Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


Aby porod nebolel

Těhotenství a porod jako příležitost k práci na sobě

Nově u nás!
Aby porod nebolel

Lucie a Radek Groverovi – Suchých

nakl.: Kořeny, 2. vyd., 2014
224 str., bar., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905766-1-2
cena:
 280,-

Jde především o osobní příběh, na jehož počátku si autorka jako budoucí matka klade otázku: "Proč by měl porod bolet?" Nevšední otázka, za kterou následuje nevšední příběh ženy, maminky, matky. Publikace upozorňuje například na možnost psychosomatických vlivů při těhotenských, porodních a poporodních potížích či komplikacích, vliv předchozích generací na současné těhotenství, porod, kojení. Zmiňuje téma přirozené antikoncepce a nabízí etymologický výklad. V neposlední řadě připomíná, že těhotenství a porod není nemoc, ale přirozený fyziologický proces. Kniha si neklade za cíl předkládat jakýsi univerzální porodní návod, konkurovat práci a postupům porodníků, porodních asistentek, dul či jiným spřízněným profesím. Nenajdete v ní ani potravinová doporučení , fyzická cvičení…zkrátka to, co si můžete najít v knihách mnohých úžasných autorek a autorů. Jejím smyslem je předat osobní zkušenost. Nabídnout poněkud jiný úhel pohledu. Představit těhotenství a porod jako práci na sobě.


Akutní kardiologie

Novinka!
Akutní kardiologie

Jiří Kettner, Josef Kautzner a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
560 str., bar., brož., 180x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3867-6
cena:
 820,-

Přední odborníci z pražského IKEM předávají kolegům své mnohaleté zkušenosti v knize, která o této problematice a v tomto rozsahu na českém trhu dosud chyběla. Přehledná, klinicky zaměřená publikace má být praktickým návodem k diagnostice a léčbě akutních kardiovaskulárních nemocí. Kniha přináší rychlou orientaci v diagnostice a léčbě nejčastějších kardiovaskulárních problémů již při prvním setkání s nemocným, ale poskytuje i informace o definitivním řešení těchto nemocí, včetně postupů u kriticky ohrožených nemocných. To vše na základě nejnovějších poznatků v duchu medicíny založené na důkazech a rozsáhlých zkušeností autorů, kteří tyto problémy řeší denně. Obsahuje i návody k provedení nezbytných výkonů u nemocných s akutním kardiovaskulárním problémem, přehled nejpoužívanějších léků a přehled současných evropských doporučení pro jednotlivé nemoci.


Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Novinka!
Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Tomáš Vymazal, Pavel Michálek a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
464 str., bar., váz., 245x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3755-6
cena:
 790,-

První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny v ČR - KARIM 2. LF UK a FN Motol a KARIM 1. LF UK a VFN. Obsahuje současné aktuální postupy v podávání anestezie a poskytování intenzivní péče po výkonech v hrudní chirurgii u dospělých i dětských pacientů, včetně transplantací plic z pohledu anesteziologa-intenzivisty a hrudního chirurga. Čtenářům poskytne ucelený obraz o postupech, technikách, potřebném vybavení i osobních zkušenostech autorů publikace.Úvodní část knihy je věnována historii hrudní chirurgie a anestezie, anatomii respiračního systému, fyziologii a patofyziologii ventilace, onemocněním respiračního systému, vyšetřovacím metodám včetně předoperační rozvahy, technikám separace plic, obecným principům vedení anestezie u výkonů v hrudní dutině a základům fibrobronchoskopie v perioperační péči. Druhá, speciální část se týká samotné anestezie u jednotlivých výkonů, jako jsou např. plicní resekce, lobektomie, pneumonektomie, volum-redukční chirurgie plic, operace bronchopleurální píštěle, video-asistované hrudní výkony, transplantace plic, výkony na průdušnici, jícnu a mediastinu, výkony intervenční bronchologie a hybridní výkony. Ve třetí části se autoři zabývají pooperační péčí - jejími obecnými zásadami, komplikacemi a léčbou akutní a chronické bolesti po hrudních výkonech.


Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System

5th Edition

Nově u nás!
Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai

nakl.: Elsevier, 2015
352 str., bar., brož., 235x190 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-323-39082-8
cena:
 1 736,-

In this updated edition of Basic Immunology, the authors continue to deliver a clear, modern introduction to immunology, making this the obvious choice for today's busy students. Their experience as teachers, course directors, and lecturers helps them to distill the core information required to understand this complex field. Through the use of high-quality illustrations, relevant clinical cases, and concise, focused text, it's a perfectly accessible introduction to the workings of the human immune system, with an emphasis on clinical relevance.


Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects

9th Edition

Novinka!
Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects

Keith l. Moore, T.V.N Persaud, Mark G. Torchia

nakl.: Elsevier, 2016
384 str., bar., brož., 275x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-323-31337-7
cena:
 1 570,-

As the study of embryology continues to be integrated with a range of disciplines, Before We Are Born remains the ideal solution for students who need to quickly learn the basics. Fully updated by the world’s foremost embryologists, this medical reference book provides concise guidance on human embryology at every stage of development, utilizing rich illustrations and photographs designed to further explain content.


Bezpečně na internetu

Průvodce chováním ve světě online

Novinka!
Bezpečně na internetu

Martin Kožíšek, Václav Písecký

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
176 str., bar., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5595-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Publikace nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují. Rizika internetu nečíhají pouze na děti. Formy kriminality, jakými jsou podvody, pomluvy, výhružky, porušování autorských práv i pornografie se týkají i dospělých. Jak se jim bránit, jak rozpoznat nástrahy online komunikace a nebezpečí skrytá pod falešnými identitami, objasňují autoři také prostřednictvím velkého množství reálných případů a příběhů převážně z českého prostředí. Rodičům, prarodičům, dětem, ale i pedagogickým pracovníkům, všem těm kniha jasně ukazuje, že zásady bezpečného chování ve světě online nejsou samoúčelné a zbytečné.


Bolesť a škola chrbtice

Nově u nás!
Bolesť a škola chrbtice

Anton Gúth

nakl.: Liečreh , 4. vyd., 2015
128 str., čb., brož., 230x155 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-88932-35-2
cena:
 298,-

Na 128 stranách vyšla kniha s názvom Bolesť a škola chrbtice, ktorá je ďalšou verziou už známych publikácií. Je určená predovšetkým laikom, ale aj odborným pracovníkom. Čítať ju má hlavne pacient laik, ktorý s minimálnou dávkou.4.vyd.


Brevíř 2016

Novinka!
Brevíř 2016

kolektiv autorů

nakl.: Medical Tribune, 25. vyd., 2016
1302 str., čb., brož., 205x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87135-79-2
cena:
 299,-

Obsahuje všechny potřebné údaje o více než 4 000 léčivech používaných v klinické praxi v České republice. U každého léku uvedeny: registrovaný obchodní název, složení (účinná látka), indikační skupina, indikace, kontraindikace, dávkování, způsob podání a léková forma, velikost balení, použitelnost, event. omezení preskripce, exspirace, držitel registračního rozhodnutí, orientační cena a maximální úhrada pojišťovnou dle číselníku VZP.


BRS Physiology (Board Review Series)

6th Edition

Nově u nás!
BRS Physiology (Board Review Series)

Linda S. Costanzo

nakl.: lippincott williams & wilkins, 2015
318 str., bar., brož., 255x180 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-4698-3200-5
cena:
 1 169,-

Be prepared - for the course and the Boards - with BRS Physiology, Sixth Edition. This bestselling book provides over 350 USMLE-style questions with complete answers and explanations, chapter-ending exams and a comprehensive USMLE-format examination at the end of the book, and is enhanced by full-color illustrations and tables. Offered in both print and online formats, the book boosts confidence and provides maximum accessibility and portability for in-class or on-the-go learning. You can maximize study time with the Board Review Series quick scan outline format. You can prepare for the Boards with more than 350 USMLE-style questions and answers. You can master core topics tested on the USMLE Step 1 exam with focused coverage of Key Physiology Topics and Key Physiology Equations. You can see the connection between physiology and clinical medicine through clinical correlations. You can practice for the board examination using the comprehensive end-of-book exam. You can master key facts and information with the book's full-color design, flow charts, illustrations, and tables that summarize information for convenient review. You can find the information you need FAST with anytime, anywhere access to the free companion website, which includes the fully searchable text and an interactive quiz bank that includes all the book's questions for unlimited practice.


Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging

Nově u nás!
Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging - obrázek není k dispozici

Jana Brunová, Josef Bruna

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
372 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-246-2058-9
cena:
 400,-

Monografie vychází z mnohaletých zkušeností autorů v klinické endokrinologii i zobrazovací diagnostice, z jejich vlastní klinicko-výzkumné práce a z podnětů získaných při výuce studentů a lékařů u nás i v zahraničí. Jednotlivé kapitoly obsahují embryologicko-anatomické poznámky, klinickou charakteristiku jednotlivých endokrinopatií, laboratorní a funkční testy včetně referenčních hodnot, indikace a algoritmus zobrazovacích metod a zásady racionální moderní terapie jednotlivých patologií včetně dalšího klinického sledování pacientů. Texty dávají rovněž praktické rady, jak přistupovat k endokrinologickým pacientům, upozornění na některé možné špatné interpretace výsledků jednotlivých vyšetření a jsou doplněny četnými obrazy patologických stavů, a to téměř výhradně z vlastního archivu autorů. V kapitole diabetes mellitus je pozornost zaměřena na diagnostiku komplikací diabetu a na vzájemné vztahy mezi diabetem a ostatními endokrinopatiemi. Dílo je zaměřeno na klinickou praxi, nezabývá se podrobněji patofyziologií, ale zahrnuje relevantní vybrané nejnovější poznatky z odborné literatury. Monografie je určena studentům medicíny, mladým endokrinologům, diabetologům, radiologům i praktickým lékařům, kteří se o endokrinologii zajímají. Cenné informace najdou v díle i lékaři v atestační přípravě v endokrinologii a zobrazovacích metodách.


Color Atlas of Human Anatomy Vol. 3: Nervous System and Sensory Organs

7th Edition

Nově u nás!
Color Atlas of Human Anatomy Vol. 3: Nervous System and Sensory Organs

Werner Kahle, Michael Frotscher

nakl.: Thieme, 2015
428 str., bar., brož., 190x130 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-3-13-533507-0
cena:
 1 318,-

The seventh edition of this classic work makes mastering large amounts of information on the nervous system and sensory organs much easier. It provides readers with an excellent review of the human body and its structure, and it is an ideal study companion as well as a thorough basic reference text.


Crash Course Neurology

4th Edition (UPDATED) + eBOOK edition

Nově u nás!
Crash Course Neurology

Mahinda Yogarajah

nakl.: Mosby Elsevier, 2015
320 str., bar., brož., 255x175 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7234-3866-3
cena:
 1 048,-

The (printed) ‘Updated Edition’ now comes with added value access to the complete, downloadable eBook version via Student Consult. Search, read and revise whilst on the move and use the interactive self-assessment to test your understanding. Crash Course - a more flexible, practical learning package than ever before. Crash Course - your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have all the core information you need in one place to excel on your course and achieve exam success. A winning formula now for over 15 years, each volume has been fine-tuned and fully updated, with an improved layout tailored to make your life easier. Especially written by junior doctors - those who understand what is essential for exam success - with all information thoroughly checked and quality assured by expert Faculty Advisors, the result is a series of books which exactly meets your needs and you know you can trust. Neurology remains an integral area within the medical curriculum and clinical practice. This volume provides a logical approach to understanding the fundamental concepts that underlie common neurological conditions and reflects the exciting advances in their diagnosis and management. It offers concise coverage of the history, examination and investigations relevant to neurology; the analysis and differential diagnosis of common presenting symptoms as well as the clinical features and management of important neurological disorders. Crash Course Neurology will provide a solid foundation not only for medical students preparing for exams and postgraduates working towards MRCP, but is also an excellent reference for those working in hospital medicine and general practice.


