední kapitola je věnována jednotlivým plicním nemocem v těhotenství, a to jak akutním, tak chronickým a zvláštnostem péče o těhotné ve specifických klinických situacích. Kniha je napsána s vysokou odbornou erudicí, recenzována byla významnými odborníky jak gynekologie (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Galová, DrSc.) tak pneumologie (prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.). Samozřejmostí je odborný poznámkový aparát, přehled zkratek a rejstřík.


Dítě v nové rodině

pro rodiče, kteří si do své péče vzali děti

Nově u nás!
Dítě v nové rodině

Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
256 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4535-0
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí, z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními emočními potřebami. Publikace má vynikající reference ze zahraničí a je zcela v souladu se současnou politikou našeho státu v této oblasti. Překlad doporučili pracovníci odpovědných odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Doba jedová 3

Kosmetika

Nově u nás!
Doba jedová 3

Malkanová Stacy

nakl.: Titon, 1. vyd., 2013
320 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-746-0
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Olovo ve rtěnkách? 1,4-dioxan v dětských mýdlech? Uhelný dehet v šamponech? Je to vůbec možné?! Roku 2000 Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA oznámila, že těla amerických žen obsahují vysoké hladiny ftalátů způsobujících vrozené vady a neplodnost. Podezření, že tyto látky pocházejí z kosmetických přípravků, vedlo k velmi zneklidňujícím objevům…
Kniha Doba jedová 3 popisuje složitou cestu aktivistek bojujících proti rakovině prsu a ochránkyň životního prostředí, které navštívily představitele největších mezinárodních kosmetických společností a položily jim několik nepohodlných otázek. Například:
• Proč mávají růžovou stužkou a zviditelňují se na trhu jako lídři boje proti rakovině prsu, když jejich výrobky obsahují chemické hormonální disruptory, jež mohou přispívat k rozvoji právě tohoto onemocnění?
• Proč si zvolili za cílovou skupinu ženy a muže v plodném věku a přitom používají chemické látky způsobující neplodnost a vrozené vady?
Kosmetické společnosti jim sice zavíraly dveře před nosem, mýtus o kráse se však začal bortit a toxická tajemství spolu s paradoxy kosmetického průmyslu vycházela na povrch. Kniha však přináší i dobré zprávy: přestože nadnárodní kosmetické firmy stále bojují za právo používat nebezpečné chemikálie, vědci pracují na bezpečnějších, netoxických technologiích a podnikatelé budují společnosti podporující zdraví, spravedlnost a politickou, společenskou a ekonomickou sílu jednotlivce.


Doba jedová 4

Hormony

Novinka!
Doba jedová 4

Sherrill Sellmanová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
340 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-745-3
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků, jako je hormonální antikoncepce či hormonální substituční léčba, na endokrinní disruptory v životním prostředí a na další faktory, které mají negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň však také vysvětluje funkci a působení přirozených hormonů a nabízí různé možnosti řešení zdravotních potíží způsobených hormonální nerovnováhou - především pro ženy v přechodu. Autorka chápe toto období jako přirozenou součást života ženy, nikoli jako potenciální příčinu ohrožení zdraví.


Dokonalá svůdkyně

Jak zaručeně získáte každého muže

Nově u nás!
Dokonalá svůdkyně

Dietlind Tornieporth

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
240 str., čb., vaz., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4542-8
cena:
 212,-

cena na ISIC:
 191,-

Toužíte po lásce na celý život či po společníkovi na romantický víkend v Paříži? Kolik příležitostí k seznámení vám život přinesl sám od sebe, kolik opravdu úžasných mužů jste ve svém životě skutečně získala? Chcete se posunout dál? Převezměte iniciativu a odhoďte přehnanou kritičnost vůči vlastní osobě!
Díky této knize odhalíte tajemství dokonalé svůdkyně - od prvního sbližování, probuzení touhy až po splnění všech vašich přání. Naučte se suverénně ovládat osvědčené techniky a taktiky svádění, uplatněte drobné milostné léčky, osvojte si prověřené strategie seznamovacích konverzací a mnoho dalších užitečných triků. Získáte tak potřebné sebevědomí, abyste si mohla svádění krok po krůčku dokonale užít a vámi vyvoleného směrovat tam, kde ho chcete mít, až se vám ho nakonec podaří ulovit... "Ženy, které si tuto knížku přečtou, si budou moci samy zvolit, se kterými muži se seznámí, se kterými si domluví schůzku a se kterými budou mít sex."


Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Novinka!
Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Mária Kožuchová a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
244 str., čb., vaz., 180x245 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-414-8
cena:
 317,-

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sprístupňuje históriu, ciele, formy, výhody, podmienky, faktory a trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo svete, Európskej únii a u nás. Popisuje ADOS, rodinu ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí. Mapuje kvalitu života a spokojnosť pacientov v domácom prostredí, a tiež pracovnú spokojnosť, záťaž sestier a syndróm vyhorenia v ADOS. Dôraz kladie na etické princípy a vybrané etické otázky domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zaoberá sa problematikou komunikácie, faktormi zlepšenia komunikácie medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí. Domáca ošetrovateľská starostlivosť prispieva k humanizácii zdravotnej starostlivosti tým, že umožňuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prostredí, ktoré je pre pacienta najprirodzenejšie. Všetky tieto aspekty sú doložené dostupnými výsledkami výskumov zahraničných a domácich autorov. Potreba domácej ošetrovateľskej starostlivosti má vzrastajúci trend a je neustále vyhľadávanou formou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v systéme mimonemocničnej starostlivosti. Súčasný demografický trend spojený so starnutím populácie prispieva k rozvoju domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D.


Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Nově u nás!
Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík, Ivana Marková

nakl.: Mladá fronta, dotisk 1. vyd., 2013
158 str., bar., brož., 210x270 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3083-0
cena:
 390,-

Výkladová monografie k aktuálním doporučeným postupům České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP obsahuje podrobný výklad a popis metodiky provedení doporučených ultrazvukových vyšetření včetně obrazové dokumentace. Kniha je svým obsahem primárně určena pro lékaře pečující o těhotné ženy a pro porodní asistentky, může však poskytnout zajímavé informace i zvídavým těhotným ženám.


Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Nově u nás!
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Herlesová, Knappová a kol.

nakl.: Axonite, 1. vyd., 2013
24 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904899-6-7
cena:
 60,-

Tento dokument vznikl z potřeby sjednocení postupu psychologického vyšetření před bariatrickou operací. Cennou inspirací byla doporučení vydaná Americkou společností pro bariatrickou a metabolickou chirurgii.


Dopravní psychologie

Pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů

Novinka!
Dopravní psychologie

Šucha Matúš, Rehnová Vlasta, Kořán Martin, Černochová Dana

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
216 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4113-0
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.


Dýchání jako živoucí dění

dechová terapie v praxi

Novinka!
Dýchání jako živoucí dění

Susanne Barknowitzová

nakl.: Integrál Brno, 1. vyd., 2014
112 str., čb., vaz., 150x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87176-40-5
cena:
 230,-

Každý člověk má svůj dechový rytmus, odpovídající jemu samému, jeho osobnosti. Většinou si přitom svůj dech brzdí, překrývá, potlačuje, brání mu v plném rozvinutí. Hloubka, přirozenost a harmonie dýchání souvisí se schopností vnitřního soustředění, uvolněného odevzdání se vědomí, že jsme neseni přirozenými přírodními silami. Kniha obsahuje řadu vyobrazených dechových cvičení, ale bez vykonstruovaných dechových technik. Jde pouze a jen o to, poznat vlastním prožitím přirozený, původní dech, přijmout jej a dát mu možnost, aby se rozvíjel.


Emoční inteligence

Jak ji rozvíjet a využívat

Nově u nás!
Emoční inteligence

Pletzer Marc A.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2009
176 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3057-8
cena:
 269,-

cena na ISIC:
 242,-

Chtěli byste umět lépe "číst" druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konflikty v práci i osobním životě? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže výrazně rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, ale také jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. Odhalíte své silné a slabé stránky a dočtete se, jak s nimi nakládat. Konkrétní cvičení, řada příkladů a mnoho dalších informací vám pomůžou, abyste se snáze vypořádali s vlastními pocity i s projevy emocí ostatních a uměli o nich komunikovat. Natrénujte si právě ty schopnosti, které jsou nezbytné pro profesní úspěch a naplněný osobní život. Naučte se nakládat s dobrými i špatnými pocity. Rozvíjejte svoji osobní svobodu!


Emoční poruchy v dětství a dospívání

2., doplněné a aktualizované vydání

Nově u nás!
Emoční poruchy v dětství a dospívání

Pöthe Peter

nakl.: Grada, 2. dopl. a aktualiz. vyd., 2013
168 str., čb., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4585-5
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychovatele a učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy.


English for Medical Students

(third Edition)

Novinka!
English for Medical Students - obrázek není k dispozici

Blažena Weberová a kol.

nakl.: Karolinum, 3. přeprac. vyd., 2014
145 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN:
cena:
 160,-

Tato učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a zubního lékařství.
V první části učebnice se studenti seznamují se základní odobornou terminologií. Tato část je rozdělena do 18 lekcí, v nichž byly v úvodu každé lekce použity originální texty z britských nebo amerických publikací, a proto byla dodržena i jejich pravopisná norma. Oproti předchozím vydáním byly lekce 16 a 17 pojednávající o britském zdravotnictví zpracovány nově tak aby texty i cvičení odrážely změny v organizaci zdravotní péče ve Velké Británii.


Enterální a parenterální výživa

Novinka!
Enterální a parenterální výživa

Jarmila Křížová, Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačiva a kol.

nakl.: Mladá fronta, 2. vyd., 2014
142 str., bar., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3326-8
cena:
 300,-

Druhé aktualizované vydání mimořádně úspěšné monografie přináší komplexní pohled na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných a urgentních operačních výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního stavu pacienta. Ve své první části se autoři zabývají problematikou klinické výživy obecně. Zmiňují např. pojem malnutrice, nutriční screening, podrobně jsou popsány substráty pro umělou výživu. V dalších kapitolách se pak věnují specifikům enterální a parenterální výživy, jejich formám i možným komplikacím. Velmi užitečnou součástí publikace jsou též kapitoly zabývající se speciální enterální a parenterální výživou v gastroenterologii, chirurgii, diabetologii, onkologii, v oboru urgentní medicíny a dalších oborech. Neméně důležitá je nutriční péče v neonatologii a pediatrii, jíž je v předkládané knize věnována zvláštní pozornost. V závěru monografie nalezne čtenář praktické informace týkající se indikace a organizace domácí enterální a parenterální výživy.


Farmakoterapie tromboembolických stavů

2. rozšířené a aktualizované vydání

Nově u nás!
Farmakoterapie tromboembolických stavů

Debora Karetová, Jan Bultas

nakl.: Maxdorf, 2. vyd., 2013
255 str., bar., brož., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-362-6
cena:
 195,-

Tromboembolické stavy patří svou prevalencí i následky k nejzávažnějším tématům současné medicíny i celého zdravotnického systému. Plicní embolizace u nás postihne ročně přes 6000 osob, přičemž mortalita dosahuje 7 až 11 %. V současnosti přibývá nemocných, kteří jsou buď krátkodobě – např. preventivně předoperačně – léčeni antitrombotiky, nebo na antitrombotické léčbě zůstávají dlouhodobě (při prevenci tromboembolických komplikací u fibrilace síní, po náhradách chlopní, v rámci léčby žilního tromboembolismu). Druhé vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu.


Farmakoterapie urgentních stavů

Průvodce léčbou život ohrožujících stavů

Novinka!
Farmakoterapie urgentních stavů

Jiří Knor, Jiří Málek

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
216 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-386-2
cena:
 395,-

Mimořádná příručka s potenciálně dalekosáhlým dopadem pro klinickou praxi řady oborů současné medicíny. Včasné rozpoznání varovných příznaků a okamžitá efektivní léčba přímo na místě vzniku ohrožení zdraví může zvrátit celou situaci, která by jinak často měla fatální vyústění. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme. První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce. Druhá hlavní část je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup, vybrané stavy jsou doplněny kazuistikami. Kromě toho jsou v knize uvedeny ještě jednotlivé cesty podání farmak včetně netradičních způsobů a metod a na závěr je uveden abecední seznam firemních názvů léků z prvního oddílu aktualizovaný k datu vydání.


First Aid Manual

The Step by Step Guide for Everyone

Nově u nás!
First Aid Manual

St. John Ambulance, So, Dr. Margaret Austin, Rudy

nakl.: British Red Cross, 9. vyd., 2009
288 str., bar., vaz., 150x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-4053-6214-6
cena:
 544,-

Fully revised and updated 9th edition: includes changes to resucitation techniques


Fyziologie výživy

Nově u nás!
Fyziologie výživy

Iva Klimešová

nakl.: Olomouc, 1. vyd., 2013
177 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-3280-9
cena:
 159,-

Kniha je koncipovaná jako vysokoškolská učebnice určená studentům pedagogických fakult, fakult tělesné výchovy nebo zdravotnických studií. Jedná se o základní učební text samostatného předmětu s tematikou výživy nebo předmětu zabývajícího se optimalizací životního stylu.


Geriatrická problematika v pastorální péči

Novinka!
Geriatrická problematika v pastorální péči

Kateřina Brzáková Besková

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
140 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2296-5
cena:
 170,-

Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnost ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky reflektuje hodnotovou orientaci seniorů včetně fenoménů důstojnosti, kvality života a mezigenerační lásky. Charakterizuje projevy stáří, zdůvodňuje předpoklady veškeré neterapeutické péče a základní východiska útěchy nemocným. Primárním motivem textu je gerontologická průprava pro duchovní. Sekundárním záměrem je humanizace pomáhajících profesí, ve kterých dosud schází základní filozoficko-teologické povědomí.


Gynekologická cytodiagnostika

Atlas cytohistologických korelací

Nově u nás!
Gynekologická cytodiagnostika

Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2013
136 str., bar., vaz., 220x280 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-327-5
cena:
 795,-

Anotace: Karcinom děložního čípku je celosvětově třetí nejčastější malignitou u žen. Můžeme být právem hrdi na to, že výskyt tohoto karcinomu je v ČR hluboko pod celosvětovým průměrem. Zásluhu na tom má především vysoce rozvinutý systém screeningových vyšetření, v jejichž centru stojí gynekologická cytologie a rovněž histologie. Avšak cytologie i histologie patří k těm nejobtížnějším metodám současné medicíny. Na rozdíl od biochemických metod, kdy výsledek získáme z přístroje ve formě čísla, cytologické a histologické vyšetření stojí zcela a výlučně na vizuálním hodnocení mikroskopického vzorku, které provádí patolog, na jehož zkušenosti závisí osud nemocného. Atlasová publikace Gynekologická cytodiagnostika doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., je mimořádně záslužným počinem, neboť dává lékařům-patologům do ruky pomůcku pro správné hodnocení, a to korelací obou klasických metod. Atlas vychází z dlouhodobých zkušeností školicího centra pro gynekologickou cytologii Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, které spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Centrem onkologické prevence v Havířově. Atlas je koncipován jako velkoformátová plnobarevná publikace, tak aby v cytologických i histologických nálezech vynikly všechny detaily a barevné odstíny, které jsou podstatné pro správné stanovení diagnózy, zejména v případě gynekologických malignit.


HELLP syndrom

Nově u nás!
HELLP syndrom

Ondřej Šimetka, Radovan Vlk a Martin Procházka

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2013
148 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-361-9
cena:
 395,-

Anotace: Syndrom HELLP (hemolýza, elevace jaterních enzymu, trombocytopenie) je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství. Projevuje se bud v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie, nebo jako zcela odlišný klinický stav spojený s vysokou mateřskou a novorozeneckou morbiditou a mortalitou, kauzální terapií je ukončení gravidity a symptomatická terapie ženy před porodem a po něm. Vzhledem k závažnosti HELLP syndromu, i k jeho velmi rozmanitému klinickému obrazu, je nezbytná co nejpreciznější znalost tohoto stavu ze strany gynekologů a porodníků. Kniha zkušených gynekologů se v jednotlivých kapitolách věnuje všem závažným oblastem problematiky preeklampsie a HELLP syndromu, je doplněna schématy, ilustracemi a v závěrečné části přehledným souhrnem.
Komu je kniha určena: Kniha je určena do rukou porodníkům/gynekologům, anesteziologům/intenzivistům a hematologům.


Hematologie a transfuzní lékařství

Lékařské repetitorium

Novinka!
Hematologie a transfuzní lékařství

Karel Indrák ed.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
610 str., bar., vaz., 150x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-722-4
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Repetitorium s názvem Hematologie a transfuzní lékařství vychází v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton jako 11. svazek. Editorem této knižní řady Lékařské repetitorium je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (editor www.medicabaze.cz), a MUDr. Stanislav Juhaňák (koordinátor). Repetitorium Hematologie a transfuzní lékařství sepsalo 40 špičkových odborníků z celé České republiky, editorem a spoluautorem je prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., recenzentem prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. Ve 103 heslech zde tito odborníci předkládají lékařům různých odborností a také studentům medicíny stručný přehled moderní problematiky hematologie a transfuzního lékařství. Cílem knihy je poskytnout rychlou orientaci v diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě širokého spektra hematologických chorob. Součástí Repetitoria je informace o koncepci transfuzní služby, o transfuzních přípravcích a krevních derivátech. Řada hesel je doplněna přehlednými tabulkami, schématy a obrázky. Hesla jsou psána na úrovni znalosti hematologie a transfuzního lékařství v roce 2013.


Hepatologie do kapsy

Novinka!
Hepatologie do kapsy

Horák Jiří, Ehrmann Jiří

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
228 str., bar., vaz., 115x185 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3299-5
cena:
 320,-

Publikace postihuje do nezbytné hloubky problematiku jaterních chorob v takovém rozsahu, aby se jak specializovaný odborník, hepatolog či gastroenterolog, tak i lékař z jiného oboru snadno zorientoval a rychle si vyhledal aktuálně potřebné informace, zvolil nejvhodnější diagnostický postup a mohl následně vyslovit závěrečnou diagnózu.


Horizonty diabetologie 4. díl

Genetika diabetes mellitus a jeho komplikací

Nově u nás!
Horizonty diabetologie 4. díl
nakl.: Tigis, 1. vyd., 2013
196 str., bar., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87323-06-9
cena:
 357,-

Čtenáři naší edice Horizonty diabetologie, jejíž jednotlivé díly nepravidelně přicházejí na pulty knihkupců, tak dostávají naní čtvrtý díl edice věnovaný genetice v diabetologii. Postupně se tak rozšiřuje monografická řada, která si vytkla za cíl podat pdrobnou zprávu o jednotlivých úsecích oboru diabetologie. Věřím, že se čtenářům bude kniha líbit tak jako mně. A nejen to, že bude prospěšná jak jim, tak jejich nemocným. Prof. MUDr Michal Anděl, CSc.


Hubnutí bez diet a cvičení

Zhubnout může každý

Nově u nás!
Hubnutí bez diet a cvičení

Martina Králíčková

nakl.: Taxus International, 1. vyd., 2013
168 str., čb., brož., 120x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87717-04-2
cena:
 249,-

Anotace
Máte kila navíc?
Patříte mezi ty, kteří drží už několikátou dietu?
Zápasíte s jojo efektem?
Zhubnete a pak opět přiberete?
A nakonec často vážíte více, než když jste dietu začali držet?
Představte si, že stojíte před zrcadlem. Jste nazí. Díváte se na sebe. Jste se sebou spokojení? Nebo chcete zhubnout? ??? Pokud chcete zhubnout, pak je tato kniha pro vás.
Martina Králíčková ví, jak na to. Přitom diety nedrží. Nejí ani nízkotučné potraviny. Jí klidně i večer. Někdy hřeší. Dá si koláč, čokoládu, klobásu nebo smažené brambůrky. A přesto je štíhlá. Její jednoduchá pravidla vám ušetří spoustu trápení s dietami. Ušetří vám také spoustu myšlenek, které pak budete moci zaměřit na mnohem důležitější věci, než je počítání kalorií. Ušetří vám i spoustu peněz za odtučňovací kůry. Na co ještě čekáte? Zhubnout můžete i vy. Začněte hned teď!


Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

2. rozšířené vydání

Nově u nás!
Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy

Jaromír Astl

nakl.: Maxdorf, 2. rozš. vyd., 2013
254 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-376-3
cena:
 695,-

Anotace: Onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější skupinou endokrinopatií, jejich výskyt v populaci narůstá tak, že v posledních 20 letech téměř dostihuje prevalenci diabetu. Odhaduje se, že choroby štítné žlázy vyžadující léčbu postihují nejméně 5 % populace České republiky, přičemž u žen středního a vyššího věku je to již 10 až15 %. Počet nemocných vyžadujících operaci štítné žlázy je dnes několikanásobně vyšší, než tomu bylo před pouhými dvěma dekádami. Autor publikace, prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., patří dnes k špičce otorinolaryngologie nejen v ČR, ale v celé střední Evropě. Jeho zkušenosti s operativou štítné žlázy jsou založeny na mnoha tisících zákroků, včetně těch nejsložitějších případů, které mu posílají kolegové z celé České republiky. To vše, spolu s mimořádným talentem pro srozumitelný výklad, bylo základem úspěchu prvního vydání jeho knihy „Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy“ (Maxdorf Jessenius 2007). O druhém vydání lze bez nadsázky říci, že obsahuje ty nejaktuálnější informace na úrovni roku 2013. Komu je kniha určena: Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům a endokrinologům.


Chirurgie

Novinka!
Chirurgie

Tomáš Pokrivčák a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
282 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-702-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Publikace je určena studentům posledního ročníku lékařských fakult. S její pomocí si mohou zopakovat dosud získané znalosti před státní zkouškou z chirurgie. Využijí ji ale i čerství absolventi medicíny k upřesnění postupů při zajištění pacienta. Na relativně malém prostoru jsou přehledně shrnuty nejdůležitější informace z oblasti fyziologie, ale i popis klinických projevů, diagnostiky a terapie jednotlivých onemocnění. Součástí knihy je přílohy, kterou tvoří seznam nejčastěji používaných antibiotik včetně jejich klinické indikace a dávkování.


Chránit/nechránit to je otázka

Výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace

Novinka!
Chránit/nechránit to je otázka

Karel Čada

nakl.: Plzeň, 1. vyd., 2014
320 str., bar., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905538-0-4
cena:
 340,-

Publikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací. Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé. Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové.


Chronická obličková choroba

aktuálne problémy

Novinka!
Chronická obličková choroba

Miroslav A. Šašinka Katarína Furková

nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
360 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-20-9
cena:
 999,-

Od vydania prvého zväzku Dieškovej edície - Nefrológia zostavovateľského kolektívu prof. Dzúrik, prof. Šašinka, prof. Kovács a prof. Mydlík uplýnulo takmer desať rokov.
Za toto obdobie pribudlo veľké množstvo poznatkov v oblasti objasňovania nových patomechanizmov pri chronickom ochorení obličiek, pribudli nové epidemiologické dáta, bolo publikovaných množstvo ako experimentálnych, tak aj klinických štúdií. Klinické štúdie boli zamerané najmä na doloženie účinku rôznych nových liečebných postupov na spomalenie progresie ochorenia obličiek, ale hlavne na zníženie celkovej a kardiovaskulárnej morbidity a morality.
Preto patrí vďaka prof. Šašinkovi a prof. Furkovej, že pripravili monografiu Chronická obličková choroba - aktuálne problémy, ktorej hlavným cieľom je priniesť najnovšie poznatky, ktoré sú významné pre klinicku prax.
Kniha je určená predovšetkým klinickým nefrológom, lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu z nefrológie, ale aj ďalším odborníkom ako sú internisti, pediatri, geriatri, kardiológovia, diabetológovia, urológovia a v neposlednom rade praktickí lekári.


