Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


Ako úspešne zvládať vedeckú prácu

Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov

Nově u nás!
Ako úspešne zvládať vedeckú prácu

Dušan Hovorka, Karel Komárek, Ján Chrapan, Daniel Bartko

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
424 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-439-1
cena:
 325,-

Publikácia je mimoriadnym dielom, zostaveným autorským kolektívom popredných odborníkov s dlhoročnou vedecko-pedagogickou praxou. Uvedené kapitoly sú výrazným novotárským prístupom autorov v komplexnosti prístupu, tvorby a celkového významu náročnej vedeckej práce.


Akupresura

a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění

Novinka!
Akupresura

Jiří Marek a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
184 str., čb., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-958-7
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

V záplavě mnoha léčebných metod a alternativních postupů si akupunktura a její dcera akupresura vydobyly své pevné místo. Staly se nejen doplňkem klasické vědecké medicíny, ale i její součástí. Prostřednictvím akupunktury jsme schopni pomoci člověku od bolesti, využijeme ji v první pomoci, kdy není nablízku lékař, při popálení, krvácení z nosu, bolesti hlavy. A to jak u pacientů v ordinacích lékařů, sester i fyzioterapeutů, tak v terénu, na ulici nebo u nejbližších. Většina z nás se mylně domnívá, že akupunktura spočívá pouze ve vpichování jehel do bodů k tomu určených. Aku body nebyly určeny pro vpichování jehel, ale mají svou funkci, svůj význam. Ovlivňovat tuto funkci pak můžeme aplikací jehly nebo tlaku prstu, teplem i elektrickým proudem nebo laserem. Systémem těchto bodů komunikuje vnitřní prostředí organismu s vnějším. Důležitá je také sama filozofie akupunktury, která nás nutí pohlížet na pacienta celostně se snahou dosáhnout maximální harmonii těla i ducha. Kniha poprvé vyšla v roce 1988 pro studenty oboru rehabilitace Fakulty tělesné výchovy a sportu k externí výuce akupresury. V té době byla tato fakulta Univerzity Karlovy jednou z mála, kde bylo vedení ochotno do výuky akupresuru zařadit. Studenty fakulty s potěšením vyučujeme celostní, holistický přístup k pacientům dosud.


Anatomický slovník

Novinka!
Anatomický slovník

František Šimon, Ján Danko, Jozefa Artimová, Martin Zborovjan

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
361 str., čb., váz., 245x175 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-443-8
cena:
 1 555,-

Anatomický slovník je určený všetkým lekárom humánnym i veterinárskym, štu- dentom humánnej i veterinárskej medicíny, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách, bakalárskych smerov na veterinárskej univerzite a na- pokon všetkým záujemcom o anatómiu. Veríme, že nový Anatomický slovník sa stane praktickým a užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s humánnou a veterinárskou anatómiou, a naplní tak naše očakávania, ktoré sme vlo- žili do jeho prípravy.


Anatomie 3

3 svazky: I. Nauka o cévách; II.Centrální nervový systém; III. Periferní nervový systém, Kůže a kožní orgány, Smyslové orgány

Novinka!
Anatomie 3

Radomír Čihák

nakl.: Grada, 3. uprav. a dopl. vyd., 2016
832 str., bar., brož., 265x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5636-3
cena:
 1 949,-

cena na ISIC:
 1 754,-

Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie. Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Knihu ilustrovali: akademický malíř Ivan Helekal, Mgr. Jan Kacvinský a Stanislav Macháček. Publikace obsahuje 340 originálních barevných složených obrázků a fotografií. Trojdílný komplet anatomií hlavního autora prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., je považován za jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, tak po stránce ilustrační i z pohledu preciznosti a provedení. Tento díl je na přání autorů i studentů rozdělen do tří samostatných svazků, což dává čtenáři více možností využití rozsáhlé publikace při výuce či v praxi. Vynikající učebnice, které jsou již mnoho let žádány jak fakultami, tak klinickými pracovišti. Vzhledem k trvalému zájmu autoři dílo stále doplňují o nové poznatky v oboru. Komplet je považován za základní stavební kámen pro celoživotní studium jak v oblastech teoretických, tak v pre- i klinických oborech medicíny. Celá vícedílná didaktická publikace u nás dosud nebyla ve své odborné úrovni překonána a je pravidelně aktualizována podle dosavadních poznatků. Všechny díly jsou bohatě barevně ilustrovány originálními vyobrazeními v celkovém počtu 1400, která se často skládají z více kreseb.


Angličtina – Testy a cvičení

Cvičení na nejdůležitější gramatické jevy

Novinka!
Angličtina – Testy a cvičení

Gabi Galsterová, Sigrid Bruggerová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
128 str., čb., brož., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5633-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Co člověk neprocvičuje, to zapomíná. Zjistěte, jak jste na tom se základní anglickou gramatikou a vyzkoušejte pestrá a různorodá cvičení, která vám umožní ověřit své znalosti, procvičit si je a zlepšit své komunikační dovednosti v angličtině. Ideální cvičebnice k vašemu kurzu či učebnici. Přehledná struktura textu a dvojbarevná koncepce vám umožní snadnou orientaci. Na konci knihy najdete klíč k řešení všech cvičení. Kniha je vhodná pro úroveň znalostí A1–B1.


Atypické parkinsonské syndromy

Novinka!
Atypické parkinsonské syndromy

Kateřina Menšíková, Martin Bareš, Petr Kaňovský a kol.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
277 str., bar., váz., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-223-7
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Od posledního vydání monografie Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy uplynulo již patnáct let. Významný pokrok v poznání biologie neurodegenerativních onemocnění způsobil zásadní posun v chápání taxonomie a nozologie onemocnění manifestujících se parkinsonským syndromem. Znalost patologického korelátu příslušného onemocnění zcela změnila způsob klasifikace poruch, nazývaných atypické parkinsonské syndromy. Nemoci z tohoto okruhu jsou v nové monografii popsány a komentovány nejenom z hlediska současných klinických diagnostických kritérií, ale i posledních taxonomických trendů, založených na ultrastrukturálních histopatologických studiích.


Budoucnost farmakoterapie v nefrologii

Novinka!
Budoucnost farmakoterapie v nefrologii

Ivan Rychlík a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
318 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3865-2
cena:
 528,-

Monografie vychází z přednášek Brodových dnů 2015 České nefrologické společnosti. První blok je věnován obecným principům farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky. V dalších blocích se autoři zabývají specifiky léčby pacientů v pravidelném dialyzačním léčení, renální anémií z pohledu nových patofyziologických poznatků, je uvedeno využití moderních laboratorních metod v diagnostice a monitoraci renální anémie a přehled nových terapeutických možností. Dále je probrána léčba novými perorálními antidiabetiky u nefrologických nemocných. Poslední dva bloky jsou věnovány léčbě monoklonálními protilátkami u vybraných chorob jak v klinické nefrologii, tak v transplantační medicíně. Kniha je určena široké odborné obci specialistů – nefrologů, diabetologů, internistů, ale i praktických lékařů a všech, kteří se podílejí na péči o pacienty s chorobami ledvin.


Čarovný les

82 stran antistresových omalovánek

Novinka!
Čarovný les

Johanna Basfordová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
82 str., čb., brož., 250x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5736-0
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Skvělé antistresové omalovánky od Johanny Basfordové vás vezmou na cestu čarovným lesem, na níž máte najít 9 symbolů, které vám otevřou bránu hradu uprostřed lesa a vy zjistíte, co se tam skrývá. Vybarvování a kreslení je pomalá, relaxační a meditativní činnost. Myšlenky se vám zpomalí, zbavíte se stresu a napětí, zklidníte se a naberete síly na další den. Nedávejte si žádné termíny, nic si neslibujte, vybarvujte, když se na to budete cítit, a tak dlouho, jak vás to bude bavit.


Dárci orgánů

Novinka!
Dárci orgánů

Eva Kieslichová a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
334 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-451-7
cena:
 595,-

Transplantace orgánů v průběhu posledních 20 let postupně přestaly být vnímány jako experimentální terapeutická volba a staly se součástí hlavního proudu moderní medicíny. Kniha autorského kolektivu vedeného dr. Kieslichovou je koncipována jako komplexní učebnice pojednávající o všech aspektech dárců orgánů a je určena především profesionálům z oborů anestezie a intenzivní medicína, chirurgie a transplantační medicína.


Diagnóza: „Konečně zdráv!“

Převratné úspěchy při léčení kaskádově fermentovanými enzymy

Novinka!
Diagnóza: „Konečně zdráv!“

Karl-Heinz Blank, Ekkehard Arnd Wittich Scheller, Johannes Aaron Seidler a kol

nakl.: Plot, 1. české vyd., 2016
160 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-961-93885-8-7
cena:
 199,-

Převratné úspěchy při léčení kaskádově fermentovanými enzymy. Pokrok naší doby s sebou přináší mnoho nemocí, kterými navzdory nejmodernější medicíně mnohdy neumíme čelit. K tomu patří typické "civilizační nemoci" jako ztráta vitality, nespavost, nadváha, alergie až těžká chronická onemocnění jako je cukrovka, poruchy srdce a krevního oběhu, nemoci zažívacího traktu a celá řada autoimunitních onemocnění včetně rakoviny. Hlavní příčina spočívá v podvýživě tělu vlastních enzymatických systémů, čímž je narušován přirozený regulační systém organizmu. V této knize informují lékaři a léčitelé o senzačních úspěších při léčení pomocí rozštěpených a aktivovaných enzymů v tekuté podobě. Vnitřní nebo vnější aplikací rozštěpených enzymů má člověk i zvíře možnost uvést vlastní enzymatický systém do rovnováhy během velmi krátké doby...


