Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


Abeceda diabetu

Příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc

Novinka!
Abeceda diabetu

Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kol.

nakl.: Maxdorf, 4. rozš. a přeprac. vyd., 2015
286 str., bar., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-438-8
cena:
 245,-

Nové, čtvrté vydání knihy Abeceda diabetu vychází z předchozích tří úspěšných vydání. Nicméně od předchozího vydání, které vyšlo v roce 2008, se léčba diabetu v mnohém změnila, především díky novým technologiím, využití nových inzulínů i novým přístupům k edukaci dětí a dospělých. Všechny každodenní zkušenosti a nejmodernější postupy se autoři snažili vložit do této rozšířené knížky, jejímž hlavním mottem je: Staňte se expertem na léčbu vlastního diabetu. Lékaři dnes dokáží každému dítěti i dospělému člověku s diabetem a jeho rodině podat pomocnou ruku, vysvětlit principy léčby a vybrat nejvhodnější léčebné postupy. Člověk s diabetem však může potřebám svého těla porozumět nejlépe sám. Pokud se rozhodne zvládnout každodenní rutinu, pochopit všechny taje léčby svého diabetu a stát se partnerem v léčbě svému lékaři, dokáže žít stejně plnohodnotný a naplněný život jako člověk bez diabetu. Věříme, že tato knížka pomůže v nelehkém každodenním úsilí o úspěšné léčení nejen lidem s diabetem, ale i jejich lékařům.


Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda

Průvodce cvičením ACT

Nově u nás!
Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda

Ingrid Palaščáková Špringrová

nakl.: ACT centrum , 2. vyd., 2015
82 str., bar., brož., 180x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-7317-8
cena:
 283,-

Publikace určená všem, kteří metodu ACT chtějí cvičit i mimo ordinaci svého fyzioterapeuta, a uvědomují si, že precizní provádění cviků má zásadní vliv na úspěch jejich terapie. Právě pro úspěšné zvládnutí technické náročnosti prvků ACT byl vytvořen předkládaný průvodce. Publikace provází 22 nejčastějšími cviky a jejich dalšími 12 variantami. Tento výběr představuje najčastěji zadaváné sestavy cvičení terapeuty ACT pro domací trénink. Vzhledem k technické náročnosti cvičení v metodě ACT, obsahuje průvodce také kapitolu rekapitulující všechny zásadní pokyny, jež by měl každý cvičící vědomě kontrolovat.


Antidotárium

Antidotá a základné postupy při akutných intoxikáciách

Nově u nás!
Antidotárium
nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
128 str., čb., brož., 190x120 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-29-2
cena:
 320,-

Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách. V odborných článkoch sú uvedené indikácie, dávkovanie, mechanizmy účinku, farmakokinetika, kontraindikácie, nežiaduce účinky a dostupnosť jednotlivých antidot. Zvláštna pozornosť sa tu venuje aj účinnosti konkrétnych eliminačných metód, ktoré umožňujú odstrániť toxickú látku z organizmu a liečbe vybraných intoxikácií.


Arteriální hypertenze

Současné klinické trendy XIII

Novinka!
Arteriální hypertenze

Jiří Widimský jr. a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2015
191 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-883-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

V letošním roce se v prostorách Novoměstské radnice v Praze koná již XIII. ročník sympozia Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, na němž přední čeští internisté a kardiologové přednesou své příspěvky týkající se nejčastějšího kardiovaskulárního onemocnění - arteriální hypertenze. V této publikaci jsou zařazeny souhrny jejich přednášek. Výběr témat je již tradičně velmi pestrý. První část publikace je věnována metabolickým faktorům, diabetes mellitus a subklinickým orgánovým postřižením. Navazuje část věnovaná problematice diagnostiky hypertenze, cévním mozkovým příhodám a souvislosti hypertenze s onemocněními ledvin a nadledvin. Poslední třetinu publikace tvoří příspěvky zabývající se farmakologickými aspekty hypertenze. Jednotliví autoři se zaměřují na používání diuretik v těhotenství, beta-blokátorů, blokátorů systému RAS i fixních kombinací.Všechny texty zohledňují výsledky nejnovějších klinických výzkumů.


Asertivita

Umět být silný v každé situaci

Nově u nás!
Asertivita

Conrad &Suzanne Pottsovi

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
208 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5197-9
cena:
 269,-

cena na ISIC:
 242,-

Není potřeba vyvíjet nátlak, abyste dosáhli toho, co chcete. Existují jednoduché způsoby, jak se prosadit, které vám přináší tato kniha. Poradí vám a na příkladech ukáže, jak jednat asertivně, vybaví vás praktickými nástroji a technikami ke zvládnutí celé řady situací v práci i osobním životě a poradí vám, jak: získat na pracovišti respekt, který si zasloužíte, vyjít s rodinou, přáteli a sousedy a poradit si ve složitých společenských situacích, být sebejistí během prezentací a porad, získat plnohodnotné služby od obchodníků, řemeslníků či na úřadech, zvládnout nepříjemné chování nebo jednání a vyrovnat se s konflikty, vyjít se svým nadřízeným a dokázat říci „ne“, udržet si svoji asertivitu a s ní i kvalitní a vyvážený život. Nenechte se odstrkovat – naučte se, jak se prosadit a vyrovnat se s každou choulostivou situací s důstojností a sebevědomím. JE NA ČASE STÁT SI ZA SVÝM!


Babské rady profesorky Strunecké

Nově u nás!
Babské rady profesorky Strunecké

Anna Strunecká

nakl.: Almi, 1. vyd., 2014
219 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87494-14-1
cena:
 262,-

Babské rady profesorky Strunecké poskytují čtenářům stručné, ale srozumitelné informace o levných a zdravých potravinách, o jídle jako léku v prevenci rakoviny, srdečně-cévních onemocnění, autismu a Alzheimerovy nemoci. Rodiče v této publikaci najdou užitečné rady, jak nepoškozovat nevhodnou stravou zdraví svých dětí od početí do dospělosti. Kapitola Jak zdravě stárnout je vhodným průvodcem pro seniory, kteří chtějí prožít klidné a spokojené stáří.


Bezpečnosť potravín

Novinka!
Bezpečnosť potravín

Eva Malobická, Tatiana Červeňová

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
118 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-431-5
cena:
 137,-

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) si dlhodobo uvedomuje potrebu vypracovania vzdelávacích materiálov pre výrobcov potravín, ich distribútorov a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinami a pri nedodržaní správnych zásad môžu nepriaznivo ovplyvniť epidemiologickú situáciu vo výskyte alimentárnych ochorení. V priebehu posledných viac ako 20 rokov pripravila rad publikácií, odporúčaní a usmernení, ktoré môžu vzdelávaním pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť významne ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu v pozitívnom zmysle slova. A keďže aj nám záleží na tom, aby sa riziko ochorenia z potravín neustále a čo najviac znižovala, predkladáme Vám túto stručnú publikáciu, ktorá obsahuje základnú charakteristiku najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení prenášaných potravinami na našom území, poukazuje na riziká vzniku týchto ochorení a upozorňuje na preventívne opatrenia potrebné na zabránenie ich prenosu. Vychádza z odporúčaní SZO a jej publikácií Desať zlatých pravidiel bezpečnej prípravy stravy (The Ten Golden Rules for Safe Food Preparation) a Päť kľúčov k bezpečnejšej strave (The Five Keys to safer Food).


Biologie pro gymnázia

Nově u nás!
Biologie pro gymnázia

Jan Jelínek, Vladimír Zicháček

nakl.: Olomouc, 11. vyd., 2014
580 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7182-338-4
cena:
 500,-

Aktualizované 11.vydání doplněné o nové poznatky z oblasti molekulární biologie. Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, Vybrané kapitoly z obecné biologie, Praktická cvičení z biologie. Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobíle perokresby. Obsahem učebnice odpovídá osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Kniha je oblíbenou pomůckou i pro studenty, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na vysokých školách, na nichž je biologie profilujícím předmětem. Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3728/2014 dne 25.7. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy, vzdělávací obor Biologie s dobou platnosti šesti let.


Brýlová technika I a II

Praktická cvičení

Novinka!
Brýlová technika I a II - obrázek není k dispozici

Petr Veselý

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2015
116 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN: 978-80-210.7778-2
cena:
 251,-

Skripta vznikla jako podpůrný výukový materiál, který studenti používají v rámci cvičení k předmětu Brýlová technika I a II.


Brýlová technologie I a II

Praktická cvičení

Novinka!
Brýlová technologie I a II - obrázek není k dispozici

Petr Veselý

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2015
95 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-7779-9
cena:
 223,-

Skripta vznikla jako podpůrný výukový materiál, který studenti používají v rámci cvičení k předmětu Brýlová technologie I a II.


Být sám sebou

Terapeutův pohled na psychoterapii

Novinka!
Být sám sebou

Carl R. Rogers

nakl.: Portál, 1. vyd., 2015
448 str., čb., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-262-0796-2
cena:
 599,-

cena na ISIC:
 539,-

Aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí. Na příkladech z vlastní praxe představuje Carl Rogers koncept léčebného vztahu, který staví na autenticitě, empatickém naslouchání a bezpodmínečné akceptaci klienta. Aby byl terapeut schopen takový vztah s klientem navázat, je třeba, aby se nejprve obrátil sám k sobě, stavěl na vlastní schopnosti zachycovat své pravé já, autenticky prožívat, myslet a reagovat. V sérii přednášek z konferencí a univerzit zasvěcuje autor čtenáře do procesu, kterým se takový vztah utváří a rozvíjí, a naznačuje jeho směřování. Terapeutický vztah s uvedenými rysy dává klientovi příležitost „stát se sám sebou“, přijmout všechny své emoce a myšlenky za své a v chaosu, ve kterém se vyjevují, hledat a nacházet své pravé já. Rozvíjet takový vztah není podle autora žádoucí a prospěšné jen v kontextu terapie, ale i v rodinných vztazích, mezi přáteli a spolupracovníky. Kniha je primárně určená terapeutům a jejich klientům, pracovníkům pomáhajících profesí, ale i laikům se zájmem o osobnostní rozvoj.


Cévní přístupy pro hemodialýzu

Novinka!
Cévní přístupy pro hemodialýzu

Eva Chytilová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
190 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3657-3
cena:
 420,-

Cílem monografie je poskytnout přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení. Součástí knihy je atlas s ultrasonografickými a radiologickými nálezy. Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitola shrnuje problematiku z pohledu nefrologa, samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katetry pro dialýzu. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení o CP. V posledních dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu.


Češi

Proč jsme, kdo jsme – a jak dál?

Novinka!
Češi
nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
419 str., čb., váz., 195x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-129-2
cena:
 290,-

Myslím, že jsme opět velmi ohrožený národ, biologicky i kulturně. Dvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví o tom, co by dělat neměl. Hodnotové myšlení naproti tomu říká, že je každý národ svého druhu jedinečný vesmír - stačí uvážit jen jazyk - a že jeho zánik je stejná škoda, jakou je zánik jakéhokoli druhu života. Vzdorovat zániku národa? Nevím o větší a nevděčnější námaze. Příliš velký podíl z nás totiž mylně očekává, že přežití zařídí někdo z nás. Domnívám se, že by v českém případě mohl být tenhle typ myšlení, cítění a chování výsledkem rychlé, dejme tomu šest století trvající koevoluce genů a kultury. Vypráví o tom například esej Altruismus. Převezmou svět vlastníci korporací, pro něž budou národy pouhým nástrojem? Čím méně budou národy autonomní, což nevylučuje kooperaci, tím to bude snažší.


Čínské metody oddálení stáří a upevnění zdraví

Nově u nás!
Čínské metody oddálení stáří a upevnění zdraví

Guo Li

nakl.: Dharmagaia, 1. české vyd., 2014
140 str., čb., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7436-050-3
cena:
 158,-

Metody pěstování života (jang-šeng-fa) tvoří odedávna součást čínského lékařství. V dávných časech se dokonce považovaly za ještě důležitější nežli samotné léčení, protože jejich provádění a dodržování bylo chápáno jako nejlepší způsob prevence vůči nemocem. Jsou praktickým ztělesněním hlavní zásady čínské medicíny – léčit nemoc ještě předtím, než vůbec vznikla.


Delikvence mládeže

Trendy a souvislosti

Novinka!
Delikvence mládeže

Eva Moravcová, Zuzana Podaná, Jiří Buriánek a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2015
232 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-860-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Monografie podává přehled výsledků nejnovějšího reprezentativního výzkumu delikvence u žáků 7.–9. tříd základních škol a gymnázií v ČR z roku 2013 a nabízí jejich srovnání s rokem 2007. Podrobně a systematicky analyzuje vliv prakticky všech relevantních individuálních (sebekontrola, osobní morálka) i sociálních faktorů, například rodiny, školy nebo vrstevníků, zvláště pak delikventních kamarádů. Využívá získaných poznatků k ověření některých starších i novějších teorií, které vysvětlují vznik delikventních tendencí a usilují o jejich predikci (P. O. Wikström). Diskutuje také metodologické otázky spojené se získáváním dat a ukazuje možnosti využití pokročilých statistických metod při jejich analýze. Proto může být zajímavá a užitečná nejen pro specialisty v oboru kriminologie, sociologie nebo sociální práce, ale také pro studenty a širší odbornou veřejnost.