Imunologie

stručně, jasně, přehledně

Novinka!
Imunologie

Petr Jílek

nakl.: Grada, 4. přepr. a dopl. vyd., 2014
167 str., bar., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4822-1
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Publikace přináší stručný přehled poznatků o imunitě lidského těla. Čtenář pozná základní efektorové mechanizmy imunity, dozví se o principech její regulace i o vybraných imunopatologických procesech. Pro snadnější pochopení je text doplněn barevnými schématy, tabulkami a řadou rozšiřujících poznámek. Kniha je určena všem, kteří chtějí získat základní informace o imunitě, ale i těm, kteří chtějí v poznávání imunity pokračovat studiem podrobnějších zdrojů.


Indikace k ústavnímu léčení

Nově u nás!
Indikace k ústavnímu léčení

Jaroslav Pichlík

nakl.: Galén, 1. vyd., 2013
245 str., čb., brož., 130x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-979-4
cena:
 300,-

cena na ISIC:
 270,-

Známý teplický lékař (a rockový fanoušek) Jaroslav „Yarda“ Pichlík je v literatuře zatím známý jako autor zasvěcených recenzí o rockové hudbě. Jeho knižní prvotina však obsahuje dvě desítky povídek žánru „literatury de faktu, artefaktu, nefaktu a antifaktu“, plných typického drsného humoru a nabízejících převážně situace, rozpoložení a události z doby před rokem 1989, které se odehrály v autorově osobním i zdravotnickém okolí. Sám autor v předmluvě důrazně upozorňuje, že jde o čas minulý, to pro případ, že se knihou překvapivě prolouská i nějaká neinformovaná tetka a vzkřikne ve spravedlivé hrůze hlasem velikým - třeba v mlíkárně nebo v autobusu: „No vidíte, pani - a pak jděte k doktorovi!“


Infectious Diseases for Foreign Students

Novinka!
Infectious Diseases for Foreign Students

Petr Husa, Lenka Krbková

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2013
144 str., čb., brož. , 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6630-4
cena:
 308,-

Human existence would be impossible without the microorganism that surrounds us, as they play critical roles in proesses as diverse as photosynthesis, nitrogen fixation, production of vitamins in the human intestine and decomposition of vitamins in the human intestine and decomposition of organic matter. They are the sole, true „recyclers“ of oru planet. Microorganism is also the major driving force behind the evolution fo life. Some highly specialized microorganisms have adapted to harsh environmental conditions, while others, such as root-colonizing bacteria and our own intestinal flora, have taken advantage of the abundant resources provided by higher organisms.


Infekce v gynekologii

2. rozšířené vydání

Novinka!
Infekce v gynekologii

Jaromír Mašata a kol.

nakl.: Maxdorf, 2. rozš. vyd., 2014
245 str., bar., brož., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-380-0
cena:
 195,-

Gynekologické infekce jsou jedním z nejčastějších problémů, se kterými se setkáváme v každodenní gynekologické praxi, ať jde o běžné vulvovaginální infekce nebo hluboký pánevní zánět. Problematika infekčních onemocnění se mění i s dosaženými znalostmi a možnostmi léčby. Použití antimikrobiálních látek (ATB), antimykotik a antivirotik v gynekologii se řídí stejnými pravidly jako v ostatních medicínských oborech. Druhé vydání úspěšné knížky našeho předního gynekologa je praktickým průvodcem pro ošetřující lékaře z oboru gynekologie a porodnictví, a to jak pro ambulantní specialisty, tak pro lékaře pracující na lůžkových odděleních.


Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

Novinka!
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

Jaosef Vilášek, Miloš Fiala, david Vondrášek

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
190 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2477-8
cena:
 210,-

Monografie je zaměřena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v České republice legislativně ukotvena. Vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky na mimořádné události, z potřeby provádění záchranných a likvidačních prací a z požadavku ochrany obyvatelstva před a v době vyhlášení krizových stavů. Monografie chce ukázat na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a na současný stav legislativy, případně na další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.


Intoxikácie

hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi

Nově u nás!
Intoxikácie

Silvia Plačková, Jaroslav Kresánek, Blažena Cagáňová

nakl.: Herba, 1. vyd., 2013
176 str., bar., brož., 150x210 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-10-0
cena:
 588,-

Publikácia Intoxikácie hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi je určená pre lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientami intoxikovanými hubami, rastlinami alebo živočíšnymi toxínmi, ako aj pre nemocničné a verejné lekárne, postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, pregraduálne štúdium poslucháčov medicíny, farmácie a iných vysokých škôl zaoberajúcich sa touto problematikou.


Jak být neodolatelná pro každého muže

Nově u nás!
Jak být neodolatelná pro každého muže

Forleo Marie

nakl.: Grada, 1. vyd., 2010
155 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3468-2
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Tato kniha se soustředí na to, jak můžete učinit sebe samotnou přitažlivější v téměř každé situaci, ať už máte partnera či nikoli. Až přijmete své jedinečné kvality a zbavíte se špatných návyků ve vztazích, budete ohromena, jak přitažlivá jste pro ostatní. Když začnete mít sebe samu ráda, stanete se natolik žádoucí, že už nebudete partnera muset hledat - najde si vás sám.


Jak flirtovat

Navazujte kontakty s lehkostí a šarmem

Nově u nás!
Jak flirtovat

Nina Deissler

nakl.: Grada, 1. vyd., 2011
160 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3705-8
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Jak zapůsobit? Co říci? Jak ukázat své přednosti? Známá expertka na flirtování prozrazuje, jak snadno a šarmantně navazovat kontakty a vztahy. Odhalí tajemství, jak využívat pohledy, hlas a řeč těla při komunikaci se ženami a s muži, jaké jsou nejlepší strategie pro každou situaci a místo, jak rozpoznat správnou příležitost, jak probudit zájem a mnoho dalších cenných tipů. Díky této knížce se pro ostatní stanete partnerem, o němž sní, a budete k sobě přitahovat ty, kteří se k vám nejlépe hodí. Už se nebudete trápit kvůli promarněným příležitostem, protože flirtování se lze naučit!


Jak na muže

Příručka rafinované a moudré ženy

Nově u nás!
Jak na muže

Regina Swoboda

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
224 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4324-0
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Mnoho žen je zklamáno tím, že muži nenaplňují jejich očekávání. A muži jsou zase frustrovaní, protože pravděpodobně nikdy nic neudělají správně. S touto knížkou to můžete změnit! Autorka popisuje nejčastější situace mezi muži a ženami, které vedou ke konfliktům a nespokojenosti, a nabízí jejich snadná a hlavně účinná řešení. Ukazuje, že klíčem k úspěšnému vztahu je návrat žen k ženskosti, přirozené ženské energii, která oproti mužskému principu boje a neústupnosti staví na síle porozumění, důvěry a komunikace, a radí, jak tyto své dovednosti ve vztahu využít. Zároveň zdůrazňuje, že pokud se ženy cítí dobře samy se sebou, pak lépe jednají i s muži a jejich ženská energie může ve vztahu působit blahodárně. Pro svobodné ženy knížka nabízí tipy, jak zvýšit svou atraktivnost a snáze potkat či získat muže svých snů, a všechny ženy se pak dozvědí, jak mít aktivní a naplněné partnerství, v němž nechybí ani humor. Společný život tak bude potěšením - pro vás i pro něho! (příručka rafinované a moudré ženy).


Jak přežít

cokoli a kdekoli

Nově u nás!
Jak přežít

McNab Chris

nakl.: Grada, 1. vyd., 2010
320 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3116-2
cena:
 429,-

cena na ISIC:
 386,-

Manuál Jak přežít cokoli a kdekoli přináší praktické zkušenosti armádních elitních jednotek z život ohrožujících situací. Je určen nejen zájemcům z řad ozbrojených a bezpečnostních složek a agentur, ale i všem vyznavačům aktivního pobytu v přírodě a dobrodruhům, kteří vyhledávají nebezpečné situace. Autor zkompletoval různá doporučení a tipy na možnosti sebeobrany a přežití ve městě i v přírodě, radí, jak se ubránit napadení v dopravních prostředcích, v budovách, v autě i jak se ochránit před různými formami nebezpečí, s nimiž se můžeme setkat v divoké přírodě, ve vodě, na poušti, na horách, ve vedru i v zimě, jak najít vodu, jak si obstarat potravu i jak sám sobě poskytnout první pomoc. Každá z více než 500 praktických technik je popsána v jednoduchých a srozumitelných krocích a vyobrazena na více než 500 ilustracích.


Jařmo, parkán, trdlice

aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění

Nově u nás!
Jařmo, parkán, trdlice

Alena Vondrušková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2011
200 str., bar., vaz., 175x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3946-5
cena:
 389,-

cena na ISIC:
 350,-

Jedinečnost celkového zpracování, několik set hesel nabitých zajímavými informacemi o životě v minulosti, zábavnou formou podané historické souvislosti, bezmála tisícovka fotografií, to jsou hlavní přednosti této krásné publikace, která je určena všem návštěvníkům hradů, zámků, muzeí a skanzenů, milovníkům historických filmů a zájemcům o historii vůbec.
Jistě se i vám stává, že vaši pozornost při prohlídce historické památky upoutá nějaký předmět, a vy netušíte, k čemu se dřív používal. Anebo nevíte, k čemu sloužily nástroje vašich babiček a dědů, které máte na chalupě. Sledujete děj filmu a divíte se, jak jsou jeho představitelé oblečeni a jakými předměty obklopeni. V abecedně uspořádaných heslech z nejrůznějších oblastí lidské činnosti se dozvíte vše potřebné, a nejenže se poučíte, ale skvěle pobavíte.


Je jen na Vás budete-li mít skvělý život

Nově u nás!
Je jen na Vás budete-li mít skvělý život

Louise Hay a Cheryl Richardson

nakl.: Pragma, 1. vyd., 2011
170 str., čb., brož., 135x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7349-281-6
cena:
 198,-

Kniha je dílem dvou charismatických žen, jež jsou živoucím důkazem, že duchovní principy, o nichž na těchto stránkách hovoří, skutečně fungují. Jejich inspirativní rozhovory, které se dotýkají nejrůznějších témat, například jak důležitý je respekt k vlastnímu tělu, jak vědomě stárnout, jak vytvářet pozitivní vztahy, a to nejen s rodinou a přáteli, ale i v práci, a jak se důstojně a v míru vyrovnat se smrtí. Při četbě této knihy si tak začnete uvědomovat, že i vy máte schopnost vést skvělý život!


Jez, posti se, hubni

Převratná redukční dieta s občasným půstem a chutnou vyváženou stravou - záruka váhového úbytku i pevného zdraví

Novinka!
Jez, posti se, hubni

Amanda Hamiltonová

nakl.: Slovart, 1. vyd., 2014
299 str., čb., vaz., 145x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7391-815-6
cena:
 299,-

Bezmála každý den se dovídáme o novém dietním režimu nebo doplňku stravy, který nás zbaví přebytečných kilogramů. Množství informací je často matoucí, některé rady si dokonce protiřečí. Spolehlivým protilékem na nejistotu by mohla být právě tato kniha. Její autorka, Amanda Hamiltonová, vytvořila na základě svých dlouhodobých zkušeností metodu občasného půstu kombinovaného s konzumací chutných jídel, zajišťujících všechny potřebné živiny. Díky jejím doporučením a receptům rozumně snížíte příjem potravy a posílíte své zdraví. Autorka opírá stravovací plán s heslem „občasné hladovění – budoucnost hubnutí“ o nejnovější odborné studie, jež dodávají jejím závěrům hodnověrnost.


Jídlo na prvním místě

V originále „It Starts with Food: Discover the Whole30 and Change Your Life in Unexpected Ways“

Novinka!
Jídlo na prvním místě

Sledovat knihu Hartwig Dallas, Hartwig Melissa

nakl.: Jan Melvil Publishing, 1. vyd., 2014
336 str., bar., brož., 145x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87270-67-7
cena:
 329,-

To, co se dozvíte v této mimořádné knize, zní jako zázrak. Obnova sil, lepší trávení, zbavení se zdravotních problémů a jen tak mimochodem optimalizace hmotnosti. Melissa a Dallas Hartwigovi vám představí strhující příběh biochemických reakcí organismu na složení potravy, dopřejí vhled do vzájemných vztahů hladin hormonů, vysvětlí závislost mozku na cukru, a hlavně ukáží cestu z bludného lesa nezdravých návyků.


Jídlo pro váš mozek

Chraňte svou mysl a posilte paměť v pouhých třech krocích

Novinka!
Jídlo pro váš mozek

Neal Barnard

nakl.: Bizbooks, 1. vyd., 2014
280 str., čb., brož., 170x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-265-0186-2
cena:
 299,-

Začíná to jako občasný výpadek. Zapomněli jste jméno či slovo, něco, co velmi dobře víte. Možná jste přetažení či přepracovaní. Možná to ale není jen tím. Problémy s pamětí postihují velkou spoustu lidí a jsou znepokojivé. A nemusí jít vždy jen o paměť – myšlení se zpomalí, přidávají se vážné kognitivní problémy. Špatná paměť ale není součástí života, s níž se musíte smířit.
Autor knihy vám nabízí tři jednoduché kroky k ochraně mozku – vhodné složení potravin, procvičování mozku a změnu fyzických aktivit.


Jídlo v životě dítěte a adolescenta

Teorie, výzkum, praxe

Novinka!
Jídlo v životě dítěte a adolescenta

Fraňková Slávka - Pařízková Jana - Malichová Eva

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
304 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2247-7
cena:
 320,-

Úloha jídla v životě dítěte je zkoumána z různých hledisek a v širších souvislostech. Jsou sledovány vlivy potravy a jejích složek na tělesný a duševní vývoj. Jídelní chování dítěte se vyvíjí v závislosti na genetice, senzorických podnětech, motorických dovednostech a sociálních interakcích. Od časného věku se formují postoje k jídlu, individuální preference a averze. Jídlo je součástí osobnosti dítěte, prožívání vztahů k vnějšímu světu, pohledu na vlastní schopnosti. Pro vývoj jídelního chování jsou důležité vlivy rodiny a sociálního prostředí. Poruchy jídelního chování mohou vznikat od raného věku. Podíl na nich mají nutriční zvyklosti v rodině či negativní vlivy společnosti. K závažným poruchám vede spontánní redukce příjmu potravy i nadměrný příjem jídla přesahující fyziologické potřeby organismu a ústící v obezitu. Osobnost dítěte je narušena i nevhodnými postoji vrstevníků. K obezitě přispívá snížená pohybová aktivita. Terapie i prevence poruch jídelního chování vyžaduje spolupráci rodiny, pozitivní motivaci dítěte, vytváření nových forem chování, zájmů, postojů ke společnosti, životu, sobě samému.


Jod a štítná žláza

Optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku

Novinka!
Jod a štítná žláza

Čeřovská, Jarmila

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
51 str., bar., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3302-2
cena:
 75,-

Cílem publikace je upozornit na fakt, že stále existují skupiny obyvatel ohrožené jodovým deficitem, které je vzhledem k potenciálním závažným následkům pro jejich organismus nezbytné aktivně vyhledávat. Autoři se zabývají současným stavem saturace jodem jak ve světě, tak i u nás, a uvádějí přehled opatření, která by měla přispět ke zlepšení jodace jedlé soli i její distribuce a k optimalizaci jejího přívodu. Důležitou součástí knížky je stať věnující se saturaci jodem v období těhotenství. Probrána jsou rovněž rizika nadměrného přívodu jodu, zejména u pacientů s autoimunitním postižením štítné žlázy. Dále jsou zde uvedeny výsledky rozsáhlého epidemiologického průzkumu populace v ČR, který probíhal na počátku 90. let minulého století, v kontextu s aktuálním stavem zásobení jodem v letech 20122013.


Josef Charvát

jak jsme ho poznávali

Novinka!
Josef Charvát

Štěpán Svačina, Petr Sucharda

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
224 str., čb., brož., 125x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-743-9
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Jednatřicátého ledna 2014 to bylo třicet let, co zemřel profesor Josef Charvát. Po takové době je společnost i medicína už hodně jiná. Obojí se měnilo, a často dramaticky, i během dlouhého života profesora Charváta, který se dožil 87 let. Zažil – a přežil – dramatické chvíle na počátku druhé světové války i na jejím konci, v roce 1968 byl navrhován do funkce prezidenta republiky, ale odmítl kandidovat. O rok později byl zvolen rektorem Karlovy univerzity, jenže do funkce již nebyl jmenován. Do dějin medicíny se zapsal především jako velký internista, jeden z nejvýznamnějších českých lékařů 20. století. Na jeho odkazu dodnes zůstávají cenné především tři aspekty: 1. Moderní dynamický přístup ke klinické medicíně, který přetrvává nejen na „jeho“ III. interní klinice pražské Všeobecné fakultní nemocnice, ale i na pracovištích, jež vybudovali jeho žáci doma i ve světě. 2. Filozofické názory na společnost a její vývoj, které shrnul zejména v knihách Život, adaptace a stress a Člověk a jeho svět. 3. Postřehy a hodnocení událostí v české společnosti, které zachytil ve svých denících. Charvátovy záznamy jsou historiky stále citovány jako důležitý zdroj poznání předválečného a válečného období a zejména doby po válce až do počátku 80. let.


Judo

všetko, čo ste chceli o Jude vedieť a nemali ste sa koho opýtať

Nově u nás!
Judo

Miloš Štefanovský

nakl.: ICM AGENCY, 1. vyd., 2012
211 str., bar., brož., 150x210 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89257-55-3
cena:
 630,-

Odborník na Judo Miloš Štefanovský a jeho kolektív autorov sa v publikácii Judo venujú rozohriatiu a rozvcičeniu v Jude, tréningu detí, mládeže a dospelých, Randori - charakteristika, členenie a príklady, ako byť silným a rýchlym džudistom, strave, pitnému režimu, úprave hmotnosti, výžive a doplnkom, zraneniam v džude a strečingu po tréningu a výkone. Kniha je taktiež syntézou vedeckých poznatkov a vlastných skúseností autorov a ponúka odpovede na niektoré problémy, ktoré môžu zaujímať široký okruh čitateľov, či už trénerov alebo pretekárov. Cenným spestrením publikácie sú farebné ilustrácie, či prehľadné tabuľky ktoré napomáhajú jej prehľadnosti.


Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas

13th Revised edition

Nově u nás!
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas

Anthony Mescher

nakl.: Lange, 13. upr. vyd., 2013
544 str., čb., brož., 220x275 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-259-07232-1
cena:
 1 072,-

Now in its 13th edition, Junqueira's Basis Histology continues as the preeminent source of concise yet thorough information on human tissue structure and function. For over 40 years this educational resource has met the needs of learners for a well-organized and concise presentation of cell biology and histology that intergrates the material with that of biochemistry and physiology and provides and excellent foundation for subseyuent studies in pahology and provides an excelen foundation for subsequent studies in pahology. The text is prepared specifically studies in pathology. The text is prepared specifically for students of medicine and other health-related professions, as well as for advanced undergraduate courses in tissue biology. As a result of its value and appeal to students and instructors alike, Junqueira's Basis Histology is used worldwide in nearly a dozen different languages.


Kapitoly z gerontopsychiatrie

Nově u nás!
Kapitoly z gerontopsychiatrie

Mária Ondriášová

nakl.: Herba, 1. vyd., 2013
112 str., čb., brož, 120x190 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-11-7
cena:
 399,-

Kapitoly z gerontopsychiatrie je ďalšou knihou od M. Ondrašiovej. Klinické psychiatrické vyšetrenie využíva ustálené postupy overené praxou, predovšetkým rozhovor, anamnézu a pozorovanie. Podľa individuálnych potrieb, vychádzajúcich z ťažkostí chorého, sú dopĺňané zameraným vyšetrením konkrétnych psychických funkcií, napr. kognitívnych.


Karcinóm prsníka

Etiopatogenetické aspekty

Nově u nás!
Karcinóm prsníka

Pavol Žúbor

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2013
272 str., bar., vaz., 180x245 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-405-6
cena:
 635,-

Karcinóm prsníka je najčastější zhubný nádor u žien. Len raritne má jeho vznik taký rýchly priebeh, aby sme neboli choní ho při správnej starstlivosti o rizikové ženy v súčasnosti zachytiť. Podobne jako iné ochorenia má aj malignita prsnej žľazy svoje prodrómy a symptómy. Signály, ktoré vysiela ženské telo, možeme však správne pochopiť iba vtedy, ak poznáme nadoležitějšie základy jeho stavby a mechanizmy vzniku i priebehu ochorenia.
I dnes je však eště stále medzi nami mnoho ľudí, ktorí považují rakovinu za tajomnú chorobu, ktorá náhle zautočí jako krutá nepriazeň osudu, proti ktorej se nedá nič robiť. Vyviesť ich z toho omylu, podať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a poskytnút nádej na vyliečenie ja našou nadoležitějšou úlohou.


Kardiologie pro obor ošetřovatelství

2., rozšířené a doplněné vydání

Novinka!
Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Sovová Eliška, Sedlářová Jarmila a kolektiv

nakl.: Grada, 2. rozš a dopl. vyd., 2014
264 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4823-8
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Kniha navazuje na úspěšné první vydání z roku 2004, je zcela přepracována podle posledních poznatků současné vědy a doplněna o praktickou část – o kapitolu věnovanou ošetřovatelství a o doporučené ošetřovatelské postupy při jednotlivých ošetřovatelských diagnózách. Standardní ošetřovatelské postupy mají vést v péči o nemocné ke zvyšování kvality péče a být nápomocny při plánování ošetřovatelské péče.
Novou součástí publikace jsou doporučené ošetřovatelské postupy. Jsou pouze návodem a doporučením, nejsou zavazující. Mají za cíl obeznámit čtenáře s přípravou a ošetřovatelskou péči před specializovaným výkonem, v jeho průběhu i po ukončení výkonu při specifických kardiologických vyšetřovacích metodách nebo odborných výkonech. Na vytvoření pracovních postupů se podílela pracovní skupina ošetřovatelství v kardiologii. Tyto postupy vyjadřují konsenzus zástupců renomovaných pracovišť a prošly několikanásobnou oponenturou.
Kniha je svým rozsahem určena nejen studentům ošetřovatelství, ale je vhodná pro všechny nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, kteří se s danou problematikou setkávají.