Crash Course Pathology

4th Edition (UPDATED) + eBOOK edition

Nově u nás!
Crash Course Pathology

Philip Xiu

nakl.: Mosby Elsevier, 2015
356 str., bar., brož., 255x175 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7234-3855-7
cena:
 1 095,-

Crash Course - your effective every day study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have all the information you need in one place to excel on your course and achieve exam success. A winning formula now for over 15 years, each series volume has been fine tuned and fully updated, with an improved layout tailored to make your life easier. Especially written by senior medical students or recent graduates - those who have just been in the exam situation - with all information thoroughly checked and quality assured by expert faculty advisers, the result are books which exactly meet your needs and you know you can trust. Pathology is the study of disease and is therefore central to all of medicine. This volume clearly introduces the principles of pathology, then goes on to examine the specific pathology of all of the major body systems. It provides full coverage of the curriculum whilst avoiding unnecessary and often confusing detail. Related topics are integrated throughout and this book will certainly help you in all aspects of your medical course. A fully revised self-assessment section matching the latest exam formats is also included.


Češi a jejich samičky aneb Češky a jejich samci

Nově u nás!
Češi a jejich samičky aneb Češky a jejich samci

František Ringo Čech

nakl.: Galen, 1. vyd., 2007
352 str., bar., váz., 200x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-503-1
cena:
 290,-

cena na ISIC:
 261,-

Titul je prvním souborným vydáním dvou knih známého hudebníka, zpěváka, herce, politika, spisovatele a malíře Františka Ringo Čecha o intimním životě Čechů a Češek. Sběr materiálu trval přes padesát let a výsledek autorova celoživotního úsilí zrcadlí tisíce, ba miliardy hodin prokecaných s přáteli na toto téma. Vydání nově doprovázejí autorovy malby a komentovaný jmenný rejstřík zahrnuje všechny známé i neznámé osoby vystupující v popisovaných příbězích a historkách.


Diabetes mellitus v kostce

Novinka!
Diabetes mellitus v kostce

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 2. aktual. vyd., 2016
160 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-478-4
cena:
 195,-

Druhé aktualizované vydání úspešné publikace, která vyvolala velkou pozornost mezi diabetology, internisty i praktickými lékaři. V záplavě učebnic diabetologie přinesla tato stručná a přehledná příručka na malém prostoru ty nejdůležitejší poznatky nutné pro praktickou péči o nemocné s diabetem, ale např. i pro složení specializační zkoušky. Struktura 2. vydání zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány. Publikace Diabetes mellitus v kostce zahájila úspešnou edici „Současná diabetologie“, která má dnes na trhu již 18 svazků.


Diabetická retinopatie

Diagnostika, prevence, léčba

Novinka!
Diabetická retinopatie

Tomáš Sosna a kol.

nakl.: Axonite, 2. rozšíř. Vyd., 2016
280 str., bar., váz., 255x180 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88046-05-9
cena:
 650,-

Po 14 letech se autoři rozhodli přepracovat a vydat již rozebranou knihu, která se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou diabetické retinopatie a dalších očních komplikací cukrovky. Publikace je určena širokému okruhu lékařů i studentů, především však oftalmologům, diabetologům, internistům, praktickým, ale i dalším lékařům, kteří se setkávají s touto problematikou. Je velmi podrobným a srozumitelným návodem, jak postupovat v prevenci, diagnostice a léčbě diabetické retinopatie a ostatních očních komplikací cukrovky. Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci. Pro oftalmology je velice přínosná kapitola Diabetes mellitus – pohled diabetologa, která jim osvětluje diagnostická kritéria a možnosti léčby diabetu. Vyčerpávajícím způsobem je seznamuje i se speciálními problémy léčby cukrovky. Naopak diabetologové a internisté jsou podrobně seznámeni s epidemiologií i screeningovými termíny diabetické retinopatie. Dále také jistě ocení přehled současné klasifikace onemocnění a seznámení se s extraokulárními rizikovými a protektivními faktory této choroby. Prevenci i způsobům léčby jsou věnovány další kapitoly, určené oběma skupinám lékařů. Kromě základních oftalmologických vyšetřovacích metod, jako je biomikroskopie, fotodokumentace se svými úskalími, fluorescenční angiografie, jsou představeny oftalmologům, ale i studentům medicíny také moderní techniky, jako je optická koherenční tomografie a mikroperimetrie. Čtenáři jsou upozorněni i na problémy operace šedého zákalu u nemocných cukrovkou a na terapii obávané komplikace retinopatie, kterou je sekundární glaukom. Publikace podrobně seznamuje s laserovou léčbou, stejně jako s pars plana vitrektomií a anti-VEGF aplikacemi. Zajímavým doplňkem jsou i dvě kapitoly z historie terapie a diagnostiky cukrovky a diabetické retinopatie. Kniha je barevně ilustrována a doplněna množstvím přehledných tabulek, schémat a fotografií.


Diabetologie 2016

Novinka!
Diabetologie 2016

Milan Kvapil

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
292 str., bar., váz., 205x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-031-8
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Nový ročník monografie věnované nejdůležitějším novinkám z celé oblasti diagnostiky a terapie diabetu, prevenci komplikací, včetně farmakoekonomiky a epidemiologie.


Diferenciální diagnostika v interní medicíně

Novinka!
Diferenciální diagnostika v interní medicíně

Petr Herle

nakl.: Raabe, 1. vyd., 2016
142 str., čb., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7496-204-2
cena:
 359,-

Třetí díl z ediční řady Diferenciální diagnostika je publikací určenou lékařům všech odborností. V sedmi kapitolách se zaměřuje na příznaky, jako jsou anémie, otoky dolních končetin, splenomegalie, zvětšená štítná žláza, elevace jaterních testů, poruchy koagulace či pocení. Autorský kolektiv čítá celkem sedm lékařů se specializací v endokrinologii, hematologii, angiologii, hepatologii, biochemii nebo všeobecném praktickém lékařství.


Dystokie ramének

Novinka!
Dystokie ramének

Petr Křepelka, Jozef Záhumenský, Martin Procházka

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2016
78 str., bar., brož., 190x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-442-5
cena:
 245,-

Dystokie ramének představuje vedle prenatálního krvácení, prolapsu pupečníku, uterinní atonie a fetálního distresu zřejmě nejdramatičtější stav vznikající i při dosud normálně a hladce probíhajícím porodu. Pro svou nepředvídatelnost, nutnost rychlého, rozhodného, ale šetrného zásahu a pro možnost trvalých následků pro plod i matku vyžaduje hrozba této komplikace dostupnost zkušeného, zručného a rozhodného porodníka při každém porodu. Kniha kolektivu autorů vedeného MUDr. Petrem Křepelkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze je zaměřena na každodenní porodnickou praxi, věnuje se rizikovým faktorům, prevenci a zejména pak praktickým klinickým postupům při řešení dystokie ramének. Kniha obsahuje také praktickou kapitolu věnovanou možným forenzním následkům.


Extrémní spojovačky dot to dot

Více než 50 000 bodů

Novinka!
Extrémní spojovačky dot to dot

Patricia Moffetová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2016
96 str., čb., brož., 285x245 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0115-3
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Ilustrace v této knize jsou inspirovány mimořádnými místy – architektonickými ikonami, přírodními pozoruhodnostmi, historickými divy. Tato úžasná kniha vám umožní vyzkoušet nejen vaši trpělivost, ale i tvořivost na 42 podrobných obrazech, které se celkem skládají z více než 50 000 bodů! Spojujte čísla, vytvořte ohromující obraz, který pak můžete vybarvit či jinak dotvořit. Na co vlastně čekáte? Vezměte tužku, soustřeďte svou mysl, začněte kreslit a uvidíte, kam vás čáry zavedou.


Farmakognozie

Novinka!
Farmakognozie

Jiřina Spilková a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2016
348 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3264-3
cena:
 370,-

Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se na původ drog, jejich obsahové látky, účinky a využití drog v terapii. Kromě drog používaných jsou zařazeny i ty, které v historii používání přírodních léčiv sehrály významnou roli, dnes jsou dnes surovinou pro izolaci látek nebo byly v terapii nahrazeny účinnějšími léčivy. Zařazené drogy jsou uspořádány z větší části podle biogenetického původu hlavních obsahových látek, částečně podle účinku a použití. Přihlédnuto bylo k poslednímu vydání Českého lékopisu 2009 a jeho doplňků a ke změnám ve fylogenetické klasifikaci rostlin.


Fitzgerald´s Clinical Neuroanatomy and Neuroscience

7th Edition

Novinka!
Fitzgerald´s Clinical Neuroanatomy and Neuroscience

Estomih Mtui, Gregory Gruener, Peter Dockery

nakl.: Elsevier, 2016
400 str., bar., brož., 280x205 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-7020-5832-5
cena:
 1 669,-

Utilizing clear text and explanatory artwork to make clinical neuroanatomy and neuroscience as accessible as possible, this newly updated edition expertly integrates clinical neuroanatomy with the clinical application of neuroscience. It's widely regarded as the most richly illustrated book available for guidance through this complex subject, making it an ideal reference for both medical students and those in non-medical courses.


Ganong´s Review of Medical Physiology

25th Edition

Novinka!
Ganong´s Review of Medical Physiology

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen L. Brooks

nakl.: McGraw-Hill Medical, 2016
750 str., bar., brož., 275x210 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-25-925538-0
cena:
 1 228,-

For more than four decades, Ganong’s Review of Medical Physiology has been helping those in the medical field understand human and mammalian physiology. Applauded for its interesting and engagingly written style, Ganong’s concisely covers every important topic without sacrificing depth or readability and delivers more detailed, high-yield information per page than any other similar text or review. Thoroughly updated to reflect the latest research and developments in important areas. Ganong’s Review of Medical Physiology incorporates examples from clinical medicine to illustrate important physiologic concepts.


Glaukom

Průvodce ošetřujícího lékaře

Novinka!
Glaukom

Eva Růžičková

nakl.: Maxdorf, 2. akt. vyd., 2016
101 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-473-9
cena:
 195,-

Glaukom zahrnuje skupinu chorob charakterizovaných zvýšeným nitroočním tlakem vedoucích k poškození optického nervu a často ke ztrátě zraku. Přes velký pokrok v léčebných možnostech jde o chorobu s prvořadou medicínskou i společenskou závažností. Druhé vydání úspěšné publikace doc. MUDr. Evy Růžičkové, CSc., přináší aktuální stav diagnostiky a terapie glaukomu. Jako u všech publikací edice Farmakoterapie pro praxi, i v této knize je kladen důraz na praktické přístupy k terapii.


Guyton and Hall Physiology Review

3rd Edition

Novinka!
Guyton and Hall Physiology Review

John E. Hall

nakl.: Elsevier, 2016
268 str., bar., brož., 275x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-4557-7007-6
cena:
 999,-

The Guyton and Hall Physiology Review is the ideal way to prepare for class exams as well as the physiology portion of the USMLE Step 1. More than 1,000 board-style questions and answers allow you to test your knowledge of the most essential, need-to-know concepts in physiology. Includes thorough reviews of all major body systems, with an emphasis on system interaction, homeostasis, and pathophysiology.


Herbář omalovánkový

Relaxační omalovánky pro dospělé

Novinka!
Herbář omalovánkový

Zuzana Petráková

nakl.: Grada, 2016
160 str., čb., brož., 265x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0150-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Vybarvěte si květiny naše i exotické, vymalujte Herbář omalovánkový! Na sto šedesáti stranách najdete 78 předloh k vybarvení a dozvíte se mnoho zajímavých informací o jednotlivých rostlinách. Květiny můžete jenom jednoduše vybarvit, ale můžete je i vystínovat. Obrázky je možné podle naznačených linek vystřihnout a třeba je zarámovat nebo darovat někomu milému. Vyzkoušejte účinky zábavy, kterou jsme milovali jako děti, a která dnes plní regály knihkupectví s neuvěřitelnou rychlostí. Propadli jsme také omalovánkové mánii? To je dobře, můžete alespoň na chvíli zapomenout na starosti života, vybírat barvy a tvořit krásné obrázky. Tak do toho!