Děti a dospívající online

Vybraná rizika používání na internetu

Nově u nás!
Děti a dospívající online - obrázek není k dispozici

Anna Ševčíková a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
184 str., čb., brož., 205x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5010-1
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.


Děti, které přežily Mengeleho

Zpověď dvojčat Evy a Miriam

Novinka!
Děti, které přežily Mengeleho

Eva Mozesová Korová, Lisa Rojanyová Buccieriová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
224 str., čb., váz., 195x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5443-7
cena:
 279,-

cena na ISIC:
 251,-

Evě Mozes bylo deset let, když byla se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry byli posláni do plynových komor, Evu a její dvojče Miriam si vybral coby pokusné objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti - Dr. Josef Mengele. Dívky byly podrobeny sadistickým medicínským experimentům a musely každodenně bojovat o svůj život. V tomto neuvěřitelném příběhu, který sepsala samotná oběť děsivých událostí, jsou čtenáři svědky dětské odolnosti proti mimořádnému zlu. Eva byla například vystavena infekci, u níž Mengele věřil, že bude smrtelná, a bude pak moci provést pitvu i na Miriam, která měla sloužit jako "srovnávací vzorek". Přežila - a dodnes neví, jaké onemocnění to bylo. Po osvobození tábora sestry založily skupinu, která podporovala bývalé oběti Mengeleho experimentů.


Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Novinka!
Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
108 str., bar., brož., 190x115 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-433-3
cena:
 195,-

Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou však využity jen velmi selektivně, pokud vůbec využity jsou. Proto vznikla tato publikace, která se snaží obnovit dialog mezi specializovanými obory, v tomto případě mezi diabetologií a gastroenterologií. Hlavním cílem takového dialogu je zvýšení efektivity léčby a životního komfortu pacienta. Z tohoto pohledu je u nás tato interdisciplinární publikace světlou výjimkou.


Diabetologie 2015

Novinka!
Diabetologie 2015

Milan Kvapil

nakl.: Triton, 1. vyd., 2015
292 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-887-0
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Nový ročník monografie věnované nejdůležitějším novinkám z celé oblasti diagnostiky a terapie diabetu, prevenci komplikací, včetně farmakoekonomiky a epidemiologie. Monografie obsahuje základní kapitoly věnované obecnému přesahu diabetologie do ostatních oborů medicíny, kardiologickým a endokrinologickým souvislostem. Zahrnuje podrobný přehled aktuální problematiky právních, ekonomických a organizačních předpokladů kvalitního vedení diabetologické ordinace jako základního předpokladu pro moderní, účinnou a bezpečnou péči o pacienty s diabetem. Nabízí přehled aktuálních novinek farmakoterapie diabetu 2. typu i neotřelé pohledy na problematiku edukace.


Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech

Novinka!
Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech

Petra Svozílková, Jarmila Heissigerová, Pavel Diblík a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
224 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3393-0
cena:
 420,-

Svým pojetím u nás ojedinělá publikace koncipovaná formou obrazového atlasu podává přehled nejčastějších očních chorob, které jsou logicky seřazeny podle jednotlivých segmentů oka a jeho okolí. Patologický stav vybrané části oka nebo jeho okolí je prostřednictvím vysoce kvalitních náhledových fotografií rozebrán z hlediska diferenciální diagnostiky do nejmenších detailů, každý obrázek je doplněn krátkým výstižným popisem základních charakteristik daného patologického zobrazení. Toto pojetí dává čtenáři možnost rychle se zorientovat v klinické diagnóze zejména v případě, kdy si není zcela jist konečným závěrem. Autorům se tak podařilo najít mezeru na trhu naší odborné oftalmologické literatury a připravit velmi zdařilé dílo, které se bezpochyby stane účinnou pomůckou oftalmologa v jeho každodenní praxi.


Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým

Novinka!
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým

Tomáš Vymazal

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
192 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3656-6
cena:
 350,-

Monografie našich předních specialistů, která vznikla na základě poptávky lékařů po knize tohoto typu, obsahuje doporučené postupy v podávání anestezie dětem a dospělým pacientům v celé šíři chirurgických oborů včetně doporučených postupů ČSARIM a ČKS, které jsou velmi užitečné v konkrétních klinických situacích, především u komplikovanějších pacientů. V neposlední řadě obsahuje i množství aktuálních informací, jejichž znalost je pro podávání bezpečné anestezie nezbytná. Kniha je určena nejen začínajícím anesteziologům v přípravě k atestační zkoušce, ale bezpochyby se stane vítaným zdrojem informací i pro zkušené lékaře KARIM a dalších specializací. Je tedy nejen "kuchařkou" se základními postupy, ale též podrobným průvodcem všemi anesteziologickými postupy.


Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Novinka!
Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu

Milan Teřl a kol.

nakl.: Geum, 1. vyd., 2015
64 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87969-08-3
cena:
 99,-

Bronchiální astma patří mezi nejčastější plicní onemocnění. Počet astmatiků v České republice je odhadován na půl milionu osob. Spolu s rozvojem medicíny založené na důkazech se významným způsobem posunuje i diagnostika a léčba astmatu. Astmatik je v odborné péči jak specialistů – tedy především alergologů a pneumologů, tak také praktických lékařů a pediatrů. Těm všem je určen oficiální doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu, který za odborné společnosti alergologů a pneumologů, připravil široký autorský tým vedený doc. MUDr. Milanem Teřlem. Postup prošel nejen klasickým recenzním řízením, ale i veřejnou oponenturou v rámci těchto společností. Publikace odráží postupy (guidelines), jak by mělo být diagnostikováno a léčeno asthma bronchiale podle současných medicínských poznatků a bude etalonem správného postupu v péči o astmatiky.


Dušnost

Problém mnoha oborů

Novinka!
Dušnost

Vladimír Vondra a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
240 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3659-7
cena:
 420,-

Monografie poskytuje komplexní mezioborový pohled na dušnost u akutních, chronických a exacerbovaných stadií různých onemocnění. V úvodních kapitolách se autoři zabývají fyziologickými a patofyziologickými mechanismy dušnosti, jejími příčinami a hodnocením včetně anamnestických rozborů a diferenciálně diagnostických algoritmů. Dušnost u dětí má řadu odlišných i společných rysů s dušností dospělých a souhrnně je zpracována v samostatné kapitole. Speciální kapitoly se týkají problematiky akutní dušnosti, dušnosti u chorob oběhového ústrojí a u nemocí dýchacích cest, při obezitě a na metabolické jednotce, u endokrinních onemocnění a dušnosti z pohledu hematologického konziliáře. Vnímání pocitu dušnosti a jeho závažný dopad na psychiku nemocných výstižně dokumentuje psychiatr. Poslední část publikace řeší obecný vliv fyzioterapie na dušnost a její specifický účinek u jednotlivých skupin nemocí.


EKG pro záchranáře nekardiology

Novinka!
EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
96 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5307-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Algoritmus postupu je díky specifickým okolnostem poněkud odlišný než při klasickém natáčení a interpretaci klasického EKG. Kniha srozumitelným a přehledným způsobem přibližuje v nezbytně nutném rozsahu principy a základy metody a věnuje se popisu a interpretaci EKG křivek při specifických situacích – součástí je i zcela originální pomůcka na odečítání EKG. Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP a studentům. Autorka je primářkou záchranné služby na Slovensku, vyučuje na Slovenské zdravotnické univerzitě a pořádá kurzy v České i ve Slovenské republice.


Examination Tests from Pathological Physiology

Novinka!
Examination Tests from Pathological Physiology

Pavel Maruna et al.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
160 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2892-9
cena:
 180,-

Soubor testových otázek z patologické fyziologie je určen studentům oboru všeobecného lékařství. Testy mají sloužit k orientačnímu posouzení znalostí studenta z etiologie a patogeneze jednotlivých onemocnění a usnadnit mu přípravu k závěrečné zkoušce z tohoto předmětu. Otázky jsou rozdělené na kapitoly, týkající se patofyziologie orgánových systémů (krev, systémy kardiovaskulární, respirační, gastrointestinální, problematika vnitřního prostředí, systémy vylučovací, endokrinní a nervový), a kapitolu zaměřenou na obecnou patofyziologii. Otázky mají možnost více správných odpovědí. Testové otázky byly vydány jako doplnění k učebnicím obecné patofyziologie a patofyziologie orgánových systémů, ve kterých student nalezne podrobné vysvětlení jednotlivých probíraných témat.


Familiární hypercholosterolemie

Novinka!
Familiární hypercholosterolemie

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2015
160 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-843-6
cena:
 179,-

cena na ISIC:
 161,-

Familiární hypercholesterolemie je příkladem modelu rozvoje aterosklerózy, který nám poskytla sama příroda. Kniha, kterou držíte v ruce – první publikace po téměř padesáti letech věnovaná tomuto tématu –, ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie hypercholesterolemie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům, ovlivňujícím PCSK9. Poklesy LDL-C o 60 % jsou ohromující, stejně jako je nečekaná dobrá spolupráce nemocných při parenterální medikaci. Významná část knihy je věnována časné diagnostice familiární hypercholesterolemie a síti specializovaných center projektu MedPed, kde jsou zachycovány tisíce nemocných s heterozygotní formou a dokonce i homozygoti familiární hypercholesterolemie. Seznam těchto center je cenný pro každého lékaře v praxi, stejně jako podrobný popis klinického obrazu familiární hypercholesterolemie. Autoři vycházejí ze zkušeností jednoho z největších center pro familiární hypercholesterolemii na světě, speciální části jsou věnovány genetice, léčbě LDL aferézou, kaskádovému skríningu i léčbě v dětském věku. Přesto bude asi většina čtenářů nejčastěji otevírat stránky věnované diagnostice, vyhledávání a léčbě familiární hypercholesterolemie, stejně jako popisu klinického obrazu. I když je publikace maximálně stručná, obsahuje i základní přehled moderní literatury a mezinárodních doporučení týkajících se familiární hypercholesterolemie.


Genetika v klinické praxi I.

Nově u nás!
Genetika v klinické praxi I.

Radim Brdička

nakl.: GHC Praha, 1. vyd., 2014
126 str., bar., váz., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-106-3
cena:
 300,-

Současná medicína se snaží kromě své terapeutické role rovněž nemocem předcházet a intenzivně hledá jejich příčiny. Prevence se na prvním místě opírá o diagnostiku. Takovou, která často dokáže již v době, než choroba propukne, na nebezpečí upozornit. Cílem publikace je nabídnout čtenáři téměř současný pohled na možnosti, které nabízí současná diagnostika v různých oblastech naší genetické výbavy, tak aby se medicína mohla snažit odvrátit důsledky toho, že náš genom není dokonalý a pravděpodobně obsahuje vedle „vhodných“ informací i takové, které mohou neblaze ovlivnit zdraví člověka.


Genetika v klinické praxi II.

Novinka!
Genetika v klinické praxi II.

Radim Brdička, William Didden

nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
192 str., bar., váz., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-182-7
cena:
 300,-

cena na ISIC:
 270,-

Současná medicína se snaží kromě své terapeutické role rovněž nemocem předcházet a intenzivně hledá jejich příčiny. Prevence se na prvním místě opírá o diagnostiku. Takovou, která často dokáže již v době, než choroba propukne, na nebezpečí upozornit. Cílem publikace je nabídnout čtenáři současný pohled na možnosti, které nabízí současná diagnostika v různých oblastech naší genetické výbavy, tak aby se medicína mohla snažit odvrátit důsledky toho, že náš genom není dokonalý a pravděpodobně obsahuje vedle „vhodných“ informací i takové, které mohou neblaze ovlivnit zdraví člověka.


Geriatria pre praktického lekára

Novinka!
Geriatria pre praktického lekára

Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík

nakl.: Herba, 3. dopl. a přeprac. vyd., 2015
408 str., čb., brož., 190x120 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-31-5
cena:
 699,-

Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.


Harper´s Illustrated Biochemistry

Novinka!
Harper´s Illustrated Biochemistry

Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil

nakl.: McGraw-Hill Medical, 30. vyd., 2015
818 str., bar., brož., 275x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-25-925286-0
cena:
 1 266,-

The Thirtieth Edition of Harper’s Illustrated Biochemistry combines outstanding full-color illustrations with authoritative integrated coverage of biochemical disease and clinical information. Using brevity and numerous medically relevant examples, Harper's presents a clear, succinct review of the fundamentals of biochemistry that every student must understand in order to succeed in medical school.