Kardiologie v praxi

Novinka!
Kardiologie v praxi

Vladimír Staněk

nakl.: Axonite, 1. vyd., 2014
375 str., bar., vaz., 155x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904899-7-4
cena:
 450,-

Kniha ve stručnosti probírá celou problematiku kardiologie – od anatomie, fyziologie a vyšetřovacích metod až po speciální kapitoly, které pojednávají o jednotlivých srdečních chorobách. Závěrečná kapitola je věnována stručnému přehledu kardiovaskulární farmakoterapie. Strukturu, zaměření a pojetí knihy objasňuje autor takto: „Téměř čtvrtstoletí jsem sedával u atestačních zkoušek z kardiologie. Kromě toho, že jsem se hodně poučil, jsem také pozoroval, jak často i zkušeným chybí teoretické základy a unikají základní principy. Principy jsou základem každé odbornosti, jsou pevnou půdou, po které se pohybujeme. Proto bylo mou snahou v této knize upozorňovat spíše na principy nežli na detaily nebo na nové teorie a poznatky, které nemusí přežít její vydání.“
Kniha je určena pro praktické lékaře a internisty, ale i pro studenty a pro první orientaci lékařům, kteří se chtějí specializovat v kardiologii. Zajímavé postřehy dozajista přinese i lékařům, kteří se kardiologii věnují profesionálně. Monografie o rozsahu 376 stran s přibližně 140 vyobrazeními a množstvím přehledných tabulek, která je členěna do 25 kapitol.


Kardioonkologie

2., přepracované a doplněné vydání

Novinka!
Kardioonkologie

Mladosievičová Beata a kolektiv

nakl.: Grada, 2. přep. a dopl. vyd., 2014
208 str., čb., vaz., 170x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4838-2
cena:
 599,-

cena na ISIC:
 539,-

Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů – kardiologie a onkologie. Onkologičtí nemocní jsou ohrožení při léčbě kardiologickými komplikacemi, jejich ošetřujícími lékaři nejsou ale jen tito specialisté, ale i internisté, praktičtí lékaři, farmakologové a pediatři a také lékaři dalších odborností.
Problematika je natolik závažná, že se v této oblasti začíná vyčleňovat nová odborná specializace.
Tato důležitá publikace zaplňuje po několika letech na trhu prázdné místo v této oblasti.
Autorka je docentkou normální a patologické fyziologie na LF UK v Bratislavě. Problematice se věnuje systematicky mnoho let, je řešitelkou četných výzkumných úkolů a projektů, autorkou nebo spoluautorkou více než 150 odborných sdělení, 6 monografií, publikovala kapitoly v 10 vysokoškolských učebnicích, členkou mnoha domácích i zahraničních odborných společností.


Kardiotokografie, 2. rozšířené vydání

edice Porodnictví krok za krokem

Novinka!
Kardiotokografie, 2. rozšířené vydání

Měchurová Alena

nakl.: Maxdorf, 2. rozš. vyd., 2014
200 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-388-6
cena:
 395,-

Rozšířené vydání mimořádně úspěšné publikace věnované základní metodě monitorace plodu v průběhu 3. trimestru a během porodu vychází v rámci knižní řady Porodnictví krok za krokem, jejímž editorem je doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Kniha je určena do rukou každého gynekologa ... ... tedy zdaleka ne pouze pro porodníky. Kardiotokografie je jedním z klíčových témat atestace z oboru GYN-POR, její znalost patří k samotným základům gynekologicko-porodnické praxe. Kromě návodů pro hodnocení záznamu autorka poukazuje rovněž na nejčastější chyby a omyly v posuzování kardiotokografických záznamů. Publikace je doplněna praktickými ukázkami a několika kazuistikami.


Když výzkum, tak kvalitativní

Serpentinami bádání v terénu

Nově u nás!
Když výzkum, tak kvalitativní

Pavlásek, Michal - Nosková, Jana

nakl.: Mu Brno, Fil. fakulta, Ústav evropské etnologie, 1. vyd., 2013
2013 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6480-5
cena:
 250,-

Cílem sborníku je tematizace a následná diskuse dilemat souvisejících s realizací terénních výzkumů. Dilemata a nejistoty pramení z faktu, že sociální vědec nestojí „mimo“ studovaný svět aktérů, nýbrž je jeho nedílnou součástí. Terénní (etnografický) výzkum je nástrojem hlubších kulturních poznatků a z tohoto faktu vychází legitimita jeho pozice klíčového znaku antropologie/etnologie. Kvalitativní terénní výzkum přitom zahrnuje řadu teoretických, epistemologických, metodologických a metodických linií, přístupů a pozic. O jeho reflexi, včetně metod kvalitativního sběru dat a jejich epistomologického pozadí, se pokouší tento sborník.


Klinická farmacie II

Novinka!
Klinická farmacie II

Vlček Jiří, Vytřísalová Magda

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
256 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4532-9
cena:
 449,-

cena na ISIC:
 404,-

Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na lůžkových odděleních, tak i ambulancích při poskytování farmaceutické péče. Díky své přehlednosti ji mohou využít i další zdravotničtí pracovníci usilující o racionální farmakoterapii.
Ve druhém díle najdete zpracovaná následující témata: bronchiální astma, chronická obstrukční plicní nemoc, chřipka, infekce horního dýchacího traktu, refluxní nemoc jícnu, idiopatické střevní záněty, hormonální antikoncepce, menopauza a hormonální substituční léčba, osteoporóza, Parkinsonova nemoc, migréna, onkologická bolest, schizofrenie, bipolární porucha.
V knize jsou obsaženy základní poznatky potřebné k práci klinických farmaceutů – odborníků, kteří se specializují na komplexní hodnocení lékových režimů v souladu se zásadami medicíny založené na důkazech. Důraz je kladen na relevantní informace o změně terapeutické hodnoty léků v rozličných podmínkách (např. u odlišných lékových schémat, ve vztahu k anamnéze pacienta, k jeho věku a komorbiditám). Kliničtí farmaceuti jsou připraveni poskytovat klinicky orientovanou farmaceutickou péči v oblasti léčiv s cílem maximalizovat účinnost a minimalizovat rizika farmakoterapie a předcházet lékovým pochybením. V rámci rozvoje účelné týmové spolupráce se snaží přispívat k prospěchu a spokojenosti pacienta rovněž kvalifikovanými konzultacemi s lékaři, sestrami a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.
Publikace obsahuje podrobně zpracované údaje o hlavních nozologických jednotkách nezbytné pro praktické uplatňování racionální farmakoterapie: etiopatogenezi, klinickou manifestaci a prognózu onemocnění, základní diagnostiku, cíle a strategie léčby, nefarmakologické postupy a farmakoterapii onemocnění s podrobným uvedením indikační oblasti, účinnosti a bezpečnosti používaných léků.


Klinická genetika

Praktické aplikace

Nově u nás!
Klinická genetika

Taťána Maříková, Eva Seemanová

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2013
60 str., čb., brož., 210x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2318-4
cena:
 110,-

Klinická genetika je medicínský obor zabývající se diagnostikou, prognostikou a prevencí genetických chorob a vrozených vad. Kauzální léčba genetických chorob, tedy genová terapie, je v současné době pouze omezeně dostupná, proto je důraz kladen zejména na prevenci.


Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Novinka!
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Ilona Jelínková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
160 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5093-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Učebnice klinické propedeutiky obsahuje základní informace o zdraví, nemoci i prevenci, vysvětluje základní pojmy, např. diagnóza, anamnéza apod. Studenti se seznámí s různými vyšetřovacími metodami, správnými postupy při vyšetřování pacienta, fyziologickými funkcemi a příznaky onemocnění. Farmakologie přináší informace o oboru, lékových formách, způsobech podávání léčiv a lékových skupinách, ke kterým jsou zařazena nejčastější onemocnění, aby si studenti osvojili základní informace o chorobách a jejich terapii. Kniha je doplněna tabulkami, fotografiemi a obrázky.


Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti

Uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v predikcii stavu a ohrozenia plodu

Nově u nás!
Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti

Jozef Višňovský

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2013
176 str., bar., vaz., 180x250 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-411-7
cena:
 435,-

Cieľom tejto vedeckej monografie je podrobne analyzovať súčasné poznatky týkajúce sa vyšetrenia jednotlivých súčastí uteroplacentárnej a fetoplacentárnej cirkulácie, a to tak počas fyziologicky prebiehajúcej tehotnosti, ako aj pri jednotlivých patologických stavoch, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú materskú a fetálnu morbiditu a mortalitu. Druhým aspektom zamerania monografie je na základe vlastných výsledkov podrobne charakterizovať hemodynamické zmeny v tehotnosti v jednotlivých častiach fetálnej a uteroplacentárnej cirkulácie, priniesť nový pohľad na možnosti využitia dopplerovskej sonografie v diagnostike stavu a ohrozenia plodu počas tehotnosti. Poznanie fyziológie cirkulácie, patomechanizmov jednotlivých tehotenských komlikácií a využitie získaných poznatkov z aktívneho vedeckovýskumného sledovania v klinickej praxi sú hlavným predpokladom na posunutie nových vedomostí z teoretickej roviny širokej klinickej aplikácie v prospech novorodenca, rodiny a celej spoločnosti.


Kompletní lidské tělo

Jedinečný obrazový průvodce

Nově u nás!
Kompletní lidské tělo

Alice Robertsová

nakl.: Knižní klub, 1. vyd., 2012
512 str., bar., vaz., 260x305 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-242-2958-4
cena:
 999,-

Encyklopedie je podrobný obrazový průvodce anatomií, fungováním, vývojem a chorobami člověka. Je založena na nejnovějších výsledcích medicínského výzkumu a na pokročilých technologiích. Trojrozměrné ilustrace generované počítačem a mikroskopické fotografie představují každou část lidského těla názorně a do nejmenších podrobností. Poslouží pro rodinu i středoškolské a bakalářské studium.


Kouč vlastního života

Nově u nás!
Kouč vlastního života

Marián Béreš

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
240 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4689-0
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu směrem ke spokojenosti? Jak pochopit základní podstatu našeho fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Toto všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize, která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy, jak pracovat s naším životem.


Léčíme si koleno sami

Nově u nás!
Léčíme si koleno sami

Robin Mckenzie

nakl.: McKenzie, 1. vyd., 2012
109 str., bar., brož., 235x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904693-4-1
cena:
 298,-

Tato čtivá příručka pro pacienty seznamuje s aktivním autoterapeutickým návodem, jak se rychle a účinně léčit a jakým způsobem předcházet návratu bolesti kolene a jiných přidružených bolestí. Většina lidí si může odstranit i dlouhotrvající bolesti sama, pokud pečlivě dodržuje cvičební program popsaný v této publikaci.


Léčivé rostliny

nejlepší využití pro zdraví celé rodiny

Novinka!
Léčivé rostliny

Melanie Wenzel

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
240 str., bar., brož., 170x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5155-9
cena:
 449,-

cena na ISIC:
 404,-

Stále více lidí věří v sílu léčivých rostlin a pro běžná onemocnění chce jejich účinky využít. V této knize najdete více než 60 návodů - popsaných a nafocených krok za krokem - k domácí výrobě kapek, sirupů, čajů, krémů, koupelové soli, ochuceného medu a dalších léčivých přípravků. V další části knihy je přehled léčivých rostlin a koření s barevnými fotografiemi. Podle této knihy můžete vyrobit léčivé přípravky pro celou rodinu - od dětí až po generaci nad 50 let. Využijte léčebnou sílu rostlin pro pomoc celé vaší rodině.


Lekárska fyziológia

Učebnica pre lekárske fakulty

Novinka!
Lekárska fyziológia

Kamil Javorka a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
770 str., bar., vaz., 185x245 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-407-0
cena:
 1 385,-

Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín.
Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale i ďalších vysokoškolských biomedicínskych odborov.


Lékařská biologie a genetika

(III. díl)

Novinka!
Lékařská biologie a genetika

Panczak Aleš a kol. - Otová Berta (ed.)

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2013
146 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2415-0
cena:
 190,-

Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského studia na 1. LF UK. Obsahuje kapitoly Imunogenetika, Populační genetika, Evoluční biologie a Lékařská genetika, jež jsou součástí sylabu předmětu B00360 Biologie a genetika 2.
Autoři se soustředili zejména na poznatky významné z hlediska studia medicíny a budoucí klinické praxe. "Klasická" imunogenetika v kombinaci s nejnovějšími poznatky molekulární imunologie přináší velmi zásadní poznatky a nové pohledy na fungování našeho genomu. Text o populačních aspektech biologie a genetiky je určitým kompromisem, nabízí základní informace a celou řadu příkladů, avšak zároveň nezachází do větších detailů, které by vyžadovaly rozsáhlejší matematický aparát. Na výklad o "statické" populační genetice navazuje čtení o jejích dynamických souvislostech – evoluční genetice. Výklad o lékařské genetice je zpracován jako prvotní informace o oboru podle požadavků sylabu znalostí pro studenty teoretické části studia.


Lymeská borelióza

4., přepracované a doplněné vydání

Nově u nás!
Lymeská borelióza

Petr Bartůněk a kol.

nakl.: Grada, 4. přepr. a dopl. vyd., 2013
168 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4355-4
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kolektiv našich předních oborníků aktualizoval, rozšířil a plně přepracoval již 4. vydání této mimořádně úspěšné a čtenáři požadované knihy. První vydání vyšlo již v roce 1996, tedy v době, kdy byl v naší zemi zaznamenán dosud největší počet hlášených případů lymeské boreliózy. Od té doby došlo k značenému pokroku nejen v diagnostice, ale současně jsou propracované a ověřené algoritmy antibiotické léčby. Největším kladem je však všeobecná informovanost laické veřejnosti o této u nás nejrozšířenější antropozoonóze. Téma je tedy nadále aktuální a současná publikace může nyní více postihnout (než vydání předchozí) celou spletitost problematiky. Publikace vychází z dlouholetých zkušeností specialistů, předních odborníků fakultních nemocnic, kteří se řadu let věnují tomuto multiorgánovému onemocnění. Publikace byla komplexně přepracována, aktualizována a doplněna posledními poznatky. Tuto potřebnou publikaci ocení zejména všeobecní lékaři, internisti, kardiologové, neurologové, dermatologové, ortopédi, pediatři a odborníci z oblasti posudkového lékařství.


Lymfologie

Překlad 7. vydání

Novinka!
Lymfologie

Földi Michael, Földi Ethel a kolektiv

nakl.: Grada, 7. vyd., 2014
720 str., bar., vaz., 205x260 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4300-4
cena:
 1 699,-

cena na ISIC:
 1 529,-

Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urban&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému, diagnostiku, léčbu a průběh všech lymfologických patologických obrazů z lékařského pohledu, techniku, účinky využití všech komplexních fyzikálních a dalších metod. Autoři vynikajícím způsobem propojili v publikaci informace pro lékařské a nelékařské obory takovým způsobem, aby z účinné léčby co nejvíce profitoval nemocný. Didaktickou hodnotu publikace zvyšuje přes 700 barevných vyobrazení. Ideální kniha pro lékaře (ocení ji chirurgové, lymfologové, RHB lékaři, dermatologové, estetičtí chirurgové, angiologové i internisti) a dále ji využijí fyzioterapeuti, maséři a odborný léčebný personál lázní.


Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně

Novinka!
Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně

Michio a Aveline Kushi

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
392 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-758-3
cena:
 379,-

cena na ISIC:
 341,-

Podrobná a fundovaná příručka postavená jak na hluboké znalosti fungování lidského organismu, jeho poruch a lékařských přístupů k jejich řešení, tak i na šesti tisících let tradice orientální medicíny, diagnostiky a energetického pojetí univerza. Nejpodrobnější a nejkompletnější návod na přirozené těhotenství, porod a péči o miminko z pera manželů Kushiových, kteří na těchto principech sami vychovali pět svých dětí. Odborné dílo srozumitelné nejširší veřejnosti, které na našem trhu dosud chybělo, vychází poprvé v českém překladu a představuje téma příchodu nové lidské bytosti na svět jako nanejvýš radostnou událost, s níž se sice pojí určitá rizika, ale těm je možné snadno předejít i bez pomoci moderní medicíny a farmacie – pokorným sladěním životního stylu s řádem vesmíru a náležitou úpravou stravy. S pomocí této knihy už se narodily a vyrostly tisíce zdravých dětí po celém světě. Vaše se k nim mohou přidat.


Memorix anatomie

2. vydání

Novinka!
Memorix anatomie

Hudák Radovan, David Kachlík

nakl.: Triton, 2. vyd., 2013
632 str., bar., vaz., 175x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-712-5
cena:
 1 199,-

cena na ISIC:
 1 079,-

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací jsou v každé kapitole uvedeny i zajímavosti, mnemotechnické pomůcky a detailnější informace k hlavnímu obsahu. Část každé kapitoly je vyhrazena informacím z klinické medicíny, které pomohou studentům porozumět, proč jsou dané anatomické struktury či prostory důležité pro jejich studium a následnou klinickou praxi. Kapitoly týkající se konkrétních systémů či orgánů jsou systematicky uspořádány do celistvých sekcí. Závěr každé z těchto sekcí tvoří tabulky, schémata a otázky a obrázky určené k opakování. Kniha je určená především pro studenty lékařských fakult, ale i pro lékaře a anatomy. Pozoruhodné je, že jedním ze dvou hlavních autorů této rozsáhlé učebnice je student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Radovan Hudák. Druhým je pak doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., vysokoškolský učitel Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s nimi pracovala na tvorbě knihy řada anatomů, studentů a zkušených klinických lékařů.


Metuzalém

O stárnutí a stáří

Novinka!
Metuzalém

František Koukolík

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
227 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2464-8
cena:
 260,-

Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce 2012. Při psaní literárního scénáře bylo nejtěžší určit a sestavit skutečnosti a souvislosti tak, aby se vešly do patnácti minut jednoho televizního dílu. Poznávání světa totiž připomíná několikarozměrnou časoprostorovou síť. Ke scénářům převedeným do knižní podoby a v textu značeným kurzivou jsou připojeny úvahy, vzpomínky, asociace i reflexe, které mně šly hlavou při psaní, natáčení, rozmluvách se členy štábu, v průběhu projekce i povídání s diváky a kritiky. Také v nich je o fyzice a biologii, ale i o lidech, které jsem v životě potkal; o strachu, vězení a psychiatrických zařízeních jako o spojitých nádobách; o Johanu von Guddenovi a jeho královském pacientu, o včelím mozku a Čingischánovi; o americkém prezidentu Jeffersonovi a míšence Sally Hemmingsové i dětech, které spolu měli; o sebevraždách i práci s vědeckými informacemi, o Sigmundu Freudovi v r. 2012 a také o zombie science.


Migréna

Novinka!
Migréna

Věra Peterová a kol.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2014
140 str., čb., brož., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-841-4
cena:
 290,-

cena na ISIC:
 261,-

Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s migrénou a jinými bolestmi hlavy. Cílem je seznámit čtenáře nejen s vědeckými podklady bolestí hlavy, ale soustředit se i na praktické klinické dopady a možnost využití nových poznatků v diagnostice a léčbě migrény. Bolest hlavy se již dávno stala sociální a ekonomickou zátěží jak jednotlivce, který jí trpí, tak celé společnosti. I proto je nutná správná diagnostika a adekvátní a moderní léčba. Předkládaná kniha je určena jak praktickým lékařům pro každodenní praxi, tak specialistům z různých oborů, ale i studentům medicíny ve vyšších ročnících, kteří se s bolestmi hlavy u svých nemocných setkávají nebo budou setkávat. Součástí publikace je i obrazová dokumentace na CD.


Mise Haiti

5 měsíců s Lékaři bez hranic

Novinka!
Mise Haiti

Tomáš Šebek

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2013
240 str., bar., brož., 115x185 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3228-5
cena:
 240,-

Představte si hádanku: Máte Haiťana s otevřenou zlomeninou holenní kosti, 4 ocelové hřebíky, karbonovou trubku, manuální vrtačku a na 15 minut k dispozici anesteziologa, abyste toho pacienta opravili. Jaký bude váš postup? Anebo: Jste nazí ve společných sprchách, kde teče jenom studená voda, a spolu s vámi je tam ještě tarantule a jedovatá ropucha… Co uděláte?
Z původních deníků publikovaných formou on-line blogu jsme poskládali knihu, jejíž čtenářské ohlasy a pozitivní kritika přišly dříve, než byla vydána. Téměř každodenní zpravodajství z druhého konce světa bavilo autorovy přátele a kamarády doma v České republice. V reakci na ohlasy čtenářů vznikl nadčasový příběh ze dvou misí Lékařů bez hranic na Haiti z let 2010 a 2012. Kniha je psána uvolněným stylem, který na jednu stranu popisuje reálie humanitární mise po ničivém zemětřesení a práci Lékařů bez hranic v zemi, kde je doktorů jako šafránu, z druhé strany však odlehčenou formou a někdy až naturalisticky přibližuje čtenáři každodenní život v projektu, který je na hony vzdálený životnímu standardu, na jaký jsme v Evropě zvyklí.
Kniha je určena nejen zdravotníkům, ale také široké veřejnosti. Všem, které baví cestovat, učit se, poznávat, pomáhat anebo jakkoli jinak překračovat hranice.


Moderní postupy v gynekologii a porodnictví

Novinka!
Moderní postupy v gynekologii a porodnictví

Pavlína Marešová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
301 str., bar., brož., 115x180 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3153-0
cena:
 525,-

Kniha autorského kolektivu z nestátního gynekologicko-porodnického zařízení MEDA, s. r. o., pod vedením MUDr. Pavlíny Marešové s názvem Moderní postupy v gynekologii a porodnictví obsahuje podrobný výčet postupů při vyšetření, diagnostice a léčbě prakticky všech stavů, se kterými se gynekolog setká v běžné praxi široké spektrum vulvovaginálních zánětů včetně vulvární vestibulitidy nebo vaginismu, poruchy menstruačního cyklu, formy antikoncepce a hormonální substituční terapie, endometrióza, pánevní bolesti či léčba infertility a sterility včetně nástinu hodnot jednotlivých hormonů. Uvedeny jsou i postupy v urogynekologii, např. vyšetřovací a léčebné postupy při infekci močových cest v primární péči. V oblasti porodnictví se publikace věnuje zásadám dispenzární péče u fyziologického těhotenství, detekcím těhotenství a následně též prenatálnímu screeningu. Postupy si všímají rovněž všech komplikací v souvislosti s graviditou, ať již jde o ranou či pozdní gestózu, hypertenzi v graviditě, poruchy metabolismu glukózy, těhotenskou hepatózu apod. Značnou pozornost autoři věnují i předčasnému porodu a postupům, které lze dle jednotlivých nálezů zvolit, nebo postupům při preindukci a indukci porodu. V obsahu publikace samozřejmě nechybí ani nejrůznější indikace k císařskému řezu, diagnostika a léčba u akutního peripartálního krvácení ohrožujícího život rodičky aj. Publikace se jistě stane velmi kvalitní pomůckou všem ambulantním i klinickým gynekologům a porodníkům.


Moderní psychologie

Nově u nás!
Moderní psychologie

Dalibor Kučera

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
213 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4621-0
cena:
 349,-

Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénky" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.