Dítě diabetické matky

v otázkách a odpovědích

Novinka!
Dítě diabetické matky

Kateřina Štechová

nakl.: Geum, 1. vyd., 2015
180 str., bar., váz., 215x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87969-14-4
cena:
 249,-

Kniha určená nastávajícím maminkám, které trpí cukrovkou a chtějí se dozvědět o tom, jaká jsou rizika těhotenství s diabetem pro ně a pro miminko. Nabízí pohled a rady lékařky s mnohaletou praxí v péči o diabetické matky a jejich děti. Čtenářky se zde dozví, jaká vyšetření je v průběhu těhotenství čekají, a co mohou udělat pro to, aby předešly případným komplikacím spojeným s jejich nemocí a zajistit tak svému miminku příznivý start do života.


Domácí cvičení s Helenou Jarkovskou

Do kondice v každém věku

Nově u nás!
Domácí cvičení s Helenou Jarkovskou

Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
88 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4818-4
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Jeden z mnoha důvodů, proč jsem se rozhodla se svou dcerou Markétou zpracovat domácí gymnastické programy, je minimální osvěta individuálního cvičení. Jsme přesvědčeny, že i tento způsob může nastartovat ty s pohodlnějším vztahem k pohybu. Do kratičkých programů, které lze provádět kdekoliv a kdykoliv, jsme zařadily velmi osvědčené, zdravé a jednoduché cviky, které mohou provádět všichni, bez ohledu na věk a pohlaví.


Dornova terapie u kojenců a dětí

Novinka!
Dornova terapie u kojenců a dětí

Ina Burgathová

nakl.: Poznání, 1. české vyd., 2016
128 str., bar., váz., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87419-48-9
cena:
 290,-

V současnosti stojí Dornova metoda u bran komplementární medicíny a poskytuje diferencované koncepty a odpovědi na různé potíže a pro různou klientelu. Tato kniha spojuje autorčiny zkušenosti a poznatky v pediatrické fyzioterapii s rozličnými možnostmi Dornovy terapie. Svou komplexní a dlouhodobou zkušeností s Dornovou metodou v pediatrické praxi klade základní kámen dalšího rozvoje této metody. Tato kniha poprvé popisuje využití Dornovy terapie při léčbě dětí všech věkových kategorií, od kojenců a malých dětí až po dospívající mládež. Je určena především těm terapeutům, kteří již Dornovu terapii využívají v praxi a nyní by ji chtěli aplikovat také u dětí.


eHealth a telemedicína

Učebnice pro vysoké školy

Novinka!
eHealth a telemedicína

Leoš Středa, Karel Hána

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
160 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5764-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Monografie eHealth a telemedicína slouží jako učebnice pro studenty medicíny a biomedicíny a pro zájemce z řad lékařů. Výraz eHealth znamená elektronizované a informatizované zdravotnictví. Zahrnuje prvky zdravotnické informatiky, organizace zdravotnictví včetně komerčních strategií zaměřených na zdraví, zdravotní servis a sdílené informace. Elektronizace zdravotnictví souvisí s rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií, které nám dnes vládnou, přesto se obor eHealth zatím ujímá v lékařském světě pomalu. Rozšířenější je využití telemedicíny, která je nejvýraznějším podoborem eHealth. Telemedicína prolíná jednotlivými lékařskými a zdravotnickými specializacemi a zasahuje i do oblasti sociální péče a speciální pedagogiky. Jde především o dálkový přístup v oblasti terapie, elektronického vzdělávání a ukládání dat o pacientech, o konzilia na dálku a o distanční monitoring pacientů, případně postižených osob či seniorů.


Farmakoterapie v geriatrii

Novinka!
Farmakoterapie v geriatrii

Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
224 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5229-7
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní charakteristiky farmakoterapie, problémy farmakoterapie ze strany seniora i zdravotnických pracovníků. Kniha má interdisciplinární charakter. Praktické rady využijí odborníci z praxe – sestry pracující se seniory, všeobecní lékaři i sociální pracovníci.


Filosofie medicíny v českých zemích

Novinka!
Filosofie medicíny v českých zemích

Josef Kuře, Marek Petrů a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
289 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-972-3
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen) v Čechách, ale i možnou cestu propojování humanitních, přírodovědných a technických přístupů pro lepší řešení problémů současného „chorobami i zdravím trpícího“ člověka.


Foniatrie – Sluch

Novinka!
Foniatrie – Sluch

Jakub Dršata, Radan Havlík a kol.

nakl.: Tobiáš, 1. vyd., 2015
384 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7311-159-5
cena:
 490,-

Předkládaná kniha je koncipována jako druhý díl foniatrické trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie a audiologie. Kniha je, podobně jako předchozí monografie Foniatrie – Hlas, uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou a speciální část. Pokusili jsme se shrnout nejnovější poznatky z oboru audiologie a sluchadlové protetiky a urovnat je tak, aby čtenáři přinesly především praktické uplatnění a pohled na audiologii z pohledu foniatrie. Tomu je podřízeno členění jednotlivých oddílů a celkové koncepce knihy. U poruch sluchu je kladen důraz především na hledisko audiologické (porucha funkce) nad etiologickým (orgánové postižení). Páteří terapeutického přístupu k sluchovým poruchám je pak především rehabilitace sluchu; medikamentózní a operační léčba sluchových poruch je proto opět uvedena přehledově, v kontextu ke sluchadlové korekci.


Fytoterapia z pera lekára

Novinka!
Fytoterapia z pera lekára

Karol Mika

nakl.: Osveta, 3. vyd., 2016
512 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-436-0
cena:
 950,-

Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových ciest, obličiek a močových vývodov, ako aj pri srdcovocievnych, ženských, nervových a duševných ochoreniach, rovnako pri postihnutí kožného krytu a pohybovej sústavy. Poukazuje na možnosti fytoprofylaxie, nastoľuje problematiku nežiaducich vedľajších účinkov a intoxikácie pri nevhodnom užívaní rastlinných drog alebo fytofarmák. Publikácia je určená predovšetkým praktickým lekárom pre deti, dorast aj dospelých, internistom, gerontológom, stomatológom, veterinárom, farmaceutom, ale aj poslucháčom lekárskych i farmaceutických fakúlt. Po knihe siahnu aj vzdelaní laici, ktorí chcú poznať odborné stanovisko k užívaniu liečivých rastlín a ich látok. Je to potrebné, pretože súčasný trh je zaplavený množstvom nevedeckých, zavádzajúcich tvrdení a stanovísk v tlači, ale tiež v audiovizuálnych médiách, ktoré fytoterapiu diskreditujú. Publikácia predstavuje 3., rozšírené vydanie predchádzajúcej verzie Fytoterapie, ktoré je doplnené o aplikáciu najnovších výskumov a predstavuje výnimočné dielo z pera lekára – fytoterapeutického odborníka.


Hra o trůny

Oficiální omalovánky

Novinka!
Hra o trůny

George R. R. Martin

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
96 str., čb., brož., 250x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5754-4
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Svět, kde jsou svatby krvavé, oheň zelený a dluhy se platí zlatem, vás osloví živým prostředím a podrobnostmi. V této knize omalovánek mohou milovníci bestsellerové řady knih poprvé zaplnit bílá místa podle své představivosti a žasnout nad tím, s jakou pečlivostí a přesností se tento fantastický svět probouzí k životu – meče, rodové znaky, draci, výjevy z knihy. To vše a ještě mnohem více proložené citáty z knih, díky kterým si dané scény snadno vybavíte. S množstvím fascinujících originálních černobílých ilustrací od světově proslulých ilustrátorů Yvonne Gilbertové, Johna Howea, Tomislava Tomiće, Adama Stowera a Leviho Pinfolda se tato publikace stane sběratelskou záležitostí i skvělým dárkem a potěší všechny fanoušky Hry o trůny. Dejte příběhům z pera George R. R. Martina svůj osobitý styl. Vytvořte si svůj vlastní svět a výjevům z knihy dejte nádech podle vaší aktuální nálady. Sdílejte své výtvory na Facebooku, nebo na Twitteru s hashtagy #hraotruny, #GameOfThrones, #antistresove a #omalovanky.


Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce

Vybrané kapitoly

Novinka!
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce

Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
150 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3901-7
cena:
 350,-

Popudem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak zahrnuje diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o funkci imunity ve vztahu k reprodukci. Stručně popisuje fyziologické imunologické procesy při tvorbě a zrání gamet, při oplození a nidaci zárodku. Hlavní náplní je pak popis jednotlivých poruch souvisejících s imunitou v oblasti reprodukce, jejich diagnostiky a léčebných postupů. Teoretické stati a jednotlivé popsané problémy jsou dokresleny vhodně zvolenými reprezentativními kazuistikami. Kniha je určena v prvé řadě lékařům zabývajícím se poruchami plodnosti, tj. gynekologům a specialistům na reprodukční medicínu, dále klinickým imunologům, ale i dalším odborníkům setkávajícím se s partnerskými dvojicemi trpícími sníženou plodností, opakovaným potrácením a poruchami či imunologickými riziky v průběhu těhotenství. Měla by napomoci k uvážlivému rozhodnutí ohledně terapeutického postupu imunologickou cestou u párů, které řeší svoji sníženou plodnost.


Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Novinka!
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-408-1
cena:
 195,-

Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.


Jemný porod, jemné mateřství

Lékařský průvodce přirozeným porodem a rozhodováním v raném rodičovství

Novinka!
Jemný porod, jemné mateřství

Sarah J. Buckleyová

nakl.: Maitrea, 1. české vyd., 2016
459 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7500-164-1
cena:
 485,-

Ve vědění je síla a schopnost rodit je moc. Doktorka Sarah J. Buckleyová, mezinárodně uznávaná odbornice na porody, dává prostřednictvím této přelomové sbírky esejů nastávajícím rodičům mocný nástroj v podobě osvíceného průzkumu, co o porodu a péči o novorozence říkají staré moudrosti i současný lékařský výzkum. Čtenáři získají hluboké porozumění fyziologickým procesům, které provázejí normální porod, jejž autorka nazývá „nenarušovaným porodem“, a pochopí, o co přijdou, pokud se porodní proces zredukuje na lékařský zákrok. První část knihy poskytuje detailní analýzu medikalizace v těhotenství a při rozhodování během porodu (včetně ultrazvuku, epidurální anestezie, vyvolání porodu a císařského řezu) a nabízí jemnější alternativy (včetně nemedikalizovaného porodu, domácího porodu a absence aktivní lékařské asistence během třetí doby porodní). Tato část je prokládána příběhy z autorčiných těhotenství a porodu jejích čtyř dětí, které se všechny narodily doma. Druhá část knihy prozkoumává vědecké poznatky o poutu mezi rodičem a dítětem, kojení a spánku dítěte a zároveň podporuje čtenáře, aby při svých prvních rozhodnutí v nové rodičovské roli byli všímaví a naslouchali. Kniha Jemný porod, jemné mateřství stojí na pečlivém výzkumu, je prodchnuta hlubokou lidskostí a napsána kultivovaným jazykem. Pomáhá přemýšlivým matkám a otcům nabýt vědomosti a získat důvěru v sebe samé, své děti a velkolepý tanec rození a vychovávání dětí.


Jídlem proti bolesti

Nové revoluční strategie pro maximální úlevu od bolesti

Nově u nás!
Jídlem proti bolesti

Neal Barnard

nakl.: Anag, 1. české vyd., 2014
376 str., čb., brož., 230x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7263-888-8
cena:
 369,-

Věděli jste, že zázvor může být účinnou prevencí migrény a že ji káva často může vyléčit? Věděli jste, že rýže může sklidnit zažívání, cukr může způsobit citlivost na bolest a že pupalka dvouletá může zmírnit příznaky artritidy? Vhodně zvolená strava může tělu i pomáhat Doktor Neal Barnard ukazuje, jak lze zmírnit běžná onemocnění a léčit chronickou bolest pomocí běžných potravin, tradičních doplňků a bylinek. Autor odhaluje potraviny, které způsobují bolest, a radí, jak se jim vyhnout. Pomáhá při výběru jídel nezpůsobujících bolest, která jsou výživná, ale nenarušují přirozenou rovnováhu těla, a jídel, která tlumí bolest tím, že zlepšují krevní oběh, zmírňují záněty a mají příznivý účinek na harmonizaci hormonů.


Klinická pankreatologie

Novinka!
Klinická pankreatologie

Jan Trna, Zdeněk Kala a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
272 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3902-4
cena:
 550,-

V našem písemnictví po delší době ojedinělá monografie si dává za cíl poskytnout v ucelené a přehledné formě současné znalosti z oboru pankreatologie. Na úvod publikace autoři předkládají základní data anatomická, histomorfologická a popis fyziologie žlázy včetně regulačních mechanismů pankreatických funkcí. Následující část knihy věnovaná akutní pankreatitidě je napsána s využitím všech posledních literárních údajů stran etiopatogeneze nemoci, diagnostiky, nové revidované Atlantské klasifikace a léčby. V kapitolách na téma chronické pankreatitidy jsou popsány základy patofyziologie nemoci, její klasifikace, diagnostika a diferenciální diagnostika a předloženy možné terapeutické přístupy. V poslední části monografie se autoři zabývají tematikou onkologickou – vedle základů chirurgické léčby nádorů pankreatu a možností využití endoskopických metod u nemocí pankreatu předkládají i podrobnou diferenciální diagnostiku solidních a cystických lézí pankreatu. Pro větší názornost je text bohatě doplněn dokumentací nálezů za použití zobrazovacích metod, řadou názorných grafů, schémat, tabulek a množstvím recentních citací.


Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Novinka!
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Darja Jarošová, Kamila Majkusová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
144 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5426-0
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Samostatná činnost sestry zahrnuje diagnostiku ošetřovatelských problémů v oblasti potřeb pacienta a erudované používání ošetřovatelské terminologie a diagnostických pojmů. U nás se klasifikační systém NANDA International široce etabloval hlavně v pedagogické a výzkumné oblasti. Předpokladem jeho použití v klinické ošetřovatelské praxi je proces validace diagnóz v našich podmínkách. Jde o ověření definujících charakteristik a souvisejících faktorů a také skutečnosti, zda jsou definující charakteristiky uváděné NANDA International významné při stanovení ošetřovatelských diagnóz sestrami v naší ošetřovatelské praxi.


Kompendium muskuloskeletálního zobrazování

Rtg; CT; MR; Scinti; PET-CT; Sono

Novinka!
Kompendium muskuloskeletálního zobrazování

Jiří Neuwirth, Jan Špindrich

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
485 str., čb., váz., 305x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-025-7
cena:
 700,-

cena na ISIC:
 630,-

Kniha shrnuje současné poznatky o zobrazování pohybového aparátu a měkkých tkání a diferenciální diagnostiku (DD) onemocnění na rtg, CT, MR, sonografických i PET-CT obrazech. Traumatologická část popisuje anatomii na různých zobrazovacích metodách (ZM) a obsahuje často hodnocené metrické údaje. Dále popisuje poranění jednotlivých oblastí, včetně klasifikací používaných v radiologii, ortopedii a traumatologii. Netraumatologické části knihy zahrnují obecnou semiologickou DD kostí, kloubů a měkkých tkání, topografické řazení onemocnění a členění typů a stupňů chorob dle zobrazovacích znaků. Následuje kapitola s výčtem nejčastějších operací pohybového aparátu, s pooperačními změnami a komplikacemi na ZM. Na závěr shrnujeme zásady poučení pacienta před diagnostickým ozářením, zásady radiační ochrany a typy a zásady užití kontrastních látek. Kniha končí vzpomínkami nestora osteologické radiologie profesora Koláře. Potřebám rychlé orientace v běžné interpretační praxi slouží 174 schémat obsahujících více jak 300 obrázků, 134 tabulek, 574 křížových odkazů a přes 2500 hesel v rejstříku. Knihu snad využijí nejen radiologové, ale i ortopedi a traumatologové a tím přispěje k tolik potřebné interdisciplinární spolupráce. Pomocí unikátního kódu v knize má každý její vlastník on-line přístup na stránkách www.anatrad.com/cz k elektronické verzi původního Kompendia diagnostického zobrazování a k dalším 4 medicínským databázím.


Léčba bolesti ve stáří

Novinka!
Léčba bolesti ve stáří

Richard Rokyta, Jitka Fricová, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Ivan Vrba

nakl.: Mladá fronta, 2. vyd., 2015
110 str., bar., brož., 180x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3945-1
cena:
 220,-

Předkládaná publikace našich předních specialistů v oboru algeziologie aktualizuje pohled na současnou problematiku léčby bolesti ve stáří. Autoři zdůrazňují nepříznivý vliv bolesti na rozvoj somatických a psychických poruch u seniorů a apelují na nutnost pečlivého diagnostikování a léčení bolestí ve stáří stejně jako u mladších jedinců. Za nezbytný považují individuální přístup k hodnocení všech změn stárnoucího organismu, které mohou s obdobnou, především farmakologickou léčbou vedenou u mladších pacientů, interferovat jak z hlediska farmakokinetiky, tak i farmakodynamiky léčiv. Všechna uvedená fakta jsou dávána do souvislostí s dostupnými aktuálními literárními údaji i vlastními zkušenostmi autorů. Věříme, že kniha přispěje k rozšíření stávajících vědomostí o bolestech ve stáří neustále zvyšujícímu se počtu lékařů, kteří se touto problematikou zabývají.