Hospic do kapsy

Příručka pro domácí paliativní týmy

Novinka!
Hospic do kapsy - obrázek není k dispozici

Alžběta Marková a kol.

nakl.: Cesta domů, 2. aktual. vyd., 2015
155 str., čb., brož., 195x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905809-4-7
cena:
 330,-

Držíte v ruce příručku pro členy paliativních týmů, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi v domácím prostředí. V multidisciplinárních týmech mobilních hospiců ji využijí především lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé, ale jistě i sociální pracovníci, psychologové, dobrovolníci a pastorační pracovníci. Věříme, že bude užitečná i pro paliativní týmy v lůžkových hospicích a dalších zařízeních, kde lidé umírají. Poslouží i začátečníkům v paliativní péči nebo studentům. Některé části příručky mohou poučit i pečující laiky – členy rodiny nebo dobrovolníky v hospicové péči. Knížka je koncipovaná jako publikace pracovní – ke každé kapitole jsou připojeny volné stránky pro Vaše vlastní postřehy, zkušenosti, poznámky. Každý člen týmu si může dotvořit knihu podle sebe tak, jak potřebuje. Druhé vydání Hospice do kapsy je oproti prvnímu pečlivě aktualizováno na základě nejnovějších výzkumů a zkušeností v důležitých detailech (např. Léky a jejich dávkování), ale byly výrazně přepracovány některé kapitoly. Jiné kapitoly, např. Pediatrická paliativní péče, byly nově doplněny. Při práci na tomto vydání jsme vděčně vycházeli také ze zkušeností českých paliativních týmů,které s prvním vydáním knihy pracují. Děkujeme za všechny připomínky. Autoři budou nadále vděčni za doplňující informace a zkušenosti z Vaší praxe, aby je mohli vzít v úvahu při dalším vydání knihy.


Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Novinka!
Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Jiří Šrámek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
162 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5362-1
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Spondylochirurgie je moderní, dynamický obor zabývající se zejména chirurgickou léčbou chorob páteře. Mezi nejčastější postižení patří degenerativní změny v bederní oblasti. Primární léčbou je rehabilitace, v některých případech však navzdory dlouhodobé konzervativní léčbě nedojde ke zlepšení. Tehdy je vhodné zvážit chirurgické řešení. Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány. Autor MUDr. Jiří Šrámek je ortoped, věnuje se však pouze oboru spondylochirurgie, a to na předních pracovištích v České republice a nyní v zahraničí. Odborná publikace je určena pro pre- a zejména postgraduální studium v oborech ortopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie. Čtenářům přiblíží možnosti současné spondylochirurgie, pomocí bohaté obrazové dokumentace s množstvím RTG, CT a MRI snímků (celkem 264 snímků) umožní strukturalizovat pohled na jednotlivé typy postižení, a tím usnadní rozhodnutí o vhodné terapii.


Chirurgie v extrémních podmínkách

Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Novinka!
Chirurgie v extrémních podmínkách
1. vyd., 2015
584 str., bar., váz., 245x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4587-9
cena:
 990,-

cena na ISIC:
 891,-

Kniha slouží k vyjasnění problematiky spojené s výjezdem evropského lékaře do krizových nízkozdrojových oblastí, objasní mu, co může očekávat a kam až může ve svých zákrocích zajít v legislativou neřešených situacích, co bude na jeho práci rozdílné oproti zavedeným nemocnicím našeho regionu a také jak chránit sebe a čemu se vyhnout. Může se jednat o lékaře humanitárních organizací, mezinárodních týmů, armádních a jiných ozbrojených složek. V knize získá cenné informace též nelékařský zdravotnický personál nacházející se v popisovaných situacích a oblastech. Kniha je dokumentována instruktivními fotografiemi z konkrétních situací (169 fotografií a názorných originálních kreseb, 34 tabulek). Podobná publikace, takto komplexně pojata, nebyla u nás dosud vydána. Hlavní autor působil ve vedoucí funkci našich lékařů v silách NATO, na misích v zahraničních konfliktech, dále jako chirurg nemocnic v zemích jižní Afriky. Podobnou erudici mají i ostatní spoluautoři.


Chirurgie v kostce

Novinka!
Chirurgie v kostce - obrázek není k dispozici

Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek

nakl.: Grada, 2. dopl. a přepr. vyd., 2015
512 str., čb., brož., 205x120 mm
jazyk: česky
ISBN: 978.80-247-1005-1
cena:
 749,-

cena na ISIC:
 674,-

Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice nakladatelství Grada, které vychází po 13 letech. Zásadních změn doznal i autorský kolektiv pod vedením současných editorů publikace – prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D. a MUDr. Tomáše Dědka, Ph.D. Informace jsou podávány v bodech s důrazem na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při klinické výuce a co se zkouší. V kapitolách se uvádí charakteristika onemocnění z epidemiologického hlediska, přirozený průběh onemocnění, diagnostický postup, možnosti chirurgické léčby a indikace, komplikace, výsledky léčby. Jednotné členění přispívá k vysoké didaktické hodnotě učebnice. Publikaci ocení studenti medicíny, mladí lékaři před specializační zkouškou z chirurgie, ale také lékaři ostatních medicínských oborů a sestry-specialistky.


Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Novinka!
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-408-1
cena:
 195,-

Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.


Inštrumentovanie

princípy, zásady, techniky a postupy

Novinka!
Inštrumentovanie

Mária Kudlejová a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
700 str., bar., váz., 285x215 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-423-0
cena:
 1 964,-

Publikácia vznikla s cieľom opísať čitateľom základné princípy, zásady, techniky a postupy inštrumentovania. Má dve tematické časti – všeobecnú (perioperačné obdobie, manažment a prevádzka, personálne a materiálno-technické zabezpečenie operačných sál, ekonomika, environment, chirurgické nástroje, prístroje, šijací a podväzový materiál a ihly, hygienicko-epidemiologické minimum, dezinfekcia a sterilizácia, sterilizačné obaly, dokumentácia, technika inštrumentovania, problematika kvality a SMQ, drenážne systém, risk-manažment v operačnej sále a iné) a špeciálnu s operačnými výkonmi v jednotlivých odvetviach chirurgie. Z hľadiska operačných sál je pomerne novou problematikou environment operačných sál a koncepcia kvality a štandardizácia činností. Detailne sa venujeme problematike aseptických techík na vytvorenie sterilného operačného poľa, taktiež problematike chirurgických nástrojov, aby i tá inštrumentárka, ktorá sa s problematikou práce na operačných sálach ešte len zoznamuje, mala možnosť získať široký prehľad o chirurgických nástrojoch – o ich označovaní, pomenovaní vrátane slangových názvov. Tematika dezinfekcie a sterilizácie je dodnes a vždy bude „dennodenným chlebom“ každej inštrumentárky napriek vzniku centrálnych sterilizácií, preto sa tejto časti venujeme podrobne.


Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů

Superděti a supervztahy; předsudky o stáří; bariéry nejen komunikační; komunikace bez trpkosti

Nově u nás!
Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů

Tomáš Novák

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
112 str., čb,, brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5152-8
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Zdá se vám to povědomé? Máte pocit, že jsme popsali právě vás? Věřte, že v tom nejste sama. Kniha vám poradí, že jestli chcete přežít, musíte myslet především sama na sebe. Poznáte, že nejste jediná v této situaci, a rady a zkušenosti známého českého psychologa PhDr. Tomáše Nováka se vám určitě stanou „nadějí a světlem na konci tunelu“.


Jak být asertivní v každé situaci

Nově u nás!
Jak být asertivní v každé situaci

Sue Hadfieldová, Gill Hassonová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2012
216 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4269-4
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Zjistili jste, že říkáte ano v situaci, kdy byste raději řekli ne? Udělali byste cokoliv pro to, abyste se vyhnuli konfliktu a konfrontaci? Jste nerozhodní a bojíte se následků svého rozhodnutí? Dovedete si představit, že byste na všechny tyto otázky mohli dát s klidným svědomím zápornou odpověď? Co by se stalo, kdybyste dokázali klidně a otevřeně vyjádřit svoje potřeby, pocity a názory, vymezit hranice a vypořádat se s očekáváními, požadavky a kritikou druhých lidí? Co by se stalo, kdybyste se uměli jasně a bez pocitu strachu rozhodnout? S knihou Jak být asertivní v každé situaci to dokážete. Seznámíte se s technikami, které mohou zásadně změnit váš život, pomoci vám vyrovnat se s vaším strachem, posílit vaše sebevědomí a nasměrovat váš život tam, kam si přejete. Ať už jste uvízli v každodenním stereotypu, hledáte zásadní změnu nebo se chcete pustit s ještě větší energií do toho, co zrovna děláte, pak kniha Jak být asertivní v každé situaci vám poskytne cenné nástroje, abyste si vybud ovali šťastný a naplněný život.


Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku

Novinka!
Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku

Vladimír Svatoš

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
128 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5476-5
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Jak zařídit, aby vám lidé nejen vyhověli, ale dokonce chtěli vyhovět? Která strategie v mezilidských vztazích jako jediná funguje efektivně a zároveň dlouhodobě? Známe to všichni. Na něčem nám záleží, ale bez přispění někoho dalšího se k výsledku nemůžeme dobrat. Uplatnění síly či manipulace přitom není tou pravou cestou. Co s tím? To se dozvíte v této praktické a čtivé příručce zkušeného autora a trenéra. Na příkladech z pracovního i soukromého života zjistíte, jak a proč si budovat svou osobní značku, jak rozvíjet pevnou síť vztahů, jak jednat přesvědčivě, využívat přirozené zájmy lidí, ale také jak pracovat s emocemi, citlivým způsobem poskytovat zpětnou vazbu a přitom zůstat sami sebou.


Jak zvládat depresi

Příčiny a znaky deprese; současná léčba; jak pomoci sám sobě; jak pomoci svým blízkým

Nově u nás!
Jak zvládat depresi

Jaro Křivohlavý

nakl.: Grada, 3. aktual. a rozšíř. vyd., 2013
184 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4774-3
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Již třetí, aktualizované a rozšířené vydání příručky renomovaného českého psychologa svědčí jednak o neustávající naléhavosti problematiky deprese, jednak o stále platné terapeutické hodnotě textu, který se snaží poskytnout odborné rady jak lidem, kteří sami trpí depresí, tak těm, kteří stojí blízko někoho, kdo se do deprese propadá. Důraz je přitom kladen na metody "svépomocné" psychoterapie, vycházející z odborných kognitivně orientovaných studií. Vedle zmíněných psychoterapeutických postupů publikace neopomíjí ani analýzu příčin vzniku deprese a s ní související doporučení, "jak zdravě žít", abychom se do deprese nedostali. Autorský přístup Jaro Křivohlavého je unikátní svým duchovním přesahem k tématu naděje a odpuštění jako nebiologické součásti léčby.


Jak žít s těžkým zrakovým postižením?

Souhrn (nejen) psychologické problematiky

Nově u nás!
Jak žít s těžkým zrakovým postižením?

Tereza Kimplová, Marta Kolaříková

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
160 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-831-3
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé životní situace a hledat řešení; lidem, kteří ztratili nebo ztrácejí zrak v dospělosti; laické veřejnosti, která by se ráda dozvěděla, jak konkrétně a správně lidem s takovým postižením pomoci, a rovněž veřejnosti odborné. Kniha může přinést informace také zdravotníkům majícím přehled o zrakových vadách, ale hledajícím i souvislosti pedagogicko-psychologické; psychologům, kteří naopak představu o prožívání jedince s postižením a jeho rodiny mají, ale chtějí se lépe informovat a vyznat v přehledu zrakových vad či možných typech kompenzací; nebo učitelům, kteří se s dětmi se zrakovým postižením setkávají ve své pedagogické praxi. Dále všem, kteří mají potřebu se v dané oblasti orientovat a lidem s tímto typem postižení porozumět.


Kdo je psychopat

Nově u nás!
Kdo je psychopat

Ron Jonson

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2014
228 str., čb,, brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0181-0
cena:
 299,-

Zneklidňující, ale zábavné čtení nejen o možných přehmatech psychiatrické profese. Jon Ronson (známý u nás jako autor knihy Muži, co zírají na kozy) se zde zabývá zkoumáním života a osudů psychopatů. Společně s ním se můžete naučit je rozpoznávat podle všeobecně uznávaného testu psychopatie. Naleznete zde skutečné příběhy diktátorů, vrahů, zarytých popíračů útoků 11. září 2001, ředitelů gigantických firem, ale i rozhovory se špatně diagnostikovanými nevinnými. Kde končí normalita a kde již začíná šílenství?


Když se lidi povedou...

Novinka!
Když se lidi povedou...

Alena Šloufová

nakl.: Bondy, 1. vyd., 2015
232 str., bar., váz., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88073-04-8
cena:
 249,-

"Život je jediná věc, kterou máme doživotně. Proto bychom si ho měli vážit, a když už žijeme, tak především koukat, abychom skutečně žili." Tento výrok Jana Wericha byl hlavním motivem pro vzpomínkovou knihu novinářky Aleny Šloufové. Píše v ní o známých, úspěšných lidech, bardech neuvěřitelné generace, kteří "uměli koukat a uměli žít". Osobnosti v knize shromážděné už sice mezi námi nejsou, Alena Šloufová, která je při své práci důvěrně poznala, je nám ale dokázala v této knize opět autenticky přiblížit. Kniha obsahuje vzpomínky na Vlastimila Brodského, Radka Brzobohatého, Otakara Brouska, Stellu Zázvorkovou či na Vladimíra Menšíka, Jana Wericha, Arnošta Lustiga a řadu dalších legendárních osobností.