Mor 1480-1730

Epidemie v lékařských traktátech raného novověku

Novinka!
Mor 1480-1730

Karel Černý

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
504 str., čb., brož., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2297-2
cena:
 440,-

Mor, který přišel ve 40. letech 14. století, předznamenal dlouhé období periodicky se vracejících smrtících epidemií. Nebezpečí se nevyhýbalo nikomu, „černá smrt“ pravidelně postihovala bohatá obchodní centra v Itálii stejně jako spoře zalidněné regiony Skandinávie. Teprve na počátku 18. století nemoc z Evropy zmizela stejně záhadně, jako se o čtyři století dříve objevila. Morová nákaza byla nejen zdrojem paniky, drastických sanitárních opatření či morálního sebezpytování, ale představovala i složitý lékařský problém. Od vrcholného středověku do období osvícenství vzniklo na toto téma nesčetně traktátů. Tato publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech. Předně se věnuje vývoji dobové lékařské literatury, zkoumá vliv modernity či naopak tradice a způsob, jímž spolu různí autoři vedli učené spory. V následující části na základě výběru pramenů z řady oblastí Evropy sleduje hlavní teorie o původu moru včetně představ o zkažení vzduchu, názorů na nakažlivost nemoci či nauky o moru přenášeném lidskými smysly. Dále popisuje, co doporučovali renesanční a barokní lékaři svým klientům, kteří se chtěli chránit před nákazou. Šlo o široké spektrum preventivních opatření počínaje karanténou či útěkem z nakažené oblasti přes dodržování vhodné diety až po užívání různých druhů amuletů. Poslední část knihy popisuje raně novověkou léčbu morem nakažených pacientů, a to jak podáváním léků či tzv. „chirurgickými“ metodami (pouštěním krve či otvíráním morových bubonů).


Moudrost psychopatů

Praktická lekce od svatých, špionů a sériových vrahů

Nově u nás!
Moudrost psychopatů

Kevin Dutton

nakl.: Emitos, 1. vyd., 2013
276 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87171-36-3
cena:
 405,-

Podle renomovaného internetového časopisu Slate patří Duttonova kniha mezi 20 nejlepších publikací vydaných v roce 2012. Na této strhující cestě do života psychopatů a jejich neblaze proslulého vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se neurověd ukazuje, že brilantní neurochirurg, postrádající empatii, má se sériovým vrahem, jenž zabíjí pro potěchu, společného víc, než bychom si chtěli připustit, a že lupič na spoře osvětleném parkovišti může být stejně ledově klidný jako ten nejúspěšnější podnikatel. Dutton tvrdí, že mezi námi žijí „funkční“ psychopati – odlišní od svých vraždících protějšků – kteří využívají své nekompromisní, charismatické osobnosti k tomu, aby uspěli ve většinové společnosti, a že v některých oblastech překvapivě platí, že čím „psychopatičtější“ člověk je, tím spíš uspěje. O této často mylně chápané diagnóze referuje na základě svých odvážných úvah i výsledků originálních vědeckých výzkumů, přičemž debatuje s šílenými kriminálníky v přísně střežené psychiatrické jednotce, připíjí si s jedním z nejúspěšnějších světových podvodníků, podstupuje transkraniální magnetickou stimulaci, aby na vlastní kůži zažil, jaké to přesně je dívat se na svět očima psychopata. Když rozvíjí svou teorii, že psychopatické sklony má v určité míře každý, dochází k názoru, že společnost jako celek je dnes psychopatičtější než kdy předtím. Koneckonců, psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl – což jsou vlastnosti jak šité na míru úspěchu ve 21. století. Moudrost psychopatů, provokativní po všech stránkách, je vzrušující dobrodružství, jež odkrývá, že jsou to právě naše zavrhované temné stránky, které často ukrývají trumfy úspěšnosti.


Moudrost raného dětství

Novinka!
Moudrost raného dětství

Aletha Solterová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
296 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-695-1
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Tato kniha přichází na trh právě včas jako cenná a praktická pomůcka pro moderní rodiče, kteří po dobách „racionálního“ rodičovství minulých desetiletí opět dopřávají sluchu hlasu svého srdce a objevují v sobě netušené a leckdy skryté možnosti intuitivního rodičovství vycházejícího z přirozené empatie pro malé dítě. Je to rodičovství, které se citlivě nechá vést potřebami dítěte už od nejčasnějšího dětství a jejich projevy a má plnou důvěru nejen ve vlastní schopnosti, ale i v kompetenci dítěte být aktivním partnerem v onom od samého počátku se rozvíjejícím „andělském kruhu“ vzájemných podnětů a odpovědí, z nichž se během prvních měsíců života postupně vytváří jedinečný vztah mezi dítětem a jeho klíčovou pečující osobou – bezpečné přilnutí. Kniha je praktickou pomocí při tom, jak můžeme jako rodiče u sebe i u dítěte aktivovat „zrcadlící neurony“, jejichž činnost je předpokladem vzájemnosti. Rodiče nejmenších dětí tu najdou řadu konkrétních podnětů a poukazů, jak tento nejcennější vklad do procesu probouzení lidství u svého dítěte uvádět v život. Srozumitelně napsaná, čtivě přeložená a poprvé českému čtenáři zpřístupněná kniha nalezne plným právem nepřehlédnutelné místo v rodičovské knihovničce.
PhDr. Jaroslav Šturma předseda Českomoravské psychologické společnosti Dětské centrum Paprsek a Filozofická fakulta UK.


Muzikoterapie v praxi

Příběhy muzikoterapeutických cest

Novinka!
Muzikoterapie v praxi

Markéta Gerlichová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
136 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4581-7
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie.
Kniha srozumitelně představuje téma muzikoterapie, její podstatu a využití u nás i v zahraničí. Důležitou součástí publikace jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin, jež muzikoterapie určitou část jejich života provázela. V knize nechybí popis osmičlenné muzikoterapeutické skupiny s problémy převážně v psychosomatické rovině a jejich vývoj v průběhu osmi měsíců. Autorka má více než 17 letou klinickou praxi na uznávaném pracovišti KRL 1. LF UK a VFN v Praze s osobami po poškození mozku, ale také se studenty a širokou veřejností. Přednáší u nás i v zahraničí, působí jako delegát ČR v EMTC (Evropské konfederaci muzikoterapeutů).
Své zkušenosti plně využila v této ojedinělé publikaci, která je především z praxe, o praxi a pro praxi.


Naučte (se) citovat

Novinka!
Naučte (se) citovat

Martin Krčál, Zuzana Teplíková

nakl.: Citace.com, 1. vyd., 2014
202 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-6074-1
cena:
 460,-

Kniha Naučte (se) citovat je unikátní publikace, která na našem trhu doposud chyběla. Jejím cílem je zvýšit povědomí o problematice citací a plagiátorství mezi studenty a zároveň se stát užitečnou příručkou pro vyučující všech typů škol a pro knihovníky, kteří chtějí tyto znalosti předat svým studentům.


Nebezpečný svět kalorií

z pohledu tří lékařů

Nově u nás!
Nebezpečný svět kalorií

Kateřina Cajthamlová, Rajko Doleček a Leoš Středa

nakl.: Ikar, 1. vyd., 2013
414 str., bar., vaz., 180x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-249-2113-6
cena:
 359,-

Ojedinělá publikace tří význačných lékařů, kteří se podívali hlouběji do světa nebezpečných kalorií. Fakta totiž nelžou: obezita je na prahu světové epidemie. Proto nám ukážou, jak funguje naše tělo, jaký je vztah hormonů a obezity, co je hlad, chuť k jídlu a sytost, získáte jedinečný přehled o typech redukčních diet s jídelníčky a recepty, budete vědět, kdy začít hubnout a kdy přestat, nebo jak ovlivňují současný životní styl rodina, média, reklama.


Není bezvýchodných situací

aneb příběhy lidí s diabetem

Novinka!
Není bezvýchodných situací

Pavlína Piťhová, Šárka Slabá a Kateřina Štechová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
216 str., čb., vaz., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-381-7
cena:
 395,-

Současná diabetologie disponuje velmi účinným a široce strukturovaným farmakoterapeutickým „arzenálem“, který spolu s moderní technikou významně změnil život velkého počtu nemocných s diabetem. Moderní medicína dokáže pacientům prodloužit období bez komplikací a zajistit tak nadlouho kvalitu života srovnatelnou se zcela zdravým člověkem. Po delší době je však úspěch léčby diabetu stále více závislý na ochotě pacienta s nemocí bojovat. Psychologie a psychiatrie je však v diabetologii stále ještě podceňovaným tématem. Doc. Štechová proto vytvořila originální koncept knihy zacílené na odbornou, ale i laickou veřejnost – příběhy lidí ilustrující jednotlivé situace, kterým jsou pacienti s diabetem a jejich rodiny vystaveni, vždy s odborným komentářem psychologa, diabetologa či psychiatra. Výsledné vyznění knihy je pozitivní a motivující, mělo by vést pacienty k tomu, aby se nebáli své problémy včas řešit. Kniha pro nemocné s diabetem i pro jejich lékaře.


Nespěchejte do rakve

Pozor Informace obsažené v této knížce Vám mohou zachránit život

Nově u nás!
Nespěchejte do rakve

Tomáš Kašpar

nakl.: Akademie úspěchů, 1. vyd., 2013
94 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904529-1-6
cena:
 140,-

Jako výživová konzultantka doporučuji každému, aby si tuto útlou knížku přečetl. Nikoli každému, kdo se zajímá o racionální výživu či zdravý způsob života, ale každému, komu záleží na jeho zdra- ví. Tomáš Kašpar konečně otevřel témata, o kterých se na veřejnosti příliš nemluví (přestože by mělo) a dokázal je velmi srozumitelně vyložit. Tato kniha je „povinnou četbou“ pro všechny, kteří cítí, že jejich zdraví by nemělo být jen v rukách lékařů a farmaceutických společností.”


Netter's Essential Histology

2nd Edition

Novinka!
Netter's Essential Histology

William K. Ovalle, PhD and Patrick C. Nahirney

nakl.: Elsevier, 2. vyd., 2013
536 str., bar., brož., 220x275 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-4557-0631-0
cena:
 2 125,-

Netter’s Essential Histology integrates gross anatomy and embryology with classic histology slides and cutting-edge scanning electron microscopy to give you a rich visual understanding of this complex subject. This histology textbook-atlas has a strong anatomy foundation and utilizes a variety of visual elements - including Netter illustrations and light and electron micrographs - to teach you the most indispensible histologic concepts and their clinical relevance. Excellent as both a reference and a review, Netter’s Essential Histology will serve you well at any stage of your healthcare career.


Netterův anatomický atlas člověka

Nejpoužívanějsší anatomický atlas.Vydáno v 16 jazycích

Novinka!
Netterův anatomický atlas člověka
nakl.: Computer Press, 2. vyd., 2012
548 str., bar., vaz., 230x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0079-0
cena:
 2 249,-

Známý, ve světě nejžádanější a léty prověřený ilustrovaný anatomický atlas, který je oblíben jak u studentů medicíny, tak u jejich vyučujících. Anatomický atlas obsahuje více než 540 barevných anatomických tabulí a je doplněn také o radiogramy využitelné v klinické praxi. Vynikající a názorné ilustrace téměř posunují tuto knihu od učebnice anatomie k uměleckému dílu.


Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Novinka!
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
310 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3148-6
cena:
 560,-

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v neurochirurgii. První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Navazuje část chirurgická, zabývající se jednotlivými typy operačních výkonů, ale též anesteziologickou péčí o pacienta po výkonu. Zejména mladší lékaři jistě ocení i kapitoly týkající se fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému. Anesteziologická část publikace popisuje farmakologii nitrožilních a inhalačních anestetik a jejich vztah k prokrvení mozku, nitrolebnímu tlaku a celkovému stavu CNS. V další stati jsou probrány jednotlivé metody monitorování - například principy měření nitrolebního tlaku, UZ vyšetření mozkových cév, mozková oxymetrie, mikrodialýza a elektrofyziologické monitorování mozku a míchy. Zařazení přehledu neuroradiologických metod je přínosné především vzhledem k trendu snižovat invazivitu operačních výkonů. Kapitoly věnované anestezii u neurochirurgických výkonů pojednávají o předoperační přípravě, jednotlivých druzích zákroků s anesteziologickými specifiky a nejčastějších komplikacích a odchylkách, se kterými se může anesteziolog během operačního výkonu setkat. V rozsáhlém oddíle věnovaném neurointenzivní péči je důraz kladen zvláště na péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, ale též na komplexní a specializovanou péči po neurochirurgických výkonech, včetně ventilační strategie, účelné farmakoterapie, antibiotické léčby a výživy. V závěru knihy nalezne čtenář přehled potenciálních časných i pozdních komplikací souvisejících s operačními výkony na mozku a míše.


Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Novinka!
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Pavel Horažďovský, Markéta Černovská a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
208 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-389-3
cena:
 695,-

Neuroendokrinní nádory plic a mediastina představují klinicky významnou skupinu neoplazií. Současné studie ukazují, že prevalence těchto tumorů je mnohem častější, než se soudilo ještě např. před 15 lety. Klasifikace, diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů však v praxi naráží na mnohé obtíže, z nichž část vyplývá také z malé informovanosti širší lékařské veřejnosti o významu těchto neoplazií. Připravovaná publikace kolektivu autorů, vedeného MUDr. Pavlem Horažďovským a MUDr. Markétou Černovskou, přináší moderní, komplexní, multidisciplinární a hlavně na praxi orientovaný pohled na tuto problematiku. Jednotlivé části knihy jsou věnovány patogenezi, molekulární biologii, diagnostice, onkologické a chirurgické terapii. Závěrečná kapitola shrnuje vlastní zkušenosti autorů s chirurgickou léčbou neuroendokrinních nádorů hrudních orgánů od roku 2004 do současnosti. Kniha je určena nejen pneumologům a onkologům, ale i patologům a chirurgům. Publikace věnovaná neuroendokrinním nádorům plic a mediastina vychází v ČR poprvé.


Neurochirurgie

Nově u nás!
Neurochirurgie
nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2012
165 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2068-8
cena:
 180,-

Publikace je rozdělena do 18 základních kapitol, které se dále větví. Skripta jsou určena pro studenty všeobecného lékařství.


Nevzdávat se naděje

Jedna žena, 90 000 změněných životů

Novinka!
Nevzdávat se naděje

Hava Abdiová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
266 str., bar., vaz., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-707-1
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha je strhující autobiografií somálské gynekoložky Hawy Abdiové, angažující se v hnutí za lidská práva a nominované na Nobelovu cenu míru. Zároveň je autentickým obrazem smutného osudu a tragického stavu současné somálské společnosti. Doktorka Hawa Abdiová se svými dcerami provozuje nemocnici a školu v největším táboře pro vysídlené somálské občany v zemi, který existuje již přes dvacet let a který poskytl útočiště neuvěřitelným 90 000 lidí.


Nežádoucí účinky antiinfekčních léčiv

Nově u nás!
Nežádoucí účinky antiinfekčních léčiv

Otto Lochmann

nakl.: Triton, 1. vyd., 2008
244 str., čb., vaz., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-073-7
cena:
 329,-

cena na ISIC:
 296,-

Když před téměř 80 lety popsal Alexander Fleming antibakteriální účinek plísně rodu Penicillium na bakterii stafylokok, zahájil jednu z nejdůležitějších etap ve vývoji medicíny, antibiotickou éru. Objev penicilinu značně podnítil pátrání po dalších antibiotikách a vyvolal objevení mnoha dalších léků. Do doby, než byl penicilin objeven, byly bakteriální infekce nejčastější příčinou úmrtnosti. Zpočátku se v souvislosti s objevem antibiotik dokonce uvažovalo o vymizení bakteriálních onemocnění jako zdravotnického problému. Bohužel se tato očekávání nenaplnila a naopak jsme v současné době svědky neobvykle nebezpečné situace, a to dramatického nárůstu infekčních onemocnění vyvolaných multirezistentními bakteriemi. Antiinfekční léky patří vesměs k nejlépe snášeným lékům, každý však může vyvolat nežádoucí reakci. Většinou jde o reakce lehčího charakteru, vzácněji však donutí závažnější reakce léčbu zastavit a léčivo změnit. Ojediněle může nežádoucí reakce proběhnout jako těžký klinický stav, který je podstatně závažnější než onemocnění, pro které bylo antiinfekční léčivo předepsáno. Výjimkou nejsou ani nežádoucí reakce končící smrtí. Tato publikace uvádí nežádoucí účinky jednotlivých antiinfekčních léčiv. Jsou probrány jak z hlediska mechanismu vzniku, tak z hlediska orgánové lokalizace. Jsou popsány i klinické stavy, při kterých je nutné dávkování antiinfekčních léčiv upravovat tak, aby nedošlo k poškození makroorganismu. Celou publikaci pak doplňuje přehledný výčet nejčastějších nežádoucích účinků a interakcí antiinfekčních léčiv s ostatními léky. V závěru jsou shrnuty hlavní kontraindikace, na které je bezpodmínečně nutné pamatovat při podávání antiinfekčních léčiv.


Nový občanský zákoník 2014

nejdůležitější změny

Novinka!
Nový občanský zákoník 2014
nakl.: Anag, 1. vyd., 2014
376 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7263-819-2
cena:
 429,-

Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) i se změnami v pojetí stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktační proces aj.). Opomenuta nezůstanou ani důležitá přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník reguluje náš každodenní život Nový občanský zákoník se týká skoro všech oblastí lidského života – je proto vždy dobré vědět, co si můžeme dovolit vůči svému sousedovi, jaká práva máme coby nájemce bytu, čeho se můžeme domáhat, zjistíme-li, že se zakoupené boty rozlepily při prvním dešti, anebo jak můžeme naložit se svým majetkem pro případ smrti. Znát pravidla nového občanského zákoníku je důležité i pro podnikatele. Ti se musejí na nové právo připravit velmi pečlivě. Obchodní společnosti mají povinnost svá zakladatelská jednání (společenské smlouvy, stanovy) přizpůsobit novému právu do šesti měsíců od jeho účinnosti. Je také třeba prověřit všechny smlouvy a obchodní podmínky, zda se v nich nevyskytují doložky odporující pravidlům nového občanského práva. Zřetelně akcentuje zásadní změny v jednotlivých oblastech soukromého práva Publikace přináší poznámky k vybraným ustanovením, která jsou nová, oproti současnému právu změněná nebo z jiného hlediska důležitá. Může dobře posloužit těm, kteří se chtějí seznámit s nejdůležitějšími změnami. Tam, kde je to účelné, poukazuje se i na další literaturu k danému tématu nebo na dosavadní judikaturu, která buď bude použitelná i nadále, nebo bude zcela opuštěna. Knihu uvítají nejen laikové, ale i právníci a studenti práv, kteří budou nové občanské právo vykládat a aplikovat.


Obezita

Malými krůčky k velké změně

Novinka!
Obezita

Iva Málková, Hana Málková

nakl.: Forsapi, 1. vyd., 2014
191 str., bar., brož., 135x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87250-24-2
cena:
 179,-

Zkušená psycholožka a autorka mnoha bestellerů op hubnutí Iva Málková podává v první části knihy srozumitelnou formou praktické rady na změnu životního stylu včetně 'nácviku vůle'. Zabývá se i změnou nevhodných emocí a myšlenek, které vedou často ke špatným návykům. Kniha podává čtivou formou nejenom teoretické znalosti pro trvalou změnu životního stylu, ale pomocí pyramidového systému dává konkrétní návod, jak tyto znalosti převést z teorie do praktického života. Kniha je určena jak těm, kteří chtějí rozumně redukovat váhu či jsou ve fázi udržování zhubnutých kilogramů, tak chronickým dietářům, kteří často prohubnou život a vědí, že udržení váhových úbytků je náročnější než samotná redukce váhy. V receptové části čtenáři zjistí, že při hubnutí není třeba dělat žádné dramatické změny a že jídlo zůstane i nadále potěšením. Autorka Hana Málková se snaží převést hubnoucí od držení jednostranných diet k přirozenému stavu, kdy jedí pestrou stravu, která dodá tělu vše, co potřebuje.
Kniha obsahuje recepty na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Recepty jsou uvedeny na jednu porci vždy ve dvou variantách - více a méně energetické. Jednotlivé chody jsou vyvážené nejen energeticky, ale i v poměru základních živin, takže si čtenáři mohou poskládat z nabízených receptů sami jídelníček vhodný právě pro ně v mnoha různých variantách.
Tato kniha snad přivede díky laskavému přístupu mnohé čtenáře nejen k redukci a udržení váhy, ale i k radostnějšímu a kvalitnějšímu životu.. (malými krůčky k velké změně)


Obrázková angličtina 3

Lidské tělo

Nově u nás!
Obrázková angličtina 3

Petr Kupka

nakl.: Kupka , 1. vyd., 2007
2 str., bar., brož ., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 9788087020234
cena:
 25,-

Tabulka s obrýzky-česko-anglický popis + základní zdravotní fráze


Odhalení Záhady

cesta k rychlému uzdravení pro většin pacientů s bolestmi zad a krku

Nově u nás!
Odhalení Záhady

Ronald Donelson

nakl.: McKenzie, 1. vyd., 2013
91 str., čb., brož., 150x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904693-3-4
cena:
 129,-

Informace uvedené v této knize mají za cíl pomoci vám porozumět obtížím se zády a krkem tak, abyste se na své léčě mohli sami aktivně podílet a aby vaše léčba byla co nejvíce efektivní. Cílem této knihy není stanovit diagnózu vašeho problému, poskytnout lékařskou radu nebo doporučit určitou konkrétní léčbu.
Všechna fakta probraná v této knize nemusí odpovídat vaší konkrétní situaci. Po přečtení knihy pohovořte se svým lékařem o informacích uvedených v této knize a jejich souvislosti s vaším konkrétním problémem. Největší autoritou pro stanovení vaší léčby zůstává váš lékař.


Odvaha

Jak ji získat a více si užívat života

Nově u nás!
Odvaha

Hölzl Franz, Raslan Nadja

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
169 str., bar., vaz., 140x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4782-8
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

Jak můžete získat větší odvahu, zbavit se obav a více si užívat života? Tato knížka vám pomůže zjistit, jak jste odvážní, jaké strachy vás blokují a jak je můžete omezit. Dozvíte se, jak posilovat svou sebedůvěru, jak získat odhodlanost k dosažení cílů, které jsou pro vás důležité, a jak s odvahou překonávat překážky a řešit problémy. Abyste dospěli k nezávislým rozhodnutím, je třeba užívat rozumu i intuice, a tato knížka vám ukáže, jak obojí propojit. Jak si stanovit konkrétní cíle, jak věci správně naplánovat a překonat vnitřní překážky při cestě k nim. Vezměte život do svých rukou a buďte svobodnější a spokojenější.


Onkologické ošetrovateľstvo II.

Nově u nás!
Onkologické ošetrovateľstvo II.