Meditace pro zdraví

Praktický průvodce pro zvládání bolesti, nemocí a stresu pomocí všímavosti

Novinka!
Meditace pro zdraví

Vidyamala Burch, Danny Penman

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
208 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5619-6
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Kniha „Meditace pro zdraví“ přináší soubor jednoduchých cvičení, která můžete využít v běžném životě ke zmírnění chronické bolesti, utrpení a stresu, jež souvisejí s nemocí. Klinické testy ukazují, že meditace všímavosti může být stejně účinná jako analgetika předepsaná lékařem a může podpořit přirozené uzdravování těla. Všímavost může rovněž zmírnit úzkost, depresi, podrážděnost, vyčerpání a nespavost, které jsou důsledkem chronické bolesti a nemoci. „Meditace pro zdraví“ vychází z jedinečného meditačního programu, který sestavila Vidyamala Burch, aby se sama vyrovnala s obrovskou bolestí způsobenou poraněním páteře. Tento program, který se vyučuje v organizaci Breathworks ve Velké Británii a v pobočkách po celém světě, již pomohl statisícům lidí vyrovnat se s bolestí, nemocí a stresem. Základem této knihy je osmitýdenní program, který zabere pouhých 10 až 20 minut denně. Budete překvapeni, jak rychle začne vaše utrpení mizet a místo něj v sobě budete vnímat hlubokou lásku k životu.


Mimsova lékařská mikrobiologie

Novinka!
Mimsova lékařská mikrobiologie

Richard. V. Goering, Hanzel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M Roitt, Peter L. Chiodini

nakl.: Triton, 5. vyd., 2016
568 str., bar., váz., 280x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-928-0
cena:
 1 290,-

cena na ISIC:
 1 161,-

Publikace je překladem díla renomovaných autorů Mims’ Medical Microbiology, které již v páté verzi vydalo v roce 2013 nakladatelství Elsevier–Saunders. Oproti většině učebnic lékařské mikrobiologie je tato kniha zaměřena hlavně na klinické aspekty mikrobiologie a infekčních onemocnění. Její text sice obsahuje základní údaje o obecných vlastnostech mikroorganismů, hlavní část knihy je však seřazena podle orgánů a systémů postižených infekčními onemocněními včetně principů jejich diagnostiky a léčby. Pro výuku budoucích praktických lékařů se tento způsob podávání informací jeví jako výhodnější než obvyklé konvenční uspořádání učebnic podle povahy a taxonomického zařazení etiologických agens. K lepšímu pochopení vzniku infekčních onemocnění přispívají i úvahy o vztazích hostitele a parazita. Nechybí principy a základní pravidla léčby infekčních nemocí, náležitá pozornost je věnována též teorii a praxi infekční imunologie a epidemiologie, jakož i základům laboratorního vyšetřování infekčních nemocí. Mimsova lékařská mikrobiologie je vhodnou učebnicí pro studenty základního kurzu mikrobiologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Náplň učebnice je pro tento kurz více než dostatečná, její rozsah vyhoví také dalšímu studiu pokročilejších kurzů mikrobiologie a infektologie, postgraduálních a doktorských studií, v neposlední řadě i kurzům imunologickým. Je vhodná i pro studenty ostatních lékařských fakult.


Mnohopočetný myelóm

História a súčasnosť

Novinka!
Mnohopočetný myelóm

Adriena Sakalová a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2016
90 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-442-1
cena:
 216,-

Mnohopočetný myelóm je zhubný proces plazmatickej bunky a jej prekurzorov – B-lymfocytov. Podobne ako pri iných onkologických procesoch predpoveď jeho liečiteľnosti určujú prognostické faktory, predovšetkým genetické štruktúrové poruchy génov a následné chromozómové aberácie – a epigenetické – získa né funkčné zmeny nádorového klonu, štádium pokročilosti, vek, celkový klinický stav (najmä infekcie, stav kostí, obličiek, srdca), výkonnostný stav, spôsob liečby a odpoveď na ňu. V knihe nájdete aj historické skúsenosti, ktoré sú doplnené súčasnými poznatkami.


Modern Analysis of Biological Data

Generalized Linear Models in R

Novinka!
Modern Analysis of Biological Data

Stano Pekár, Marek Brabec

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2016
245 str., čb., brož., 235x165 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-210-8019-5
cena:
 330,-

Anglicky psaná učebnice představuje základní typy moderní statistické analýzy dat pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Je určena pro studenty i výzkumníky v oboru biologie a vyžaduje pouze základní statistické znalosti (například ze semestrálního kurzu biostatistiky). Text knihy je praktickou příručkou k analýze dat, obsahuje minimum teorie a je sestaven z 18 vzorově vyřešených a okomentovaných příkladů. Příklady byly vybrány tak, aby upozornily na leckteré problémy a chyby, které se mohou v průběhu analýzy dat vyskytnout. Zároveň mají čtenáře motivovat k tomu, jak o statistických modelech přemýšlet a jak je používat. Čtenáři mohou vlastní analýzy provádět díky datovým souborům, které dostanou spolu s knihou.


Mozek nad mozkem

Novinka!
Mozek nad mozkem

Vladimír Beneš st.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
254 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0004-0
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Jezdil jsem s medicínou doma i v cizině, a to často za dramatických okolností. Byl jsem agent s medicínou či přesněji, cestoval jsem v medicíně jako tatínek Oty Pavla ve vysavačích.


Nádory hlavy a krku

Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žláz a kůže

Novinka!
Nádory hlavy a krku

Pavel Šlampa, Pavel Smilek a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
261 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3743-3
cena:
 450,-

Maligní nádory hlavy a krku představují z anatomického hlediska nesourodou skupinu nádorů. Publikace pojednává o karcinomech nosu a paranazálních dutin, dutiny ústní, orofaryngu, hypofaryngu, laryngu, slinných žláz a o zhoubných nádorech kůže hlavy a krku. Účinná onkologická léčba pokročilých nádorů hlavy a krku často zahrnuje rozsáhlé operační výkony či intenzivní chemoradioterapii s následnými morfologickými i funkčními defekty. Zlepšení léčebných výsledků lze očekávat od prevence, včasnějšího záchytu onemocnění a nových vyšetřovacích a léčebných postupů, nutná je kvalitní mezioborová spolupráce, zejména otolaryngologů, onkologů, lékařů zobrazovacích metod, patologů a plastických chirurgů. Cílem publikace je poskytnout těmto lékařům současné poznatky onkologie hlavy a krku, které mají dopad do klinické praxe a umožňují tak rychlou orientaci v této problematice.


Neuroendokrinní nádory

Novinka!
Neuroendokrinní nádory

Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2016
373 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-468-5
cena:
 695,-

Pojem neuroendokrinní nádory zahrnuje heterogenní skupinu nádorů pocházejících ze sekrečních buněk neuroendokrinního systému. Nejčastěji jsou tyto neoplazie lokalizovány v pankreatu, plicích, v tenkém střevě či v apendixu, mohou však vznikat ve velkém počtu dalších orgánů. Historicky nejznámějším neuroendokrinním tumorem je karcinoid, dnes však tento pojem zahrnuje velký počet dalších nádorů. Unikátní a přitom velmi praktická monografie velkého autorského kolektivu vedeného prim. MUDr. Evou Sedláčkovou, MBA (VFN Praha) a prim. MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc., (FN Brno) seznamuje čtenáře – onkology i lékaře dalších odborností – s aktuálním stavem diagnostiky a terapie těchto nádorů, které – vzhledem k rychle se zvyšující incidenci – již dávno nelze považovat za vzácné. Kniha je věnována nestorovi české endokrinologie, prof. MUDr. Josefu Markovi, DrSc.


Nežijeme věčně

Medicína a poslední věci člověka

Novinka!
Nežijeme věčně

Atul Gawande

nakl.: Dokořán, 1. české vyd., 2016
237 str., čb., váz., 210x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7363-702-6
cena:
 298,-

Moderní medicína si připisuje jeden triumf za druhým - ví si rady s většinou nemocí a dovede mistrně vyřešit situace, jež by kdysi skončily tragicky. Avšak když přijde na věci nevyhnutelné - na stárnutí a konečnost lidského života - musí se kurativní medicína mnohdy smířit s tím, že člověku už nemá co nabídnout. Profesor chirurgie Harvardovy univerzity Atul Gawande prostřednictvím svého výzkumu a na příbězích pacientů dokládá, jaké utrpení plodí tato situace. Lidé tráví poslední chvíle svého života ve zdravotnických zařízeních, odděleni od svých blízkých, od svého domova, svého života. Rozpačití lékaři nevědí, jak reagovat na pacientovy otázky na smrt a umírání, spoléhají na falešnou naději a "léčí" pacienta za každou cenu, třebaže tím už jeho život nezachrání ani nezkvalitní. Gawande vedl rozhovory se zdravotními sestrami v hospicech, gerontology i lidmi, kteří učí, jak vést obtížné rozhovory a jak neopomíjet a nezanedbávat to, na čem lidem skutečně záleží. Poutavá, upřímná a lidsky citlivá kniha ukazuje, že nejvyšším cílem není dobrá smrt, nýbrž dobrý život - až do konce.