Klasické masáže

Novinka!
Klasické masáže

Vlastimil Tesař

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
104 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5528-1
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Pro dokonalou masáž je důležitá nejen zručnost, ale i správné postupy a citlivé vnímání pocitů. Kniha přináší ucelený přehled sedmi základních skupin masérských hmatů klasické masáže. Klasická (zdravotní) masáž se provádí na nemocných i zdravých jedincích. Na rozdíl od sportovní masáže, která je poskytována zdravým lidem za účelem regenerace organismu, je zdravotní masáž jemnější a šetrnější, zaměřená na určité zdravotní problémy jedince. Klasická masáž obsahuje sérii masážních hmatů, které se několikrát opakují v přesně stanoveném pořadí s dodržováním směru hmatů. Směr hmatů ovlivňuje správný účinek masáže, vykonává se po směru žilního toku krve, tedy směrem k srdci. Důležitým činitelem účinnosti masáže je také její délka a doba trvání jednotlivých masážních hmatů. Starší, popř. citlivé jedince nebo děti se doporučuje masírovat nejdříve kratší čas a dobu trvání postupně prodlužovat. Celková masáž je ordinována lékařem a doporučuje se provádět 2× týdně. Tuto knihu mohou využít studenti vysokých i středních škol a účastníci rekvalifikačních kurzů se zaměřením zdravotní masér, maséři ve zdravotnictví, fyzioterapeuti, ale i maséři sportovní a široká veřejnost.


Klinická anesteziologie

Překlad 6. vydání

Novinka!
Klinická anesteziologie

Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting a kol.

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
816 str., bar., brož., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4053-9
cena:
 1 599,-

cena na ISIC:
 1 439,-

Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie. Postgraduální publikace má oproti „velké knize“ přednost ve stručnosti, přehlednosti a praktičnosti a obsahuje všechny potřebné údaje pro studium i praxi v oboru. Kniha je doporučena a překlad garantován výborem odborné společnosti ČSARIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Editor překladu je prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, s kolektivem našich předních odborníků. Knihu ocení zejména anesteziologové a intenzivisté, ale je užitečná i pro ostatní související „hraniční“ obory jak chirurgické, tak interní. Barevná publikace obsahuje na téměř 200 obrázků a na 580 tabulek.


Klinická nefrologie

Novinka!
Klinická nefrologie

Vladimír Tesař, Ondřej Viklický,

nakl.: Grada, 2. přeprac. a dopl. vyd., 2015
560 str., bar., váz., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4367-7
cena:
 1 199,-

cena na ISIC:
 1 079,-

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny. Text je rozdělen do 18 kapitol. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české nefrologie, v dalších 12 kapitolách jsou postupně probrány fyziologie ledvin, vyšetřovací metody, glomerulopatie, diabetické, cévní a hypertenzní onemocnění ledvin, dědičná onemocnění ledvin, močové infekce a intersticiální nefritidy, fyziologické a patologické změny ledvin v těhotenství, urologická onemocnění vedoucí k poškození ledvin a nádory ledvin. Posledních pět kapitol se věnuje akutnímu i chronickému selhání ledvin, jeho léčbě včetně hemodialýzy, peritoneální dialýzy a transplantace ledvin a redukci léků u pacientů s renální insuficiencí a odstraňování léků při očišťovacích metodách. Didaktickou hodnotu knihy zvyšuje přehledné členění textu, 200 tabulek, 150 barevných i černobílých ilustrací a dále odkazy na další studijní literaturu. Knihu recenzovali prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Soňa Štěpánková.


Konflikty a vyjednávání

Umění vyhrávat, aniž by někdo prhrál

Nově u nás!
Konflikty a vyjednávání

Jiří Plamínek

nakl.: Grada, 3. uprav. a dopl. vyd., 2012
136 str., čb., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4485-8
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Nové, upravené a doplněné vydání knížky uznávaného autora, poradce a lektora ukazuje, čím mohou být konflikty prospěšné, jaký význam mají jak pro vedení a řízení firem, tak v lidském životě. Dozvíte se o možných způsobech a postupech zvládání různých typů konfliktů a seznámíte se s taktickými, lidskými a strategickými aspekty vyjednávání: například jak se na vyjednávání připravit, jak obsadit vyjednávací týmy, jaké konflikty nejčastější vznikají mezi různými motivačními typy lidí nebo jak využívat různé vyjednávací styly. Nové vydání knížky se více zaměřuje na praktickou stránku vyjednávání a přináší také nové příklady. Knížka je jakousi turistickou mapou, která vám umožní světem konfliktů putovat bezpečně a poučeně a z těchto výprav si i něco zajímavého přinést. Díky více než padesáti obrázkům se v problematice přehledně zorientujete a pokud se budete držet 33 pravidel řešení konfliktů, máte téměř vyhráno.


Léčba pooperační bolesti

Nově u nás!
Léčba pooperační bolesti

Jiří Málek, Pavel Ševčík a kol.

nakl.: Mladá fronta, 3. dopl. vyd., 2014
152 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3522-4
cena:
 320,-

Třetí aktualizované a doplněné vydání úspěšné monografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s chirurgickým pacientem. Autoři zde předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdělená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rovněž i nezbytná základní teoretická východiska.


Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Novinka!
Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
352 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-436-4
cena:
 495,-

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného ulceracemi, vznikem gangrén, osteomyelitidy, flegmóny s hrozící amputací. Může jít i o destruktivní onemocnění kostí a kloubů nohy – tzv. neuropatickou Charcotovu osteoartropatii. Základem léčby syndromu diabetické nohy je aktivní odlehčení Léčba je závislá na mnoha faktorech a musí být vždy komplexní:
• kompenzace diabetu (farmakoterapie)
• adekvátní odlehčení
• revaskularizace
• debridement (včetně biologického – larvální terapie)
• novou metodou debridementu je tzv. hydrochirurgie s použitím systému „Versajet“
• aplikace růstových faktorů, perspektivně i kmenových buněk
• kožní transplantáty
• Vacuum Assisted Closure (V. A. C.)
• v léčbě Charcotovy osteoartropatie (CHOA) také rekalcifikační terapie bisfosfonáty nebo kalcitoninem
• léčba infekce


Lymfatické masáže

Manuální lymfodrenáž celého těla

Novinka!
Lymfatické masáže

Vlastimil Tesař

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
96 str., bar., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5456-7
cena:
 189,-

cena na ISIC:
 170,-

Ojedinělá publikace, určená především masérům mimo oblast zdravotnictví, přináší názorně ilustrovaný popis hmatů lymfatické masáže, která je nejlepší terapií lymfatických otoků – lymfedémů. Lymfedém je závažné onemocnění, které zatěžuje nemocné jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Narušuje metabolismus organismu, jako jsou oxidační procesy ve tkáňových buňkách a odstraňování produktů látkové výměny. Tím se oslabuje přísun a pohyb buněčných elementů (lymfocytů a makrofágů), což výrazně oslabuje imunitu člověka. Vzniká tak snížená odolnost vůči infekcím. Odstranění lymfedému je proto zárukou toho, že člověk bude odolnější vůči chorobám a také mobilnější.


Metodika psychofyzické přípravy na porod

Novinka!
Metodika psychofyzické přípravy na porod

Martina Bašková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
112 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5361-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Publikace se zabývá hlavními postupy správného vedení psychofyzické přípravy na porod, její obsahovou náplní, organizací vedení kurzů psychofyzické přípravy na porod. Obsaženy jsou také faktory ovlivňující průběh psychofyzické přípravy na porod a management přípravy na porod, šestinedělí a péči o dítě. Vytvoření publikace přispěje k atraktivnějšímu způsobu studia a ke zkvalitnění výuky hlavně rozšířením samostudia pro studenty prezenční a distanční formy studia. Mohou ji využít také studenti specializačního a certifikačního studia k výkonu psychofyzické přípravy na porod.


Moderní farmakoterapie pro první linii

Novinka!
Moderní farmakoterapie pro první linii

Jiří Slíva, Veronika Müller Závalová, Jitka Patočková

nakl.: Axonite, 1. vyd., 2015
214 str., bar., váz., 215x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88046-00-4
cena:
 390,-

Tato publikace poskytuje jednoduše psaný a přehledný popis stávajících možností farmakoterapie nejčastějších onemocnění, se kterými se setkávají lékaři v první linii, tedy zejména všeobecní praktičtí lékaři. U každé skupiny léčiv jsou uváděny jednak účinné látky s nejčastějším dávkováním a dostupnou lékovou formou, současně jsou v příslušných tabulkách uváděna případná omezení u těhotných či kojících žen anebo u osob s ledvinným či jaterním selháním. Dále je poskytnut základní pohled na mechanismus účinku, indikace a kontraindikace. Každá kapitola zahrnuje i komentář, který obvykle zasazuje danou lékovou skupinu do širších souvislostí, jsou zde případně prezentována rizika léčby apod. Tato publikace je užitečnou pomůckou pro rychlou orientaci v přílivové vlně nových léků a nových indikací, a konečně i updatů doporučených postupů.


Molekulární medicína

Novinka!
Molekulární medicína

Ondřej Slabý

nakl.: Galén, 1. vyd., 2015
598 str., bar., váz., 290x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-121-6
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Jen stěží dnes nalezneme oblast medicíny, která by nevyužívala poznatků nebo metod molekulární biologie. Obor zabývající se aplikací molekulární biologie do klinické praxe je označován jako molekulární medicína. Autorský kolektiv více než čtyřiceti vysokoškolských pedagogů a odborníků pracujících v různých oblastech molekulární medicíny zpracoval a předkládá první českou monografii, která umožňuje ucelený pohled na tento progresivní a dynamicky se rozvíjející obor.


Na co jsem si ještě vzpomněl

Nově u nás!
Na co jsem si ještě vzpomněl

Jan Petránek

nakl.: Radioservis, 1. vyd., 2014
306 str., čb., váz., 170x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87530-44-3
cena:
 269,-

Jan Petránek je respektovanou osobností české žurnalistiky s jedinečným rozhledem po světovém politickém dění. Jeho doménou byl od počátku padesátých let rozhlas, v němž působil jako zpravodaj v Indii a Sovětském svazu a zahraničněpolitický komentátor. Jeho paměti volně vycházejí z cyklu Osudy Českého rozhlasu Vltava. Součístí publikace je CD.


Nebezpečné osobnosti

Jak je odhalit a chránit se před nimi

Novinka!
Nebezpečné osobnosti

Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
208 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5487-1
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Nebezpečné osobnosti jsou blíže, než si myslíte. Chraňte se před nimi! Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru „Jak prokouknout druhé lidi“. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou včas rozpoznat potenciálně nebezpečné jedince, kteří by vám a vašim blízkým mohli ublížit fyzicky, emocionálně nebo finančně. Dozvíte se: Jak poznáte nejčastější typy nebezpečných osobností - narcistickou, emočně nestabilní, paranoidní a predátorskou. Jak se projevují v práci, ve vztazích a v běžném životě. Jak negativně působí na ostatní. Jak rozpoznáte příznaky patologického chování. Proč je potřeba reagovat včas a rázně. Jak preventivně snížit riziko, že by se člověk mohl stát obětí. Jak postupovat, když se do krizové či ohrožující situace dostanete. Kniha je doslova prošpikována konkrétními kriminálními případy i příběhy klientů z běžného života. Pro jednotlivé typy osobností zde najdete podrobný seznam otázek, pomocí kterých můžete zjistit, zda a v jaké míře se u konkrétní osoby projevuje nebezpečné chování. Naučíte se tak poznat, jaké chování už není v pořádku, a co byste si neměli nechat líbit. Ojedinělá publikace je určena skutečně všem - jak široké veřejnosti, tak profesionálům, například policistům nebo sociálním pracovníkům, kteří se s nebezpečnými jedinci setkávají nejčastěji.


Nefrologie vyššího věku

Novinka!
Nefrologie vyššího věku

Vladimír Teplan a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
360 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3521-7
cena:
 490,-

Na našem trhu první odborná monografie týkající se nefrologické problematiky u geriatrických pacientů vznikla z důvodu stále se zvyšujícího počtu nemocných v této věkové kategorii a s tím související poptávky lékařů po praktickém souhrnném učebním textu. V úvodu čtenář nalezne ucelený přehled o morfologických, biochemických, metabolických a nutričních změnách u seniorů a stať o vyšetření ledvin. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým renálním onemocněním – imunologickým postižením, hypertenzi, nefritidám a nefropatiím včetně diabetické, renální osteopatii a osteoporóze a dalším. Speciální kapitoly se zabývají dávkováním léků ve stáří a konzervativní léčbou chronického onemocnění ledvin, dialyzační léčbou a metodami léčby AKI u seniorů. Za velmi důležité považujeme i texty pojednávající o transplantaci ledvin a dalších operačních výkonech u nefrologických postižení ve vyšším věku. Kniha je určena především nefrologům, geriatrům, intenzivistům, chirurgům, internistům a nutricionistům, ale i další odborné veřejnosti.