Hippoterapia – Hipporehabilitácia

Nově u nás!
Hippoterapia – Hipporehabilitácia

Karol Hornáček

nakl.: Ševt, 1. vyd., 2010
316 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8106-031-1
cena:
 742,-

Autori tejto monografie, Hornáček a kolektív, ktorí danú metodiku u nás po teoretickej i praktickej stránke rozpracovali a roky ju aj presadzujú, veľmi inštruktívne a komplexne prezentujú danú problematiku na 316 stranách pomocou 154 obrázkov, 46 tabuliek, 5 diagramov a 5 grafov. Kniha vychádza z pôvodnej práce Hippoterapia – liečba pomocou koňa, ktorá je ale i napriek svojim 3 vydaniam vypredaná. Nová publikácia sa však komplexne a cielene venuje užšej problematike: využívaniu koňa k rehabilitácii telesnej stránky – hipporehabilitácii. Jej cieľovými čitateľmi sú tak predovšetkým fyziatri a fyzioterapeuti. Obohatí však určite aj odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky i hippológie. Im však bola venovaná hlavne publikácia Hippoterapia - pedagogicko – psychologické jazdenie, kde sú rozpracované otázky využívania pôsobenie koňa na psychické funkcie a ktorá vyšla vo vydavateľstve Ševt v roku 2009. Kniha je doplnená o kapitolu o biomechanike pohybu koňa a pacienta nesúceho sa na ňom. Táto nám lepšia umožňuje pochopiť jedinečné pôsobenie koňa na našu telesnú stránku. Veľkým obohatením sú prepracované časti o stimulačnom polohovaní na koni, ale i nové, o stimulačnom polohovaní na človeku, ktoré autor vypracoval len tento rok. Môžeme ho využívať už u niekoľkotýždňových detí a tak čo najskôr začať komplexnú rehabilitáciu, hlavne u pacientov s neurologickými léziami. Úplne novou je aj kapitola o športovom jazdení postihnutých, ktoré využívame ako nadstavbovú časť u pacientov pokračujúcich po základnej hipporehabilitácii. Prepracovaná je aj časť o vykonávaní hippoterapie v náväznosti predovšetkým na Hippoterapiu hodnotiaci a Hippoterapiu evaluačný test, ktoré vypracovali autori publikácie a obohatili o ne svetovú literatúru o možnosti objektivizácie pôsobenia tejto metodiky. Kniha je tiež doplnená o samostatné kapitoly o postúre a spasticite, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujeme v rámci hipporehabilitácie. Úplne nová je aj kapitola o ošetrovateľskej starostlivosti v spojitosti s hippoterapiou. Obe majú u pacientov s neurologickou symptomatológiou, predovšetkým detskou mozgovou obrnou, principiálny význam.


Hodnocení vybrných metod v kardiologii a angiologii

pro praxi

Novinka!
Hodnocení vybrných metod v kardiologii a angiologii

Věra Adámková a kol.

nakl.: Grada, 2016
150 str., bar., brož., 215x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5763-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Publikace přináší přehled používaných vyšetřovacích metod, zmiňuje i poslední novinky a současné trendy. Kromě ergometrie, spiroergometrie, zátěžové echokardiografie, head up tilt table testu a dalších metod v publikaci najdeme například i kapitolu o telemedicíně nebo vyšetřování intrakraniální cirkulace. Publikace je obrazově dokumentovaná, je určena pro pregraduální studium, ale i další vzdělávání. Ocení ji lékaři v oborech – kardiologie, interna, praktiční lékaři a dále i studenti medicíny a sestry specialistky.


Homeopatická terapie 1

Akutní patologie

Nově u nás!
Homeopatická terapie 1

J. Jouanny, J.-B. Crapanne, H. Dancer, J.-L. Masson

nakl.: Boiron, 1. dotisk 1. vyd., 2003
321 str., bar., váz., 265x195 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 2-857-42-178-8
cena:
 475,-

Díky svému zaměření na klinickou praxi nabízí tato kniha informace, které bude moci lékař okamžitě využít při předepisování léků pro léčbu akutních onemocnění. V první části knihy naleznete informace o obecných principech a homeopatické metodologii, o patogenezi, o způsobu stanovení homeopatického léku pro léčbu akutních onemocnění a o dávkování a preskripci. Druhá část již řeší jednotlivé klinické aplikace u konkrétních onemocnění, jako např. u infekčních nemocí, v ORL, u onemocnění trávicího ústrojí, kůže a sliznice a cévní soustavy.


Hovory s porodní bábou

Rozhovor Jany Doležalové s registrovanou porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou

Novinka!
Hovory s porodní bábou
nakl.: Argo, 2. vyd., 2016
165 str., čb., brož., 200x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-257-1796-7
cena:
 189,-

Kniha nabízí pohled na těhotenství a porod prostřednictvím rozhovoru se známou porodní asistentkou Ivanou Konigsmarkovou, která třicet let pomáhá přivést děti na svět. Témata jsou řazena chronologicky od otěhotnění přes těhotenství k porodu a šestinedělí. Porodní asistentka hodnotí kontroverzní problémy dnešních těhotných - genetické testování, přístup medicínský kontra přírodní, epidurální anestezii, rozmáhající se počet porodů císařským řezem… Zamýšlí se nad úlohou porodních bab v životě ženy, mluví o zkušenostech z porodnictví v zahraničí, o pokusech prosadit u nás individuální péči o těhotné…


Hravě, zdravě, bezlepkově

Jednoduché bezlepkové recepty, po kterých se budete moci utlouct

Novinka!
Hravě, zdravě, bezlepkově

Karla Pelikánová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
112 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0111-5
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

V této vtipně a svižně napsané kuchařce najdou nápadité recepty na chutná, zdravá a nenáročná jídla všichni, kdo trpí alergií na lepek. Autorka sama trpí celiakií, kterou jí diagnostikovali poměrně nedávno. Byl to šok, protože musela od základu změnit jídelníček a vyloučit z něj všechny potraviny, které lepek obsahují. S tímto handikepem se postupně nejen vyrovnala, ale začala vymýšlet a zkoušet recepty svoje vlastní, a vaření se dokonce díky tomu stalo její velkou zálibou. V její kuchařce najdete nejen originální recepty, ale i spoustu užitečných rad o jednotlivých potravinách a jejich pozitivním dopadu na lidský organismus, dočtete se také o superpotravinách a raw stravě, která je obzvláště v posledních letech hodně trendy.


Individualizace farmakoterapie

Novinka!
Individualizace farmakoterapie

František Perlík, Ondřej Slanař

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
160 str., čb., brož., 165x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-636-4
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci eliminačních orgánů, lékové interakce a genetické vlivy. V přehledu se dále popisují vybrané laboratorní metody, např. hodnocení funkce jater a ledvin, terapeutické monitorování léčiv a metody farmakogenetiky, které mohou usnadnit výběr a dávkování léčiv. Příklady genetického vyšetření DNA uvádí polymorfismy předvídající změny rychlosti metabolismu vybraných léků u konkrétního pacienta. Kniha je určena nejenom lékařům a laboratorním pracovníkům, ale i postgraduálním studentům v biomedicíně. Orientace v základních principech variability působení léčiv může pomáhat při výběru léčiv a individualizaci dávkování, zejména v oblasti bezpečnosti lékové terapie.


Indukce hypnózy

Postup vyvolání hypnotického stavu podle Miltona H. Ericksona

Novinka!
Indukce hypnózy

Jeffrey K. Zeig

nakl.: Emitos, 1. české vyd., 2016
312 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87171-48-6
cena:
 478,-

Jeffrey K. Zeig v knize Indukce hypnózy představuje základní model hypnotické indukce z ericksonovského pohledu. Záměrem publikace je motivovat čtenáře, aby objevovali možnosti, které v sobě hypnóza skrývá, a dozvěděli se více o přínosu Miltona H. Ericksona, jehož pozoruhodnou hypnotickou metodu lze učinit součástí jakékoli formy terapie a tím zvýšit její efektivitu.


Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Novinka!
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-408-1
cena:
 195,-

Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.


Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii

Novinka!
Intrakardiální echokardiografie v elektrofyziologii

Alan Bulava a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
176 str., bar., váz., 245x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5482-6
cena:
 340,-

cena na ISIC:
 306,-

Publikace je historicky první monografií zaměřenou na použití intrakardiální echokardiografie u elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací v České republice. První kapitoly se zabývají ve stručnosti teoretickými aspekty použití ultrazvuku v lékařství, typy echokardiografických přístrojů a katétrů používaných na elektrofyziologickém sále a dále způsoby zobrazení a zavádění ultrazvukového katétru do jednotlivých srdečních oddílů. Další část knihy popisuje techniky zobrazení intrakardiálním ultrazvukem společně se všemi používanými projekcemi na srdeční síně, komory, chlopně a na další pro elektrofyziologa důležité struktury. Následuje kapitola o nejčastějších abnormalitách, se kterými se lze při vyšetření intrakardiálním ultrazvukem na sále setkat. Klíčové kapitoly popisují použití intrakardiální echokardiografie při transseptální punkci a při ablaci různých typů supraventrikulárních i komorových tachykardií. Závěr knihy je věnován diagnostice periprocedurál ních komplikací a minimalizaci ionizujícího záření za pomocí intrakardiální echokardiografie a dalších moderních zobrazovacích metod. Publikace uvádí také celou řadu vlastních, dosud nepublikovaných výsledků. Echokardiografické obrázky jsou doplněny schématy, jež názorně ilustrují jednotlivé srdeční struktury. Statické obrázky jsou účelně doplněny videosekvencemi, jejichž zhlédnutí umožní čtenáři přesnější a „čitelnější“ představu echokardiografického zobrazení tam, kde to samotný statický obrázek neumožňuje. Knihu mohou využít elektrofyziologové, kteří již intrakardiální ultrazvuk začali používat, ale v echokardiografické endokardiální diagnostice se touží dále zdokonalit, anebo ti, kteří o jeho zavedení do rutinní praxe teprve uvažují. Po knize mohou sáhnout i sestry a technici pracující na elektrofyziologických sálech, kteří lékařům při jejich výkonech asistují a kteří mohou po zácviku samostatně nalézt všechny základní projekce.


Islámskému státu na dostřel II.

Volné pokračování stejnojmenného bestselleru Lenky Klicperové a Markéty Kutilové

Novinka!
Islámskému státu na dostřel II.

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
144 str., bar., brož., 210x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-4173-7
cena:
 199,-

Pokračování úspěšné knihy Islámskému státu na dostřel II líčí dramatické zážitky uznávaných reportérek Lenky Klicperové a Markéty Kutilové z fronty a ze syrského města Kobaní, které pomalu povstává z ruin. Autorky se v poslední době dvakrát vypravily na kurdská území v Sýrii, aby zdokumentovaly dění v této oblasti, postižené již více než pět let trvajícím válečným konfliktem. Jako první české novinářky se dostaly až do Kobaní, města, které se stalo symbolem statečného boje Kurdů proti Islámskému státu. Kniha popisuje druhou cestu, která se uskutečnila v únoru 2016 a navázala na jejich předchozí novinářskou práci. Po návratu z první cesty založily autorky veřejnou sbírku SOS Kobaní na pomoc lidem ve válkou rozvráceném a totálně zničeném kurdském městě.


Je možné žít 150 let?

Nově u nás!
Je možné žít 150 let?

Michail Tombak

nakl.: Nakladatelství Beskydy, 1. české vyd., 2011
256 str., čb., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87431-08-5
cena:
 238,-

Profesor Michail Tombak patří do světové elity významných specialistů přírodních léčitelských metod. Je autorem bestsellerů věnovaných zdravému, aktivnímu a dlouhému životu. Své úvahy opírající se o výzkumy a zkušenosti uvádí v této knize.