Obecná psychologie

Novinka!
Obecná psychologie

Milan Nakonečný

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
664 str., čb., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-929-7
cena:
 799,-

cena na ISIC:
 719,-

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitele lidské psychiky, aspekty jejího vývoje, její biologické a sociokulturní determinanty a také historický vývoj pojetí předmětu psychologie, jejích konceptů, metodologie, teorie psychiky, systematizaci psychologických jevů a oborů a další teoretické otázky. Autor předkládá systematickou „psychologickou psychologii“, tj. určitou soustavu klíčových poznatků psychologie, která zkoumá velmi svérázný svět jedinečných fenoménů a vyjadřuje jeho poznávání svými specifickými metodami a pojmy. Obsahové jádro této knihy tvoří teoretický úvod a tři tematické části: psychické procesy, osobnost a psychologické směry. Autor se nevyhýbá ani takovým filosofickým otázkám, jako je problém duše, vztah psychické činnosti a činnosti mozku, materialistický a idealistický náhled na lidskou psychiku či povaha evolucionistického přístupu k psychologii, a konfrontuje různé názory, které jsou pro pojetí psychologie nezbytné. V knize čtenář najde především podrobná pojednání o procesech prožívání a chování a podrobnou analýzu psychologie osobnosti, v níž dominuje zdůraznění psychologické funkce ega (sebejá) jako specificky lidského psychofyzického i duchovního subjektu.


Podivná medicína

Šokující lékařské postupy napříč staletími

Novinka!
Podivná medicína

Nathan Belofsky

nakl.: Jota, 1. vyd., 2016
206 str., čb., váz., 205x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7462-930-3
cena:
 268,-

Kniha Podivná medicína nabízí pronikavý pohled na lékařskou praxi v průběhu historie. Upozorňuje na pochybné myšlenky, bizarně prováděná ošetření a na nejhrubší myslitelné chyby, jichž se lékaři dopouštěli. Kniha popisuje aplikaci chybných vědeckých závěrů stejně jako procedury, z nichž se obrací žaludek a které napáchaly na pacientech více škody než užitku. Najdeme v ní jména celého zástupu lékařů, vědců a snílků, kteří nevědomky otáčeli pozpátku ručičkami pomyslných hodin vývoje medicíny. Čtenář se například dozví, že se staří Egypťané snažili dnu léčit pomocí elektrického úhoře nebo že středověcí lékaři strkali pacientům do úst zapálené svíčky, aby odtamtud vypudili neviditelné červy, kteří jim ohlodávali zuby. Že renesanční lékaři určovali dobu operace podle postavení hvězd, kromě toho radili epileptikům, ať si shánějí krev čerstvě sťatých zločinců. Nebo že dr. Walter Freeman – přední světový praktik v oblasti lobotomie – prováděl své zákroky během prázdninových cest s rodinou. Do rodinného vozu naložil kromě dětí i chirurgické nástroje a pak již mohl mezi dny strávenými kempováním v lesích nořit sekáček na led do očních důlků svých pacientů...


Proč (a jak) psychosomatika funguje?, nemoc začíná v hlavě?

Každý příběh má řešení

Novinka!
Proč (a jak) psychosomatika funguje?, nemoc začíná v hlavě?

Jarmila Klímová, Michaela Fialová

nakl.: Progressive consulting v.o.s., 1. vyd., 2015
240 str., bar., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-8208-8
cena:
 390,-

Kniha představuje 5 základních aspektů psychosomatického vnímání a jeho vztah k dalším oborům jako je západní i východní medicína, biologie, psychologie, kvantová fyzika i spirituální vědy. Odhaluje kouzlo spojitosti světa. Obě zkušené autorky aktivně psychosomaticky pracují více jak 15 let a čerpají ze své bohaté praxe.


Projektový management ve sportu

Novinka!
Projektový management ve sportu

Jaroslav Rektořík, Petr Pirožek, Jana Nová a kol.

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2015
180 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-7995-3
cena:
 295,-

Publikace vychází z aktuálních potřeb odvětvového managementu sportu, ve kterém se jako jeden z důležitých nástrojů řízení stále více uplatňuje právě projektový management. Je využíván především pro přípravu, průběh a vyhodnocování domácích i mezinárodních sportovních akcí různého rozsahu a zaměření, stejně jako pro zpracování projektových záměrů (žádostí), jež tvoří nezbytný podklad k získání finančních prostředků z výzev územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy a evropských strukturálních fondů. Obsah publikace je přizpůsoben potřebám manažerů, ekonomů působících ve sportovních organizacích nebo pracovníků zabývajících se sportovní problematikou na různých úrovních. Kniha může dobře posloužit i zaměstnancům privátních projektových organizací, ve kterých se zpracovávají projekty se sportovní problematikou. A v neposlední řadě ji jistě ocení i vysokoškolští učitelé a studenti oborů managementu sportu, případně tělesné výchovy a volnočasových aktivit.


Proměny zvířat

90 stran antistresových omalovánek

Novinka!
Proměny zvířat

Kerby Rosanes

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
96 str., čb., brož., 250x250 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5755-1
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Vítejte ve zvláštním, nádherném světě kreslíře Kerbyho Rosanese, kde se v úchvatných ilustracích různá podivná stvoření proměňují v dechberoucí portréty zvířat. Najdete zde spoustu detailních spletitých kreseb, které můžete vybarvit a dotvořit podle vlastních představ. Kniha „Proměny zvířat“ vám poskytne osobitý prostor pro vaši kreativitu.


První pomoc pro každého

Novinka!
První pomoc pro každého

Michal Daniel Petržela

nakl.: Grada, 2. vyd., 2016
104 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5556-4
cena:
 139,-

cena na ISIC:
 125,-

Kniha je určena každému, kdo chce získat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Je psána srozumitelně a přehledně, první pomoc není pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jdoucích logických kroků. Čtenáři se naučí správně poskytovat kvalitní a efektivní základní péči osobám postiženým úrazem či náhlým chorobným stavem. Text obsahuje nejnovější poznatky z oblasti poskytování první pomoci a je rozšířen o problematiku poskytování pomoci malým dětem. Autor knihy je ředitelem organizace, která ročně proškolí přibližně 3000 laiků, takže má v této oblasti velké zkušenosti.


Přírodní kosmetika – jak na to

200 rad, postupů a návodů k výrobě přírodních kosmetických produktů

Nově u nás!
Přírodní kosmetika – jak na to

Shannon Bucková

nakl.: Metafora, 1. české vyd., 2015
329 str., čb., brož., 245x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7359-431-2
cena:
 329,-

Utrácíte spousty peněz za kosmetiku? A myslíte si, že bez drahých kupovaných přípravků to nejde? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Jde, a ještě u toho ušetříte. Nemluvě o tom, že pro sebe uděláte to nejlepší a pořídíte si to nejzdravější. Naučíme vás míchat nádherně voňavé krémy, tekutá mýdla, šampony, vlasové i obličejové masky, parfémy, přísady do koupele, tělová a odličovací mléka, zkrátka cokoli si vzpomenete. A to vše ze zdravých, stoprocentně přírodních surovin. Dozvíte se také, podle čeho vybírat, jak se vyznat ve všemožných bylinkách a ingrediencích. Fotograficky ilustrované jednoduché recepty vás spolehlivě povedou, takže se brzy stanete skvělými výrobci té nejzdravější přírodní kosmetiky, jakou si jen umíte představit.


Přírodní léčba boreliózy

Nově u nás!
Přírodní léčba boreliózy

Wolf-Dieter Storl

nakl.: Pragma, 1. české vyd., 2013
248 str., bar., brož., 200x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7349-356-1
cena:
 148,-

Borelióza je léčitelná, není žádný důvod se jí bát. K tomuto závěru dochází Wolf-Dieter Storl, etnobotanik a sám oběť boreliózy, který tuto nemoc intenzivně prozkoumal do velkých podrobností. Borelióza je multisystémové onemocnění, může napadnout kterýkoliv orgán a předstírat jakýkoliv symptom. I proto původci choroby často unikají imunitnímu systému. Autor prozkoumal a úspěšně na sobě vyzkoušel metody tradičního bylinářství, homeopatie, léčebné postupy starých indiánských kmenů a čínské medicíny. Jeho zájem se soustředil na léčebné vlastnosti byliny štětky a terapie přehříváním. Kniha na pozadí biologických, kulturních a sociálních aspektů "nové nákazy", jak autor nemoc nazývá, naznačuje cestu k úspěšnému celostnímu léčení boreliózy.