Nemoc jako symbol

Příručka pro výklad příznaků psychosomatických chorob a jejich řešení

Nově u nás!
Nemoc jako symbol

Ruediger Dahlke

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2014
320 str., čb., brož., 225x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0369-2
cena:
 389,-

Nalezněte souvislost mezi svými zdravotními potížemi a psychickým stavem a naučte se tuto situaci vyřešit do stavu uzdravení či smíření. Pokud chceme nemoc pochopit jako smysluplnou reakci našeho těla, kterou naše duše raguje na neřešené konflikty a přavádí je do vědomí, musíme pochopit symbolické významy příznaků nemoci. Přijmout je jako poselství. V této příručce naleznete přes 400 klinických obrazů nemocí, potíží a zdravotních problémů a více než 1 000 jejich příznaků.


Nervové buňky a jejich svět

Stavba a funkce neuronu; svět gigantické neuronální sítě; vznik, vývoj a zánik neuronů; možnosti ovlivnění nervových buněk

Novinka!
Nervové buňky a jejich svět
nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
216 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5070-5
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha přináší aktuální přehled o světě nervových buněk, které jsou základem složité a komplexní činnosti nervového systému, a tedy i všech duševních dějů a procesů. Seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí těchto buněk, s komunikací a spojením mezi nimi i s nejvýznamnějšími poruchami a možnostmi jejich ovlivnění a léčby. Součástí systematicky strukturovaného textu jsou i četné ilustrace a schémata. Publikace předkládá stručný souhrn základních vědomostí pro studenty a absolventy oborů, které se nervovou činností a duševní oblastí zabývají a pro něž jsou rozsáhlé medicínské publikace příliš detailní a obsáhlé – tedy pro studenty psychologie, pedagogiky, sociální práce, ošetřovatelství, fyzioterapie nebo stomatologie. Také ti, kdo studují medicínu či farmakologii, knihu ocení jako kompendium základních poznatků.


New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology

Treatment of Stress Urinary Incontinence, Pelvic Floor Defects, and Overactive bladder in Women

Novinka!
New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology

Alois Martan et al.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
263 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-7345-411-1
cena:
 540,-

Urogynekologie se během posledních letech stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Nové operační postupy využívající unikátní hi-tech materiály a pomůcky, přinášejí pacientkám dříve nemysliltelné zlepšení kvality života, dlouhodobý efekt je však závislý především na precizně a bezchybně provedeném operačním zákroku. Jedním z průkopníků těchto nových metod je prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., urogynekolog evropského významu, logickým pokračováním dvou úspěšných vydání jeho knihy Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii je právě vycházející anglické vydání. To vychází z druhého českého vydání (včetně rozsáhlé kapitoly věnované urogynekologické farmakoterapii), je však opět rozšířeno a aktualizováno. Předmluvu ke knize napsala přední švýcarská urogynekoložka prof. Dr. med. Annette Kuhn (Univerzitní nemocnice Bern), pochvalné recenzní komentáře připojilo několik dalších předních evropských urogynekologů, včetně Prof. Dr. med. Eckharda Petriho (Univerzitní nemocnice Greifswald) nebo Prof. Dr.med. Heinze Kölbla (Univerzitní nemocnice ve Vídni). Novinkou zásadního významu je 11 videozáznamů operačních technik popisovaných v knize, které jsou přístupné na stránkách maxdorf.com.


Obrázková angličtina 3

Lidské tělo

Nově u nás!
Obrázková angličtina 3

Petr Kupka

nakl.: Kupka , 1. vyd., 2007
2 str., bar., brož ., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 9788087020234
cena:
 25,-

Tabulka s obrýzky-česko-anglický popis + základní zdravotní fráze


Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe

Novinka!
Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe

Tomáš Krabec

nakl.: Grada, 2.aktual, dopl. a rozšíř. Vyd., 2015
128 str., bar., váz., 215x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4866-5
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Druhé vydání úspěšné publikace z roku 2008 je aktualizováno, doplněno a rozšířeno o nové oblasti – oceňování a prodej lékařské praxe. Ve světě není běžné, aby se lékaři starali o složité obchody sami, nicméně základní povědomí o ekonomických souvislostech může napomoci startu úspěšné kariéry i dobrému zabezpečení stáří. Základním předpokladem úspěchu je důkladná příprava obchodu a znalost hodnoty prodávané praxe. Autor v publikaci kombinuje své poznatky z přednáškové činnosti na LF UK a VŠE v Praze a zkušenosti z praktické konzultační činnosti v oblasti oceňování a prodeje privátních praxí v České republice, rovněž zkušenosti práce soudního znalce oceňujícího tento typ podniků pro sporná soudní řízení, jako jsou rozvody a jiné majetkové spory. Lékaře a jejich účetní, právní a daňové poradce kniha seznamuje nejen s originální autorovou metodologií pro ocenění privátní lékařské praxe provozované v institucionálních podmínkách České republiky, ale i modelovými praktickými příklady a nejčastějšími chybami, jichž se často lékaři a jejich poradci dopouštějí.


Onkologie

Minimum pro praxi

Novinka!
Onkologie

Jiří Tomášek

nakl.: Axonite, 1. vyd., 2015
448 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88046-01-1
cena:
 490,-

Na knize se pod vedením MUDr. Jiřího Tomáška podílel tým 66 autorů – předních odborníků na jednotlivé onkologické oblasti. Tato 448stránková publikace je členěna do 36 kapitol, z toho 17 kapitol je obecných, ostatních 19 se věnuje konkrétním onkologickým diagnózám. Pro snadnější orientaci je kniha opatřena rejstříkem. Publikace je primárně určena lékařům neonkologům, aby se lépe orientovali v onkologických diagnózách a v současných možnostech diagnostiky a léčby. Pomůže najít odpovědi na základní dotazy, které klade pacient při zjištění nádorového onemocnění nebo při podezření na ně. Zajímavá je ale i pro onkology, kteří v obecné části naleznou praktické základy nutriční péče, léčby bolesti, psychologické podpory, paliativní péče atd. Prostor je věnován také statistice nebo vyhledávání informačních zdrojů v onkologii. Obrovský nárůst znalostí o molekulárním podkladu jednotlivých malignit vede k rychlému zavádění nových cílených léků do běžné praxe, jejich indikace je často vázána na dobře provedené vyšetření molekulárních prediktorů. Samostatné kapitoly jsou proto věnovány správnému odběru tkání k molekulárním vyšetřením a indikaci vyšetření těchto prediktorů u různých nádorů. Ve speciální části lze získat rychlý přehled o základních diagnózách jak solidních nádorů, tak hematologických malignit. Užitečnou pomůckou může být i pro lékaře v rámci předatestační přípravy.


Osteopatie

cílené uvolňování blokád

Novinka!
Osteopatie

Torsten Liem, Christine Tsolodimos

nakl.: Poznání, 1. vyd., 2015
168 str., čb, váz., 205x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87419-45-8
cena:
 248,-

Osteopatii založil koncem 19. století americký lékař dr. Andrew Taylor Still. Spočívá na několika jednoduchých a obecně platných principech, kterým dal již jejich zakladatel formu, v níž je lze učit a naučit. Lidské tělo je uzpůsobeno k tomu, aby po celý život bezchybně pracovalo a udržovalo své tělesné funkce – aby bylo zdravé. Pokud organismus nepracuje správně, osteopat hledá příčinu buď v tom, že organismus není nutnými stavebnímikameny vybaven, anebo že prostřednictvím nervové soustavy dostává chybné pokyny. Osteopat jemnými, ale hluboce účinnými hmaty vnímá příčiny nemocí, uvolňuje napětí a blokády a odstraňuje tak různorodé potíže. V USA je osteopatie zrovnoprávněna s klasickou školní medicínou. V Německu a v ostatní Evropě ji zatím jen postupně poznáváme. Touto knihou bychom tedy rádi přispěli k tomu, aby byla osteopatie správně chápána a aby se ve stále větším rozsahu uplatňovala i u nás.


Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III

Speciální část

Novinka!
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III

Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Iva Otradovcová, Lucie Kubátová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
308 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3421-7
cena:
 369,-

cena na ISIC:
 332,-

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude výbornou učební pomůckou také pro studenty všeobecného lékařství. Problematika péče o nemocné s využitím moderních postupů, pomůcek a doporučení, kterou se publikace zabývá, je studentům předkládána poutavou formou. Po prostudování učebnice budou schopni splnit požadavky na znalosti z tohoto předmětu.


Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

potřeby, hodnocení, kvalita života

Novinka!
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Radka Bužgová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
168 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5402-4
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu. Doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodnoty a potřeby, včetně péče o rodinné příslušníky. Kniha je určena pro odbornou veřejnost, zejména sestrám, lékařům, psychologům, nemocničním kaplanům a sociálním pracovníkům. Je adresována také vysokoškolským pedagogům a může oslovit i čtenáře, kterých se téma smrti a umírání ve zdravotnických zařízení „jakkoli“ dotýká.


Perimetrie

Novinka!
Perimetrie

Karolína Skorkovská

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
116 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5282-2
cena:
 259,-

cena na ISIC:
 233,-

Srozumitelnou a názornou formou jsou popsány principy metody. Dále je podrobně probrána statická perimetrie (vyšetření, parametry vyšetření, vyhodnocení výsledku vyšetření včetně interpretace různých statistických indexů). Publikace dále rozebírá nové metody, jako je modrožlutá perimetrie, FDT perimetrie, pupilární kampimetrie aj. Jsou probrány základní nozologické jednotky, u kterých má perimetrie přínos, a jejich typické nálezy v praxi. V závěru knihy najde čtenář kompendium změn v zorném poli, kde jsou klasifikovány změny v zorném poli a uvedena diferenciální diagnostika a další indikované diagnostické metody. Knihu doplňuje 68 obrázků. Publikaci recenzovali doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. a MUDr. Pavel Diblík, MBA.


Perverze

Novinka!
Perverze

Wolfgang Berner

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
120 str., čb., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4854-2
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Pojem „perverze“, pohybující se na pomezí psychického a fyzického, začal ve svých psychoanalytických koncepcích propagovat Sigmund Freud. Studium perverzí mu otevřelo hluboký vhled do způsobu fungování sexuality a erotiky, který měl rozhodující význam pro utváření jeho teorie lidské psychiky. Mnohé z těchto poznatků si dodnes zachovaly svou platnost, jiné byly doplněny nebo pozměněny. V současné době se pojem „perverze“ v kontextu psychiatrie už téměř nepoužívá a stále více je nahrazován označeními „parafilie“ nebo „porucha sexuální preference“. Prof. Dr. med. Wolfgang Berner je psychiatr, psychoanalytik a badatel v oblasti sexuologie. Do roku 2010 byl ředitelem Institutu pro výzkum sexuality a forenzní psychiatrii při Univerzitní klinice Hamburg-Eppendorf a poté se stal předsedou Psychoanalytické pracovní společnosti v Hamburku.


Poznáváme homeopatii

Jak se léčit šetrně – proč se léčit homeopaticky; léky na běžná onemocnění; domácí lékárna

Nově u nás!
Poznáváme homeopatii

Kateřina Formánková, Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2008
136 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-2736-3
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Knížka určená pro každou domácnost vyzdvihuje výhody a možnosti léčby homeopatiky, přípravky, které využívají přírodních látek ve velmi malých dávkách, a tím působí šetrně a léčí s ohledem na momentální zdravotní stav. Každý pacient jistě velmi uvítá skutečnost, že nemají žádné známé vedlejší účinky. Kniha poukazuje na využití homeopatik při léčbě bolestí, horních dýchacích cest, infekčních onemocnění, při léčbě gynekologických problémů, v těhotenství a při porodu. Doporučí homeopatika pro kojence, batolata, školáky i dospělé a poradí, jak sestavit domácí homeopatickou lékárničku.


Praktická botanika pro milovníky rostlin

Více než 3000 botanických termínů, objevujte a pozorujte

Nově u nás!
Praktická botanika pro milovníky rostlin - obrázek není k dispozici

Geoff Hodge

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
224 str., bar., váz., 235x175 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5249-5
cena:
 499,-

cena na ISIC:
 449,-

Zahradničení je někdy zahaleno tajemstvím. Svéhlavé rostliny činí svá vlastní spontánní rozhodnutí o tom, kdy pokvetou, nebo kdy zvadnou, semena v mžiku vyraší a pod zemí dělají tajemné věci hluboko a potmě usazené kořeny. Naštěstí stačí jen něco málo vědeckých poznatků, rozluštění botanických tajemství, a děje na vaší zahrádce vám budou rázem jasnější. V této knize najdete vysvětlení a objasnění základních botanických poznatků. Text je velmi přehledný - v kapitole o kořenech se dozvíte, jaké jsou druhy kořenů, ale také co byste měli do půdy přidat, aby se jim dařilo. U popisu stříhání a prořezávání najdete jak popis toho, co je "postranní výhonek", tak i vysvětlení, ve kterém místě střihnout a jak výhonek ošetřit před zasazením. Kniha je doplněna kapitolami o známých botanicích a je plná krásných barevných ilustrací.


Praktický průvodce cukrovkou II.