Ještě to neskončilo

Ze života jednoho českého písničkáře

Novinka!
Ještě to neskončilo

Vladimír Veit

nakl.: Galen, 1. vyd., 2016
273 str., bar., brož., 130x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-242-8
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

Vladimír Veit ve své knize s výstižným podtitulem Ze života jednoho českého písničkáře nabízí čtenáři koláž svých písňových textů a vzpomínek na dětství, mládí a vlastní písničkářské začátky. Jako člen volného sdružení Šafrán zažil jeho zrod, vrcholná léta i pád, řízený komunistickou policií. Cudně a bez emocí popisuje též léta strávená ve vídeňském exilu, kam odešel po podpisu Charty 77. Knihu uzavírá vyprávění z let devadesátých, kdy se v éře začínajícího kapitalismu věnoval vydávání vlastní tvorby. Mozaiku textů doplňuje bohatá dobová dokumentace, diskografie a glosy Veitových kolegů a přátel. Vladimír Veit patří k první generaci našich městských písničkářů, ovlivněné zejména poezií beatniků, Donovanem a Bobem Dylanem, kteří začali veřejně vystupovat v druhé polovině 60. let. Jako křehký lyrik a výborný skladatel melodických písní býval zastíněn svými slavnějšími a výrazově suverénnějšími kolegy Vladimírem Mertou, Vlastimilem Třešňákem či Jaroslavem Hutkou. Patrně jen znalci vědí, že Veit je autorem hudby mnoha zásadních písní z Hutkova repertoáru. Asi nejvíce se však proslavil svým nevšedním a naléhavým zhudebňováním pestré palety autorů naší i světové poezie 19. a 20. století. Pro svou nenápadnou autorskou a interpretační sílu je již několik desetiletí považován za neopakovatelnou osobnost české folkové scény.


Junqueira´a Basic Histology: Text and Atlas

14th Edition

Novinka!
Junqueira´a Basic Histology: Text and Atlas

Anthony L. Mescher

nakl.: McGraw-Hill Medical, 2016
480 str., bar., brož., 275x205 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-25-925098-9
cena:
 1 099,-

For more than three decades, Junquiera's Basic Histology has been unmatched in its ability to explain the relationship between cell and tissue structure with their function in the human body. Updated to reflect the latest research in the field and enhanced with more than 600 full-color illustrations, the thirteenh edition of Junqueira's represents the most comprehensive and modern approach to understanding medical histology available anywhere


Klinická dietologie a výživa

Novinka!
Klinická dietologie a výživa

Lukáš Zlatohlávek a kol.

nakl.: Current Media, 1. vyd., 2016
424 str., bar., váz., 235x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88129-03-5
cena:
 720,-

Zatím nejrozsáhlejší česká publikace o problematice výživy v prevenci i léčbě nemocí. Zahrnuje problematiku dětí i dospělých část obecnou i speciální tedy výživu u jednotlivých onemocnění. Vhodné pro lékaře zabývající se výživou v poradnách, ambulantních zařízeních (včetně praktických lékařů) i nemocnicích. Zahrnuje i problematiku výživy enterální a parenterální.


Komunikace v ošetřovatelské praxi

Novinka!
Komunikace v ošetřovatelské praxi

Eva Zacharová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
199 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0156-6
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Publikace vymezuje na základě psychologických a sociologických poznatků základní oblasti sociální komunikace s důrazem na efektivní komunikaci ve zdravotnictví ve vztahu zdravotnický pracovník – pacient. Pozornost je věnována správnému využití a uplatnění sociální komunikace v ošetřovatelské péči. V knize jsou zmíněny evalvační strategie v komunikaci a také překážky v komunikaci mezi sestrou a nemocným. Publikace je určitým prostředkem k nabytí nových poznatků a zdůrazňuje skutečnost, že sestra kromě ošetřovatelské odbornosti musí v péči o pacienta uplatňovat humánní a psychosociální přístup, který realizuje kvalitním profesionálním chováním.


Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Nově u nás!
Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Petr Veselý, Peter Šimovič, Sylvie Petrová

nakl.: NCO NZO, 1. vyd., 2014
140 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7013-566-2
cena:
 299,-

Určeno pro studující oboru optika a optometrie.


Kraniosakrální terapie

Cvičení na odstranění tělesných blokád

Nově u nás!
Kraniosakrální terapie

Gert Groot Landeweer

nakl.: Fontána, 1. české vyd., 2009
280 str., bar., váz., 225x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7336-538-7
cena:
 478,-

Kraniosakrální terapie je jemnou a zároveň účinnou metodou při problémech se zády, migrénách, při poruchách spánku a při mnoha dalších potížích. Gert Groot Landeweer je v této oblasti renomovaným expertem a nabízí v této knize názorné vylíčení základů kraniosakrální terapie. Ukazuje, jak si můžeme pomoci sami a jak můžeme rychle, snadno a šetrně pomoci svým rodinným příslušníkům s jejich nejrůznějšími zdravotními problémy díky technikám, jež se dají naučit snadno a poměrně rychle.


Kreativním kreslením k soustředění

Antistresové omalovánky pro pokročilé

Novinka!
Kreativním kreslením k soustředění
nakl.: Junior, 1. vyd., 2016
96 str., čb., brož., 290x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7267-561-6
cena:
 179,-

Vítejte ve světě antistresových omalovánek! Zbavte se stresu vybarvováním uklidňujících obrazců. Vybarvování je pomalá, relaxační a meditativní činnost. Myšlenky se vám zpomalí, zklidníte se, zbavíte se stresu a naberete síly na další den. Tato kolekce nabízí několik stupňů obtížnosti kreslení a vymalovávání od jednoduchých obrazců až po ty složitější s odstíny. Každý z originálních vzorů vám umožní ponořit se do klidu a pohody, které tak často postrádáme během našich uspěchaných dnů. Vybarvováním těchto omalovánek zkombinujete dva aspekty své mysli - soustředěnost a relaxaci. Ty by měly být vždy společné, protože čím jste klidnější, tím lépe váš mozek pracuje. Kreativní kreslení je jeden ze způsobů, jak dosáhnout vnitřní harmonie, duševního růstu a celkově dobrého pocitu.


Kreslením proti stresu

Antistresové omalovánky pro začátečníky

Novinka!
Kreslením proti stresu
nakl.: Junior, 1. vyd., 2016
96 str., čb., brož., 290x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7267-559-3
cena:
 179,-

Vítejte ve světě antistresových omalovánek! Zbavte se stresu vybarvováním uklidňujících obrazců. Vybarvování je pomalá, relaxační a meditativní činnost. Myšlenky se vám zpomalí, zklidníte se, zbavíte se stresu a naberete síly na další den. Tato kolekce nabízí několik stupňů obtížnosti kreslení a vymalovávání od jednoduchých obrazců až po ty složitější s odstíny. Každý z originálních vzorů vám umožní ponořit ase do klidu a pohody, které tak často postrádáme během našich uspěchaných dnů. Vybarvováním těchto omalovánek zkombinujete dva aspekty své mysli - soustředěnost a relaxaci. Ty by měly být vždy společné, protože čím jste klidnější, tím lépe váš mozek pracuje. Kreativní kreslení je jeden ze způsobů, jak dosáhnout vnitřní harmonie, duševního růstu a celkově dobrého pocitu.


Kuchařka pro dialyzované pacienty

130 receptů

Novinka!
Kuchařka pro dialyzované pacienty

Lenka Dubcová

nakl.: Almi, 1. vyd., 2016
128 str., bar., váz., 215x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87494-18-9
cena:
 279,-

Čím dál vyšší počet pacientů v dialyzačním programu vedl autorku této knihy k hippokratovské úvaze o významu a přínosu vyváženého jídelníčku v terapii ledvinové nedostatečnosti. Kvalita surovin, dodržování jednoduchých zásad pro kombinaci jednotlivých nutrientů, ale i přiměřená tělesná aktivita a odpočinek jsou faktory, které se významně podílejí na zlepšení kvality života dialyzovaných osob. Kniha vychází vstříc všem, jichž se daná problematika týká: Široké škále receptů, které splňují nároky na jakost surovin i chuť pokrmu, předchází stručný vhled do problematiky. Jednotlivé předpisy jsou sestaveny s ohledem na potřeby pacientů v dialyzačních programech a zohledňují nejnovější trendy jak v oblasti terapie ledvinové nedostatečnosti, tak v oblasti kulinářské.


Léčivé oleje

Novinka!
Léčivé oleje

Boleslav Hemzal

nakl.: Neptun, 1. vyd., 2016
304 str., čb., brož., 195x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86850-12-2
cena:
 399,-

Unikátní kniha popisující možnosti rostlinných olejů pro léčbu. Kniha s takto obsáhlými informacemi zatím na tuzemském knižním trhu nebyla. U každého oleje je uveden Název oleje, Název rostliny ze které pochází, Latinský název, Zdroj oleje, obsahuje (obsahové látky), Vlastnosti, Indikace, Aplikační forma, Kontraindikace a vedlejší účinky, Kombinování s jinými oleji, Poznámka, Bezpečnost.


Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny

Novinka!
Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny

Martin Haluzík, Ivan Rychlík, Miloslav Franěk

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
128 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-4062-4
cena:
 270,-

Kniha se zabývá velmi aktuálním tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykémie, vzniku diabetu 2. typu, a jsou probrány možné renoprotektivní účinky nových perorálních antidiabetik. V dalších částech je pozornost věnována mechanizmu účinků gliflozinů, výsledkům klinických studií s těmito léky a jejich praktickému použití v léčbě diabetu. Širší pohled na postavení gliflozinů v léčbě diabetu přinášejí kapitoly o algoritmu léčby diabetu včetně jeho terapie u pacientů s onemocněním ledvin. Autoři nastiňují rovněž budoucnost a perspektivy použití gliflozinů v kontextu s dalšími terapeutickými možnostmi.


Liečebné metodiky v rehabilitácii

Nově u nás!
Liečebné metodiky v rehabilitácii

Anton Gúth

nakl.: Liečreh, 3. vyd., 2015
420 str., čb., váz., 235x160 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-88932-34-5
cena:
 790,-

Učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, asistentov a študentov.


LSD – Výzkum a klinická praxe za železnou oponou

Novinka!
LSD – Výzkum a klinická praxe za železnou oponou

Milan Hausner, Erna Segalová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
280 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-410-0
cena:
 329,-

cena na ISIC:
 296,-

Dr. Milan Hausner léčil duševně nemocné pacienty psychoterapií s využitím LSD v době, kdy byl primářem psychiatrické kliniky v Sadské u Prahy. Byl pravděpodobně jediným světovým psychiatrem, který využíval halucinogenní látky v klinické medicíně v takovém rozsahu a po takovou dobu. Na své klinice se 112 lůžky využíval při léčbě různé dávky LSD, od 50 mikrogramů až po 400 mikrogramů, a to v rámci 60 až 90 sezení spojených s psychoterapií. Ta probíhala většinou ambulantně během víkendu. Vlastní léčba trvala 6 až 12 měsíců. Na psychoanalýzu velmi pozitivně reagovali zejména pacienti s různorodými neurózami, fobiemi a některými psychózami. Publikace přináší detailní popis nejrůznějších poruch, jejich příčin i léčebného postupu, který doktor Hausner využíval. Součástí knihy jsou případové studie včetně vyjádření jednotlivých pacientů.


Máme dítě s ADHD

Rady pro rodiče

Nově u nás!
Máme dítě s ADHD

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
264 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5347-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Publikace je zaměřena nejen na poznání, co hyperaktivita je, jak vzniká, jaké jsou její základní projevy a jak se tyto projevy mění v průběhu vývoje dítěte, ale zejména na praktické náměty a postupy, jak výchovně vést hyperaktivní děti a jak s nimi pracovat v rodině i ve škole tak, aby jejich znevýhodnění bylo co nejvíce eliminováno nebo alespoň zmírněno. Jejím záměrem je pomoci, aby přestaly být tyto děti vnímány jako „problém“. Vždyť včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit potíže, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Cílem této knihy také je zprostředkovat poznání, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, jichž lze využít. Přináší všem rodičům a pedagogům naději, že projevy spojené s hyperaktivitou lze ovlivnit a kompenzovat tak, aby hyperaktivní dítě bylo v životě úspěšné a spokojené.


Máme doma feťáka

Abeceda osudů

Nově u nás!
Máme doma feťáka

Bedřich Čermák

nakl.: Facta Medica, 1. vyd., 2015
264 str., čb., brož., 210x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-88056-01-0
cena:
 299,-

Posláním knihy a záměrem autora je podat základní informace o problematice drogové závislosti široké veřejnosti, která se s tímto jevem může čím dál tím častěji setkat v okruhu svých blízkých. Autor zvolil velmi šťastnou koncepci, při které každý teoretický výklad uvádí osobní zpovědí „osudem“ některého ze svých pacientů.