Psychobiografický model péče podle Böhma

Novinka!
Psychobiografický model péče podle Böhma

Erwin Böhm

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
208 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3197-4
cena:
 490,-

V posledních desetiletích se rozhodujícím způsobem změnila péče o starší osoby. Ještě před několika lety bylo běžnou praxí, že většina obyvatel zdravotnických a sociálních zařízení se i přes den zdržovala anebo musela zdržovat na lůžku. Péče se soustředila na zajištění „tepla-jídla-čistoty“, zatímco na kvalitu duševní péče nebyl kladen takový důraz. Zhruba před třiceti lety se pacientů zastal prof. Erwin Böhm tím, že se vzepřel situaci, kdy naučená bezmocnost seniory a seniorky spíše váže na lůžko, než aby se pokud možno zachovala, respektive znovu nalezla jejich soběstačnost. Jako první rakouský teoretik v oboru ošetřovatelství sledoval prof. Böhm nové přístupy v geriatrické péči. Podle svého modelu používal biografii jednotlivce jako základ porozumění člověku a jeho chování. Takto se mu podařilo aktivovat, respektive reaktivovat ztracené schopnosti starých a zmatených lidí. Touto „péčí s rukama v kapsách“ se mohly znovu nabyté schopnosti opět uplatnit v každodenním životě. Profesora Erwina Böhma můžeme označit za vizionáře, jehož filozofie péče přinesla užitek bezpočtu seniorů jak v ústavní, tak neústavní péči. Od té doby došlo k proměně péče o staré spoluobčany se symptomy demence. Böhmova filozofie zásadně změnila myšlení a postoje pečujících osob. Odměnou za to je podpora maximální soběstačnosti starých lidí a jejich větší aktivní účast na životě.


Psychologie masových vrahů

Příběhy temné duše a nemocné společnosti

Novinka!
Psychologie masových vrahů

Andrej Drbohlav

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
312 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5599-1
cena:
 469,-

cena na ISIC:
 422,-

Masový vrah jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela jinak vyvíjí již od dětství. Je v mnoha případech produktem doby, v jistém smyslu slova nemocné společnosti a setkáváme se s ním po celém světě čím dál častěji. Lidstvo toho zažilo již mnoho a jsou činy, o nichž je potřeba mluvit, aby si lidé na konkrétních případech zla uvědomili, že k němu nesmí být liknaví, nesmí jej přehlížet, protože zlo je vysoce infekční. Tato kniha je o malých vzdorovitých, pokřivených a případně rozmanitě zneužívaných dětech, které skrze paranoidní a nenávistný vztah k lidem vyrostly ve skutečná monstra.


Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě

Novinka!
Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě

Marcela Lippertová-Grünerová

nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
182 str., bar., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-225-1
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

Následky cévní mozkové příhody jsou velmi různorodé a vyžadují intenzivní neurologickou rehabilitaci, která by měla začít již během akutní fáze onemocnění. Pokud to stav pacienta dovolí, zahajujeme co nejdříve intenzivní rehabilitaci nejprve s cílem profylaxe a následně se zaměřujeme na co nejrychlejší dosažení samostatnosti a mobility. Po propuštění pacienta z akutní hospitalizace pokračuje rehabilitace stacionární nebo ambulantní formou. Důležité je, aby byla prováděna intenzivně a kontinuálně. Doba hospitalizace závisí na průběhu a rozsahu onemocnění, fáze stacionární rehabilitace trvá v průměru tři měsíce, následně je často nutné pokračovat v terapii ambulantně. Na první pohled nejvíce viditelná jsou tělesná omezení nejčastěji ve formě hemiparézy, dále poruchy senzitivity, polykání a řeči. Vedle těchto „viditelných“ deficitů s sebou náhlá mozková příhoda přináší také množství různých symptomů, které nejsou na první pohled diagnostikovatelné. Jsou to tzv. poruchy neuropsychologické, týkající se zejména procesu myšlení a jednání. K častým a obávaným následkům cévní mozkové příhody patří také psychické poruchy jako deprese, poruchy psychomotorického tempa a afektu, jelikož mohou rehabilitační proces značně negativně ovlivnit.


Rychlá relaxace

Minutová cvičení proti každodennímu stresu

Nově u nás!
Rychlá relaxace

Norbert Fessler

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
124 str., bar., brož., 205x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5073-6
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Jste v totálním stresu, máte napjatá ramena, bolí vás záda, ale nemůžete najít čas na relaxaci – a už vůbec ne na „náročné“ techniky, jako je jóga, tai-chi nebo Feldenkraisova metoda? Toužíte po chvilkách relaxace uprostřed hektického dne, během nichž můžete načerpat energii a podpořit své tělesné a duševní zdraví? Vyzkoušejte naše sestavy relaxačních cviků. Ať už na nákupech, v kanceláři nebo v dopravním prostředku – buďte k sobě vnímaví a mějte na paměti, že tyto jednoduché pohyby můžete využít kdekoliv a kdykoliv. Je možné během několika minut opravdu účinně relaxovat? Ano, je to možné! Devět celostně zaměřených krátkých programů prokazatelně pomáhá při nadměrném napětí, bolestech a přetížení. A nejen to: Každý pohyb vede k nové koncentraci, vnitřnímu klidu a duchovní svěžesti. Pomocí cvičení zaměřených na jednotlivé oblasti těla můžete zcela individuálně a cíleně zmírnit své potíže – počínaje očima a konče prsty na nohou.


Sekundární glaukomy

Vybrané kapitoly

Novinka!
Sekundární glaukomy

Klára Samková a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
184 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3943-7
cena:
 350,-

Monografie mapuje současné poznatky diagnostiky a léčby sekundárních glaukomů nejrůznější etiologie: glaukomu pigmentového, pseudoexfoliativního, poúrazového, neovaskulárního, pozánětlivého, polékového, při endokrinní orbitopatii a glaukomu po vitreoretinální chirurgii. Kromě sumarizace výsledků klinických studií předkládají autoři čtenářům systematický přehled na tomto poli doplněný o mnohaleté vlastní zkušenosti.


Snižte si cholesterol

pomocí přírodních látek

Nově u nás!
Snižte si cholesterol

Aloys Berg, Andrea Stensitzky, Daniel König

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
128 str., bar., brož., 200x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5234-1
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

V této knize najdete přehled příčin a následků, které má pro naše tělo vysoká hladina cholesterolu. Naučíte se udržovat svůj cholesterol na správné výši pomocí přírodních látek a vhodného jídla, bez léků. Autoři připravili jedinečný systém kombinování potravin, který vám představí na 60 receptech. Jednoduchá jídla z dostupných surovin a aktivní způsob života vám pomohou cítit se lépe, být aktivnější a vést veselejší život.


Sport a pohyb v životě seniorů

Novinka!
Sport a pohyb v životě seniorů

Pavel slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2015
164 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3110-3
cena:
 180,-

Publikace svým zaměřením vychází z přání asi každého z nás dožít se co nejvyššího věku v co nejlepší tělesné a duševní kondici a přidat tak „život k létům a nejenom léta k životu“. Autoři se v uvedené souvislosti zaměřili na možnosti sportu a pohybu jako součásti životního stylu při naplňování uvedeného přání. Věnují pozornost zejména sociálním a psychologickým efektům různých forem pohybových aktivit na psychosociální zdraví seniorů. Prezentované poznatky vycházejí z dlouhodobého výzkumu zaměřeného na hledání souvislostí mezi životním stylem seniorů a jejich pohybovým režimem i s nástinem praktického využití. Vzhledem k prodlužující se době dožití jsou uváděné poznatky stále důležitější pro každého z nás. Publikace proto může sloužit všem, kteří si chtějí rozšiřovat poznatky o možnostech sportu a pohybu při ovlivňování životního stylu a vytvářet si tak předpoklady pro aktivní životní styl i v seniorském věku.


Sportovní masáže

Masérské hmaty; masáž jednotlivých částí těla; pohotovostní masáž; automasáž

Novinka!
Sportovní masáže
nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
120 str., bar., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5415-4
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Sportovní masáž je forma masáže zaměřená na posilování zdravého organismu, udržování kvalitní tělesné a duševní kondice a náležité odstraňování únavy po práci, tréninku, závodech apod., může být tedy využívána nejen aktivními sportovci, ale i nesportující veřejností. Tato publikace je určena studentům středních a vysokých škol se zaměřením na sportovní masáže, studentům rekvalifikačních masérských kurzů, fyzioterapeutům, sportovním masérům a široké veřejnosti.


Sportovní výživa pro vegetariány a vegany

Novinka!
Sportovní výživa pro vegetariány a vegany

Mareike Großhauserová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
136 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5527-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Je maso nezbytnou součástí naší stravy? Dokáže nám i bezmasá strava zajistit dostatečný přísun základních živin? To jsou snad nejčastěji diskutované otázky z oblasti výživy, kterými se dlouhodobě zabývá mnoho odborných institucí. Podíváme-li se na historii člověka, maso a ryby byly pro rozvoj lidských zdrojů velmi důležité. Stále se však setkáváme s větším množstvím lidí, kteří živočišné produkty do svého jídelníčku z různých důvodů nezařazují. Z nutričního hlediska však vyvstává otázka, zda vegetariánská, nebo dokonce veganská strava dokáže splnit všechny požadavky na správnou výživu sportovců a zajistit jim tak dostatečný přísun základních živin; zda lze prostřednictvím bezmasé stravy získat potřebný objem svalové hmoty a zajistit dostatek železa a dalších důležitých látek, potřebných ke sportovním výkonům. Autorka, sportovní výživová specialistka, čtenářům vysvětluje výhody a nevýhody (ale i potenciální rizika) sportujících vegetariánů, radí, jak se udržet v kondici, a nezapomíná ani na mnoho užitečných rad a také receptů na vhodná a chutná vegetariánská a veganská jídla.