Novinka!
Praktický průvodce cukrovkou II.

Jana Psottová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
144 str., bar., brož., 200x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-441-8
cena:
 245,-

Cukrovka nebolí a je neviditelná a to je její největší riziko a zhouba. V České republice trpí tímto onemocněním přibližně 800 000 pacientů, každoročně jich minimálně 50 000 přibývá. Odhady počtu nemocných na celém světě se pohybují přibližně kolem 285 milionů diabetiků. Specifickým rysem cukrovky je její značná ovlivnitelnost chováním pacienta, a tedy i úrovní jeho edukace. Informací o cukrovce je v dnešní době dostatek, problémem řady textů je však malá srozumitelnost pro laika. Právě to bylo impulsem pro vznik této knihy. K její vynikající srozumitelnosti přispěla skutečnost, že větší část textu byla původně určena pro pacientský internetový server a autorka měla na každý z nich velký počet reakcí od pacientů v rámci internetové lékařské poradny. Nejčastější a nejpřínosnější z těchto dotazů a odpovědí jsou rovněž součástí knihy. Lék, který by vyléčil cukrovku zatím neznáme, ale umíme mnoho parametrů ovlivnit, a tak zlepšit kvalitu života diabetiků a prodloužit jejich život. Plnohodnotná spolupráce pacienta s lékařem je základem a předpokladem úspěchu, a k tomu by měla přispět tato kniha, která navazuje na 1. díl.


Primární terapie

Jak získat přístup k potlačeným pocitům a využít jejich energii k uzdravení

Nově u nás!
Primární terapie

Arthur Janov

nakl.: Maitrea, 1. české vyd., 2014
345 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7500-073-6
cena:
 395,-

Neurologie a psychologie, dva obory, které by se měly vzájemně doplňovat a spolupracovat na léčbě duševních onemocnění, se již dlouho diametrálně rozcházejí. Zatímco neurologové hledají klíč k lidské povaze v mikroskopickém světě neuronů, psychologové zkoumají lidské chování na úkor studia mozku. Kniha Primární terapie, plod více než třiceti let intenzivního psychologického výzkumu, tuto propast překlenuje. Ukazuje, proč je láska nejdůležitějším faktorem pro zdravý vývoj mozku. Přehledně a srozumitelně objasňuje, proč, chceme-li se skutečně uzdravit, musíme sestoupit do nejtemnějších zákoutí mozku, kde se nacházejí vtištěné vzpomínky a bolest, a naplno si prožít své prvotní zkušenosti, jež dodnes ovlivňují naše chování.


Protokoly MR zobrazování. Pokročilé techniky.

Novinka!
Protokoly MR zobrazování. Pokročilé techniky. - obrázek není k dispozici

Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Marek Mechl et al.

nakl.: Galén, 1. vyd., 2015
163 str., bar., brož., 150x295 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-179-7
cena:
 600,-

cena na ISIC:
 540,-

Tato publikace navazuje na přecházející titul Protokoly MR zobrazování, který rozšiřuje o dalších třicet vyšetřovacích MR protokolů použitelných na různých MR přístrojích bez ohledu na konkrétní model či výrobce. Jsou zde zpracovány protokoly technicky náročnější na správné provedení a protokoly méně běžných druhů MR vyšetření, jako je například MR srdce, hrudníku, prsů, orgánů malé pánve, plodu nebo MR angiografie s použitím kontrastní látky. Publikace je doplněna kapitolami o bezpečnosti MR diagnostiky, zobrazování difuze, funkční MR, spektroskopii a problematice zobrazování na přístrojích 3 Tesla. Tato příručka pro správnou klinickou praxi je určena radiologickým asistentům a lékařům zabývajícím se problematikou MR zobrazování.


Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty

Novinka!
Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty

Martin Haluzík

nakl.: Mladá fronta, 2. rozšíř. vyd., 2015
152 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3660-3
cena:
 270,-

Kniha stručnou a přehlednou formou popisuje aktuální přístup k léčbě a sledování pacientů s diabetem 2. typu, především se zaměřením na léky nové generace. Jednotlivé kapitoly se týkají nejen léčby vlastního diabetu, ale také prevence diabetických komplikací a léčby nejčastějších přidružených onemocnění, především obezity, arteriální hypertenze a dyslipidemie. Samostatné kapitoly jsou též věnovány inzulinoterapii a bariatrické chirurgii u diabetiků 2. typu. Velmi užitečná pro mladší lékaře je i kapitola, v níž autor upozorňuje na nejdůležitější a často se opakující chybné postupy v léčbě tohoto onemocnění. V závěru jsou nastíněny perspektivy prevence a léčby diabetu 2. typu do budoucna.


Psychologie v medicíně

Novinka!
Psychologie v medicíně

Susan Ayers, Richard de Visser

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
568 str., bar., váz., 245x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5230-3
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Důležitost psychologie v celé medicínské oblasti je stále uznávanější a psychologická témata jsou dnes součástí většiny studijních osnov. Jak ale autoři této knihy zjistili, před mediky stojí množství překážek, které jim brání psychologická témata studovat. Zaprvé, psychologie je v medicíně často považována za „měkkou“ vědu. Je to s ní trochu jako s dršťkovou polévkou – studenti ji buď milují, nebo ji nesnášejí! Touto publikací proto chceme skeptiky povzbudit k bližšímu prozkoumání psychologie a k jejímu využívání v klinické praxi. Zadruhé, psychologie je široká disciplína zahrnující mnoho oborů. V důsledku toho má jen málo studentů a lékařů čas seznamovat se s bohatou škálou psychologických výzkumů a teorií, které se dnes nabízejí. V důsledku šířky záběru psychologie je tedy obtížné, aby lidé působící ve zdravotnických profesích sami zjišťovali, které části jsou pro klinickou praxi nejpřínosnější. Zatřetí, záplava pseudopsychologie v populárním tisku vede k problému odlišit informace podložené seriózními výzkumy od populárních „pravd“. Další obtíží je rozlišit, kde vlastně končí lékařská péče a začíná péče psychologická nebo sociální. Poslední překážkou je skutečnost, že až dosud neexistovala integrovaná učebnice, která by pokrývala všechny stránky psychologie významné pro medicínu a jež by zdůrazňovala klinický význam a možnosti uplatnění těchto informací. Doufáme proto, že právě naše kniha tento problém řeší tím, že nabízí jediný integrovaný přehled psychologie významné pro medicínu a že se zamýšlí nad tím, jak lze tyto poznatky využít v lékařské praxi.


Psychologie v perinatální péči

Praktické otázky a náročné situace

Novinka!
Psychologie v perinatální péči

Lea Takács, Daniela Sobotková, Lenka Šulová a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
208 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5127-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry. Kniha je určena pro klinickou praxi a pre- a postgraduální přípravu zdravotníků, je však vhodná i pro psychology, psychiatry, duly a další odborníky se zájmem o tuto oblast a v neposlední řadě i pro nastávající rodiče. Text je uspořádán do 11 kapitol. V úvodu jsou shrnuta základní pravidla komunikace s rodičkou a nedělkou s důrazem na komunikaci v náročných situacích. Následují kapitoly zaměřené na psychologické aspekty porodní bolesti a operačních porodů. Obsáhlá kapitola je věnována poporodním psychickým poruchám – její součástí jsou i doporučení týkající se diagnostiky a terapie těchto poruch pro lékaře-nepsychiatry včetně obecných indikací k předání pacientky do péče psychiatra. Následuje blok tří kapitol věnovaných krizovým situacím, které se týkají jak matky (případně obou rodičů), tak i novorozence. První z nich se zabývá problematikou péče o drogově závislé matky a jejich děti, druhá se věnuje otázkám péče o předčasně narozené či nemocné novorozence a jejich rodiče a celý blok je zakončen kapitolou o perinatální ztrátě, která kromě detailních praktických doporučení pro zdravotníky obsahuje i informační leták pro rodiče. Navazující tři kapitoly sledují psychologickou problematiku v perinatologii z perspektivy zdravotníků. První kapitola popisuje syndrom vyhoření a možnosti jak mu předcházet. Druhá se zaměřuje na úlohu a možné přínosy supervize v perinatální péči a třetí je věnována praktickým postupům duševní hygieny s důrazem na strategie zvládání a překonávání stresu v náročných situacích. Knihu uzavírá kapitola o právních otázkách v perinatologii.


Quilling

Papírový filigrán nejen pro svátek

Nově u nás!
Quilling

Jana Maiksnar Vašíčková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
64 str., bar., brož., 235x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3845-1
cena:
 185,-

cena na ISIC:
 167,-

Quilling nebo také papírový filigrán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru. Ve výsledku díky správné kompozici jednotlivých tvarů lze vytvořit krásný a originální obrazec. Samotná kniha je na českém trhu ojedinělá, a to především svým obsahem přizpůsobeným národnímu prostředí, českým zvykům a svátkům. Autorka vychází z vlastních několikaletých zkušeností a podnětů vyslyšených především na kurzech quillingu a workshopech, které sama pořádá. Výtvarná metoda jistě zaujme všechny, kteří rádi tvoří něco nového, originálního a neokoukaného. Technika není náročná na materiál a po zapracování ani na čas. Tvořit pomocí papírových proužků mohou už i děti školního věku nebo senioři.


Racionálna indikácia laboratórnych parametrov

Novinka!
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov - obrázek není k dispozici

Gustáv kováč, anna Porubenová, Štefan Hrušovský, L´ubomír Gürt20ler a kol.

1. vyd., 2015
184 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-34-6
cena:
 399,-

Ako príručku používať Predslov Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve HLA (ľudské leukocytové antigény) Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v endokrinológii Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v hematológii a transfuziológ Racionálna laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergiológii Racionálna indikácia laboratórnych parametrov pri infekčných chorobách Racionálna indikácia laboratórnych parametrov pri extravazátoch Racionálna indikácia laboratórnych parametrov v podmienkach centrálneho príjmového oddelenia Racionálna indikácia laboratórnych vyšetrení v dermatovenerológii Poznámky k racionálnej indikácii v molekulovej diagnostike.


Rang & Dale´s Pharmacology

Novinka!
Rang & Dale´s Pharmacology

H. P Rang, J. M. Ritter, R. J. Flower, G. Henderson

nakl.: Elsevier, 8. vyd., 2015
800 str., bar., brož., 275x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7020-5362-7
cena:
 1 898,-

For 25 years, Rang and Dale’s Pharmacology has delivered the core basic and clinical science information required by students and healthcare practitioners worldwide. Authors H. P. Rang, J. M. Ritter, R. J. Flower, and G. Henderson have ensured that the 8th Edition of this easy-to-read, comprehensive text continues the tradition of excellence with new coverage of drugs affecting the skin and new components online at Student Consult.


Resuscitace

Nově u nás!
Resuscitace

Bronislav Klementa, Olga Klementová, Pavel Marcián

nakl.: Epava, 2. rozšíř. vyd., 2014
277 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86297-47-7
cena:
 399,-

Monografie "Resuscitace" přináší detailní pohled na současnou problematiku kardiopulmonální resuscitace u novorozenců dětí a i dospělých. Výstižně a srozumitelně shrnuje patofysiologii zástavy oběhu a doporučené postupy základní i rozšířené kardiopulmonální resuscitace.


Síla přírodní fermentace

Jedinečná chuť & léčivá síla živých kultur

Novinka!
Síla přírodní fermentace

Sandor Ellix Katz

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
256 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5214-3
cena:
 297,-

cena na ISIC:
 267,-

Autor popisuje, jak na domácí výrobu kysaných mléčných produktů, představuje základní postupy na výrobu sýrů, věnuje se kváskovému pečivu, luštěninám či nastiňuje variabilitu přípravy kysaného zelí i jiné nakládané zeleniny. Mnohdy se během svého vyprávění pozastaví nad tradicemi nejrůznějších světových kultur. V knize nechybějí ani skutečně jednoduché techniky na domácí výrobu piva, vína i octa (spolu s recepty na cider, medovinu i šumivé víno). S téměř stovkou receptů je neobsáhlejší a nejšířeji pojatou knihou o fermentovaných potravinách, která kdy byla publikována.


Skutečná pravidla života

Jak se vyrovnat s životními podmínkami podle svého

Novinka!
Skutečná pravidla života

Ken Druck

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
240 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4696-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Bez ohledu na to, co říkáme nebo čemu věříme, zjišťujeme, že život má tak nějak svá vlastní pravidla. A nejsou zdaleka taková, jaká jsme mysleli, že jsou. Často nám život přináší něco jiného, než jsme očekávali. Co s tím? Jak se s tímto zjištěním vypořádáme a jak zvládneme jít dál? Ken Druck nabízí čtenáři způsob, jak přežít životní tragédie – jak se s nimi alespoň částečně vypořádat, jak i přes ty největší ztráty v životě jít dál a nevzdat se naděje na znovuobjevení pocitu štěstí. On sám zažil obrovskou ztrátu v životě (když mu tragicky zemřela dcera) a kvůli této kruté životní zkušenosti začal být schopen začít rozlišovat vlastní přání a představy o životě a skutečnou pravdu. Nyní působí jako psycholog a osobní kouč po celém světě. Skutečná pravidla života nejsou o rychlé opravě života ani nebanalizují životní peripetie. Pomáhají uzdravit a postavit se zpět na vlastní nohy. Jak najít způsob, jak žít víc vědomě a jak být v míru s životem takovým, jaký skutečně je. Jak jednou poznáte Skutečná pravidla, podaří se vám vybalancovat skutečné životní události s vašimi vlastními představami o životě.