Memorix histologie

Novinka!
Memorix histologie

Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
530 str., bar., váz., 235x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-009-7
cena:
 899,-

cena na ISIC:
 809,-

Učebnice je výsledkem spolupráce histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách.


Molekulární genetika pro bioanalytiky

Novinka!
Molekulární genetika pro bioanalytiky

Martin Beránek

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2016
194 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3224-7
cena:
 340,-

V oblasti molekulární genetiky lze od nástupu nového milénia pozorovat velké pokroky ve vyšetřovacích metodách. Stěžejními momenty tohoto rozvoje byly: dokončení projektu Lidský genom, aplikace čipové technologie a sekvenování nové generace. Úloha bioanalytika při genetickém testování spočívá zejména v provedení spolehlivého laboratorního vyšetření a ve správném hodnocení získaných dat. Z těchto důvodů je v textu kladen důraz na principy používaných analýz. U čtenáře se předpokládají znalosti obecné a molekulární biologie týkající se procesů probíhajících v živých buňkách: replikace, transkripce, proteosyntézy a mechanismů jejich regulace.


Moodle

Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Nově u nás!
Moodle

Martin Drlík, Peter švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2013
344 str., čb., brož., 225x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-251-3759-8
cena:
 399,-

Potřebujete ve škole či školícím středisku vytvořit e-learningový kurz? A pak ho spravovat a plně integrovat do výuky? Chcete k tomu využít velmi oblíbený systém Moodle s uživatelsky přívětivým a intuitivním prostředím? V tomto průvodci, který je vhodný i pro úplné začátečníky, získáte ucelený pohled na možnosti Moodlu. Kniha vyniká metodikou výkladu: nejde o referenční příručku se strohými popisy nastavení, ale o učení se základě tvorby kompletního e-learningového kurzu, který budete společně s autory vytvářet od začátku až do konce.


Muslimský pacient

Principy diagnostiky, terapie a komunikace

Novinka!
Muslimský pacient

Marcel Hájek, Charif Bahbouh

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
200 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5631-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny.


Náladové a protivné

Novinka!
Náladové a protivné

Julie Hollandová

nakl.: Grada, 2016
336 str., čb., váz., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5640-0
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Průlomový průvodce pro ženy všech věkových kategorií, jež ukazuje, že přirozená náladovost je síla, nikoliv slabost Jakožto ženy se již od útlého věku dovídáme, že naše „nálady“ jsou problém. Chceme-li v životě uspět, musíme mít všechno pod kontrolou, tedy i své hormony a přirozené tělesné reakce. Ale naše těla jsou moudřejší, než si představujeme. Kolísání hormonů v průběhu cyklu nám dává jasné podněty, a pokud se je naučíme poslouchat, můžou nám v lecčems pomoci. Přesto miliony žen po celém světě své hormony, a tím pádem i emoce drží „pod prášky“. Ty nám však ve skutečnosti nejen nepomáhají, ale dokonce mohou mít na naše zdraví devastující účinky. Doktorka Julie Hollandová předkládá čtenářkám informace o výhodách a nevýhodách jakýchkoliv léků, mluví o přímé souvislosti mezi jídlem a náladami, připomíná některé překvapivé a vysoce účinné přírodní terapie, které nám mohou pomoci, a nabízí všem ženám neocenitelné informace, jak žít lépe a být vyrovnanější v každé životní fázi.


Neurominiatury

Novinka!
Neurominiatury

Ivan Rektor

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
152 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-024-0
cena:
 159,-

cena na ISIC:
 143,-

Brevity is the soul of wit – stručnost je duší vtipu, napsal Shakespeare a drží se toho i přední neurolog a neurovědec Ivan Rektor ve svých krátkých úvahách, navazujících na Neuroeseje (Triton 2008 a 2011). Při psaní měl na zřeteli čtenáře lékaře i nelékaře, text ilustruje svými fotografiemi, především lidí, z mnoha zemí světa. Píše o tom, že funkci mozku můžeme připodobnit hře velkého orchestru, o úsměvu i o zvídavosti dětí v zapadlé ghanské vesnici, o touze dobývat vrcholy, o gentlemanech v búrské válce, o slušnosti a o šťastné náhodě, která pomohla přežít koncentrák, o svaté nemoci a svobodě slova, o prestiži lékařů, o revoluci a evoluci v neurologii, o chvále jinakosti, pohřbu uprostřed Sulawesi a svatbě u ostrova Flores, o parádě masajských válečníků a její absenci u českých lékařů, o známém alchymistovi Newtonovi, o tom, že je dobré zachovávat dekorum, o dobrodružné cestě viru HIV velkými dějinami, o lhaní v tisku odborném i neodborném, o paměti, o Paříži, která stojí za to, o dilematu, zda být statečným, nebo se chytře schovat, o lidech málo známých, avšak nikoli nevýznamných, o výzkumu a svědomí, o fackách a koláčích bez práce, o studentském životě, o hudbě, o diamantu ve špičce rangúnské pagody, o jízdě na kole po Berlíně i ve Vietnamu…


Novinky v akutní kardioligii

Novinka!
Novinky v akutní kardioligii

Zuzana Moťovská a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
384 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3903-1
cena:
 540,-

Monografie našich předních specialistů v oboru pod vedením docentky Zuzany Moťovské monitoruje nové poznatky v diagnostice a léčbě akutních stavů v kardiologii. Pro větší přehlednost je téměř 40 kapitol rozděleno do devíti tematických okruhů. První z nich je věnován především přednemocniční péči o pacienta se srdeční zástavou a novým přístupům k poresuscitační péči. Druhý blok na téma akutní koronární syndromy podává mj. přehled nových možností antitrombotické a antiagregační terapie. Třetím tématem je plicní embolie, jedna z nejvíce diskutovaných oblastí kardiologie. Arytmiím a možnostem jejich ovlivnění se věnuje čtvrtá část publikace, pátá část pak emergentním hypertenzním stavům. V šestém okruhu na téma akutní srdeční selhání jsou kromě jiných řešeny otázky týkající se neinvazivní hemodynamiky a kardiogenního šoku včetně jeho možných infekčních komplikací. Akutní aortální syndromy jsou přehledně probrány v bloku sedmém, v osmém se pak autoři soustředili na specifické situace v akutní kardiologii. Závěrečný, devátý oddíl je věnován vyšetřovacím metodám.


Novinky v kardiologii 2016

Novinka!
Novinky v kardiologii 2016

Miloš Táborský a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
448 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3984-0
cena:
 605,-

Publikace Novinky v kardiologii 2016 představuje ojedinělý soubor 36 originálních kapitol, které jsou zaměřeny na interpretaci výsledků vlastního výzkumu a publikovaných prací pro každodenní klinickou praxi kardiologů, internistů, praktických lékařů a všech, kteří se o obor kardiologie zajímají. Cílem bylo prezentovat nové pohledy na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, a to nejen interpretací doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, ale především zaměřením na ty oblasti kardiologie, které zasahují významné množství našich pacientů, jako je zejména srdeční selhání, hypertenze, dyslipidemie, fibrilace síní, chlopenní vady a řada dalších, klinicky orientovaných oblastí. Jednotná koncepce kapitol uvedená poselstvím pro klinickou praxi umožní rychlou orientaci v problematice, text je přiměřeného rozsahu, rovněž tak množství literárních citací. Publikaci aktuálních medicínských a technologických poznatků považujeme za živoucí organismus, jenž si zaslouží každoroční update a přináší tak kontinuální řadu nejnovějších informací v oboru.


Oční lékařství

2. přep. a dopl. vyd.

Novinka!
Oční lékařství

Pavel Kuchynka a kol.

nakl.: Grada, 2. přep. a dopl. vyd., 2016
936 str., bar., brož., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5079-8
cena:
 2 199,-

cena na ISIC:
 1 979,-

Další vydání vynikající základní učebnice pro obor oftalmologie, jejíž první vydání získalo četná odborná ocenění. Editor a vedoucí autorského kolektivu prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. připravil s kolektivem autorů zcela přepracované, aktualizované a doplněné vydání. Obsah plně odpovídá současným potřebám oboru, autorský kolektiv byl obměněn, některé kapitoly doznaly zcela zásadního přepracování. Kniha má převážně postgraduální charakter. Je určena jako hlavní zdroj pro atestační přípravu, ale lze ji využít také v pregraduální přípravě a potřebné informace v ní najdou i lékaři z jiných oborů. V knize je kladen důraz na základní morfologická a některá fyziologická data, bez jejichž znalostí není možné pochopit příčiny a léčebné postupy u jednotlivých chorob. V klinických částích kapitol jsou zohledněny nejnovější poznatky z jednotlivých podoborů oftalmologie. Celobarevná publikace má bohatou obrazovou dokumentaci (516 obrázků, z toho 20 perokreseb, schémata, grafy a 135 tabulek). Součástí knihy je i CD-ROM, na němž naleznete kompletní obrazovou dokumentaci – 1111 fotografií!


Onkologie v klinické praxi

Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Novinka!
Onkologie v klinické praxi

Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl a kol.

nakl.: Mladá fronta, 2. vyd., 2016
592 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3944-4
cena:
 890,-

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové homeostáze a jejím poruchám v tumorogenezi, poruchám intracelulární signalizace, poruchám v nádorovém mikroprostředí a možnostem jeho ovlivnění a metodice klinických studií. Ve druhé, stěžejní části publikace se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součástí léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím.


Ophtalmology Secrets in Color

4th Edition

Nově u nás!
Ophtalmology Secrets in Color

Janice A. Gault, James F. Vander

nakl.: Elsevier, 2015
464 str., bar., brož., 215x135 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-323-32308-6
cena:
 1 498,-

Portable and high yield, Ophthalmology Secrets in Color is perfect for use in clerkships, for exam prep, or as a handy clinical reference. From basic science to problems of the aging eye, it covers everything you need to stay abreast of the latest in this broad specialty. A bestselling volume in the popular Secret Series, its Q&A format, helpful lists and tables, and informal tone combine to make reference fast, easy, and enjoyable.


Ošetřovatelská péče 2. díl

Pro obor ošetřovatel

Novinka!
Ošetřovatelská péče 2. díl

J. Jouanny, J.-B. Crapanne, H. Dancer, J.-L. Masson

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
232 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5334-8
cena:
 279,-

cena na ISIC:
 251,-

Předkládaná učebnice je určena především studentům oboru Ošetřovatel, ale jistě ji využijí i studenti příbuzných oborů, pečovatelé, sanitáři, zdravotničtí asistenti, všeobecné sestry a další osoby, které se zabývají poskytováním péče nemocným. Přestože se jedná o odbornou učebnici, autoři se snaží návodným způsobem aplikovat teoretické poznatky z oboru ošetřovatelství do praxe. To je možné na základě jejich dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou budoucích zdravotníků a s přímým poskytováním ošetřovatelské péče. Autoři čerpají ze současných poznatků ošetřovatelství, psychologie, medicíny a příbuzných oborů. Učebnice je členěna do jednotlivých kapitol, které vycházejí ze školních vzdělávacích programů pro obor Ošetřovatel.


Panická porucha

Novinka!
Panická porucha

Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
320 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5218-1
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou v životě každého člověka normální a důležité emoce, ale problémy nastávají, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená dané situaci. Panická porucha je velmi stresující a výrazně omezuje kvalitu života. Každý lékař se opakovaně setkává s pacienty, kteří trpí náhlými záchvaty bušení srdce, dušností, závratěmi bez zjistitelné příčiny nebo mají strach ze situací, kterých se lidé běžně nebojí. Podstupují pak kolotoče vyšetření, jež často vedou k mylné diagnóze a neúspěšné léčbě na somatických odděleních. Přitom diagnostika a léčba těchto potíží jsou především doménou psychiatrie. Publikace je určena zejména klinickým pracovníkům, psychiatrům a psychologům, kteří se pacientům s panickou poruchou věnují jak diagnosticky, tak léčebně. Autoři se zabývají: diagnózou, etiopatogenezí a léčbou této závažné psychické poruchy, diagnózou, etiopatogenezí a léčbou této závažné psychické poruchy, sociálními aspekty poruchy, včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Léčebná část představuje nejdůležitější farmakologické a psychoterapeutické postupy včetně současných algoritmů.