Strečink

na anatomických základech

Novinka!
Strečink - obrázek není k dispozici

Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen

nakl.: Grada, 2. přeprac. Vyd., 2015
224 str., bar., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5485-7
cena:
 379,-

cena na ISIC:
 341,-

Nové vydání bestselleru, které vám pomůže ke zvýšení ohebnosti, rozvoji svalové síly, snížení svalové bolestivosti, a tím ke zlepšení výkonu ve všech pohybových aktivitách. Autoři vybrali a podle jednotlivých svalových skupin uspořádali 86 protahovacích cviků. Pro dokonalé pochopení každý cvik doplnili anatomickými ilustracemi znázorňujícími svaly, které provádějí pohyb, spolu s okolními strukturami, jako jsou klouby, vazy a šlachy. Všechny svaly jsou popsány česky a pro lepší orientaci a srozumitelnost i latinsky. Publikace tak velmi názorně přináší sportovcům, trenérům i rehabilitačním pracovníkům informace o provádění cviku, jeho účincích, o bezpečnosti provedení a možných variacích podle aktuálního stavu a schopností jedince, a v neposlední řadě popis toho, jak může změna polohy těla změnit zacílení cviku a jeho efektivitu. Nově je do knihy zařazena kapitola věnovaná dynamickému strečinku, který je nejvhodnější pro rozcvičení před výkonem, a další kapitola věnovaná tomu, jak koncipovat strečinkový program tak, aby vyhovoval individuálním potřebám každého, začátečníka i vrcholového sportovce. Uvedeny jsou konkrétní příklady strečinkových programů pro 23 různých sportovních disciplín.


Superpotraviny do všech jídel

Rychle, zdravě a lahodně; 10 superpotravin pro zdraví vaší rodiny

Novinka!
Superpotraviny do všech jídel

Kelly Pfeifferová

nakl.: Metafora, 1. české vyd., 2016
176 str., bar., brož., 235x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7359-483-1
cena:
 379,-

Většina z nás dokáže alespoň některé ze superpotravin vyjmenovat a vědí, že by je měli jíst. Málokdo už však ví, jak je používat a jednoduše zařadit do svého stravování. Kniha Kelly Pfeifferové představuje deset nejlepších superpotravin a snadnou cestou radí, jak s nimi chutně a zdravě vařit, a udělat z nich součást každodenního jídelníčku. Přehledné řazení pomůže každému lehce a rychle se sestavením celého jídelníčku. Autorka poskládala recepty postupně, od snídaně či brunche, přes chutný oběd či večeři, po saláty a dezerty. Každý z receptů obsahuje minimálně dvě, častěji však čtyři až pět superpotravin. Jsou vždy uvedeny na úvod předpisu. K nastartování dne se nabízí báječné borůvkové palačinky či muffiny, zdravá míchaná vajíčka s kokosovým olejem, sendviče s vajíčkovým salátem, k obědu nebo večeři hummus s vlašskými ořechy či kuřecí salát s medovou hořčicí. A buďte si jisti, že se doma zapráší i po brownies s quinoou, pekanovém koláči nebo quichi se šunkou a sýrem feta. Jestliže jste se doposud superpotravin obávali, tato kuchařka vaše obavy rázem rozptýlí. Neuvěříte, jak je vaření s nimi snadné. Nejen ti nejpohodlnější kuchaři záhy zjistí, že pokrmy se superpotravinami jsou zdravé a chutné a jejich příprava je navíc neuvěřitelně jednoduchá.


Štandardizácia v ošetrovatel´stve

Novinka!
Štandardizácia v ošetrovatel´stve - obrázek není k dispozici

Viera Hulková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
232 str., čb., brož., 205x140 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-271-0063-7
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci praktickej implementácie štandardov ošetrovateľskej praxe. Po mnohých auditoch bolo nutné pristúpiť k ich inovácii, rešpektovať stále sofistikovanejšie postupy, legislatívne zmeny a ďalšie trendy. Publikácia si kladie za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť s metodikou tvorby štandardov, vrátane edukačných štandardov, s postupom pri audite ošetrovateľských štandardov a revízií vybraných štandardov poukázať na potrebu neustálej aktualizácie štandardov a vzdelávania.


Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Novinka!
Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Zdeněk Susa

nakl.: Susa, 1. vyd., 2016
180 str., čb., brož., 150x115 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88084-06-8
cena:
 180,-

Lékař po padesáti letech služby v různých zdravotnických zařízeních přemýšlí o medicíně v souvislostech těla, duše a dalších lidských rozměrů.


Uveitidy v kazuistikách

Novinka!
Uveitidy v kazuistikách

Petra Svozílková a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2016
226 str., bar., váz., 270x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-465-4
cena:
 795,-

Uveitidy neboli nitrooční záněty jsou závažná zrak ohrožující oční onemocnění, která postihují především jedince v produktivním věku. Uveitidy je nucen řešit každý oftalmolog a jakékoli chyby v diagnostice či terapii přinášejí pacientovi často nevratné škody. Kniha kolektivu autorů z Oftalmologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pod vedením doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., nabízí čtenářům precizní a srozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů. Publikace přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých typů uveitid, které jsou doplněny kazuistikou pacienta s danou afekcí. Cílem je upozornit na úskalí diagnostiky a uvést doporučená vyšetření na základě diferenciálně diagnostických úvah. V přehledu je vždy uvedena i léčba daného případu. Kniha je určena v první řadě oftalmologům.


Uvolňování fascií

Fyziologické podklady a tréninkové principy, využití v týmových a vytrvalostních sportech a uplatnění v rámci prevence a rehabilitace

Novinka!
Uvolňování fascií

Frank Thömmes

nakl.: Poznání, 1. české vyd., 2016
188 str., bar., váz., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87419-49-6
cena:
 368,-

Ještě nedávno byly fascie – síť vazivové tkáně rozprostřená po celém těle – považovány pouze za obalové orgány. Díky vědeckým objevům posledních let se však staly středem pozornosti oborů sportování pro zdraví a nauk o pohybu. Nezáleží na tom, zda jde o tenisový úder, golfový švih nebo cviky pro zdravá záda – při všech těchto pohybech hraje důležitou roli fungující fasciální síť. A dobrá zpráva navíc: Fascie lze „trénovat“! Nejnovější výsledky mezinárodního výzkumu fascií vedou k možnostem konkrétní aplikace v rekreačním a profesionálním sportu i v oblasti rehabilitace a prevence. Tato jednoduchá a zároveň účinná cvičení pro uvolnění fascií může zvládnout každý, ať již za účelem odstranění bolesti v zádech, nebo vrcholného sportovního výkonu. Kdo ovládne techniky fasciálního tréninku, dovede udržet své tělo v kondici a předcházet zraněním.


Velká kniha vtipu

Novinka!
Velká kniha vtipu

Pavel Kantorek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
256 str., čb., váz., 280x220 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5745-2
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Velká kniha vtipu přináší průřez tvorbou Pavla Kantorka, jehož kresby jsou plné hravé ironie. Vybraných 500 vtipů určitě potěší všechny milovníky dobrého humoru. „Být humoristou není žádná legrace. Nedávno jsem se střetl s nahodilým chodcem, kterého jsem omylem přetáhl přes hlavu při otevírání deštníku. ,Díky‘, řekl mi s kolegiálním úsměvem, ,já to předám dál‘, slíbil a zmizel v zachmuřeném davu. Zřejmě věděl, že brát věci s humorem je vždy ta nejlepší reakce na cokoliv. Jenže, to se lidem daří čím dál tím méně.“ Ať je vám tato kniha inspirací, jak na to, neboť když se lidé mohou něčemu upřímně zasmát, tak jsou nad věcí.


Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty

Novinka!
Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty

Simona Saibertová

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2016
156 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-8155-0
cena:
 398,-

Předkládaná publikace obsahuje výběr kapitol ošetřovatelství zaměřená na základní legislativu a základní ošetřovatelskou problematiku orientovanou na výživu. Jejím hlavním cílem je poskytnutí ucelených informací a teoretických poznatků dle nejnovějších doporučení založených na důkazech potřebných pro základy ošetřovatelství u nutričních terapeutů, rovněž může být oporou pro další nelékařské zdravotnické profese. Osvojení teorie je nezbytné pro další navázání praktické výuky a naučení se ucelených vědomostí a dovedností pro další klinickou praxi.