Alexander Berč, Ľuba Palková a kol.

nakl.: ZZ design studio, 1. vyd., 2010
164 str., čb., vaz., 175x245 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-969605-5-2
cena:
 320,-

Kniha pojednává o onkologickém ošetřovatelství od A až po Z


Optika

Novinka!
Optika

Petr Malý

nakl.: Karolinum, 2. vyd., 2013
372 str., čb., vaz., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2246-0
cena:
 370,-

Druhé, přepracované vydání základní vysokoškolské učebnice, určené zejména studentům obecné fyziky, přináší ucelený přehled a výklad klasické (nekvantové) optiky. Kniha by měla být zevrubným úvodem do dalšího studia optiky a zároveň zdrojem informací pro studenty, kteří se v budoucnu budou věnovat jiným oborům, na nichž se již optika dále nevyučuje. Text se věnuje nejen obvyklým oblastem (elektromagnetická povaha světla, geometrická a přístrojová optika, ohyb a interference světla, koherence světla), ale zahrnuje také, i když někdy jen stručně, některá témata z modernější optiky (fourierovská optika, vláknová optika, laserová fyzika, nelineární optika). Oproti předchozímu vydání byl především rozšířen výklad gaussovských svazků a doplněn odstavec uvádějící základy optické spektroskopie.


Orálná Hygiena V.

Manažment vyšetrenia a dokumentácie v dentálnom tíme

Nově u nás!
Orálná Hygiena V.

Kovaľová Eva, Bohuslav Novák

nakl.: Akcent Print, 1. vyd., 2013
211 str., bar., vaz., 175x245 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89295-39-5
cena:
 480,-

Dokumentácia je základom pre :
dosledný plán prevencie a liečby,
kvalitnú prevenciu a liečbu,
kontrolu dodržovania preventívnych opatrení,
komunikáciu s pacientom (nezabudneme co sme povedali),
ochranu ošetrujúceho, při sťažnosti pacienta (z forenzného hľadiska),
kontrolu výkonov poisťovňou, VÚC,
apredevšetkým pre kontrolu výsledkov vlstnej práce,
práce dentálného hygienika ďalších členov dentálneho tímu
Preto dokumentáciu nebereme ako záťaž, ale ako ochranu. Každý náš výkon pacient posudzuje a hodnotí jako dobrý alebo zlý. Ak nie je spokojný a sťažuje sa, tak našu prácu bude kontrolovať úradník z poisťovne, z VÚC, právnik... To, čo kontroluje jako pravé, jako prvé, je dokumentácia. Kvalitná a kopletná dokumentácia zabezpečí prehľad o všetkých výkonoch, urýchli tým našu prácu, zabezpečí nám istotu a pokojný spánok.


Ortodoncie

Novinka!
Ortodoncie

Milan Kamínek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
246 str., bar., vaz., 205x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-112-4
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Autorský kolektiv odborníků a pedagogů několika lékařských fakult České i Slovenské republiky připravil novou základní učebnici ortodoncie, specializovaného lékařského oboru, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí odchylných poloh zubů, vztahů zubních oblouků a čelistí. Učebnice také popisuje vývoj a růst čelistí, kostí lebky, vývoj okluze, anomálie v tomto vývoji a způsob jejich léčby.
Moderní učební text s bohatou barevnou obrazovou dokumentací nabízí přehlednou a stručnou formou základní informace o hlavních aspektech tohoto oboru zubního lékařství - o diagnóze, prevenci a terapii všech forem anomálií chrupu.
Autoři čerpali při přípravě textu jak z vlastních zkušeností, tak ze soudobé světové odborné literatury. Kniha obsahuje základy oboru, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Kromě studentů zubního lékařství je monografie doporučena postgraduálním studentům i specialistům v oboru ortodoncie a praktickým zubním lékařům.


Osobnostní nezdolnost a zdraví

Nově u nás!
Osobnostní nezdolnost a zdraví

Pelcák Stanislav

nakl.: Gaudeamus, 1. vyd., 2013
207 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7435-342-0
cena:
 388,-

Z předložené práce je patrný rozsáhlý celkový přehled autora a jeho výborná orientace v popisované problematice. Je věnována nejen nástinu psychologických faktorů ovlivňujících zdraví člověka, popisu teoretických východisek působení zátěže a stresu z různých úhlů pohledu, reakcí na psychickou zátěž a stresu z různých úhlů pohledu, reakcí na psychickou zátěž a jejího vlivu na potenciální změny zdravotního stavu. Autor současně hledá a nachází společné rysy v medicínském a psychologickém přístupu ke zdraví a nemoci. Využívá bohatých literárních znalostí a shrnuje současné pohledy a názory odobrníků i sebe sama na problematiku zdraví a nemoci a možnosti jejich ovlivnění.


Osteoporóza pri vybraných ochoreniach

Novinka!
Osteoporóza pri vybraných ochoreniach

Juraj Payer, Miroslav Borovský a kol.

nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x260 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-19-3
cena:
 866,-

Komplexná slovenská monografia, ktorá sa venuje problematike osteoporózy , vznikla na pracovisku v Bratislave a dnes je dostupná najmä pre potreby postgraduálneho vzdelávania.


Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve

Novinka!
Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve

Ľubica Poledníková

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
223 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-410-0
cena:
 290,-

Táto učebnica sa venuje problematike starostlivosti o seniorov, pričom zohľadňuje najnovšie trendy v geriatrii a v ošetrovateľstve. Pri jej koncipovaní sme vychádzali z koncepcie odboru ošetrovateľstva, z noriem ošetrovateľskej praxe a z ošetrovateľských princípov, predovšetkým z princípu holizmu a jeho uplatnenia v prístupe sestier k pacientom/klientom.
Základom pre spracovanie jednotlivých kapitol bola metóda ošetrovateľského procesu ako jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a zdravým človekom. Je to metóda orientovaná na uspokojovanie potrieb pacientov/klientov prostredníctvom systému krokov, ku ktorým patrí posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie.
Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, predpokladá isté východiskové vedomosti z anatómie, fyziológie, geriatrie a klinickej propedeutiky, ako aj poznanie terapeutických postupov, ošetrovateľskej teórie a manažmentu ošetrovateľského procesu. Zároveň poskytuje priestor na kreativitu, analyticko-syntetické myslenie a primerané spojenie teórie a praxe.
Veríme, že učebnica bude prijatá pozitívne a s toleranciou a poslúži ako sprievodca ošetrovateľským procesom v geriatrickom ošetrovateľstve.


Ošetřovatelský proces a jeho realizace

Novinka!
Ošetřovatelský proces a jeho realizace

Valérie Tóthová a kol.

nakl.: Triton, 2. aktualiz. vyd., 2014
226 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-785-9
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Ošetřovatelský proces je systematická racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, skládající se z několika vzájemně propojených fází. Cílem realizace ošetřovatelského procesu je změna zdravotního stavu pacienta. Publikace je druhým, rozšířeným vydáním monografie Ošetřovatelský proces a jeho realizace, která vznikla v rámci řešení výzkumného projektu financovaného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. V prvních šesti kapitolách je podrobně popsán ošetřovatelský proces jako celek – jeho historie, jednotlivé fáze i způsob jeho aplikace, a v neposlední řadě přínos práce metodou ošetřovatelského procesu jak pro pacienta, tak i pro sestry. Sedmá kapitola je zaměřena na dokumentaci ošetřovatelské péče, osmá kapitola se věnuje společnému ošetřovatelskému jazyku a charakterizuje jednotlivé klasifikační systémy, které využíváme v ošetřovatelském procesu. Devátá kapitola se zabývá potřebami člověka a posuzováním funkčních schopností člověka jako nedílné součásti ošetřovatelského procesu. Poslední, desátá kapitola pak seznamuje s komunikačními dovednostmi, které se používají v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu. Předkládá komunikační dovednosti jako významný atribut ošetřovatelské péče pro navázání kontaktu, vztahu a spolupráce pro zapojení pacienta do péče. Publikace je určena nejen studentům a odborníkům v oboru ošetřovatelství, ale i odborníkům z jiných oborů a zájemcům z řad široké veřejnosti.


Ošetřovatelství v psychiatrii

Novinka!
Ošetřovatelství v psychiatrii

Petr Tomáš, Marková Eva a kolektiv

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
296 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4236-6
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči. Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Kniha přináší průřez psychiatrické ošetřovatelské péče od historie po současnost, přes problematiku duševního zdraví, současnou organizaci psychiatrické péče v České republice, symptomy duševních poruch, ošetřovatelskou péči o osoby s duševními poruchami až po roli sestry na psychiatrii s jejími současnými kompetencemi. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče.


Oxford Handbook of Clinical Medicine

Novinka!
Oxford Handbook of Clinical Medicine

Murray Longmore, Ian Wilkinson, Andrew Baldwin, and Elizabeth Wallin

nakl.: Oxford, 9. vyd., 2014
920 str., bar., brož., 110x185 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-0-19-960962-8
cena:
 1 200,-

Now in its ninth edition, the Oxford Handbook of Clinical Medicine continues to be the definitive pocket-friendly guide to medicine. The culmination over 25 years of experience at the bedside and in the community, this handbook is packed with practical advice, wit, and wisdom.
The Oxford Handbook of Clinical Medicine presents clinical information in a clear way that makes it easy to revise, remember, and implement on the ward. It gives reliable advice on what to do, when to do it, and how to do it, with clinical photographs and diagrams that bring theory to life. Uniquely for a medical text, this book weaves history, literature, art, and philosophy into its survey of medicine, casting new light on the specialties and encouraging the reader to see beyond the practical aspects of medicine and adopt a patient-centred approach to care.
The Oxford Handbook of Clinical Medicine looks better than ever, with a more modern design and over 600 colour images and illustrations. The History and Examination chapter has been completely revamped with systematic flowcharts and new illustrations so that it better reflects real bedside practice. The index, cross-references, and references have been overhauled to make them even easier to use. Every chapter has been written with supervision from experts in each field to ensure accuracy, and updated to reflect relevant guidelines from the NHS, NICE, the Resuscitation Council and other key professional bodies.
Loved and trusted by generations of doctors, the Oxford Handbook of Clinical Medicine continues to be an indispensable companion for the practice of modern medicine.
Readership: Clinical medical students, junior doctors, general practitioners, nurses, and a wide range of other medical and allied health personnel.


Oxford Ilustrovaný anglický výkladový slovník

187 000 hesel a definic, 4 500 Ilustrací

Nově u nás!
Oxford Ilustrovaný anglický výkladový slovník

Petr Hejný

nakl.: Slovart, 3. vyd., 2011
1008 str., bar., vaz., 200x260 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7391-539-1
cena:
 1 299,-

Tento ilustrovaný anglický výkladový slovník je výsledkem společného projektu dvou významných britských vydavatelství - Oxford University Press a Dorling Kindersley.Je skutečně výjimečný, neboť kombinuje bohatou slovní zásobu s poutavými ilustracemi. Díky svému přehlednému a atraktivnímu uspořádání je slovník ideální pro všechny členy rodiny a lze ho používat jak v domácnosti, tak v práci či ve škole. Rozsáhlá slovní zásoba a množství oblastí, jež slovník pokrývá, z něj činí vhodnou příručku nejen pro ty, kdo se angličtinu učí, ale i pro ty, kdo se v ní chtějí dále zdokonalit. Slovník obsahuje i poznámky týkající se gramatiky a používání slov, čímž umožňuje, aby se zájemci zdokonalili v psané i mluvené angličtině. Ilustrovaná přílohová část slovníku nabízí dodatečné informace o státech světa, o rostlinné a živočišné říši, o mírách, váhách a symbolech a řadu dalších užitečných informací. 187 000 jasných a přesných definic a hesel pokrývá všeobecnou slovní zásobu - včetně anglických slov z celého světa - stejně jako množství odborných, technických, knižních a historických výrazů či nových slov a frází. 4500 pečlivě vybraných obrázků názorně doplňuje jednotlivé definice a usnadňuje tak porozumění textovým heslům. 600 poutavých ilustrAČNích PANELů nabízí podrobnější informace o široké škále témat - od vědy a techniky až po přírodovědu, umění a hudbu.


Péče o dítě s postižením sluchu

Novinka!
Péče o dítě s postižením sluchu

Muknšnáblová Martina

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
128 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5034-7
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením – základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb. Dále se kniha zabývá dopadem omezení sluchu na psychomotorický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.


Perinatální neuropsychická morbidita dítěte

Novinka!
Perinatální neuropsychická morbidita dítěte

Zdeněk Štembera a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
660 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2168-5
cena:
 490,-

Přestože hypotéza o vlivu porodnických komplikací na neuropsychický vývoj dětí byla poprvé vyslovena již před 170 lety, teprve v průběhu 20. století došlo k významnému nárůstu studií věnovaných této problematice. Zájem odborníků byl nejprve zaměřen na snižování vysoké mateřské, kojenecké a perinatální úmrtnosti, od druhé poloviny 20. století se soustřeďuje též na další vývoj dětí s perinatální zátěží, zejména na předčasně narozené děti a asfyktické novorozence. Předkládaná publikace přináší přehled současného stavu výzkumů a klinické praxe i výhledů do dalších let ve vztahu k perinatální neuropsychické morbiditě na pozadí historického vývoje jak v zahraničí, tak v naší republice. Autoři dávají čtenáři ojedinělou možnost získat systematicky seřazená fakta ohledně vývoje plodu a dítěte i zdravotní péče v porodnictví, perinatologii a dětské psychologii. Kniha je zdrojem důležitých informací, včetně množství literárních odkazů, pro klinické odborníky, výzkumné pracovníky i studenty oborů perinatologie, porodnictví, neonatologie, pediatrie, dětské neurologie a psychologie. Obsahuje též významné informace pro státní orgány, které rozhodují o financování projektů zaměřených na zlepšení zdraví nových generací v ČR. I v mezinárodním měřítku lze těžko nalézt knihu podobného rozsahu a významu.


Periodická soustava prvků

Nově u nás!
Periodická soustava prvků

Luděk Jančář

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2013
154 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6621-2
cena:
 198,-

Monografie „Periodická soustava prvků“ se zabývá historií objevů a pojmenováváním chemických prvků, vytvořením a vývojem podob periodické soustavy prvků, vznikem různých tabulek prvků, syntézami nových supertěžkých prvků a výhledem do budoucnosti. Současně rozebírá problematiku objevování a potvrzování elementárních a složených částic hmoty a elementárních částic interakcí. Monografie se skládá z úvodu, metodologie, 11 hlavních kapitol, závěru, seznamu literatury, 4 příloh, souhrnu, klíčových slov a rejstříku. Monografie obsahuje 56 obrázků, 20 tabulek, přehled 131 pojmů, definic, veličin a konstant, přehled 285 vědců, učenců a badatelů a podrobný rejstřík s 1220 hesly. Součástí monografie je nová podoba periodické soustavy prvků pro 21. století a přehled všech 62 elementárních částic.


Plicní funkce v klinické praxi

Novinka!
Plicní funkce v klinické praxi

Jan Chlumský

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
228 str., bar., vaz., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-392-3
cena:
 595,-

Funkční vyšetření plic získalo v průběhu posledních 20 let zcela výsadní postavení v pneumologické diagnostice. Je rovněž základem většiny farmakoterapeutických indikací včetně léčby bronchiálního astmatu či CHOPN. Kniha srozumitelným a klinicky zaměřeným přístupem vysvětluje základní funkce respiračního systému a mechanismus jeho postižení za různých klinických situací. Kniha je koncipována jako příručka pro každodenní pneumologickou praxi.


Pľúcny surfaktant

z laboratória k pacientovi

Nově u nás!
Pľúcny surfaktant

Andrea Čalkovská a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2013
222 str., bar., vaz., 180x250 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-401-8
cena:
 705,-

Skôr ako vedci a klinickí pracovníci spoločným úsilím dokázali existenciu pľúcneho surfaktantu, zomierali tisíce detí na jeho nedostatok. Substitučná terapia surfaktantom pri novorodeneckom RDS je dnes už rutinnou a možno sa takou stane aj v iných indikáciách. Surfaktant dávno prekročil hranice perinatológie a možnosťou využitia zaujal napríklad v pľúcnom lekárstve, intenzívnej medicíne či transplantológii.
Záujem odborníkov o surfaktant sa mení v závislosti od „módnych trendov“ vo vede, vyplývajúcich okrem iného aj z metodických možností. Pred dvadsiatimi rokmi sme mohli konštatovať, že „v posledných rokoch nastal odklon od anatomických a fyziologických prístupov v štúdiu vývoja fetálnych pľúc smerom k biochemickým a farmakoterapeutickým štúdiám – úsiliu stimulovať dozrievanie pľúc už in utero. Z tohto dôvodu sa výskum zameriava predovšetkým na oblasť regulácie metabolizmu surfaktantu, ako aj na rozvoj nových preparátov exogénneho surfaktantu a zlepšovanie techniky ich aplikácie“. Dnes, hoci mnohé témy zostávajú aktuálne, nezadržateľná špirála vývoja nás priviedla k proteomike, genomike a ďalším metódam molekulárnej biológie vrátane génového inžinierstva. Cieľom je získať detailné poznatky o fyziologických procesoch syntézy, uskladňovania a sekrécie surfaktantu, aby sme boli schopní liečiť aj geneticky podmienené poruchy jeho homeostázy. Potrebujeme vynikajúce znalosti o molekulových mechanizmoch pôsobenia surfaktantu na alveolárnom rozhraní a o štruktúre a správaní sa proteínov a lipidov, aby sme mohli vyvinúť ešte účinnejšie preparáty exogénneho surfaktantu. Potrebujeme poznať interakcie surfaktantu s inými látkami a jeho potenciál ako nosiča liečiv, aby sme mohli použiť cielene konkrétny preparát v konkrétnej indikácii. Buďme moderní, ale nezabúdajme na históriu. Učí nás, že nie všetky dôležité objavy sa uskutočnili v intervale posledných 10 rokov, ktorý spravidla používame pri ohraničovaní zoznamu citácií v publikáciách. História poukazuje na dramatickú zmenu vedeckého pokroku od jednoduchých experimentov k multidisciplinárnej spolupráci a ilustruje, že nové poznatky treba zverejniť vo vhodnom čase, správnym jazykom a správnym čitateľom, ktorí sú schopní plne porozumieť ich významu.
Cieľom publikácie je podať prehľad najaktuálnejších poznatkov a vlastných výsledkov týkajúcich sa pľúcneho surfaktantu so zameraním na perinatálne obdobie. Čitateľ sa má možnosť oboznámiť s ontogenetickými a fyziologickými aspektmi surfaktantového systému, s mechanizmami jeho inaktivácie, s možnosťami stimulácie jeho dozrievania in utero, s najnovšími zásadami týkajúcimi sa liečby respiračného zlyhávania pri IRDS a z iných príčin, s geneticky podmienenými poruchami homeostázy surfaktantu, ako aj s výsledkami v oblasti vývoja najnovších generácií exogénnych preparátov.


Pneumologie, 2. rozšířené vydání

Novinka!
Pneumologie, 2. rozšířené vydání

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková

nakl.: Maxdorf, 2. rozš. vyd., 2014
608 str., bar., vaz., 210x270 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-387-9
cena:
 1 495,-

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První vydání bylo rozebráno během necelého jednoho roku a v roce 2012 získalo nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP. Kniha je určena především pneumologům, bude rovněž doporučena lékařům ostatních interních oborů.


Poruchy spánku u dětí a dospívajících

Klasifikace poruch spánku, diferenciální diagnostika, komplexní terapie.

Novinka!
Poruchy spánku u dětí a dospívajících

Iva Příhodová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2013
152 str., bar., brož., 110x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-332-9
cena:
 195,-

Poruchy spánku se dostaly do středu pozornosti moderní neurologie. Častý výskyt spánkových poruch je rovněž u dětí a dospívajících, odhaduje se, že poruchy spánku postihují přibližně 20–30 % dětí, nezřídka s nezanedbatelnými důsledky pro život dítěte i fungování celé rodiny. Oblast spánkových poruch u dětí a dospívajících je však v pediatrické praxi zatím hrubě podceňována, což je zvláště alarmující v kontextu skutečnosti, že prevalence spánkových poruch u dětí zřetelně progreduje.
Publikace naší přední odbornice v oblasti spánkové medicíny poskytuje základní přehled o fyziologii spánku, jeho vývoji během dětství, vyšetřovacích metodách a obsahuje podrobný popis spánkových poruch včetně jejich diagnostiky a léčby. Umožňuje tak praktickou orientaci v problematice pediatrům, ale i dalším specialistům, kteří se často s poruchami spánku setkávají – především dětským neurologům, psychiatrům a psychologům.


Poruchy štítné žlázy

Praktický přehled nejen pro laickou veřejnost, 2. vydání

Novinka!
Poruchy štítné žlázy

Jan Jiskra

nakl.: Mladá fronta, 2. vyd., 2014
56 str., bar., brož., 110x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3301-5
cena:
 50,-

Choroby štítné žlázy patří mezi nemoci masového výskytu a neléčené přinášejí postiženým významná zdravotní rizika. Na druhou stranu i nesprávně indikovaná nebo nesprávně vedená léčba – především předávkování hormony štítné žlázy u osob vyššího věku – může mít pro pacienty negativní důsledky.
Cílem této knížky je informovat o důležitosti správné funkce štítné žlázy pro zdraví organismu, upozornit na to, že nemoci štítné žlázy ovlivňují průběh a léčbu jiných chorob, a poradit laické veřejnosti, jak chorobám štítné žlázy předcházet, kdy na ně myslet, jak a kdy je racionálně diagnostikovat a léčit a přitom se vyvarovat nadbytečného vyšetřování a případně i neodůvodněné léčby.
V brožurce našeho předního specialisty na danou problematiku naleznete přehledné informace o anatomii a funkci štítné žlázy, jejích základních onemocněních (hypotyreóze, hypertyreóze, strumě aj.), možnostech léčby včetně léčby operativní a léčby radioaktivním jodem. Samostatná kapitola je věnována poruchám štítné žlázy v těhotenství a po porodu. V závěru knížky pak najdete praktické rady lékaře týkající se mj. prevence nemocí štítné žlázy či výživových doporučení a jsou zmíněny i nejčastější nepravdy a mýty týkající se tohoto onemocnění.
Text je doplněn řadou obrázků a schémat.


Potravinářské zbožíznalství

Technologie potravin

Novinka!
Potravinářské zbožíznalství

Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv

nakl.: KEY Publishing, 1. vyd., 2014
425 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7418-208-2
cena:
 540,-

Výživa a potraviny, zejména jejich kvalita a vliv na zdraví, jsou v současné době předmětem velkého zájmu médií a samozřejmě i veřejnosti. I když stále většina spotřebitelů nakupuje potraviny podle ceny, stoupá počet těch, kteří si vybírají podle surovinového složení, výživové hodnoty a senzorických vlastností.
Kniha Potravinářské zbožíznalství by měla vyplnit mezeru na našem knižním trhu a usnadnit čtenářům výběr potravin ze široké nabídky, která na našem trhu s potravinami v současnosti je. Poslední obsáhlejší publikace pojednávající o potravinářském zbožíznalství vyšly na sklonku 90. let minulého století, mnohdy jsou rozebrané a nejsou zcela aktuální.
Vlastní text knihy je rozdělen do čtyř oddílů, kapitoly jsou číslovány průběžně v celé knize. Oddíl I (kapitoly 1-6) je věnován potravinářské legislativě. Oddíl II (kapitoly 7-10) se zabývá kvalitou potravin a její kontrolou. Těžištěm knihy je oddíl III, ve kterém jsou v kapitolách 11-43 popsány potravinářské výrobky seřazené podle příslušných komodit.
V závěrečném oddílu IV jsou zařazeny dvě kapitoly. Kapitola 44. Zbožíznalství a inovace v potravinářském průmyslu reaguje na poměrně rychlou obměnu sortimentu potravinářských výrobků a jejich složení a poslední kapitola 45. s názvem Shrnutí zásad správné výživy zdůrazňuje význam výživy pro lidské zdraví a uvádí Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky, tak jak je formulovala Společnost pro výživu. Tato doporučení obsahují mimo jiné i hlavní zásady pro výběr potravin pro správnou výživu.
Kniha Potravinářské zbožíznalství je určena pro zájemce z řad spotřebitelů a jako studijní materiál pro studenty středních a vysokých škol zaměřených na potraviny a výživu. Může být dobrým zdrojem informací pro pracovníky ve státní správě, státních kontrolních orgánech ministerstva zemědělství i zdravotnictví, lékaře, jejichž specializace souvisí s výživou, nutričním terapeutům, výživovým poradcům a i výrobcům a distributorům potravinářského zboží.


Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I.

Nově u nás!
Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I.

Koukalová, Dagmar, a kol.

nakl.: Olomouc, 3. nezměněné vyd., 2013
88 str., bar., brož., 205x209 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-3395-0
cena:
 125,-

Skripta seznamují studenty s přímým i nepřímým průkazem infekčních agens, který konkrétně aplikují na vybrané, klinicky významné mikroorganismy a jimi vyvolané nákazy. Jsou nezastupitelná pro pochopení časové náročnosti metod užívaných v mikrobiologické laboratoři, výběr mikrobiologického vyšetření, interpretaci výsledku a cílenou léčbu. Poskytují studentům informace o vyšetřovacích metodách oboru a umožňují nácvik základních dovedností a opatření při práci s infekčním materiálem. Vedou studenty ke znalostem o indikacích mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu infekčního materiálu, o možnostech identifikace etiologického agens a o interpretaci laboratorních výsledků. Sledují i hledisko cílené prevence, profylaxe a léčby bakteriálních onemocnění.


Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa + CD

Novinka!
Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa + CD
nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2013
680 str., bar., vaz., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-2863-9
cena:
 880,-

Monografie Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa je určena praktickým lékařům pro děti a dorost, nemocničním pediatrům, studentům lékařským fakult a postgraduálním studentům. Publikace je zaměřena na praktické použití znalostí vycházejících především z medicíny založené na důkazech a z mezinárodních doporučení. V části věnované gastroenterologii jsou uvedeny moderní diagnostické postupy a léčba gastrointestinálních onemocnění. Značná pozornost je věnována nespecifickým zánětlivým střevním onemocněním, malabsorpcím a potravinovým alergiím. Část věnovaná jaterním onemocněním informuje o diagnostice a léčbě infekčních i neinfekčních onemocnění jater u dětí. V části věnované výživě se čtenář seznámí s hodnocením stavu růstu a výživy, se současnými principy kojenecké výživy, alternativní výživou, enterální a parenterální výživu, prebiotiky a probiotiky. Pozornost je věnována rovněž obezitě, mentální anorexii a výživě při sportu. Čtenář bude rovněž informován o péči o stomie. Kniha je doplněna o CD s Kompendiem pediatrické auxologie, které je provázeno příslušnou kapitolou o růstové diagnostice. Publikace obsahuje řadu přehledných tabulek, obrázků, schémat a podrobný rejstřík.


Principles and Practicals in Medical Microbiology

Novinka!
Principles and Practicals in Medical Microbiology

Melter Oto, Malmgren Annika

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
136 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-246-2413-6
cena:
 180,-

The book has been created for medical students to ease the comprehension of the relations between theory and practice in current medical microbiology. The core comprehensive data are reviewed from prestigious publications in the field and professional experience of the authors. Each chapter contains a theoretical and a practical part. The practical part is divided into a few exercises which allows for the practice of some of the basic experimental procedures used in laboratories of medical microbiology. We believe that the original photographs and the diagrams that have been newly created by the authors will improve the understanding of the basic principles of microbiological diagnosis. Each chapter is complemented with a lab quiz intended to help students review their basic knowledge.


Principy a praktika lékařské mikrobiologie

Novinka!
Principy a praktika lékařské mikrobiologie

Melter Oto - Malmgren Annika

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
140 str., čb., brož., 165x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2414-3
cena:
 180,-

Tato publikace usnadní studentům lékařských fakult poznání moderní diagnostiky infekčních nemocí a porozumění principům lékařské mikrobiologie. Informace pocházejí z aktuálních odborných zdrojů a ze zkušeností autorů. Každá kapitola je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část obsahuje vždy několik cvičení, která umožní vyzkoušet si jednoduché diagnostické metody v laboratoři lékařské mikrobiologie. Množství fotografií a diagramů zvyšuje srozumitelnost popisů elementárních principů. Každá kapitola je doplněna o několik otázek, které studentům pomohou ověřit si získané základní znalosti.


Protokoly MR zobrazování

Novinka!
Protokoly MR zobrazování

Marek Mechl, Jaroslav Tintěra, Jan Žižka et al.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2014
103 str., bar., kroužková vaz., 300x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-109-4
cena:
 500,-

V řadě oblastí zobrazovacích metod již existují zavedené standardizované vyšetřovací postupy, jejich realizace pro MR vyšetření však není jednoduchá s ohledem na široké spektrum typů přístrojů, rozdílná technická řešení různých výrobců apod.
Kolektiv zkušených autorů připravil praktický manuál se sadou standardních a univerzálních MR protokolů, které obsahují mimo jiné barevně odlišené názvy MR sekvencí jednotlivých výrobců, aby jednotlivé postupy nebyly závislé na konkrétním technologickém řešení. Prakticky koncipovaná příručka klade samozřejmě důraz na dodržení klíčových parametrů nezbytných pro dobrou obrazovou kvalitu a nepodkročitelnou diagnostickou výpovědní hodnotu vyšetření a je adresována uživatelům z řad radiologických asistentů i lékařů jako pomůcka pro správnou klinickou praxi.


Průvodce alkoholovou závislostí

především pro ženy pijících partnerů

Nově u nás!
Průvodce alkoholovou závislostí

Jiří Profous

nakl.: Galen, 2. vyd., 2013
108 str., čb., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-087-5
cena:
 120,-

cena na ISIC:
 108,-

Alkoholovou závislost, ale stejně tak i ostatní lékové a drogové závislosti nazýváme také nemocí popírání či vylhávání. I blízké okolí závislého bývá zprvu zatížené stejnou chybou v náhledu choroby - přes vstupní popírání se nakonec probolí až k přiznání její existence, ač ta hlavnímu aktérovi zůstává stále ještě skryta. Později přijdou i pochybnosti o duševním zdraví postiženého - shání mu tedy psychologa, psychiatra... Příručka určená především pro ženy pijících partnerů představuje problematiku alkoholové závislosti a přináší praktické návody, kterých je pro postižené a jejich rodiny v boji s alkoholem nejvíce zapotřebí.


Průvodce chirurgickými přístupy k cevám

Novinka!
Průvodce chirurgickými přístupy k cevám

Vaněk, Ivan - Krajíček, Milan

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
72 str., bar., brož., 165x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2257-6
cena:
 290,-

Předkládaný Průvodce chirurgickými přístupy k cévám nabízí chirurgům zkušenostmi ověřené optimální přístupy ke všem hlavním cévám lidského těla, a to velmi přehlednou formou, ve které se lze jednoduše orientovat.
• Obecná část shrnuje základní zásady cévní chirurgie, jejichž zvládnutí je podmínkou pro optimální využití Průvodce: nezbytné základní vybavení, antikoagulancia, cévní steh a cévní spojení, odběr žilního autotransplantátu.
• Speciální část je logicky členěna podle jednotlivých úseků tepenného systému.
• Jednotlivé přístupy jsou řazeny podle anatomické lokalizace a opírají se především o barevné kresby atlasového typu doprovázené stručným a výstižným textem.
• Průvodce je určen především lékařům chirurgických oborů, kteří mohou přijít do styku s poraněním cévních svazků v souvislosti s úrazem nebo peroperační komplikací jiného výkonu.
• Mimořádné přehlednosti bylo dosaženo díky originálnímu komplexnímu a zároveň individuálnímu přístupu ke všem základním cévním strukturám doplněnému zcela konkrétně zaměřeným textem.
• Kniha je pomocníkem v řešení naléhavých situací a komplikací na operačním sále.


První psychická pomoc ve zdravotnictví

Novinka!
První psychická pomoc ve zdravotnictví

Lukáš Humpl a kolektiv autorů

nakl.: NCO NZO, 1. vyd., 2013
134 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7013-562-4
cena:
 269,-

Publikace je učební oporou stejnojmenného vzdělávácího kurzu,který připravuje zdravotníky k tomu aby byli schopni poskytovat první psychickou pomoc. Práce ve zdravotnictví znamená kontakt s nemocemi,ztrátami,někdy i lidským neštěstím či smrtí.Tyto situace doprovází smutek,truchlení,bezradnost,stavy akutní stresové reakce a jiné průvodní jevy.Bývají přítomny nejen u samotných pacientů,například při sdělení závažné diagnózy,ale také u jejích blízkých. Zasažení často pociťují nedostatek informací k události,potřebu ventilace a sdílení emocí,potřebují pomoci ukotvit v čase a prostoru,vytvořit bezpečné místo pro zpracování psychicky náročné situace,někdy přivítají provázení těžkou situací. Nezřídka bývá nutné zajištění návazné péče o jejich psychické potřeby rodinou či vhodnou službou. Publikace je pro odbornou i laickou veřejnost.


Přehled topografické anatomie

Novinka!
Přehled topografické anatomie

Jaroslav Kos

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
140 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2324-5
cena:
 190,-

Studium topografické anatomie má význam jako možnost provedení syntézy znalostí získaných při studiu soustavné anatomie. Dokonalé zvládnutí systematické anatomie je tedy předpokladem pro studium anatomie topografické. Topografická anatomie je pak rovněž dobrým opakováním při přípravách na dílčí zkoušky. Při dokumentaci byly použity původní schémata a řezy, které autoři navrhli, vypracovali a kreslili při výuce na tabuli. Jako pérovky je překreslili kreslíři lékařské fakulty v Plzni ss. V. Kacerovský a R. Smetanová.


Přehled základní české gramatiky

pro zahraniční studenty

Novinka!
Přehled základní české gramatiky

Barbora Hercíková

nakl.: Karolinum, 2. vyd., 2013
128 str., bar., brož., 210x300 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2272-9
cena:
 260,-

Druhé vydání učebního textu je určeno těm, kteří studují češtinu jako cizích jazyk na základních znalostních úrovních dle SERR. Jedná se o stručný přehled gramatických pravidel předkládaný jednoduchou formou tabulek s důsledným používáním barevného rozlišení rodů a s dostatečným množstvím příkladů. Přehled je rozdělen do šesti hlavních kapitol: Úvod do češtiny, Zvuková a grafická stránka češtiny, Morfologie, Slovotvorba, Syntax a Pravopis.


Příklady z lékařské chemie a biochemie

Nově u nás!
Příklady z lékařské chemie a biochemie

Dvořáčková, Svatava - Vičar, Jaroslav - Walterová, Daniela

nakl.: Olomouc, 2. dotisk., 2013
76 str., čb., brož., 205x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-1464-3
cena:
 157,-

Obsah: 1. Mezinárodní soustava jednotek.
2 Složení roztoků
3 Iontová síla roztoků
4 Osmotický tlak a osmotický účinná koncentrace.
5 Rovnováha, rovnovážná konstanta
6 Součin rozpustnosti
7 pH Roztoků
8 Titrace, titrační křivky
9 výpočty v odměrné analýze
10. Oxidačně redukční děje, bioenergetika.


Přirozené funkce orgasmů při milování, porodu a kojení

Přímá cesta k transcedenci

Nově u nás!
Přirozené funkce orgasmů při milování, porodu a kojení

Michel Odent

nakl.: Maitrea, 1. vyd., 2013
131 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87249-43-7
cena:
 225,-

Tato kniha o mužských a ženských orgasmech přesvědčí kohokoliv, že lidskost se ocitá před nezbytnou, zásadní změnou. Díky vyspělým metodám asistovaného početí a císařských řezů, díky pokrokům anesteziologie a farmakologie a díky potravinářskému průmyslu, mohou dnes ženy dítě počít, porodit a také své novorozeně krmit, aniž by se musely spoléhat na vyplavení "hormonálního koktejlu lásky". Lidská inteligence a vynalézavost udělala z hormonů lásky cosi nadbytečného. Zkusme se podívat do budoucnosti a zamysleme se nad naší civilizací v širším kontextu. V sázce je budoucnost lidstva.


Psycholog ve zdravotnictví

Novinka!
Psycholog ve zdravotnictví

Vladimír Kebza

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
106 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2446-4
cena:
 140,-

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie.
Publikace je výsledkem spolupráce desetičlenného autorského týmu lékařů a psychologů a přináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a řízení zdravotní péče, o úloze a významu zdravotní politiky a představuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu české populace včetně srovnání těchto trendů na úrovni mezinárodní. Další část publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporučení při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.
Pozornost je také věnována požadavkům kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt přehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou částí publikace je představení základů farmakologie, jež seznámí psychology s účinky léčivých látek a léčivých přípravků na lidský organismus včetně otázek lékových interakcí, klasifikace léčiv a možných nežádoucích účinků. Další pasáž publikace je věnována možnostem psychologického ovlivnění zdravotního stavu, představuje východiska a hlavní koncepce změn chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principů podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupů založených na důkazech (evidence-based).
Důraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které představují počátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace přináší přehled etických kodexů, uvádí Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V závěru se pozornost autorů obrací k vymezení podmínek, průběhu a výsledků zdravotnické praxe, jejíž absolvování je součástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.


Psychologie 2. díl

Pro studenty zdravotnických oborů

Novinka!
Psychologie 2. díl

Kelnarová Jarmila, Matějková Eva

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
148 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3600-6
cena:
 229,-

Učebnice psychologie je zaměřená na požadavky tohoto předmětu kladené na studenty zdravotnických oborů. Podává teoretický výklad psychologie osobnosti, charakteristiky osobnosti a jejích vlastností. Po prostudování budou studenti schopni splnit požadavky ke klasifikaci z tohoto předmětu, získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a budou připraveni navázat svými znalostmi na psychologii sociální a zdravotnickou.


Psychologie médií

Z pohledu psychologa

Nově u nás!
Psychologie médií

David Giles

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
192 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3921-2
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Od novin po sociální sítě hrají masmédia obrovskou roli v utváření způsobu, jakým nahlížíme sami sebe i ty druhé. Autor této poutavé knihy David Giles, který je lektorem psychologie médií při britské University of Winchester, zkoumá naše vztahy s médii, zabývá se účinky reklamy, adorací celebrit a vlivem médií na chování lidí. Studentům, odborníkům v praxi i zájemcům o mediální svět tento úvod do psychologie médií pomůže odhalit, v jaké míře a jakým způsobem média zasahují do našich životů.


Psychologie pocitů štěstí

Současný stav poznání

Novinka!
Psychologie pocitů štěstí

Křivohlavý Jaro

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
136 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4436-0
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

V soudobé světové psychologii se objevuje stále více prací, které se zabývají kladnými emocemi. Původní publikace známého a uznávaného psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků empirických, experimentálních prací, zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků. Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem „je mi dobře“. Závěr knihy je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů, vztahujících se k otázce „co dělat, aby nám bylo dobře“. Publikace je určena psychologům, psychiatrům, odborníkům z řad pomáhajících profesí a také studentům těchto oborů.


Psychopatologie a psychiatrie

Pro psychology a speciální pedagogy

Nově u nás!
Psychopatologie a psychiatrie - obrázek není k dispozici

Svoboda Mojmír, Češková Eva, Kučerová Hana

nakl.: Portál, 1. vyd., 2012
320 str., čb., vaz., 170x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-262-0216-5
cena:
 465,-

Má-li budoucí psycholog porozumět sobě samému a druhým lidem, musí se orientovat v oblasti patologických forem lidské psychiky. Učebnice obecné a speciální psychopatologie (psychiatrie) je určena přímo pro studenty psychologie, případně speciální pedagogiky a dalších humanitně orientovaných oborů. V úvodní části se kniha zabývá mimo jiné vymezením vztahu psychiatrie a psychologie, pojetím normality a důležitými aktuálními etickými a právními otázkami. Druhá část je přehledem obecné psychopatologie (poruchy vnímání, myšlení, emocí atd.). Ve třetí části jsou rozebrány jednotlivé psychiatrické diagnózy (struktura odpovídá současně používané klasifikaci MKN-10). Nechybí zde konkrétní témata, s nimiž se v souvislosti s určitým typem diagnóz psychologové setkávají, a rozbor nejčastějších otázek, které psychiatři psychologům kladou.


Psychopedie

teoretické základy a metodika

Novinka!
Psychopedie - obrázek není k dispozici

Milan Valenta a Oldřich Müller

nakl.: Parta, 5. dopl. a upr. vyd., 2013
495 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7320-187-6
cena:
 574,-

Autoři Milan Valenta a Oldřich Müller společně s dalšími odborníky zpracovali komplexně pojatou vysokoškolskou učebnici, kterou je možné rovněž doporučit všem speciálním pedagogům v praxi. Psychopedie je jednou z nosných disciplín speciální pedagogiky. Učebnice je strukturována na část obecnou a metodickou. Obecná část se zabývá vymezením psychopedie, její terminologií, etiologií mentální retardace, osobností jedince s mentálním postižením či jinou duševní poruchou, psychopedickou diagnostikou, historickým exkurzem do péče o duševně postižené, prevencí a integrací, edukačním systémem, terapeutickými přístupy v péči o osoby s mentálním postižením včetně tanečně-pohybové terapie, alternativní a augmentativní komunikací i novými kapitolami zaměřenými na ranou péči u jedinců s mentálním postižením, psychopedickou andragogiku a gerontagogiku i sexualitu osob s mentálním postižením.
Metodická část je členěna na teorii výchovy a didaktiku osob s mentálním postižením (zejména s ohledem k potřebám základních škol praktických a speciálních). Součástí jsou vybrané předmětové metodiky (český jazyk, matematika, jednotlivé výchovy včetně smyslové výchovy a sexuální výchovy osob s mentálním postižením). Učebnice je psaná moderní formou, jednotlivé kapitoly obsahují kromě vlastního didaktického textu odkazy na praxi, kazuistiky, marginálie zajímavostí, sumář a doporučenou literaturu. Užitečné jsou rovněž adresáře a různé kontakty.


Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví

Kvalita perinatální péče očima rodiček

Nově u nás!
Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví

Lea Takács, Jitka Seidlerová a kol.

nakl.: Filozofická fakulta UK v Praze, 1. vyd., 2013
120 str., čb., brož., 215x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7308-431-8
cena:
 190,-

Výzkumný tým Katedry psychologie FF UK realizoval v letech 2010-2012 výzkum zaměřený na psychosociální aspekty péče v českých porodnicích. Publikace přináší aktuální informace o spokojenosti žen s péčí v českých porodnicích na základě dat od reprezentativního souboru 1195 českých rodiček, které porodily v letech 2005-2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR. Obsahuje výsledky hodnocení perinatální péče pro celou ČR, pro jednotlivé kraje a její součástí je i vyhodnocení některých vybraných porodnic. Porovnávány jsou fakultní a nefakultní nemocnice, malé a velké porodnice (podle hranice 500 a 800 porodů za rok) a různé skupiny zdravotníků (porodní asistentky a lékaři na porodnickém oddělení a zdravotníci pečující o rodičky a zdravotníci pečující o novorozence v rámci poporodní péče). Pozornost je věnována i rozdílům ve spokojenosti u prvorodiček a vícerodiček, žen po přirozeném porodu a po císařském řezu, žen s nižším a vyšším vzděláním, žen ubytovaných na nadstandardním a na běžném pokoji a žen, které porodnici hodnotily do dvou měsíců/jednoho roku po porodu a později.


Rakovina jako řeč duše

Základy psychosomatické rezonanční terapie

Nově u nás!
Rakovina jako řeč duše

Bert Heuper

nakl.: Fontána, 1. vyd., 2010
214 str., čb., brož., 135x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7336-563-9
cena:
 268,-

Již před mnoha lety vyvinul Bert Heuper speciální formu terapie, jež odhaluje psychosomatické pozadí onkologických problémů a tím umožňuje uskutečnit první kroky k uzdravení. Tato zcela nová a překvapivě účinná léčebná metoda se skutečně osvědčuje: Četné konkrétní případy z Heuperovy terapeutické praxe ukazují, jak může být dosaženo zlepšení stavu při rakovině či dokonce úplného vyléčení. (když duše hovoří skrze tělo : základy psychosomatické rezonanční terapie)


Rapid Review Pathology

Fourth Edition

Nově u nás!
Rapid Review Pathology

Edward F. Goljan

nakl.: Elsevier, 4. vyd., 2013
744 str., bar., brož., 220x275 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-323-08787-2
cena:
 1 223,-

Get the most from your study time...and experience a realistic USMLE simulation! Rapid Review Pathology, by Edward F. Goljan, MD, makes it easy for you to master all of the pathology material covered on the USMLE Step 1. It combines an updated outline-format review of key concepts and hundreds of full-color images and margin notes, PLUS more than 400 USMLE-style online questions! Get all the practice you need to succeed on the USMLE!


Robotická chirurgie v gynekologii

Novinka!
Robotická chirurgie v gynekologii

Radovan Pilka

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
175 str., bar., vaz., 210x270 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-398-5
cena:
 995,-

Kniha našeho předního experta v oboru gynekologie-porodnictví je průvodcem současným stavem využití roboticky asistované laparoskopie v prostředí a podmínkách české gynekologické praxe. V rámci gynekologie je roboticky asistovaná laparo skopie využívána k provádění hysterektomií z benigních indikací, myomektomií, tubárních reanastomóz, radikálních hysterektomií, lymfadenektomií a sakrokolpopexí. Robotem asistovaná chirurgie v gynekologii je ve srovnání s otevřenou nebo laparoskopickou chirurgií charakterizována menšími krevními ztrátami a zejména kratší dobou hospitalizace. Úvodní kapitoly se věnují přípravě pacienta, inzerce trokarů a instrumentariu, v dalších kapitolách jsou podrobně vyloženy jednotlivé oblasti využití – tubární mikrochirurgie, adnexektomie, myomektomie, hysterektomie, sakrokolpopexe a dále terapie endometriózy, a gynekologických malignit.


Rozvoj koordinačných schopností

Nově u nás!
Rozvoj koordinačných schopností

Ladislava Doležajová, Anton Lednický

nakl.: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Bratislava, 1. vyd., 2002
131 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-89075-13-4
cena:
 176,-

Kniha Rozvoj koordinačných schopností je určená pre učiteľov, trénerov a všetkých športovcov.
Koordinačné schopnosti podmieňujú v športe efektívne osvojenie si a zdokonaľovanie racionálnej techniky a tvoria s ňou veľmi významný faktor štruktúry športového výkonu.
V úvode autori prinášajú delenie koordinačných schopností a ich charakteristiku.
Vybrané schopnosti, ako napríklad reakčná schopnosť, rovnováhová schopnosť, kineticko-diferenciačná schopnosť, orientačná schopnosť a rytmická schopnosť sú podrobené teoretickému rozboru. Ďalej sú všetky schopnosti rozvíjané v praktických cvičeniach podporených bohato ilustrovaným zásobníkom cvikov.
V závere každej časti sú uvedené testy, ako aj výsledky testovaní skupín mládeže, s ktorou autori pracovali.