Péče o novorozence a kojence

Maminčin domácí lékař

Novinka!
Péče o novorozence a kojence

Martin Gragora, Milena Dokoupilová

nakl.: Grada, 4. přeprac. vyd., 2016
128 str., bar., váz., 215x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5719-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Hledáte spolehlivou radu a pomoc při péči o novorozené děťátko? Tato příručka českých odborníků vám ji poskytne. Přehledný rádce pro novopečené maminky si získal velkou oblibu a nyní vychází již ve čtvrtém vydání. Spolehněte se na praktické, odborné a zároveň empatické rady zkušených pediatrů. Narození děťátka s sebou přináší radost i mnoho tušených, ale i naprosto nečekaných starostí a otázek. Kniha českých odborníků vás bezpečně provede prvními měsíci života vašeho potomka a zodpoví nejčastější dotazy týkající se péče o zdraví miminka, kojení, očkování, hygieny a všech potřeb vašeho maličkého. Příručka, kterou zvládnete přečíst, ještě než se s novorozencem vrátíte z porodnice, vám pomůže být sebevědomou a dobrou maminkou.


Péče o psychiku onkologicky nemocných

Novinka!
Péče o psychiku onkologicky nemocných

Olga Dostálová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
168 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5706-3
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Cílem knihy je pomoci sestrám v komunikaci s onkologicky nemocným, pochopit ho a zároveň předcházet vlastnímu syndromu vyhoření. Povolání zdravotní sestry je jedno z nejnáročnějších, co se týče komunikace s druhým člověkem. Sestra musí najít rovnováhu mezi kvalifikovaným odstupem, empatií a šetrnou komunikací s pacientem. To platí obzvláště v případě nádorového onemocnění. Sestra musí především respektovat lidskou důstojnost a svobodu rozhodování takto nemocného.


Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže

Nově u nás!
Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže

Erik a Dagmar Sigmundovi

nakl.: UP Olomouc, 1. vyd., 2011
172 str., bar., váz., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-2811-6
cena:
 276,-

Záměrem monografie je popsat základní prostředky pro dlouhodobé a krátkodobé monitorování terénní pohybové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na hledání determinant a korelátů v její realizaci a formulovat edukačně a zdravotně orientovaná doporučení pro podporu pohybově aktivního a zdravého životního stylu.


Pomalé rodičovství

Novinka!
Pomalé rodičovství

Helle Heckmannová

nakl.: Dharmagaia, 1. české vyd., 2016
148 str., čb., brož., 160x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7436-062-6
cena:
 168,-

Rané dětství prožíváme jen jednou. Je vzácné. To, co se odehraje v prvních letech, nelze později stejným způsobem zopakovat nebo získat nazpět. Kodaňská školka Nokken to potvrzuje. Kniha Pomalé rodičovství nám pomáhá ctít a respektovat bytost malého dítěte, dopřát jeho vývoji všechen potřebný čas a také sobě věnovat čas k tomu, abychom si vychutnali postupný a zázračný rozvoj lidské bytosti. V interakci s dítětem a mezi sebou navzájem můžeme rozvinout nový, vědomý záměr – u jídla, při spaní, na procházkách v přírodě i při oslavách svátků. Tato kniha je průvodcem, který nám pomáhá objevit v každodenním životě bohatství, které již máme, a to tak, že zpomalíme a dopřejeme sobě a svým dětem prostor, v němž lze dýchat a růst. Dala by se též nazvat příručkou pomalého růstu. Helle Heckmannová (1955) již téměř třicet let pracuje jako waldorfská pedagožka pro předškolní děti. V reakci na stále rostoucí potřebu kvalitní péče o nejmenší děti založila před pětadvaceti lety v Kodani v Dánsku školku Nokken. Její program je dobře zavedený a mezinárodně uznávaný jako jedinečný přístup k péči o děti ve věku od jednoho roku do sedmi let. Nokken je vzorem rané péče, jímž se jiné waldorfské školky i další instituce, např. lesní školky, nechávají inspirovat a čerpají z něj praktický příklad denního rytmu, který dětem přináší prospěch a podporu. Před dvaceti lety bylo nezvyklé si jen představit, že by děti trávily ve školce většinu dne venku, a ne zavřené ve třídě. V té době Helle Heckmannová přišla se svým programem, kdy již nejmenší děti tráví velkou část svého školkového dne venku. Vše je však pečlivě strukturováno na základě poznatků waldorfské pedagogiky. Kniha Pomalé rodičovství není běžnou příručkou pro rodiče o výchově dětí. Helle Heckmannová na jejích stránkách podrobně popisuje, jak a proč je jedinečný nokkenský přístup k malým dětem strukturován. Nesmí se na ně např. spěchat a nelze je posuzovat podle toho, co ještě neumí. Je potřeba dodržovat pravidelný rytmus a řád vycházející z vývojových potřeb dětí. Je privilegiem a zodpovědností pečujícího dospělého, aby byl dítěti vzorem, který ono může napodobovat, a bez jakéhokoliv spěchu dítěti poskytl čas na opakované procvičování. Nápodobou malé dítě získává nejen nové dovednosti, ale také pocit sebeúcty spolu s tím, jak se rozšiřují jeho kompetence.


Protetika II

Novinka!
Protetika II

J. R. Strub, M. Kern, J. C. Türp, S. Witkowski, G. Heydecke, S. Wolfart

nakl.: Grada, 4. přepr. a rozš. vyd., 2016
384 str., bar., brož., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5261-7
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

V třídílné Protetice najde čtenář celkem 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu po didaktické stránce vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK v Praze pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. Jedná se o moderní aktuální učebnici, která bude sloužit jako učební podklad nejen pro pregraduální výuku na lékařských fakultách, ale také jako učební materiál pro profesní zkoušky a atestační zkoušky z klinické stomatologie. Přehledný a německy důkladný systém sdělování informací usnadní přípravu na zkoušky v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělání. Lékařské a technické postupy při zhotovování zubních protetických náhrad pomohou v řešení případů ve stomatologických praxích a laboratořích. V druhém díle najde čtenář popis artikulátorů, přehled základních estetických pravidel a výklad o protetických materiálech. Svazek podrobně probírá indikace a postupy zhotovení pevných zubních náhrad jak v ordinaci, tak v laboratoři. Bezesporu jej uvítají i zubní technici jako výukový text pro jejich obor. Dvojbarevná publikace obsahuje 267 obrázků a 29 tabulek. Ve stručnosti obsah dalších dílů: 1. díl – historie, základy a osnova, koncepce oboru a ošetření, příprava; 3. díl – kombinovaná a snímatelná protetika, implantologie, následná péče, kvalita života.


Psychologie malých dětí

Novinka!
Psychologie malých dětí

Jak vztahy podporují vývoj dětí od narození do dvou let

nakl.: Triton, 1. české vyd., 2016
296 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-011-0
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Lynne Murray je profesorkou psychologie a mezinárodně uznávanou výzkumnicí v oblasti vývoje malých dětí, která je známá svou výjimečnou erudicí týkající se důležitosti láskyplné rodičovské péče. Její kniha je cenným zdrojem informací o dlouhodobém výzkumu psychologie malých dětí pro odborníky i rodiče. Poukazuje na to, jak závažné jsou rané vztahy pro emoční, sociální a kognitivní vývoj.


Psychologie obětí trestných činů

Novinka!
Psychologie obětí trestných činů

Martina Velikovská

nakl.: Grada, 2016
168 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4849-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Pravděpodobnost, že se člověk stane obětí jakéhokoli protiprávního jednání, nebo dokonce trestného činu, je stále vysoká. Velká část veřejnosti je také stále hluboce přesvědčena, že zločinnost neustále narůstá, a to navzdory tomu, že kriminální statistiky i viktimologické výzkumy ve většině hospodářsky vyspělých zemí tento závěr nepotvrzují. Co se tedy změnilo? Zvýšila se informovanost veřejnosti, která více než kdy jindy zaznamenává skutečnost, že tam, kde stojí pachatel, je i jeho oběť. S větší informovaností veřejnosti dochází k postupnému odtabuizování příběhů a traumat obětí, což však sebou nese i riziko jejich dalšího poškozování a desenzibilizace společnosti. Opomíjení psychotraumatu u obětí trestných činů, nedostatečné akutní „ošetření“ po samotném útoku a z toho plynoucí problémy v jejich schopnosti začlenit se zpět do společnosti a vyhledat či alespoň přijmout pomoc nabízenou stávajícím systémem poskytované péče výrazně přispívá k jejich sekundární viktimi zaci. Jak sama autorka této publikace poznamenává: „Celá široká veřejnost by měla být seznámena se specifičností situace obětí trestných činů, a především pak s často nezvažovaným faktem, že trestným činem pro oběť vše teprve začíná.“ Možná právě tato kniha bude díky informacím a výzkumům, které předkládá, tím prvním impulzem ke zlepšení systému krizové intervence v České republice.


Regulace metabolismu základních živin u člověka

Novinka!
Regulace metabolismu základních živin u člověka

Milan Holeček

nakl.: Karolinum, 2. uprav. vyd., 2016
251 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2976-6
cena:
 320,-

Zcela původní učebnice zabývající se souvislostmi v regulaci metabolismu jednotlivých živin za fyziologických podmínek a u některých patologických stavů. V úvodní části knihy jsou uvedeny obecné principy regulace metabolismu a úloha enzymů, transportních systémů, nervového a endokrinního systému a řady humorálních faktorů při udržování rovnováhy mezi anabolickými a katabolickými reakcemi. Další kapitoly jsou věnovány výkladu o řízení energetického metabolismu a metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů. Samostatná část je věnována metabolismu jednotlivých aminokyselin. V posledních dvou kapitolách je popsána regulace metabolismu živin za různých fyziologických podmínek (příjem potravy, lačnění, hladovění, fyzická zátěž) a u některých patologických stavů (systémová zánětlivá reakce, obezita, diabetes mellitus, cirhóza jater, renální insuficience a nádorová onemocnění). Diskutován je i význam výživy v prevenci a terapii některých nemocí. Publikace je určena jako doplňkový text při pregraduálním a postgraduálním studiu medicíny.


Smoothies podle nemocí

Stovky receptů pro konkrétní zdravotní problémy

Nově u nás!
Smoothies podle nemocí

kolektiv autorů

nakl.: Eugenika, 1. vyd., 2015
230 str., čb., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-8100-400-1
cena:
 288,-

Unikátní receptář zdravých a dnes velmi populárních nápojů přináší abecední seznam potíží a recepty, které vám při nich pomohou. Najdete zde i přehledné seznamy přísad, v nich obsažených látek a jejich účinků. Autoři shromáždili recepty z celého světa a konzultovali je s lékaři, dietology, specialisty na úpravu hmotnosti, bylinkáři i léčiteli. Tyto recepty jsou pro všechny a pro každého, bez ohledu na to, jakou stravu kdo upřednostňuje. Nehraje roli, zda chcete zhubnout, překonat únavu, vypořádat se s nemocí nebo se prostě cítit lépe. Jestliže budete pít zelené nápoje, zůstanete zdraví.


Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí

Novinka!
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí

Lubomír Kukla a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
456 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3874-1
cena:
 790,-

cena na ISIC:
 711,-

Publikace podává kvalifikovaný a komplexně zpracovaný přehled základních a souvisejících aspektů sociální pediatrie v kontextu historického vývoje i současnosti, jakož i ucelený vhled do systému péče „o děti ve zvlášť obtížných situacích“. Přínosné je rovněž i zařazení současných sociálněpediatrických aktualit věnujících se kontroverzím a právně nejednoznačně upraveným tématům, jak jsou např. utajené porody, náhradní mateřství či „baby-boxy“.