Základy anatomie

2. Kardiovaskulární a lymfatický systém

Novinka!
Základy anatomie

Miloš Grim, Rastislav Druga a kol.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2016
117 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-235-0
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Druhý díl Základů anatomie obsahuje informace o kardiovaskulárním a lymfatickém systému. Vzhledem k řadě novějších poznatků je část o srdci nově koncipována a jsou zařazeny i kapitoly o klinických zobrazovacích metodách vyšetření srdce a o vrozených vadách srdce. Kapitoly o vývoji srdce a o vývoji krevních a lymfatických cév připravili autoři s ohledem na soudobé poznatky založené na postupech buněčné a molekulární biologie. Uvádí molekulární mechanismy morfogenetických dějů a názvy příslušných molekul, aby se s nimi mohli studenti seznámit již nyní, neboť signální molekuly a transkripční faktory, které řídí morfogenezi, jsou exprimovány rovněž za patologických stavů a jejich stanovení má diagnostický význam. Rovněž problematice morfogeneze orgánových systémů je zde věnována větší pozornost než v předchozích dílech Základů anatomie. Do textu jsou navíc vloženy graficky zvýrazněné poznámky, které zdůrazňují funkci popisovaných struktur a uvádějí je do souvislosti s klinickou medicínou. Použité ilustrace mají převážně charakter jednoduchých a přehledných schémat, nechybí dokumentace z oblasti zobrazovacích metod a fotografie z archivu autorů textu. Text je určen především posluchačům lékařství, poslouží také v bakalářských studijních programech i v ostatních programech zaměřených na zdravotnickou problematiku.


Základy dětského lékařství

Novinka!
Základy dětského lékařství

František Stožický, Josef Sýkora a kol.

nakl.: Karolinum, 2. vyd., 2016
472 str., čb., váz., 245x175 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2997-1
cena:
 420,-

Dětské lékařství, stejně jako ostatní medicínské obory, se neustále mění v důsledku nových teoretických poznatků i praktických zkušeností. Navíc se vyznačuje řadou charakteristik, které ho od ostatních klinických oborů zřetelně odlišují. Jako příklad lze uvést růst a vývoj dítěte, které nejenže zřetelně odlišují dítě od dospělého, ale ovlivňují významně vše, co s dítětem souvisí. V průběhu dětství se tak kupříkladu mění „normální“ hodnoty nejen většiny laboratorních testů, ale dokonce i základních vitálních funkcí. To vše činí z pediatrie velice obtížný obor. Druhé vydání Základů dětského lékařství poskytuje jak studentům medicíny, tak i lékařům základní informace o etiologii, patofyziologii, symptomatologii, diagnostice, terapii a prevenci nemocí běžně se vyskytujících u dětí, a to tak, jak to vyžaduje současná pediatrická věda. Za tímto účelem byly některé kapitoly učebnice zcela přepracovány a jiné doplněny o nové informace, aby odpovídaly „evidence based medicine“ – medicíně založené na důkazech.


Základy klinické rehabilitace

Novinka!
Základy klinické rehabilitace

Pavel Kolář, Miloš Máček a kol.

nakl.: Galen, 1. vyd., 2015
167 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-219-0
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým oborem.


Základy klinického výskumu

Novinka!
Základy klinického výskumu

Tibor Hlavatý

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
240 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-247-5713-1
cena:
 357,-

cena na ISIC:
 321,-

Kniha je určená študentom denného alebo doktorandského štúdia lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych fakúlt, lekárom, sestrám alebo farmaceutom vykonávajúcim klinický výskum ako aj zamestnancom farmaceutických a biomedicínskych spoločností. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú vyhľadávaniu a spracovaniu vedeckej literatúry, pracou s citačnými softvérmi, dizajnom klinických štúdií, biomedicínskou štatistikou včítane práce so štatistickými programami, etikou klinického výskumu, financovaním klinického výskumu výskumu a rôznymi formami prezentácie a publikácie výsledkov klinického výskumu. Kniha má päť príloh a je ilustrovaná 56 obrázkami a 20 tabuľkami. Autor je internista a klinický vedec. Pracuje na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a je autorom alebo spoluautorom viac ako 40 vedeckých článkov v medzinárodných vedeckých časopisoch a autor dvoch odborných kníh.


Zátěž pečovatele

posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné

Novinka!
Zátěž pečovatele

Radka Kurucová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
112 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5707-0
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Ojedinělá publikace vyplňuje mezeru v odborné literatuře zaměřené na problematiku zátěže pečovatele v péči o chronicky nemocné a umírající. Autorka v knize komplexně sumarizuje teoretické poznatky, možnosti posouzení a diagnostiky zátěže pečovatelů v klinické praxi a také plánování intervencí k její minimalizaci. V současném ošetřovatelství je zátěž pečovatele velmi diskutovaným tématem a je jednou ze sledovaných položek v hodnocení kvality života pečovatele.


Zdravotně-kompenzační cvičení

Novinka!
Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
112 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4836-8
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií. Cílem knihy je vytvořit představu o tvorbě zdravotně-kompenzačních programů týkajících se konkrétních zdravotních oslabení pohybového systému. Jednotlivé segmenty a oblasti pohybového systému spolu funkčně souvisejí, přesto uvádíme konkrétní oblasti páteře a kloubů samostatně. Kniha navzájem propojuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou, ve které najdete příklady jednotlivých cviků (od nejjednodušších až po středně a velmi obtížné) použitelných i pro tvorbu individuálních pohybových programů. Zařazením zdravotně-kompenzačního cvičení vytvoříme základní předpoklad nejen k dosažení vyšší výkonnosti ve škole, v práci, ve sportu, ale také přispějeme ke zdravému životnímu stylu. K vysoké didaktické hodnotě a praktičnosti publikace přispívá 127 instruktivních kreseb. Kniha je určena odborné veřejnosti. Cílem je uvést do problematiky nejen trenéry, cvičitele ve fitness centrech, učitele tělesné a zdravotní tělesné výchovy, ale i sportovce. Je vhodná jako výukový materiál pro oblast škol a center zaměřených na vzdělávání zdravotnické i pedagogické populace. Pro oblast fyzioterapie je text informativní. Autorky mají s tematikou bohaté zkušenosti, které uplatňují nejen na FTVS, ale i na dalších vysokoškolských pracovištích.


Ztracený oceán

74 stran antistresových omalovánek a velký plakát k vybarvení

Novinka!
Ztracený oceán

Johanna Basfordová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
80 str., čb., brož., 255x255 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5809-1
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Na stránkách knihy se setkáte se zvědavými chobotnicemi, kouzelnými mořskými pannami a s hejny exotických ryb, které čekají na to, až je svými barvami probudíte k životu. Můžete objevovat křehké spletence mořských řas, korálové útesy, potopené lodní vraky, zdobené ulity a poklad pirátů. Svá díla můžete se stovkami dalších sdílet na Facebooku, nebo na Twitteru s hashtagy #antistresove #omalovanky. Proč jsou tyto omalovánky skvělé: jsou vytištěny na silném papíře; mají šitou vazbou; obálku si můžete vybarvit; obálku si můžete vybarvit; kniha má velký formát (25 x 25 cm). Součástí této knihy je i velký plakát (100 x 25 cm), který můžete vyjmout a vybarvit po obou stranách.


Zvěřinec

Omalovánky proti stresu

Novinka!
Zvěřinec

Claire Scully, Richard Merritt

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
64 str., čb., brož., 290x290 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0013-2
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Zvěřinec je plný krásných zvířecích portrétů připravených k vybarvení. Každý z nich je velmi detailní a práce s těmito dokonalými předlohami bude radostí pro všechny milovníky vybarvování. Jednotlivé obrázky jsou vytištěny na kvalitním papíře, který je u hřbetu knihy perforovaný, takže můžete svá díla snadno vytrhnout a vystavit.


Zvuková báze řečové komunikace

Fonetický a fonologický popis řeči

Novinka!
Zvuková báze řečové komunikace

Radek Skarnitzl, Pavel Štrum, Jan Volín

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2016
172 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3272-8
cena:
 220,-

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd.


Žijeme v Česku, umíme česky

+ CD Angličtina

Nově u nás!
Žijeme v Česku, umíme česky

Vlaďka Kopczyková-Dobešová

nakl.: Aladin Agency
192 str., bar., brož., 295x210 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-904345-5-4
cena:
 499,-

Czech textbook for English-speaking foreigners – a practical guide. The textbook is not only for self- learners but also for Integration Centres, schools and courses of Czech language. The author is an experienced teacher with many years of teaching the Czech language as a foreigner language. Czech grammar is explained easily and clearly, the textbook contains illustrative tables. Each Unit contains an introductory text, which is compiled of focused grammar as well as grammar comprehensive and listening comprehensive exercises and the summary at the end. The English, Vietnamese and Spanish editions also include an enhanced fonetic part with regard to the pronunciation of sounds that do not exist in these languages and explanations of grammatical categories. The textbook consist of vocabulary and structure of current contemporary language, basic technical terms, phrases and poetry in the range of about 2 000 words, key to almost all exercises, short glossary of Czech dictionary and CD with recordings of introductory texts and a number of pronunciation and listening exercises.


Žijeme v Česku, umíme česky

+ CD Ruština

Nově u nás!
Žijeme v Česku, umíme česky

Vlaďka Kopczyková-Dobešová a kol.

nakl.: Aladin Agency
192 str., bar., brož., 295x210 mm
ISBN-13: 978-80-904345-3-0
cena:
 499,-

Žijeme v Česku,umíme česky - učebnice češtiny pro Rusy vhodná nejen pro samouky, ale také pro integrační centra, školy a kurzy češtiny. Samostatným doplňkem učebnice je CD s nahrávkami úvodních textů a řadou výslovností a poslechových cvičení.