Rozvoj výbušnej sily dolných končatín

Nově u nás!
Rozvoj výbušnej sily dolných končatín - obrázek není k dispozici

Jaromír Šimonek, Ladislava Doležajová, Anton Lednický

nakl.: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Bratislava, 1. vyd., 2007
70 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-89075-32-4
cena:
 160,-

Kniha Rozvoj výbušnej sily dolných končatín v športe poskytuje trénerom zásobník tréningových prostriedkov orientovaných na rozvoj výbušnej sily dolných končatín ako aj základné poznatky o metodike ich rozvoja.
Výbušná sila dolných končatín patrí medzi faktory štruktúry športového výkonu, ktoré vo väčšine športov priamo alebo nepriamo podmieňujú športový výkon. Pri výbere cvičení autori vychádzali z tréningovej praxe a v publikácii predstavili cvičenia, ktoré sa im v tréningu osvedčili.
Návody na cvičenie sú dopĺňané ilustračnými nákresmi a schémami pohybu cvičencov.


Rychle a bezbolestně

Nově u nás!
Rychle a bezbolestně

Dočekalová Markéta

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
304 str., čb., vaz., 150x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4287-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

"Včera tam ještě nebyl. Jen prázdné, špinavé výlohy. Dnes, s úderem deváté, se tu objevil. Aranžérka pověsila do výlohy velký plakát a nad vchodem se rozsvítil neonový nápis: Rychle a bezbolestně. Nic víc. Nový obchod na pěší zóně v Praze." Tak začíná poutavý román RYCHLE A BEZBOLESTNĚ, autorky Markéty Dočekalové, který vám tentokrát předkládá nevšední příběh plný magie a napětí. Kdo by nechtěl získat něco rychle a bez námahy? Třeba se naučit cizí jazyk, nebo zhubnout lusknutím prstů? Stačí jediný podpis a přání může být splněno. V románu se proplétají osudy postav, které nabídce neodolaly, ale i těch, jejichž osud změnili jiní. V životě však nic není zadarmo a každý za své přání jednoho dne zaplatí. Čím? To se nechejte překvapit....


Silové a rýchlostno-silové schopnosti v kondičnej príprave športovcov

Nově u nás!
Silové a rýchlostno-silové schopnosti v kondičnej príprave športovcov

Marián Vanderka

nakl.: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Bratislava, 1. vyd., 2008
92 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-89257-10-2
cena:
 160,-

Kniha Silové a rýchlostno-silové schopnosti v kondičnej príprave športovcov ponúka analýzu východísk , sledovaní a skúseností z oblastí štruktúry a rozvoja silových a rýchlostno-silových schopností, ktoré sú vo väčšine športov dôležitými faktormi vplývajúcimi na športový výkon.
Autor popisuje silový tréning nielen ako komponent športového výkonu v silových športoch, ale na základe fyziologických analýz športovcov kombinuje v teórii a aj praxi všetky tri prejavy sily: výbušnú silu, svalovú vytrvalosť a maximálnu silu.
V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy z problematiky a teoretické východiská rozvoja rýchlostno-silových schopností.
Ďalej v publikácii nájdete metodiku na tvorbu tréningových programov v rámci kondičnej prípravy a na záver autor analyzuje výskumne práce a nové trendy z danej oblasti prípravy športovcov.


Slovník slangu a hovorovej slovenčiny

Novinka!
Slovník slangu a hovorovej slovenčiny

Peter Oravec

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
328 str., čb., brož., 155x230 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-7345-326-8
cena:
 395,-

Unikátní Slovník slangu a hovorovej slovenčiny zachycuje poměrně nepřesně vymezenou kategorii slov z široké oblasti ležící mezi hovorovými slovy, mimořádně expresivními (vulgárními) slovy i slovy nespisovnými (slang a substandard). Dominujícími znaky těchto slov jsou tematické zaměření, souvislost se sociálními a profesionálními skupinami, vysoká expresivnost a tabuizace. Slovník tohoto typu musí nutně – už z definice – obsahovat také mnoho výrazů, které mohou určité skupiny lidí (na základě rasy, národnosti, náboženství, pohlaví, věku, sexuální orientace, politických preferencí, povolání, barvy vlasů nebo čehokoli jiného) vnímat jako znevažující a urážlivé. Slangu (v širokém slova smyslu) je totiž politická anebo jakákoli jiná korektnost lhostejná, takže při humorných obratech a slovních hříčkách používá také mnoho hrubých, vulgárních, znevažujících a urážlivých výrazů. To je také důvod, proč hesla při výběru nebyla vědomě cenzurována, což má ovšem za následek, že slovník je místy politicky velmi nekorektní a „mládeži nepřístupný“.


Snowboarding

Nově u nás!
Snowboarding

Martin Pach

nakl.: ICM AGENCY, 1. vyd., 2012
170 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89257-44-7
cena:
 256,-

Kniha Snowboarding je komplexná publikácia pre všetkých, ktorí začínajú alebo sa chcú zdokonaliť v snowboardingu.
V úvode autor začína históriou a základnou charakteristikou snowboardingu a jeho samostatných disciplín.
Ďalej pokračuje popisom výstroja, jeho servisom a analýzou pohybových činností z pohľadu biomechaniky.
Druhá časť knihy je formulovaná ako návod na výučbu v kurze, prípadne formou samoštúdia. Od základných cvikov na mieste, cez cvičenia v pohybe, jazdu na vleku až po rôzne typy oblúkov a jazdu v neupravenom teréne. Záver knihy je venovaný kategórii Freestyle a zásadám prvej pomoci pri lavínovom nebezpečenstve.


Sociální gerontologie

Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří

Novinka!
Sociální gerontologie

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Zdeněk Kalvach, Jan Holčík, Pavel Kubů

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
240 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4544-2
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie – úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, stejně jako pro celou občanskou veřejnost. Zdravotní osud člověka je do značné míry ovlivněn podmínkami, v nichž vyrůstá, pracuje, odpočívá a stárne. Text poukazuje na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržovat i zlepšovat své zdraví. Cílem monografie je zvýšit připravenost občanů a celé společnosti na stáří, a to zejména pokud jde o péči o zdraví, životní styl, životní podmínky a sociální zabezpečení. Publikace je určena všem, kterým na zdraví záleží. Cenné poznatky v ní naleznou rovněž odborní pracovníci, kteří se věnují zdravotní a sociální péči jak přímo ve své praxi, tak z pozice samosprávy a státní správy. Publikace se tak může stát vodítkem při koncipování proseniorské zdravotní politiky na místní a regionální úrovni.


Sociologie stáří a seniorů

Nově u nás!
Sociologie stáří a seniorů

Sak Petr, Kolesárová Karolína

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
232 str., bar., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3850-5
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další otázky hledali doc. PhDr. Petr Sak, CSc., a Mgr. Karolína Kolesárová odpovědi v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů". Získané poznatky se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela ojedinělá. Generace narozená před druhou světovou válkou je nejvýraznějším objektem společenských změn probíhajících už od poloviny 19. století. K nejvýznamnějším změnám došlo právě za jejího života. Autoři na základě konkrétních dat a analýz popírají dobové mediální mýty politiků o stáří jako "pokaženém mládí", které zatěžuje společnost. Naopak ukazují na potenciál stáří jako vrcholu života. Empiricky dokládají nepřipravenost státu na stárnutí společnosti i pozitivní přínos přechodu na dlouhověkou společnost.


Speciální chirurgie

Novinka!
Speciální chirurgie

Miroslav Zeman, Zdeněk Krška et al.

nakl.: Galén, 3., dopl.a přep. Vyd., 2014
512 str., bar., vaz., 200x285 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-128-5
cena:
 1 500,-

cena na ISIC:
 1 350,-

Již třetí, přepracované a aktualizované vydání úspěšné a oblíbené učebnice plně uspokojí svým rozsahem nejen studenty lékařských fakult, ale i mladé lékaře. Původní cíl: vytvořit moderní učebnici pro pregraduální výuku chirurgie v adekvátním rozsahu byl překročen a publikace se svým rozsahem, počtem ilustrací, ale zejména reprezentativním autorským kolektivem ze všech lékařských fakult stala i základní příručkou pro oblast postgraduální výchovy. OBSAH: I. Chirurgie hlavy a krku * 1. Hlava * 2. Krk * II. Endokrinochirurgie * 3. Štítná žláza * 4. Příštítná tělíska * 5. Nadledviny * 6. Gastroenteropankreatické neuroendokrinní nádory * 7. Mnohočetná endokrinní neoplazie * III. Hrudní chirurgie * 8. Plíce * 9. Hrudník * 10. Hrudní stěna *11. Pleura * 12. Mediastinum * 13. Mléčná žláza * 14. Jícen a kardie * 15. Bránice * IV. Břišní chirurgie * 16. Břišní kýly * 17. Slinivka břišní * 18. Slezina * 19. Játra a portální hypertenze * 20. Žlučník a žlučové cesty * 21. Žaludek * 22. Duodenum * 23. Jejunum a ileum * 24. Tlusté střevo a konečník * 25. Anální kanál * 26. Retroperitoneální prostor * 27. Náhlé příhody břišní * V. Kardiochirurgie a cévní chirurgie * 28. Kardiochirurgie * 29. Cévní chirurgie * VI. Traumatologie * 30. Pohybový aparát * 31. Poranění páteře * 32. Polytrauma * VII. Dětská chirurgie * 33. Dětská chirurgie * VIII. Plastická chirurgie * 34. Plastická chirurgie * Zkratky * Literatura * Rejstřík


Spiritualita pohybových aktivit

Novinka!
Spiritualita pohybových aktivit

Emanuel Hurych a kolektiv

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2013
251 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6207-8
cena:
 130,-

Monografie prezentuje nový pohled na sportovní pohybové aktivity, který je doposud v našich podmínkách řídký. Jde o pohled, který z hlediska humanitních a sociálních věd můžeme považovat za interdisciplinární. Problém spirituality analyzuje, definuje a empiricky zkoumá kolektiv autorů v relevanci na dnešní sport a konkrétně v relevanci na vybrané sportovní discipliny. Reprezentativní autorský kolektiv tvoří čeští a vybraní zahraniční experti.


Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989

Nově u nás!
Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989

Milena Strachová

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2013
235 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6709-7
cena:
 270,-

Monografie se zabývá analýzou vývoje sportovního prostředí v České republice v posledním čtvrtstoletí z hlediska rozvoje tohoto společenského fenoménu v jeho historickém kontextu. Zaměřuje se zejména na nejvýznamnější procesy a události, které zásadním způsobem přetvářely sportovní prostředí od začátku devadesátých let minulého století do současnosti. Hlavní pozornost je soustředěna na detailní deskripci a analýzu transformace Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), který byl v období před nástupem celkové společenské přeměny dominantní tělovýchovnou organizací a významné postavení si udržuje dodnes pod novým názvem Česká unie sportu (ČUS).


Sportovní trénink

Nově u nás!
Sportovní trénink

Perič Tomáš, Dovalil Josef

nakl.: Grada, 1. vyd., 2010
160 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-2118-7
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Sport je bezpochyby jedním z fenoménů naší doby. Obdivujeme výkony špičkových sportovců na olympijských hrách a světových šampionátech, organizace významných mezinárodních soutěží se stává "politikem", které "hýbe" celou společností. Sport se stal významnou součástí zdravého způsobu života velkého množství obyvatel, příjemnou a užitečnou náplní volného času. V této publikaci se čtenáři seznámí se základy sportovního tréninku, s jeho teoretickými východisky i s praktickou realizací vlastní tréninkové činnosti, najdou zde informace o zvyšování výkonnosti a poznatky z různých vědních oborů, jako jsou například fyziologie, psychologie, biomechanika apod. Kniha je určena širší trenérské veřejnosti, trenérům různých kvalifikačních úrovní, studentům tělovýchovných oborů a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Měla by sloužit jako úvod do jejich celoživotního studia této velmi rozsáhlé, ale ve svých důsledcích nádherné vědy.


Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě

Překlad 8. vydání

Novinka!
Srdeční arytmie praktické poznámky k interpretaci a léčbě

David H. Bennett

nakl.: Grada, 8. vyd., 2014
384 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5134-4
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

První vydání této úspěšné publikace vyšlo v roce 1981. Tato kniha je překlad již 8. vydání, které bylo přeloženo do pěti jazyků a které vyšlo v nakladatelství WILEY-BLACKWELL. Kniha podává přehledný, stručný, aktuální a praktický návod ke stanovení diagnózy, sledování a léčbě hlavních typů srdečních arytmií s vysvětlením podstaty problému zejména z pohledu praxe. Publikace je sepsána se zaměřením zejména na mladé lékaře v nemocnicích, po kterých je požadována právě okamžitá diagnostika a správný léčebný postup. Knihu ocení ale ze stejných důvodů i studenti medicíny ve vyšších ročnících, sestry na koronárních jednotkách a jednotkách intenzivní péče, ale i „techničtí“ pracovníci, kteří se na diagnostice a léčbě podílejí. Knihu přijmou i fyziologové a samozřejmě si ji s potěšením přečtou a zařadí do svých knihoven i renomovaní kardiologové intenzivisté a internisté.
Dvacet pět kapitol s jednotlivými tématy arytmií je bohatě obrazově dokumentováno – kniha obsahuje na 280 EKG křivek a schémat. Publikace je v kapitole 26 doplněna 130 EKG křivkami testu, na kterých si čtenář může ověřit svoje znalosti.


Srdeční selhání

Novinka!
Srdeční selhání

Filip Málek a Ivan Málek

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2013
98 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2238-5
cena:
 120,-

Učebnice "Speciální problémy ve vnitřním lékařství: Srdeční selhání pro studenty lékařských fakult" je určena nejen pro studenty se zájmem o obor vnitřního lékařství a kardiologie. Text podává ucelený souhrn epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby akutního a chronického srdečního selhání. Cílem učebnice je mimo jiné upozornit na špatnou prognózu pacientů, nutnost včasné diagnózy a zahájení terapie. Podává také informace o moderních metodách přístrojové a chirurgické léčby. Při stoupajícím výskytu srdečního selhání v populaci je pravděpodobné, že s pacientem se srdečním selháním se během své praxe nesetkají jenom kardiologové, internisté nebo praktičtí lékaři, ale i lékaři dalších odborností. Učebnice zahrnuje také současný pohled na organizaci péče o pacienty se srdečním selháním a podává i ucelený pohled na aktuální problematiku paliativní péče.


Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

Novinka!
Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

Darina Kohoutová a kol.

nakl.: Nucleus, 1. vyd., 2013
126 str., bar., vaz., 155x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87009-97-0
cena:
 500,-

Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií Sporadický kolorektální karcinom (CRC) a idiopatické střevní záněty (IBD) představují závažný celosvětový problém. Přesné určení všech faktorů účastnících se patogeneze je velmi žádoucí. Střevní mikrobiota hrají roli klíčovou. V první části naší práce jsme se zaměřili na vyšetření anti-porinových protilátek v séru našich pacientů. Cílem/antigenem proti- porinových protilátek je porin C lokalizovaný ve vnější membráně Escherichia coli (E. coli). Potvrdili jsme, že pacienti s IBD a s kolorektálním karcinomem mají zvýšené hodnoty anti- porinových protilátek. V druhé části práce jsme se zabývali bakteriocinogenií a určením genotypů E. coli, kdy vyšetřovaným materiálem byly bioptické vzorky tlustostřevní sliznice. Bakteriociny jsou malé proteiny produkované bakteriemi z čeledi Enterobacteriaceae, vyznačují se antibiotickým, antineoplastickým, proapoptotickým a probiotickým efektem. Potvrdili jsme vyšší bakteriocinogenii a přítomnost více virulentních kmenů E. coli u pacientů s pokročilou kolorektální neoplázií a pokročilým kolorektálním karcinomem ve srovnání s nepokročilými patologiemi. Potvrdili jsme účast mikrobiot na vývoji kolorektálních patologií.


Střípky z lékařské brašny

Novinka!
Střípky z lékařské brašny

Jaroslav Blahoš

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
248 str., čb., brož., 125x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-760-6
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Po promoci jsem od rodičů dostal symbolický dar – lékařskou brašnu. Během své praxe jsem v ní vždy našel vše, co má mít lékař po ruce. Postupně se z ní však stal jakýsi kožený památník, do něhož jsem ukládal písemné poznámky a magnetofonové nahrávky všeho, co jsem považoval za hodné zapamatování.
Některé vzpomínky jsem použil při psaní této knihy. Jsou sice tematicky nejednotné, ale odrážejí různorodost esejí, úvah i humorných črtů ve smyslu zkušeností J. E. Purkyně: „Když v paměti své se dívám na život uplynulý, snad dosti dlouhý a rozmanitý, jest to ponecháno naší libovůli nebo rozmaru nebo spřátelení vzpomínek, v jakém pořádku se nám naskytnou.“
Prosím laskavého čtenáře, aby Purkyňův způsob vyprávění a zachycení vzpomínek přijal i při čtení mých vzpomínek a úvah.


Svět malé January

Pád malého děvčátka do propasti šílenství a boj jejího otce za její záchranu

Novinka!
Svět malé January

Michael Schofield

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
294 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-775-0
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Svět malé January je strhující, podmanivý a bolestný příběh o tom, jak se otec snaží pomoci své malé dceři najít místo v tomto světě navzdory její vážné duševní nemoci. Michael Schofield nás nechává nahlédnout do mysli dítěte, jež žije po většinu svého života v jiném světě se svými ,kamarády´, kteří existují jen v jeho hlavě. Janiin otec nás s sebou bere na cestu, která začíná jeho přesvědčením, že Jani je jen nedoceněný génius, a pokračuje přes pochopení, že něco skutečně není v pořádku, až po konečnou diagnózu schizofrenie. Michael a jeho žena se ale nevzdávají. Jejich oddanost a vytrvalost mohou být inspirací pro všechny. Janiin příběh velice ocení především rodiny s dětmi, jež trpí nějakou duševní chorobou - a vlastně všechny rodiny, které mají s dětmi jakékoli problémy. Kniha končí celkem optimisticky - Jani je lépe, ale my cítíme, že její boj nikdy neskončí."


Šance pro oči

Deset kroků k nápravě zraku vlastními silami

Nově u nás!
Šance pro oči

Meir Schneider

nakl.: Elfa, 1. vyd., 2013
208 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86439-19-8
cena:
 388,-

Autor předkládá veřejnosti vlastní zkušenost s nabytím zraku speciálními cviky. Narodil se jako nevidomý a po létech hledání a zkoušení vyvinul speciální techniky, které mu pomohly k tomu, že dnes vidí, řídí auto, čte. Svoje poznatky nabízí všem lidem, kteří mají jakékoliv potíže se zrakem. Poškozený zrak se dá vždy vylepšit, a to každodenním cvičením podle autorových doporučení. Pokrok lze zaznamenat nad očekávání brzy. Doporučujeme všem, kteří chtějí lépe vidět, odložit brýle či napravit šilhání a jiné očí vady.


Šedý zákal

Informace pro pacienty

Nově u nás!
Šedý zákal

Josef Hycl

nakl.: Triton, 1. vyd., 2000
15 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-071-8
cena:
 29,-

cena na ISIC:
 26,-

Katarakta neboli šedý zákal je častým onemocněním starších lidí. Autor publikace stručně informuje pacienty o tom, co je to šedý zákal, co způsobuje jeho vznik, jaké jsou jeho typy a příznaky, podrobněji se rozepisuje o operační léčbě, zmiňuje se i o možnosti prevence a vysvětluje, jaký je rozdíl mezi šedým a zeleným zákalem.


Škola živé stravy

Vitariánství jako cesta

Novinka!
Škola živé stravy - obrázek není k dispozici

Anna Hýžová

nakl.: Anna Hýžová, 1. vyd., 2013
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-53225-
cena:
 290,-

Vitariánství je životní směr, ve kterém je stravování založeno na konzumaci pouze tepelně neupravovaných, syrových – živých potravin, tj. zeleniny, ovoce, ořechů, semínek a bylin.


Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace

Novinka!
Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace

Marek Waic

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
212 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2259-0
cena:
 260,-

Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého olympijského výboru a fotbalové asociace.
Ke konci 19. století již Sokol dominuje českému spolkovému životu a díky široké členské základně a mnohostranné činnosti je jeho přínos k vytváření české národní společnosti zcela mimořádný.
¨Podobně ojedinělá je také od přelomu 19. a 20. století mise českých olympioniků, kterým se podařilo důstojně a úspěšně prezentovat na celosvětové scéně český národ jako samostatný a rovnocenný s velkými národy reprezentujícími mocné státy.
Český sport od svých počátků udává ve stálém soutěžení i hašteření s rakouskoněmeckými sportovci tón sportovnímu životu podunajské monarchie a čtenáři jsou přiblížena jeho stěžejní odvětví. Jedná se o veslování, přičemž veslaři jsou průkopníky nejen národně laděného sportu, ale také klubové identity, cyklistiku, která na konci 19. století překračuje klubový rámec a kolo láká k turistice tisíce neorganizovaných sportovců, a fotbalu, jenž ve stejné době proniká na výsluní divácké popularity.


Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov

Nově u nás!
Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov

Miroslav Vavák

nakl.: ICM AGENCY, 1. vyd., 2011
160 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89257-31-7
cena:
 357,-

Predkladaná publikácia, ktorá zhrňa 15-ročné posobenie při najúspešnějšom volejbalovom klube mužov histórie SR, má z úlohu pmocť vedeckej a odbornej verejnosti při ďalšom rozvoji slovenského a svetového vrcholového, výkonnostného aj mládežnickeho volejbalu. Úlohou je poukázať na východiská, hranice a možnosti realizácie kondičného zaťaženia v roznorodosti našich podmienok.


Terapie reflexních zón na noze

Nově u nás!
Terapie reflexních zón na noze

Hanne Marquardtová

nakl.: Poznání, 1. vyd., 2009
221 str., bar., vaz., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86606-81-1
cena:
 380,-

Autorka napsala učebnici v příjemném, osobním stylu, která je kompletním úvodem do terapie reflexních zón na noze a nabízí návrhy k léčbě, které jsou potvrzené dlouholetou praxí. Kniha si čtenáře získá i svými jedinečnými ilustracemi: ručně kolorovanými kresbami reflexních zón. Didaktická struktura a působivá jasnost této oficiální vzdělávací příručky vytvářejí ideální základ pro učení a vyučování. Poznatky o terapii reflexních zón rostou a neustále se rozšiřují díky praktické práci a výměně zkušeností mezi různými školícími středisky. Šesté přepracované vydání zohledňuje právě výsledky tohoto prohloubeného poznání, např. přesnější lokalizaci zón sakroiliakálního skloubení, apendixu a lymfatických drah na krku, diferencované pokyny pro terapii pacientů s bolestmi, revmatických pacientů a mnoho jiných věcí.