Sociální mozek

Novinka!
Sociální mozek

František Koukolík

nakl.: Karolinum, 2016
310 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2850-9
cena:
 320,-

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější, mimořádně vzrostl. Řada poznatků starých pouze několik let je zejména díky novým technologiím a velkému počtu vyšetřovaných lidí nepřesná nebo překonaná. Rozsáhlé soubory studií na stejné téma umožňují vytvářet databáze a výsledky metaanalyzovat. Poznatky jsou spolehlivější, nicméně v trvalém vývoji. Současné vydání je proto zásadně přepracované. Podobně jako vydání předchozí se zabývá evolucí sociálního mozku, empatií, mentalizací, poznáváním tváří, jazykem a rozhodováním. Cíleněji se soustřeďuje na lidské skupiny a na patologii sociálního mozku na příkladech onemocnění a poruch z okruhu autismu, demencí, deprese, psychopatie a schizofrenie. Nová kapitola je věnována neuronálním sítím velkého rozsahu – konektomům sociálního mozku. Každou kapitolu uzavírá stručný souhrn, užitá literatura není a ani nemůže být vyčerpávající. Koncepce současného vydání neumožnila věnovat se morálnímu, náboženskému a estetickému rozhodování. Kniha je náročná. Je určena všem zájemcům o neurovědecké aspekty sociálního poznávání, prožívání a chování: lékařům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, případně i filosofům.


Spánková medicína v kazuistikách

Novinka!
Spánková medicína v kazuistikách

Iva Příhodová, Simona Dostálová a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2016
176 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-4024-2
cena:
 370,-

Kniha umožňuje praktickou orientaci v diagnostice a léčbě jednotlivých spánkových poruch u dospělých a u dětí, a to prostřednictvím velmi oblíbených a žádaných kazuistik. Prezentované informace vycházejí z dlouhodobých zkušeností autorek při práci ve spánkových laboratořích a specializovaných ambulancích. Vznik publikace si vyžádala především stále narůstající incidence nespavosti a obstrukční spánkové apnoe ve všech věkových kategoriích v souvislosti s civilizačními vlivy. Neléčené poruchy spánku představují významný rizikový faktor kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Způsobují denní mikrospánky, zvyšují riziko všech věkových kategoriích v souvislosti s civilizačními vlivy. Neléčené poruchy spánku představují významný rizikový faktor kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Způsobují denní mikrospánky, zvyšují riziko součástí práce nejen praktického lékaře či pediatra; nezřídka vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje spolupráci odborníků z oblasti neurologie, interního a plicního lékařství, psychiatrie, otorinolaryngologie a stomatologie. Součástí publikace je rovněž úvodní teoretická stať věnovaná základním pojmům a vyšetřovacím metodám. Texty jsou bohatě dokumentovány názornými schématy, grafy, tabulkami a obrázky.


Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti

Nově u nás!
Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti

Imrich Andrási a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2015
122 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-441-4
cena:
 162,-

Písať a čítať o zomieraní a prežívaní pocitov tak u zomierajúcich, ako aj u pozostalých je ťažké, ale to je problém, ktorý sa dotýka každého človeka, aj keď rozdielnym spôsobom. Koniec koncov, všetci sme smrteľní, či sa nám to páči, alebo nie. Smrť a zomieranie je súčasťou života každej ľudskej bytosti. Aj keď nemusíme ešte riešiť akútnu situáciu nášho vlastného zomierania a smrti, občas sa musíme vyrovnávať so smrťou našich blízkych a priateľov.


Spojovačky dot to dot

Spojujte a vybarvujte

Novinka!
Spojovačky dot to dot

Gareth Moore

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2016
64 str., bar., brož., 370x265 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0110-8
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Spojte si celkem 30 000 bodů v 30 velkých, propracovaných a hlavně nádherných obrázků. Spojovačky Dot to dot už nejsou pro děti, ale vy se u nich perfektně uvolníte. Vaším jediným cílem je soustředit se vždy na spojení dvou po sobě jdoucích čísel, dokud nebudete odměněni výsledným obrázkem. Témata jsou různá: od architektonických ikon a aztéckých vzorů až po zdobné ornamenty a podrobně vykreslená zvířata. Skvělá zábava pro všechny milovníky kreativní práce, dot to dot i omalovánek, protože každá hotová stránka vám zároveň poslouží jako předloha pro vybarvení. Jsou to skvělé úkoly, která vás budou bavit a vyžádají si vaše plné soustředění, dokud nedokončíte každý z připravených obrázků. Na každém listu je jeden obrázek ke spojení a vybarvení. Papír v knize je velmi kvalitní, takže můžete pro spojení bodů použít pero, různobarevné fixy, ale třeba i pastelky. Pro vybarvení můžete použít například i vodovky.


Svalové řetězce

Manuální techniky. Pohybová léčba.

Novinka!
Svalové řetězce

Richard Smíšek

nakl.: Smíšek, 1. vyd., 2016
238 str., bar., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87568-65-1
cena:
 500,-

Kniha je určena odborníkům k detailnímu poznání anatomie hlavních svalů, zapojení těchto svalů do svalových řetězců. Vytvoření individuálního léčebného plánu. Detailní popis a foto manuálních technik a analýzy cviků. Anatomie jednotlivých svalů; Anatomie svalových řetězců; Manuální techniky vleže; Manuální techniky vsedě; Cviky na základě svalové analýzy; Princip dekontrakce svalů; Negativní faktory, které vytváření syndrom bolestí zad; Odstranění těchto negativních faktorů cvičením SPS.


Těhotná a fit

Průvodce aktivním těhotenstvím pro sportovkyně od sportovkyň

Nově u nás!
Těhotná a fit

Kristina Pintová, Rachel Kramerová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
320 str., čb., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3347-3
cena:
 339,-

Olympijské hry v Londýně v roce 2012 působily jako oslava sportu v těhotenství, jako průlomový okamžik pro sport i mateřství. Na hrách v Pekingu v roce 2008 plavkyně Dara Torresová otevřela sportujícím ženám dveře k tomu, aby byly jako matky dobře vidět, a olympiáda v Londýně navázala tam, kde Torresová začala; matky byly pěkně vepředu. Těhotenství nemusí znamenat utrum s cvičením a sportem. Autorky vyvracejí mýty o tom, že cvičení v průběhu těhotenství není bezpečné… Právě naopak: je ideální pro zdraví a kondici nastávající maminky i dítěte. Kniha postupuje chronologicky od prvního trimestru přes porod a první měsíce po porodu. Obsahuje stovky tipů, cviků, rad ohledně stravování, lékařských komentářů a doporučení, jak zůstat fit. Tato kniha ukazuje, jak na to, když chcete mít dítě a nevzdat se aktivního sportovního života.


Technologie v diabetologii

Novinka!
Technologie v diabetologii

Kateřina Štechová a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2016
168 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-479-1
cena:
 595,-

Rozvoj technologií v diabetologii je tak rychlý, že většina lékařů se v dané oblasti nedokáže dostatečně orientovat, ke zjevné škodě svých pacientů. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými (kmenové buňky). Publikace je doplněna o poznatky týkající se data miningu v diabetologii, zpracování obrazu a o problematiku nejmodernějších databázových systémů, které mají pacientům například usnadnit správné určení složení jídla. Důraz je kladen na praktické příklady a není opominut ani psychologický aspekt stále extenzivnějšího využívání technických prostředků v léčbě diabetu.


Terapie uměním

Antistresové omalovánky pro nejpokročilejší

Novinka!
Terapie uměním
nakl.: Junior, 1. vyd., 2016
96 str., čb., brož., 290x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7267-562-3
cena:
 179,-

Vítejte ve světě antistresových omalovánek! Zbavte se stresu vybarvováním uklidňujících obrazců. Vybarvování je pomalá, relaxační a meditativní činnost. Myšlenky se vám zpomalí, zklidníte se, zbavíte se stresu a naberete síly na další den. Tato kolekce nabízí několik stupňů obtížnosti kreslení a vymalovávání od jednoduchých obrazců až po ty složitější s odstíny. Každý z originálních vzorů vám umožní ponořit se do klidu a pohody, které tak často postrádáme během našich uspěchaných dnů. Vybarvováním těchto omalovánek zkombinujete dva aspekty své mysli - soustředěnost a relaxaci. Ty by měly být vždy společné, protože čím jste klidnější, tím lépe váš mozek pracuje. Kreativní kreslení je jeden ze způsobů, jak dosáhnout vnitřní harmonie, duševního růstu a celkově dobrého pocitu.


Tinnitus

Novinka!
Tinnitus

Jaroslav Mihule

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2016
458 str., čb., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-3339-8
cena:
 390,-

Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat. Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat.


Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii

Výbor textů

Novinka!
Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii

Petr winkler, Michael Vančura

nakl.: Triton, 1. vyd., 2016
272 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7553-034-9
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii přináší výbor textů od různých osobností, které se v současnosti na poli transpersonální psychologie pohybují, ať již v České republice, nebo ve Spojených státech. První část knihy obsahuje teoretické statě – od historie transpersonálního hnutí po mapování hlavních témat transpersonální psychologie. Čtenář se zevrubně dozví, co tento obor znamená, odkud pochází, čím je specifický. Druhá část je složena z příspěvků od významných českých psychoterapeutů, kteří se transpersonálně profilují. Zkušenosti z praxe jsou zde prokládány teoretickými komentáři a ilustrovány jednotlivými kazuistikami. Publikaci lze doporučit zájemcům o transpersonální psychologii, ale také všem těm, jež se zajímají o tak důležité oblasti lidské zkušenosti, jako jsou mystické a jinak spirituální prožitky. Bez náležité pozornosti věnované těmto druhům prožitků nemůže být naše psychologické poznání komplexní.


Trápí vás zácpa nebo inkontinence stolice?

Rádce pro pacienty

Novinka!
Trápí vás zácpa nebo inkontinence stolice?

Petr Anděl, Kamil Bezděk, Lenka Bocková, Pavla Jansová

nakl.: Galen, 1. vyd., 2016
136 str., čb., brož., 190x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-227-5
cena:
 190,-

cena na ISIC:
 171,-

Všichni stárneme a to s sebou nese nárůst mnohých zdravotních a psychosociálních problémů. Velmi časté jsou například poruchy spojené s trávením. Zejména inkontinence stolice je zdrojem zdravotních, hygienických, psychických, ale i ekonomických obtíží a sužuje jak pacienty, tak osoby blízké a pečující. V publikaci Trápí vás zácpa nebo inkontinence stolice? autoři podávají pomocnou ruku pacientům, kteří dosud nenašli odvahu svůj problém konzultovat s lékařem, aby ho společně mohli vhodně a odborným způsobem řešit. Kniha vysvětluje základní problematiku a mapuje hlavní aspekty medicínské diagnostiky i léčby. Navíc poskytuje důležité rady v oblasti dietologie a správné výživy k nalezení cesty k opětovnému nabytí jistoty v plnohodnotném životě.


Trauma and Orthopaedics at a Glance

1st Edition

Nově u nás!
Trauma and Orthopaedics at a Glance

Henry Willmott

nakl.: Wiley-Blackwell, 2015
144 str., bar., brož., 275x210 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-1-118-80253-3
cena:
 1 088,-

Trauma and Orthopaedics at a Glance is an easy-to-read, highly visual guide to orthopaedics. It comprehensively covers relevant basic science and clinically-oriented anatomy of the musculoskeletal system, and the diagnosis and management of trauma, sports injuries, paediatric orthopaedics, degenerative disease, and musculoskeletal tumours. Although primarily aimed at junior doctors and senior medical students, it is also useful for physiotherapists and nurse practitioners.