Sociální a posudkové lékařství

Novinka!
Sociální a posudkové lékařství

Rostislav Čevela a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
160 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2938-4
cena:
 210,-

Učební text Sociální a posudkové lékařství je určen pro základní orientaci v oborech sociálního a posudkového lékařství studentům lékařských fakult a nejen jim. V první části učebnice se autoři zabývají problematikou sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví a v části druhé problematikou posudkového lékařství. V jednotlivých kapitolách je definován pojem „zdraví“ – zdraví je podmínkou pro efektivní vývoj společnosti. Uváděny jsou jednotlivé determinanty zdraví (genetické vlohy, faktory zevního prostředí včetně životního stylu a úrovně zdravotní péče). Čtenář je seznámen se základními zásadami a kvalitami našeho zdravotnictví, jsou jasně a stručně definovány poskytované zdravotní služby. Opomenuta nejsou ani témata jako zdravotní péče o mladou generaci, zdravotní a sociální péče o starší generaci a téma stáří stárnutí, téma sociologie rodiny, zdůrazněna je potřeba integrace zdravotních a sociálních služeb. Učebnice uvádí čtenáře do problematiky sociologie, seznamuje s biostatistikou, dotýká se etiky ve zdravotnictví. Důležitou kapitolou je rozsáhlá kapitola o posudkovém lékařství.


Somatologie – anatomie a fyziologie člověka

630 testových otázek a odpovědí

Nově u nás!
Somatologie – anatomie a fyziologie člověka

Vlastimila Chalupová-Karlovská

nakl.: Olomouc, 2. vyd., 2012
160 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7182-294-3
cena:
 195,-

Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařských fakult. Může posloužit také vyučujícím na zdravot. školách při sestavování didaktických testů.


Srdeční selhání

aktuality pro klinickou praxi

Novinka!
Srdeční selhání

Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský et al.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
366 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3573-6
cena:
 490,-

Chronické srdeční selhání je závažné onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, jehož prevalence v České republice i Evropě významně narůstá. Diagnostika a léčba srdečního selhání jsou tedy celosvětovou zdravotnickou prioritou, vedoucí k rychlému vývoji nových léčebných přístupů. Klinika kardiologie IKEM má v problematice diagnostiky a léčby různých forem srdečního selhání dlouhodobé bohaté zkušenosti. Na základě mnohaleté každodenní praxe vznikla vlastní filozofie přístupu k srdečnímu selhání, formovaná novými studiemi a doporučeními Evropské kardiologické společnosti.


Stručná biostatistika pro lékaře

Novinka!
Stručná biostatistika pro lékaře

Bohumír Procházka

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
126 str., čb., brož., 235x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2783-0
cena:
 160,-

Předkládaná publikace si bere za cíl seznámit stručnou formou především lékaře se základními metodami používanými při hodnocení medicinských dat. Jsou zde popsány principy induktivního statistického uvažování, široce používané ve všech oblastech hodnocení biologických dat jako nástroje medicíny založené na důkazu. Cílem textu je překlenout zdánlivě nepřekonatelnou vzdálenost mezi medicínou a matematikou a nalézt společný jazyk, který poskytne medicíně objektivní nástroje k hodnocení biologických dat.


Suicidialita u psychických poruch

Novinka!
Suicidialita u psychických poruch

Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
216 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4305-9
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním návykových látek a dalších. Nabízí vodítka, jak zabránit sebevražednému chování. Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům lékařských fakult i pracovníkům v pomáhajících profesích. Vyčerpávajícím způsobem analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, například u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch osobnosti, poruch příjmu potravy, spánku či poruch způsobených užíváním návykových látek. Nabízí vodítka, jak zabránit sebevražednému chování pomocí krizové intervence, farmakologie nebo psychoterapie.


Survey of Topographical Anatomy

Nově u nás!
Survey of Topographical Anatomy

Jaroslav Kos, Jiří Heřt, Jaroslava Hladíková

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
150 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-246-2820-2
cena:
 260,-

Původní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jiří Heřt a Jaroslava Hladíková v roce 1964. Tato publikace byla významná především tím, že představovala první českou poválečnou učebnici topografické anatomie podle Weignera. První vydání mělo mezi studenty i lékaři obrovský úspěch, protože topografie celého těla byla popsána stručně a srozumitelně. Všechna další vydání tohoto textu byla díky velké popularitě a oblibě vždy rychle rozebrána, stejně jako jeho poslední vydání před dvaceti lety. Autoři se proto domnívají, že tato publikace je pro topografickou anatomii stále platným a užitečným přínosem, a rozhodli se proto pro revizi a opětovné aktualizované vydání původního textu. Toto nové „oživené“ vydání obsahuje aktualizaci anglické i latinské terminologie (Terminologia Anatomica, Thieme, Stuttgart, New York, 1998), digitálně zpracované grafy a obrázky a menší úpravy v původním textu.


Škola živé stravy

Vitariánství jako cesta

Novinka!
Škola živé stravy - obrázek není k dispozici

Anna Hýžová

nakl.: Anna Hýžová, 1. vyd., 2013
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-53225-
cena:
 290,-

Vitariánství je životní směr, ve kterém je stravování založeno na konzumaci pouze tepelně neupravovaných, syrových – živých potravin, tj. zeleniny, ovoce, ořechů, semínek a bylin.


Tajemství sebemotivace

Jak dosáhnout všeho, co chcete

Nově u nás!
Tajemství sebemotivace

Reinhold Stritzelberger

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
112 str., bar., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5419-2
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

Každé ráno začínat svěží, dobře naladění a maximálně motivovaní. Každý večer se domů vracet s pocitem, že za sebou máte přínosný den. Jak se vám taková představa líbí? Zdá se to nemožné? A přesto to jde. Tato příručka vám ukáže, co můžete pro svou sebemotivaci a lepší pocit sami udělat. Není to jednoduché, úspěch nepadá do klína sám od sebe. Vy ale máte v rukou klíč, s nímž můžete odemknout první dveře na cestě k cíli. S touto knihou zjistíte, že pokud chcete dosáhnout něčeho, co je pro vás důležité, je potřeba se dostat ven ze své „zóny pohodlí“, na kterou jste zvyklí. Pouze pak můžete růst a dokázat věci, na které budete pyšní. Zjistíte, jakými „triky“ změnit své myšlenkové vzorce a postoje, abyste byli aktivní a pozitivní a překonali všechny překážky. Poznáte, že je potřeba zaměřit pozornost na to, na čem vám nejvíce záleží. Situace, ze kterých jste dříve byli zoufalí, nyní budete zvládat s radostí a úspěšně. Velmi inspirující knížka přináší také řadu příkladů ze života.


Tak mluví tělo

Jedinečný systém vizuálního jazyka 3AXIS

Nově u nás!
Tak mluví tělo
nakl.: Grifart, 1. vyd., 2014
168 str., bar., váz., 220x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905337-5-2
cena:
 329,-

Kniha názornou formou vysvětluje základy nové originální metody 3AXIS Visual Language, která je revoluční inovací v oblasti porozumění řeči lidského těla. Tato metoda poprvé přináší do oblasti lidské neverbální komunikace jednotný systém znaků a pravidel, tedy jakousi „gramatiku“ projevů lidského těla, za pomocí které se z ˇřeči těla“ konečně stává „jazyk těla“. Právě osvojení si tohoto systému pravidel nám otevírá dosud nepoznanou míru pochopení lidského neverbálního projevu, a tím umožňuje lépe porozumět člověku, se kterým komunikujeme. Metoda 3AXIS Visual Language není určena pouze odborníkům - lékařům, pedagogům, vyjednavačům, hercům, apod. Naopak jde o metodu široce použitelnouv každodenním životě – partnerském, rodičovském i profesním.


Technika Mindfulness

Jak se vyvarovat duševní prokrastinace pomocí všímavosti a bdělé pozornosti

Novinka!
Technika Mindfulness

Gill Hassonová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
240 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5213-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Bojujete občas s nedostatkem motivace a silné vůle? Jste pořád ve stresu? Přistihnete se někdy, že druhé posloucháte jen tak na půl ucha? Pochybujete o sobě? Právě na vás čekají praktické návody a rady, jak se prostřednictvím techniky mindfulness vypořádat s nepříjemnými emocemi a složitými situacemi. Technika mindfulness je schopnost být duchem přítomný tady a teď. Je to stav, ve kterém je člověk pozorný a všímavý k tomu, co se děje v přítomném okamžiku. Všímavost má celou řadu příznivých účinků na lidskou psychiku, například redukuje stres a zvyšuje radost ze života. Kniha čtenáři nabízí jak teoretický přehled základních principů všímavosti, tak celou řadu inspirativních návodů a tipů, jak tyto principy uplatňovat v každodenním životě.


Traumatologie hrudníku

Novinka!
Traumatologie hrudníku

Josef Vodička

nakl.: Galén, 1. vyd., 2015
241 str., bar., váz., 285x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-168-1
cena:
 1 200,-

cena na ISIC:
 1 080,-

Traumatologie hrudníku, tj. diagnostika a léčba hrudních úrazů, je jednou ze základních oblastí traumatologie a celé chirurgie. V Evropě se poranění hrudníku podílí na každém druhém úmrtí při dopravní nehodě, v zámoří je dokonce druhou nejčastější příčinou smrtelného úrazu vůbec. Řadu let chyběla u nás ucelená monografie, která by zahrnovala jak základy oboru, tak nové diagnostické a léčebné postupy. Kolektiv plzeňských a pražských autorů připravil moderní publikaci, která reflektuje potřeby oboru, vyplňuje jednu z mezer na trhu odborné literatury a má šanci stát se vyhledávanou pomůckou při studiu problematiky traumatologie hrudníku. V prakticky koncipované a bohatě ilustrované monografii naleznou základní informace potřebné k pochopení a úspěšnému zvládnutí péče o nemocné s poraněním hrudníku jak studenti v pregraduálním studiu, tak především adepti chirurgie a traumatologie ve studiu postgraduálním.


Tréninkový deník

Nově u nás!
Tréninkový deník

Aleš Tvrzník, Vít Rus

nakl.: Grada, 2. vyd., 2014
144 str., čb., brož., 210x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4661-6
cena:
 159,-

cena na ISIC:
 143,-

Tréninkový deník určený sportovcům seniorské (případně vrcholové úrovně juniorské) kategorie je koncipován tak, aby byl použitelný pro libovolné sportovní odvětví na jeden tréninkový rok. Umožňuje maximálně přehledně a systematicky plánovat a vyhodnocovat sportovní přípravu. Obsahuje nejpoužívanější tabulky, důležité pro evidenci všech tréninkových záznamů.


Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře

Nově u nás!
Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře

Helena Krejčíková

nakl.: Galen, 1. vyd., 2014
143 str., čb., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-167-4
cena:
 250,-

cena na ISIC:
 225,-

Rozhodování na konci života pacienta představuje jedno z velkých témat zdravotnického práva, multidisciplinárního oboru čerpajícího zejména z práva trestního, občanského a správního, medicíny a bioetiky. (...) Smyslem této práce je poukázat z trestněprávního pohledu právě na léčebné a ekonomické hranice medicíny, vědy, jež v 21. století bývá označována za vítěznou, avšak v mnoha případech umí jen tlumit a mírnit příznaky. V některých případech symptomatická léčba umožní vést pacientovi život ve standardní kvalitě a délce, jindy po určité době selhává a další vývoj onemocnění již není léčebně ovlivnitelný. Pokračovat i nadále v invazivní zatěžující léčbě, která nemůže infaustní průběh jakkoliv zvrátit, zcela jednoznačně není správné ani z pohledu medicíny, ani z pohledu biotiky. Právo však tuto oblast neupravuje jednoznačně. O to více je nutno zdůrazňovat, že nadměrná hrozba trestního postihu při poskytování zdravotní péče pacientům v závěru života je nežádoucí, vedoucí navíc v prvé řadě k tzv. defenzivní medicíně, kdy lékaři, nikoliv pro blaho pacienta, nýbrž z obav před vlastním postihem mnohdy indikují a provádějí nadbytečné výkony, které nemohou ani zlepšit diagnostiku, ani pozitivně ovlivnit zdravotní stav pacienta a jen pacienta neúměrně zatěžují. Tento jev je bezesporu do jisté míry paradoxem, neboť titíž lékaři narážejí každodenně na nedostatek financí ve zdravotnictví, kdy z veřejného zdravotního pojištění je hrazena jen určitá část všech výkonů, které by mohly být ve prospěch pacienta indikovány.