Terapie zaměřená na člověka

Novinka!
Terapie zaměřená na člověka

Dave Mearns a Brian Thorne

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
184 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3881-9
cena:
 89,-

cena na ISIC:
 80,-

Třetí vydání úspěšné publikace, které v českém překladu vychází pod názvem Terapie zaměřená na člověka, zachovává přesvědčivý a srozumitelný styl předchozích vydání a podněcuje k hlubokým úvahám nad klíčovými otázkami, jež se týkají nejen přístupu zaměřeného na člověka, ale celé oblasti poradenství a psychoterapie. Přehledně vysvětluje budoucím a začínajícím terapeutům principy přístupu zaměřeného na člověka, avšak mnoho zajímavého nabízí i zkušeným praktikům a odborníkům. Věnuje se například „vztahové hloubce“ – významné novince v terapii a poradenství. Obsahuje též rozšířené pojednání o využití terapeutova Já, aktuální kazuistiky, v dodatcích odpovědi autorů na často kladené otázky a další doporučenou literaturu.


Textbook of surgery

V originále „Speciální chirurgie“

Nově u nás!
Textbook of surgery

Hoch Jiří, Leffler Jan

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2013
592 str., čb., vaz., 170x235 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-7345-375-6
cena:
 995,-

V průběhu 12 let na českém knižním trhu se tato kniha stala velmi oblíbenou příručkou jak pro přípravu na zkoušky (pregraduální i na atestace), tak pro každodenní klinickou praxi. Autorský kolektiv vedený prof. Hochem nyní připravil na základě velkého zájmu anglické vydání této oblíbené publikace. Cílovou skupinou budou nejen zahraniční studenti lékařských fakult České republiky, ale rovněž čeští medici a mladí lékaři, kteří mají ambici v budoucnu patřit k špičce svého oboru. Textbook of Surgery jim totiž nabízí zcela mimořádnou kombinaci – studium v angličtině, avšak obsahově vycházející z osvědčených postupů české medicíny.


Tichý dech

Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti

Novinka!
Tichý dech

Jan Trachta

nakl.: Paseka, 1. vyd., 2013
220 str., čb., brož., 130x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7432-313-3
cena:
 269,-

Zároveň jde o velmi osobní, s nadhledem a s humorem psanou výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení a postupně začal zjišťovat, že mnohdy za zbytečné utrpení lidí nemůže jen chudoba a nedostatečná technická vyspělost zemí, ale i obyčejná lidská zpupnost a arogance tamních lékařů a úředníků. Dramatické líčení náročných operací v africké džungli a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel i s líčením některých krvavých historických událostí nedávné doby.
Autor Jan Trachta (1977) pracuje pro mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Jako chirurg byl vyslán na sedm misí, převážně do oblastí ozbrojených konfliktů. V roce 2008, 2009 a 2011 pracoval na východě Konžské demokratické republiky, v lednu 2010 odletěl na Haiti a působil také na misích ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu a na Pobřeží slonoviny. Souběžně s misemi Lékařů bez hranic pracoval šest let na Klinice dětské chirurgie v Motole; roku 2011 odjel na dvouletou stáž do Velké Británie.


Trendy soudobé oftalmologie

svazek 9

Nově u nás!
Trendy soudobé oftalmologie

Pavel Rozsíval - pořadatel

nakl.: Galen, 1. vyd., 2013
195 str., bar., vaz., 155x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-103-2
cena:
 690,-

cena na ISIC:
 621,-

Devátý svazek publikační řady postgraduálních textů Trendy soudobé oftalmologie přináší informace o nových poznatcích z mnoha oblastí očního lékařství, které jsou jen málo dostupné v běžné literatuře a jsou předmětem zájmu jak lékařů, tak i jejich pacientů. Oftalmologové zde najdou odpovědi na problémy, s nimiž se setkávají ve své praxi, a jistě ocení jejich zpracování našimi předními odborníky, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.


Underwood's Pathology. A Clinical Approach

six edition

Nově u nás!
Underwood's Pathology. A Clinical Approach

Simon S. Cross

nakl.: Elsevier, 6. vyd., 2013
800 str., bar., brož., 215x275 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7020-4672-8
cena:
 1 853,-

General and Systematic Pathology progresses from a review of general pathology principles and disease mechanisms through detailed discussions of the pathologic entities associated with each organ system. Nearly 700 full-colour photographs and pathology slides bring the content to life. This new edition reflects the latest discoveries in cellular and molecular pathology with extensive updates.
Contents perfectly matches needs on medical students
Very clinical approach matches integrated courses
Extensive International Advisory Board validates contents
Each organ system chapter begins with a brief review of normal structure and function, emphasizing aspects that are important to an understanding of the subsequently discussed disease processes
Offers a superb collection of clinical photographs, histopathology images, and graphics, approximately 700 in all, that richly depict the appearance of both healthy and diseased tissues
New to this Edition:
New co-editor, Dr Simon Cross
Structure of chapters revised to make the book much easier to use during courses that are problem- or case-based
Several new contributors and re-written chapters
Expanded International Advisory Board


Ve stínech za zrcadlem

aneb O životě s psychózou

Nově u nás!
Ve stínech za zrcadlem

Markéta Bednářová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2013
184 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-663-0
cena:
 188,-

cena na ISIC:
 169,-

O životě s psychózou Nikdo z nás nemůže vědět, jestli někde v jeho duši nečíhá zákeřná nemoc na svoji příležitost převzít moc nad zdravým rozumem. Markéta zažila první ataku psychózy a hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v devatenácti letech. Poznala tehdy svěrací kazajku, izolační místnost, potupné přivázání k posteli i nesvobodu a duševní bolest. Dlouho odmítala přijmout skutečnost, že je vážně psychicky nemocná, nechtěla užívat léky, pracovala na náročných postech a opakovaně se vracela do psychiatrické léčebny. Nakonec pochopila, že jedinou možnou cestou je naučit se s nemocí žít. Zařadila se do normálního života, vdala se, získala přátele. Věnuje se svým zájmům a koníčkům, prožívá šťastné chvíle. Dlouhodobě navštěvuje psychiatra a psychologa, kteří jí na nelehké cestě ke zdraví pomáhají.


Velká kniha jógy

Pro zdravé tělo a jasného ducha

Novinka!
Velká kniha jógy

Remo Rittiner

nakl.: Pragma, 1. vyd., 2013
187 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7349-353-0
cena:
 240,-

Kniha se opírá o základní principy jógové tradice mistra T. Krišnamacharyi a jeho žáka A. G. Mohana, stejně jako o nejnovější poznatky západní anatomie. Je napsaná jasně a srozumitelně, takže je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří se zajímají o možnosti léčení jógou. Navíc je výklad doplněn názornými ilustracemi. Remo Rittiner zde také shromáždil dlouholeté zkušenosti s mnohými účastníky, kteří pravidelně cvičí jógu pod jeho vedením. Mnohostranné léčivé účinky jógy fascinují znovu a znovu.


Velká kniha léčitelství

Novinka!
Velká kniha léčitelství

Igor Saveljev

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
304 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4785-9
cena:
 369,-

cena na ISIC:
 332,-

Schopnost léčitelství nyní máte na dosah ruky díky této jedinečné příručce známého ruského léčitele žijícího v Praze. Poznejte, že jste součástí Vesmíru a naučte se žít v souladu s přírodou i jejím Tvůrcem. Naučte se pracovat s kosmickou energií a rozviňte své léčitelské schopnosti. Pokračujte k diagnostikování rozličných nemocí a osvojte si způsob, jak se zbavit všeho, co negativně ovlivňuje váš zdravý, šťastný život. Toho všeho můžete dosáhnout s pomocí Velké knihy léčitelství, která se může stát vaší každodenní osobní příručkou.


Věra Chytilová zblízka

Nově u nás!
Věra Chytilová zblízka

Věra Chytilová, Tomáš Pilát

nakl.: nakladatelství XYZ, 1. vyd., 2010
598 str., bar., vaz., 170x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7388-253-2
cena:
 249,-

Biografie významné české filmové režisérky. Věra Chytilová studovala dva roky architekturu v Brně, ve Filmovém studiu Barrandov začínala jako klapka, skriptka, asistentka a pomocná režisérka. Po několikaleté filmařské praxi (1953–1957) vystudovala režii na FAMU v Praze. Představitelka tzv. české nové vlny (O něčem jiném, 1963; Sedmikrásky, 1966; Ovoce stromů rajských jíme, 1969). V době normalizace pracovala jen s obtížemi. V roce 2006 neúspěšně kandidovala do Senátu ve volebním obvodu Praha 2. V současné době působí na katedře režie na FAMU.


Vredy predkolenia

Novinka!
Vredy predkolenia

Jozef Beláček a kol.

nakl.: Herba, 1. vyd., 2013
72 str., bar., brož., 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-15-5
cena:
 399,-

Výskyt vredov na predkolení v našej populácii je asi 1%, ale vo veku nad 60 rokov majú ulkus už 3 % populácie a nad 70 rokov incidencia stúpa až na 4-5%. Vysoké percento výskytu vredovej choroby, nejednoznačné diagnostické a terapeutické postupy nás viedli k spracovaniu celej problematiky týkajúcej sa vredov predkolenia. Uvedené nové poznatky z diagnostiky, patofyziológie a liečby vredovej choroby predkolenia by mohli byť vhodným materiálom pre študentov lekárskych fakúlt.


Všeobecná traumatológia dospelých

Novinka!
Všeobecná traumatológia dospelých

Kilian M. Vajcziková S.

nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
176 str., bar., brož, 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-17-9
cena:
 627,-

Kniha Všeobecná traumatológia dospelých je prvou úvodnou časťou päťdielnej publikácie v odbore traumatológia dospelých. Druhá časť predstavuje traumatológiu hornej končatiny, tretia časť traumatológiu dolnej končatiny, štvrtá časť sa zaoberá úrazmi hrudníka a brucha, piata časť úrazmi hlavy, chrbtice a panvy.
Tieto publikácie sú venované študentom medicíny, môžu slúžiť pri pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní lekárov v odbore traumatológia, ako aj lekárom pracujúcim v iných odboroch, najmä urgentnej medicíny a chirurgie.
Kniha sa venuje problematike úrazov, polytraumatizmu, popisuje rôzne typy rán a zlomenín, ich klasifikáciu, diagnostiku a liečbu. Text je stručný a výstižný, doplnený o názornú obrazovú prílohu. Opiera sa o najnovšie znalosti z odboru, obsahuje nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti. Predostiera komplexný pohľad na problematiku v úrazovej chirurgii. Veríme, že si publikácia nájde svoje stále miesto pri štúdiu chirurgických odborov.


Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo

Novinka!
Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo

K.Tóth a I. Pagáčová

nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
152 str., čb., brož., 190x260 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-16-2
cena:
 627,-

V prvej polovici 20. storočia sa v právnickej literatúre začína objavovať nové slovné spojenie "medicínske právo". Spočiatku sa primárne zameralo otázkami zneužitia úradnej moci a zanedbania lekárskej starostlivosti. Postupne sa jeho záber rozšíril. Dodatočné súvislosti, ako potrat, eutanázia, transplantácia orgánov, postupne prenikli do oblasti medicínskeho práva.


Výchova k zdraviu a podpora zdravia

Nově u nás!
Výchova k zdraviu a podpora zdravia

L. Hegyi a R. Ochaba

nakl.: Herba, 1. vyd., 2013
96 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-14-8
cena:
 399,-

Komplexný pohľad na výchovu k zdraviu umožňuje širšie pochopenie problematiky a zvýrazňuje skutočnosť, že ide o multidisciplinárny odbor, ktorý ku svojej realizácii potrebuje lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj pracovníkov iných, nemedicínskych profesií, a samozrejme podporu spoločnosti.


Výživa dialyzovaných pacientů

Nově u nás!
Výživa dialyzovaných pacientů

Petra Pokorová, DiS

nakl.: Forsapi, 1. vyd., 2013
140 str., bar., vaz., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87250-23-5
cena:
 215,-

Knížka přináší pacientům informace o selhání ledvin, možnostech její léčby a výživě dialyzovaných pacientů. Obsahuje kapitoly o anatomii a fyziologii ledvin, o nemocech, které mohou vést k ledvinnému selhání, možnostech léčby onemocnění ledvin a ledvinného selhání, včetně dialýzy a transplantace ledvin. V dalších kapitolách je podrobně vyložena problematika jednotlivých nutrientů v potravinách, včetně jejich použití u dialyzovaných. Následující kapitoly jsou věnovány změnám, která nastanou v případě, že je pacient indikován k dialyzačnímu léčení – dietě, vhodným a nevhodným potravinám, jejich technologické úpravě, naplánováním jídelníčku, zkušenostem pacientů, stravování při zvláštních příležitostech. V poslední části jsou uvedeny recepty vhodné pro dialyzované pacienty.


Výživa malých dětí

Výchova ke správné výživě, skladba dětské výživy, obezita v dětském věku a jak jí předcházet

Nově u nás!
Výživa malých dětí

Martin Gregora

nakl.: Grada, 1. vyd., dotisk, 2004
96 str., bar., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-9022-X
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Snad každá maminka se při své láskyplné péči o dítě každodenně klade otázku, jak sestavit co nejzdravější jídelníček pro svou vyvíjející se ratolest. Zkušený dětský lékař a endokrinolog, autor úspěšných publikací o péči o dítě, nabízí rodičům střízlivé, odborně podložené informace o vhodných a nevhodných potravinách v dětské výživě, uvádí příklady jídelníčku, radí, jak předcházet dětské obezitě, a informuje o nových možnostech výživy snižující výskyt alergií. Praktická příručka zahrnuje i kapitoly o nejčastějších dětských zažívacích problémech, jako jsou bolesti břicha, průjem a zácpa. Autor připomíná také nezbytnost výchovy k ústní hygieně.


Vzácná onemocnění v kostce

Novinka!
Vzácná onemocnění v kostce

Kateřina Kubáčková a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
301 str., bar., vaz., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3149-3
cena:
 420,-

První česká monografie na toto téma podává ucelený přehled o nejčastějších a nejzávažnějších vzácných onemocněních (VO) a nahrazuje dosud chybějící metodické pokyny pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu. Napomoci by měla především praktickým lékařům a pediatrům v orientaci v této vysoce heterogenní skupině chorob, se kterými ve své praxi přicházejí do styku jen sporadicky, a přispět tak k rozšíření povědomosti o nich.
Úvodní část publikace je věnována současnému postavení VO v rámci evropské i české legislativy, v dalších kapitolách je stručně popsán jejich genetický podklad, následuje přehled vrozených vad podléhajících novorozeneckému screeningu. Stěžejní část publikace poskytuje přehled nejčastějších VO včetně jejich základních klinických příznaků, laboratorních i dalších nálezů a terapeutických možností. V závěru knihy se autoři věnují roli pacientských organizací a činnosti ČAVO. Nechybí ani odkazy a kontakty na specializovaná odborná pracoviště, jež se zabývají diagnostikou a léčbou příslušných VO.
I přes značně limitované možnosti pediatrů a praktických lékařů – vzhledem k systému regulací úhrad zdravotních služeb ze zdravotního pojištění a sankcionování lékařů za výkony prováděné nad rámec celorepublikového průměru – je jejich úloha v časné diagnostice těchto chorob nezastupitelná.


Základní gymnastika

Novinka!
Základní gymnastika

Marie Skopová, Miroslav zítko

nakl.: Karolinum, 3. vyd., 2014
200 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2194-4
cena:
 220,-

Třetí vydání učebního textu, který je určen posluchačům fakult tělesné výchovy, ale i trenérům a cvičitelům.
Obsah: teoretická část (pojem a vývoj gymnastiky, základní gymnastika, tělesná zdatnost, držení těla, svalová síla, kloubní pohyblivost, aerobní zdatnost, stavba cvičební jednotky, rozcvičení, základy pořadových cvičení), didaktika a příklady pohybových činností v základní gymnastice (rozcvičení, cvičení jednotlivce, cvičení ve dvojicích, cvičení s náčiním a na nářadí, akrobatická příprava), příklady kondičních programů.


Základy biochémie

pre študentov FTVŠ UK

Nově u nás!
Základy biochémie

Janka Lipková

nakl.: ICM AGENCY, 1. vyd., 2011
94 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-89257-38-6
cena:
 234,-

Kniha Základy biochémie je učebnica pre študentov bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK.
Učebnica poskytuje prehľad základných biochemických dejov pri pohybovej aktivite a umožňuje pochopiť ich základné princípy.
V knihe autorka vysvetľuje a popisuje základy metabolizmu sacharidov, bielkovín a lipidov (tukov), základy hormonálnej regulácie, tvorbu energie pre resyntézu ATP pri svalovej práci, Krebsov cyklus, štiepenie glukózy a na záver sa venuje vitamínom, oxidantom a antioxidantom v metabolických procesoch.


Základy umělé plicní ventilace

3. rozšířené vydání

Novinka!
Základy umělé plicní ventilace

3. rozšířené vydání

nakl.: Maxdorf, 3. rozš. vyd., 2014
396 str., bar., vaz., 155x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-397-8
cena:
 495,-

Od prvního vydání této publikace z Edice intenzivní medicína, zaměřené na problematiku plicní ventilace, uběhlo téměř 10 let. Co vše se za deset let změnilo? Současná intenzivní medicína jednoznačně akcentuje naplnění třech základních obecných principů jako předpokladu dosažení co možná nejlepšího klinického výsledku – včasná identifikace „problému“, jeho včasná korekce a v neposlední řadě i volba intervence, kde bude v každém okamžiku jejího použití vždy pečlivě balancován poměr přínosu a rizik. Třetí vydání této knihy lze doporučit všem, kteří chtějí mít k dispozici přehledný, edukačně autorsky mimořádně kompaktní referenční zdroj, jenž si zachovává svou vzdělávací hodnotu. V neposlední řadě ale i těm, kteří chtějí „přetavit“ současný stav poznání do reálné klinické praxe a pro své pacienty s nutností umělé plicní ventilace udělat vše, co by chtěli, aby (v případě, že by byli na místě pacientů) se dělalo s nimi.


Zdravá záda

Spirální stabilizace páteře 11 základních dviků léčba a prevence bolesti zad.

Novinka!
Zdravá záda

Richard Smíšek

nakl.: Mudr. Richard Smíšek, 4. rozš. vyd., 2013
152 str., bar., brož., 300x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87568-20-0
cena:
 398,-

Léčba skoliózy bez korzetu a bez operace
Léčba výhřezu meziobratlového disku bez operace páteře
Léčba komplikací po operaci páteře
Stabilní chůze po operaci kyčle.


Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Novinka!
Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Jiří Štětina a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
999 str., bar., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4578-7
cena:
 999,-

Dostáváte do rukou zcela nové přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem „Medicína katastrof a hromadných neštěstí“.
Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti organizace a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak v oblasti technických zařízení. Jsou k dispozici i četné nové zkušenosti při likvidování katastrof a hromadných neštěstí nejen v zahraničí, ale i tuzemsku. To vše vedlo k tomu, že autorský kolektiv pod vedením MUDr. Jiřího Štětiny od základu publikaci přepracoval a aktualizoval. Autorský kolektiv čítá více než 30 předních odborníků. Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému – pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů a zejména zdravotníkům-záchranářům – a v neposlední řadě i klinickým pracovníkům a dalším pracovníkům tohoto systému.
Dvojbarevná publikace je bohatě doložena obrazovými přílohami – v knize je 60 tabulek, 50 černobílých schémat, grafů, obrázků a v barevné příloze více než 40 dalších barevných ilustrací. Knihu recenzovali prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA; MUDr. Ilja Deyl.


Zkorumpovaná farmacie

Jak farmaceutické společnosti klamou lékaře a škodí pacientům

Novinka!
Zkorumpovaná farmacie

Ben Goldcare

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2013
320 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0167-4
cena:
 299,-

V originále „Bad Pharma“ Medicína je v rozkladu. Pacienti věří, že jejich léky jsou bezpečné a že se lékaři snaží předepisovat jim ty nejúčinnější medikamenty, jenže celosvětový farmaceutický průmysl představuje velký byznys, prošpikovaný korupcí a nenasytností. Lékaři i pacienti potřebují kvalitní vědecké důkazy, aby se mohli správně a informovaně rozhodovat - jde přece o zdraví. Farmaceutické firmy však provádějí zkreslené výzkumy svých vlastních léků, překrucují a zveličují výsledky, používají vyselektované vzorky pacientů - to vše k obrazu svému.


Zubní lékařství

Propedeutika

Novinka!
Zubní lékařství

Jiří Mazánek a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
604 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3534-4
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace. Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele. Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl.


Život je boj

Praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké

Novinka!
Život je boj

Laura Janáčková

nakl.: Grifart, 1. vyd., 2014
288 str., bar., vaz., 210x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905337-4-5
cena:
 399,-

Kniha je koncipována jako praktický psychologický průvodce pro pacienty s rakovinou, pro jejich pečovatele a blízké. Je psána běžným jazykem a snaží se obsáhnout všechny aspekty života, se kterými se pacient a jeho blízcí v průběhu nemoci setkají. Úkolem této knihy není jen informovat. Psychika je u onkologických onemocnění jedním z důležitých faktorů úspěšné léčby. V souladu se svými dlouholetými zkušenostmi z oblasti psychoonkologie se proto autorka snažila o co největší srozumitelnost a otevřenost. Text knihy je doplněn autorskými ilustracemi, autentickými úryvky z deníků pacientů a řadou strukturovaných textů a shrnutí s praktickými radami, co dělat. Hlavním přínosem této knihy, jsou však psychologické metody a praktické návody, které pomáhají pacientovi zvládat těžká období v boji o život.


Život je sacra zajímavej

Nově u nás!
Život je sacra zajímavej

Karel Satori a Marek Orko Vácha

nakl.: Cesta, 1. vyd., 2013
128 str., čb., vaz., 140x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7295-164-2
cena:
 148,-

Deset let v trapistickém klášteře naučilo Karla Satoriu mnohem víc než jen naslouchat tichu, učilo jej především umět život, umět svůj čin, porozumět zadání svého života. Kniha je strhujícím uvedením do kontemplativní modlitby, do mystiky v tom nejkrásnějším slova smyslu a myšlenkově vychází z Terezie z Avily, Jana od Kříže, Josefa Ratzingera a mnoha dalších. Přes závažnost obsahu je kniha napsána nečekaně uvolněně a lehce, s vtipem, občasnou břitkou ironií i zemitým slovníkem.


Životní proudy

Novinka!
Životní proudy

David Boadella

nakl.: Triton, 1. vyd., 2013
208 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-692-0
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Životní proudy nabízejí úvod do biosyntézy, metody somatické (tzn. na tělo orientované) psychoterapie. David Boadella v této knize rozvíjí „duševní embryologii“ založenou na principech odvozených z bádání o prenatálním vývoji a z bio-psychiatrických studií Wilhelma Reicha. Boadella popisuje způsoby, jak prohloubit terapeutickou práci se stresem a s emočními problémy, které vztahuje k základním formativním událostem naší duše i těla v průběhu života v děloze a během klíčového porodního dramatu. Tyto způsoby zahrnují důležitost správného dýchání, techniky očního kontaktu, hlasu a jazyka, metody obnovení adekvátního svalového tonu a uzemnění postoje. Závěrečná kapitola se věnuje otázkám života a smrti z perspektivy somatické psychologie.