Uklidňující vzory

Antistresové omalovánky pro mírně pokročilé

Novinka!
Uklidňující vzory
nakl.: Junior, 1. vyd., 2016
96 str., čb., brož., 290x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7267-560-9
cena:
 179,-

Vítejte ve světě antistresových omalovánek! Zbavte se stresu vybarvováním uklidňujících obrazců. Vybarvování je pomalá, relaxační a meditativní činnost. Myšlenky se vám zpomalí, zklidníte se, zbavíte se stresu a naberete síly na další den. Tato kolekce nabízí několik stupňů obtížnosti kreslení a vymalovávání od jednoduchých obrazců až po ty složitější s odstíny. Každý z originálních vzorů vám umožní ponořit ase do klidu a pohody, které tak často postrádáme během našich uspěchaných dnů. Vybarvováním těchto omalovánek zkombinujete dva aspekty své mysli - soustředěnost a relaxaci. Ty by měly být vždy společné, protože čím jste klidnější, tím lépe váš mozek pracuje. Kreativní kreslení je jeden ze způsobů, jak dosáhnout vnitřní harmonie, duševního růstu a celkově dobrého pocitu.


Umíráme na objednávku

Když se stane léčba zločinem...

Nově u nás!
Umíráme na objednávku - obrázek není k dispozici

Tomáš Kašpar

nakl.: Návrat domů, 1. vyd., 2014
90 str., čb., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-8-09045-299-2
cena:
 142,-

Rakovina není nevyléčitelná nemoc! Jak to, že na ni stále umírá každý 3. člověk? Co se děje v zákulisí zdravotnického průmyslu? Kdo nám lže – a proč? Seznamte se s příběhy ubohé závisti, špinavých intrik a zákeřné podlosti v boji proti obětavé statečnosti, hlubokému lidství a úžasnému hrdinství. Boj, který ještě neskončil. Boj, který se vás týká. Nová kniha autora bestselleru Nespěchejte do rakve.


Vaginální vedení porodu koncem pánevním

Novinka!
Vaginální vedení porodu koncem pánevním

Lukáš Hruban, Petr Janků, Pavel Ventruba, Martin Procházka

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2016
79 str., bar., brož., 190x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-480-7
cena:
 245,-

Poloha plodu koncem pánevním představovala vždy zvýšené riziko mortality i morbidity. Vyskytuje se přibližně u 3-4 % všech porodů, přičemž procento stoupá s klesajícím gestačním věkem. Až do šedesátých let 20. století byly u konce pánevního vaginálně vedené porody pravidlem, postupně se začal prosazovat ve větší míře císařský řez, který pak na konci 20. století na přechodnou dobu zcela převážil. Velké multicentrické studie z období po roce 2000 však prokázaly, že u mnoha případů je z hlediska dlouhodobých komplikací u dítěte i matky lepší vaginální vedení porodu. Důraz se přitom klade na pečlivou selekci pacientek, přičemž zásadní roli hraje podrobné ultrazvukové vyšetření těhotné. Podmínkou úspěchu je také správné vedení porodu a porodnický tým s dostatečnými zkušenostmi. Kniha kolektivu autorů vedeného MUDr. Lukášem Hrubanem z Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno je vynikající praktickou příručkou, která porodníkovi dává vodítka pro diagnostiku, provádění obratu zevními hmaty i správné načasování porodu, vedení vlastního porodu je popsáno velmi instruktivně s radami a tipy pro řadu komplikujících situací, se kterými se můžeme u konce pánevního setkat.


Velká kniha posilování

Novinka!
Velká kniha posilování

Jim Stoppani

nakl.: Grada, 2. přeprac. a rozšíř. Vyd., 2016
640 str., čb., brož., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5643-1
cena:
 499,-

cena na ISIC:
 449,-

Kniha detailně popisuje všechny hlavní aspekty silového tréninku – ať už je jeho cílem nárůst svalové hmoty, rozvoj svalové síly, nebo úbytek tuku. Jedná se o ucelený tréninkový návod obsahující definice klíčových pojmů a postupů či výběr vhodných tréninkových prostředků, a to včetně nejnovějších inovací a metody rozvoje jednotlivých svalových skupin. Přináší čtenáři bohatý výběr tréninkových programů, metod a cviků a nabízí mu konkrétní příklady tréninkových jednotek. Každá tréninková metoda je navíc doplněna informací o obtížnosti, účinnosti a o rychlosti, s jakou lze dosáhnout požadovaného cíle. Naleznete v ní celkem 381 posilovacích cviků rozdělených podle svalových skupin, popis jejich správného provedení včetně názorných fotografií, což zajisté ocení především začátečníci. Zkušeným a pravidelně trénujícím sportovcům publikace pomůže překonat stagnaci ve výkonnosti, případně vyřešit jiné problémy, se kterými se při silovém tréninku mohou setkat.


Vymalujte středověk

Omalovánky pro dospělé

Novinka!
Vymalujte středověk

Ondřej Šefců

nakl.: Grada, 2016
160 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5725-4
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Středověký člověk nebyl primitiv, ani nežil v temných chýších. Mnoho lidí sice neumělo psát ani číst, ale informace měli. Překvapivě hodně a daleko cestovali, žili v souladu s přírodou a ročními obdobími, a s pevnou vírou v Boha. Měli strach z neznámého (jako my) a radovali se krásných věcí (jako my). A milovali barvy (jako my) a dovedně je využívali (možná dovedněji než my). Barvili klenby i sloupy, barvili skleněná okna, sukno na šaty, kůži na pouzdra, štíty, erby, prapory i trámy. Malovali fresky na zdi, deskové obrazy na oltáře, barvili sochy, kamenné římsy či dlaždice. Pro okruh zasvěcených vznikaly iluminované rukopisy, které dodnes září barvami. Ano, středověk byl pestrý, barevný, inspirativní. Touto knížkou omalovánek, která čerpá inspiraci z pěti století vývoje evropského středověkého umění, se můžete přiblížit tomuto podivuhodnému světu. Je nám v mnohém blízký a v mnohém strašně vzdálený. Najdete v ní: vitráže, dlažby i dřevěné kružby; potréty Karla IV, Sv. Václava nebo Anny Lucemburské; Svatováclavskou korunu a středověké písmo; rytíře i husitské válečníky; nebo také Staroměstský orloj v Praze.


Vymalujte středověk

Omalovánky pro dospělé

Novinka!
Vymalujte středověk - obrázek není k dispozici

Ondřej Šefců

nakl.: Grada, 2016
160 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5752-4
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Středověký člověk nebyl primitiv, ani nežil v temných chýších. Mnoho lidí sice neumělo psát ani číst, ale informace měli. Překvapivě hodně a daleko cestovali, žili v souladu s přírodou a ročními obdobími, a s pevnou vírou v Boha. Měli strach z neznámého (jako my) a radovali se krásných věcí (jako my). A milovali barvy (jako my) a dovedně je využívali (možná dovedněji než my). Barvili klenby i sloupy, barvili skleněná okna, sukno na šaty, kůži na pouzdra, štíty, erby, prapory i trámy. Malovali fresky na zdi, deskové obrazy na oltáře, barvili sochy, kamenné římsy či dlaždice. Pro okruh zasvěcených vznikaly iluminované rukopisy, které dodnes září barvami. Ano, středověk byl pestrý, barevný, inspirativní. Touto knížkou omalovánek, která čerpá inspiraci z pěti století vývoje evropského středověkého umění, se můžete přiblížit tomuto podivuhodnému světu. Je nám v mnohém blízký a v mnohém strašně vzdálený. Najdete v ní: vitráže, dlažby i dřevěné kružby; potréty Karla IV, Sv. Václava nebo Anny Lucemburské; Svatováclavskou korunu a středověké písmo; rytíře i husitské válečníky; nebo také Staroměstský orloj v Praze.


Z deníku osamělého běžce 1 (2012)

Novinka!
Z deníku osamělého běžce 1 (2012)

František Ringo Čech

nakl.: Galen, 1. vyd., 2016
396 str., bar., váz., 200x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-236-7
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

Termín Deník osamělého běžce se poprvé objevil v měsíčníku Melodie zkraje osmdesátých let. Pod tímto názvem tam František Ringo Čech popisoval svoje postřehy z muzikantského života. Po třiceti letech se k názvu vrátil a na svých webových stránkách začal publikovat deníkové zápisky. Jejich první část mapuje celý rok 2012 a vychází v knižní podobě poprvé. Další svazek přinese pak deníky z let 2013 až 2015. Kniha není míněna jen jako zpráva o stavu Unie pro gardu. Je naopak adresována všem zájemcům o Mistrův život a dílo. Čtenář postupně a důvěrně poznává, na čem renesanční umělec pracuje, jaké problémy řeší, co jej trápí či naopak uvádí v nadšení. Ringovy deníkové zápisky jsou bohatou mozaikou vzpomínek, komentářů, ohlasů, úvah, obrazů, pochval i stížností na umělecký i politický svět, rodinu nevyjímaje. Před čtenářem defilují postavy hudebního, politického, výtvarného, televizního, divadelního i ryze soukromého života a díky Ringově upřímnosti čtenář rychle pochopí, zda jde o osobnosti obdivuhodné, významné, nebo naopak. Snad vás, jak autor sám v úvodu poznamenává, potěší vzpomínka na staré časy a dobré lidi. Píše i o šmejdech, ale dobrých lidí je díkybohu víc!


Základy ústní a čelistní chirurgie

Novinka!
Základy ústní a čelistní chirurgie

Jindřich Pazdera

nakl.: UP Olomouc, 4. rozš. Vyd., 2016
336 str., bar., váz., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-4915-9
cena:
 499,-

Čtenáři dostávají do rukou čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání učebnice, prezentující základy maxilofaciální chirurgie. Během devíti let, které uplynuly od prvního vydání knihy se změnily terapeutické postupy řady onemocnění, s nimiž se lékař – specialista v oblasti ústní a čelistní chirurgie ve své praxi setkává. Proto byly některé kapitoly přepracovány, rozšířeny nebo doplněny. Jedná se zejména o pasáže věnované problematice onkologických onemocnění, zánětů čelistních kostí a systémových onemocnění obličejového skeletu. Aktualizována a rozšířena byla také obrazová dokumentace, která by měla přispět k lepšímu pochopení některých složitějších chirurgických výkonů. Autor se snažil o maximální stručnost a přehlednost; kniha proto nemůže nahradit názorné demonstrace v rámci přednášek a seminářů. I nadále platí, že nezbytným předpokladem pro správné pochopení problematiky je dobrá znalost klinické a patologické anatomie a klinické farmakologie.


Zdravá záda bez bolesti

Jednoduché a nenáročné cviky pro správné posilování páteře

Novinka!
Zdravá záda bez bolesti

Nikolaj Galicin

nakl.: Eugenika, 1. české vyd., 2016
132 str., čb., brož., 180x115 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-8100-453-7
cena:
 188,-

Aby nám páteř bezbolestně, dlouho a správně fungovala, je nezbytné zpevňovat svalstvo, které ji podepírá, ale zároveň také správně uvolňovat celý opěrný systém těla. A právě toho lze dosáhnout pomocí cvičební metody, jež je představena v této knize. Výchozí pozicí pro všechny uvedené cviky je vždy leh. Nejde přitom pouze o klasický leh na zemi, neboť cvičenec zaujímá specifickou polohu, při níž dosahuje plného uvolnění svalstva. Postupně se však učí zapojovat všechny klouby a celou páteř, přičemž – přestože jsou zatěžovány jednotlivé svalové partie – tělo jako celek odpočívá. Tato cvičení lze provádět i při zdravotních problémech, jelikož se jedná o jemné, nenásilné a celkově velmi prospěšné speciální cviky.


Zhubni a nezblbni!

Super deník pro náctileté s recepty k sežrání

Novinka!
Zhubni a nezblbni!

Oldřiška Ciprová, Lenka Němcová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2016
128 str., bar., váz., 195x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-271-0098-9
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Kája Nováková je obyčejná puberťačka. Tedy ne úplně obyčejná. Je totiž trochu při těle, a teď, když se na těláku stal ten trapas a kluk s těma nejmodřejšíma očima si jí vůbec nevšímá, rozhodne se, že začne hubnout. Konec tlusté Káji! Teď bude štíhlá – a samozřejmě krásná – Karolína. Velmi vtipně popsané lapálie na cestě za vysněnou váhou jsou ozvláštněny zdravými recepty, které si každý zvládne uvařit sám bez dozoru rodičů. Pokud potřebujete zhubnout, dělejte to zdravě – knížka vám ukáže jak a zároveň vás příjemně pobaví.