Umění slovní sebeobrany

Jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace

Nově u nás!
Umění slovní sebeobrany

Matthias Nöllke

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2004
112 str., bar., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-0919-2
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

V knize Umění slovní sebeobrany – Jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace z edice Poradce pro praxi se dozvíte: jak se pohotově bránit drobným provokacím a kritice; jak účinně řešit nepříjemné situace; jak si chytře získat sympatie svého okolí; jak s přehledem reagovat na jízlivé poznámky; jak si dopředu natrénovat obratné reakce; jak se zachovat před rozzuřeným šéfem; jak formulovat své odpovědi vybroušeně a elegantně; jak si hrát se slovy a jejich významy; a mnoho dalších rad, komunikačních technik, příkladů a testů, jak usměrnit konverzaci trefnou replikou ve svůj prospěch.


Umění slovní sebeobrany

Nejlepší techniky všech dob

Nově u nás!
Umění slovní sebeobrany

Matthias Pöhm

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2013
200 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4795-8
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Tato knížka plná jasných a praktických rad a příkladů vám pomůže čelit všem slovním útokům a provokacím. Jde o jednu z nejlepších a nejužitečnějších knih na toto téma, při jejímž čtení se budete zároveň dobře bavit. Zjistíte, že na slovní útoky a provokace můžete použít 23 nejosvědčenějších technik, od těch velmi rychlých, díky nimž odpovíte krátce a ostře, přes šest opravdu špičkových technik slovní sebeobrany, až po techniky s použitím humoru či působící na city. Na mnoha příkladech ze života uvidíte, jak jednotlivé techniky použít, a na závěr si můžete vyzkoušet, zda na ukázkové slovní útoky již dokážete správně odpovědět. Ať se vám nejen ve slovní sebeobraně daří!


Umíme to s konfliktem

Náročné situace a jejich řešení

Nově u nás!
Umíme to s konfliktem

Olga Medlíková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
136 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4016-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Ať chceme nebo ne, konflikt je součástí našeho osobního i pracovního života. Cílem této praktické příručky je vytvořit určitou „mapu“, podle které se lze „pohybovat“ v konfliktních situacích. Naučte se předcházet zbytečným konfliktům, a pokud už k nezbytným střetovým situacím dojde, ovládněte techniky jejich řešení. Zvláštní pozornost je věnována konkrétním příkladům náročných rozhovorů, ať už jde o kritiku, omluvu, odmítnutí či jiná komunikačně náročná témata.


Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii

Novinka!
Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii

Čestmír Číhalík, Eva Klásková, Miloš Táborský

nakl.: Solen, 1. vyd., 2015
224 str., bar., váz., 235x275 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7471-100-8
cena:
 590,-

Po úspěšném vydání monografie EKG v klinické praxi v roce 2013 přichází na trh novinka s názvem Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii, která nabízí čtenářům s použitím originálních materiálů v praktických ukázkách a komentářích pohled na šířku dané problematiky. Elektrokardiografické vyšetření a zhodnocení nálezu je každodenní součástí klinické praxe kardiologa, všeobecného internisty i pediatra. Metoda sama při tom vychází z přesných geometrických a fyzikálních zákonů, které však aplikovány na biologicky rozdílné jedince přináší často velmi se lišící záznamy. Přitom některé záznamy mohou být v rámci biologické variability pro daného jedince ještě normálními, zatímco u jiného jedince a v jiné situaci mohou být již považovány za patologický nález. Rozhodnutí o tom, co je možno považovat za ještě normální a co je již projevem patologie, bývá někdy dosti obtížné. Výsledný EKG obraz závisí mimo jiné na věku vyšetřovaného jedince, jeho tělesné konfiguraci, uložení srdce v hrudníku, přidružených nemocech, ale i třeba na správnosti přiložení hrudních elektrod. Velmi specifickou situaci přináší dětská elektrokardiografie. Vedle věkových rozdílů se na změně EKG křivky uplatňuje přítomnost různých vývojových srdečních vad, stejně jako větší uplatnění vlivu vegetativního nervového systému. V pediatrii se setkáváme se specifickými arytmiemi a problematika poruch rytmu ve srovnání s dospělou populací má zcela jinou dimenzi a jiný prognostický dopad. Je proto zcela přirozené, že předkládaná monografie vznikla na základě úzké spolupráce mezi kardiology dospělých a kardiology-pediatry.


Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Pro staniční a vrchní sestry

Novinka!
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi

Marie Zítková, Andrea Pokorná, Erna Mičudová

1. vyd., 2015
168 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5094-1
cena:
 269,-

cena na ISIC:
 242,-

Kniha představuje čtenářům současné informace týkající se oblasti vedení adaptačního procesu u nelékařských zdravotnických pracovníků, například všeobecných sester, fyzioterapeutů, zdravotních laborantů a dalších nelékařských profesí. Hlavní odborný přínos je ve zvýšení informovanosti čtenářů o této problematice, představení nástrojů řízení adaptačního procesu, a tím umožnění zvýšení jejich využití v praxi.


Výživa malých dětí

Výchova ke správné výživě, skladba dětské výživy, obezita v dětském věku a jak jí předcházet

Nově u nás!
Výživa malých dětí

Martin Gregora

nakl.: Grada, 1. vyd., dotisk, 2004
96 str., bar., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-9022-X
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Snad každá maminka se při své láskyplné péči o dítě každodenně klade otázku, jak sestavit co nejzdravější jídelníček pro svou vyvíjející se ratolest. Zkušený dětský lékař a endokrinolog, autor úspěšných publikací o péči o dítě, nabízí rodičům střízlivé, odborně podložené informace o vhodných a nevhodných potravinách v dětské výživě, uvádí příklady jídelníčku, radí, jak předcházet dětské obezitě, a informuje o nových možnostech výživy snižující výskyt alergií. Praktická příručka zahrnuje i kapitoly o nejčastějších dětských zažívacích problémech, jako jsou bolesti břicha, průjem a zácpa. Autor připomíná také nezbytnost výchovy k ústní hygieně.


Vzácná onemocnění 2

Nově u nás!
Vzácná onemocnění 2

Edvard Ehler a kol.

nakl.: Solen, 1. vyd., 2014
100 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7471-089-6
cena:
 110,-

Po roce vychází kniha Vzácná onemocnění II. I když v průběhu uplynulého roku došlo k dalšímu pokroku v diagnostice i léčbě některých vzácných chorob, přesto je závažnost problematiky „orphan diseases“ stále vysoká. Na výzkumu i aplikaci nových poznatků do péče o nemocného se vzácnými nemocemi se podílí jak Světová zdravotnická organizace, tak organizace v různých kontinentech a také i v jednotlivých státech. Do publikace Vzácná onemocnění II přispěli autoři popisem současného stavu znalostí (epidemiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prevence) o vzácných chorobách z různých oblastí neurologie (multifokální motorická neuropatie, syringomyelie, autoimunitní encefalitidy, MELAS, Kennedyho syndrom, spinální svalová atrofie, syndrom Dravetové). Zlepšení diagnostiky i léčby orphan diseases je cílem publikace a současně i největší odměnou autorům.


Vzácné nádory v onkologii

Novinka!
Vzácné nádory v onkologii

Kateřina Kubáčková a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
336 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3658-0
cena:
 490,-

aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí. Na příkladech z vlastní praxe představuje Carl Rogers koncept léčebného vztahu, který staví na autenticitě, empatickém naslouchání a bezpodmínečné akceptaci klienta. Aby byl terapeut schopen takový vztah s klientem navázat, je třeba, aby se nejprve obrátil sám k sobě, stavěl na vlastní schopnosti zachycovat své pravé já, autenticky prožívat, myslet a reagovat. V sérii přednášek z konferencí a univerzit zasvěcuje autor čtenáře do procesu, kterým se takový vztah utváří a rozvíjí, a naznačuje jeho směřování. Terapeutický vztah s uvedenými rysy dává klientovi příležitost „stát se sám sebou“, přijmout všechny své emoce a myšlenky za své a v chaosu, ve kterém se vyjevují, hledat a nacházet své pravé já. Rozvíjet takový vztah není podle autora žádoucí a prospěšné jen v kontextu terapie, ale i v rodinných vztazích, mezi přáteli a spolupracovníky. Kniha je primárně určená terapeutům a jejich klientům, pracovníkům pomáhajících profesí, ale i laikům se zájmem o osobnostní rozvoj.


WHOQOL-BREF. WHOQOL-100

Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace

Nově u nás!
WHOQOL-BREF. WHOQOL-100 - obrázek není k dispozici

Eva Dragomirecká, Jitka Bartoňová

nakl.: Psychiatrické centrum, 1. vyd., 2006
92 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-85121-82-4
cena:
 85,-

Kvalita života se stala jedním z nejčastěji používaných pojmů současné medicíny. Vyjadřuje názor, že zdravotní péče má smysl do té míry, v jaké pozitivně ovlivňuje život pacientů.Publikace shrnuje zkušenosti se stopoložkovým dotazníkem kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-100 a jeho zkrácenou verzí WHOQOL-BREF. Jedná se o všeobecně zaměřené dotazníky kvality života, které se používají celosvětově a existují v 50 jazykových verzích. Manuál obsahuje základní informace o pojmu kvality života a jeho měření, popisuje vývoj dotazníku a jeho převod do češtiny. Obsahuje psychometrické charakteristiky i přehled dosavadních výzkumů kvality života včetně orientačních českých norem.


Základy zobrazovacích metod

Novinka!
Základy zobrazovacích metod

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Alexander Malán

nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
148 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-164-3
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků napomáhají k pochopení principu jednotlivých zobrazovacích metod a jejich bezpečnému využívání pro diagnostické a léčebné účely.


Zdravotnícke pomocky

Legislatíva a regulácia

Novinka!
Zdravotnícke pomocky

Daniela Mináriková, Viliam Foltán, Ivona Malovecká

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
224 str., bar., brož., 2040x170 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-418-6
cena:
 410,-

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, informácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdravotníckych pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj socialnych, etických a ekonomických podmienok. Treba konštatovať, že v tejto mimoriadne dynamickej a legislatívne náročnej oblasti absentuje ucelený prehľadový študijný materiál zaoberajúci sa danou problematikou. Preto bolo snahou pripraviť základnú vysokoškolskú učebnicu určenú nielen študentom bakalárskeho študijného programu farmácie v odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, aleaj iným študentom a zdravotníckym pracovníkom, ktorá by komplexne podala informácie o legislatíve a regulácii zdravotníckych pomôcok.


Zkušební testy z patologické fyziologie

Novinka!
Zkušební testy z patologické fyziologie

Pavel Maruna et al.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
200 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2891-2
cena:
 240,-

Soubor testových otázek z patologické fyziologie je určen studentům oboru všeobecného lékařství. Testy mají sloužit k orientačnímu posouzení znalostí studenta z etiologie a patogeneze jednotlivých onemocnění a usnadnit mu přípravu k závěrečné zkoušce z tohoto předmětu. Otázky jsou rozdělené na kapitoly, týkající se patofyziologie orgánových systémů (krev, systémy kardiovaskulární, respirační, gastrointestinální, problematika vnitřního prostředí, systémy vylučovací, endokrinní a nervový), a kapitolu zaměřenou na obecnou patofyziologii. Otázky mají možnost více správných odpovědí. Testové otázky byly vydány jako doplnění k učebnicím obecné patofyziologie a patofyziologie orgánových systémů, ve kterých student nalezne podrobné vysvětlení jednotlivých probíraných témat.


Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích

Nově u nás!
Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích

Pavel Kliment

nakl.: UP Olomouc, 1. vyd., 2014
110 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-4206-8
cena:
 183,-

V práci jsou přiblíženy jednotlivé základní úrovně a třídy zvládacích odpovědí, takto podskupiny sledovaných základních úrovní. Děje se tak s cílem podat ucelený přehled zvládacích reakcí v situacích stresu, který v naší odborné literatuře doposud chybí. Publikace může ve vztahu k pomáhajícímu pracovníkovi posloužit jako nástroj sloužící k popisu a intepretaci zvládacích odpovědí jednotlivých klientů, což mu lépe umožní porozumět prožitkovému světu, jakož i způsobům jednání takových klientů.


Život s inzulinem a znamení zvěrokruhu

Novinka!
Život s inzulinem a znamení zvěrokruhu

Helena Vávrová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
56 str., bar., brož., 165x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3713-6
cena:
 60,-

Nová kniha paní doktorky Vávrové, která patří mezi naše nejlepší a nejzkušenější edukátorky dětského diabetu, opět mile překvapuje nápaditostí a jedinečností tématu, spojení na první pohled obtížně slučitelných oblastí jako je diabetes a znamení zvěrokruhu, se v jejím podání stává samozřejmostí. Dvanáct kapitol o cukrovce čtenáře seznamuje s podstatou onemocnění, s působením inzulínu a inzulinovými režimy, se zákonitostmi metabolické kontroly, selfmonitoringem, úpravou glykemií, se stravou, sportováním, s komplikacemi jak akutními, tak chronickými i s mimořádnými situacemi, které jeho život mohou provázet. Svěží a čtivá publikace je určena nejen diabetickým dětem, jejich rodičům, prarodičům a přátelům, ale i dalším zájemcům o problematiku diabetu v dětském věku.