Skripta > UK Praha

UK Praha

Analytické separační metody

Analytické separační metody

Galén, Karolinum, 1. vydání, dotisk, 2005

Tento učební text je určen především těm studentům navazujícího magisterského programu „Chemie v přírodních vědách", kteří se rozhodli specializovat v oboru "Analytická chemie". Může však být užitečný i pro posluchače dalších chemických oborů a dalších studijních programů Přírodovědecké fakulty UK (např. geologických, biologických a environ-mentálních), protože problematika separace látek má neobyčejně významnou úlohu prakticky ve všech přírodovědných oborech, v lékařství i v řadě technologií. Text je koncipován jako úvod pro toto široké pole výzkumu a aplikací a odpovídá osnově základní přednášky na počátku navazujícího magisterského studia analytické chemie. Předpokládáme, že čtenář má již z předchozího studia základní fyzikální a chemické znalosti a na ně navazujeme.
Tak jako ve všech vědních disciplínách, pokrok teorie a praxe separací látek je neobyčejně rychlý a objem konkrétních informací narůstá závratným tempem, což nezbytně vede k úzké specializaci pracovníků. Tento pokrok je však především technologický, zatímco fyzikálně-chemické základy separačních postupů se mění podstatně pomaleji. Hlavním cílem proto je ukázat právě tyto společné principy separací a naznačit cesty, jak je tvůrčím způsobem inteligentně využívat, specializovat se podle potřeby a přitom si zachovat dostatečný nadhled a schopnost komunikace s pracovníky jiných oborů, kteří separací využívají a pracují na řešení konkrétních problémů.
Charakter tohoto textu neumožňuje podrobnou diskusi jednotlivých skupin separací, ani neobsahuje odkazy na původní literaturu; na vhodných místech však odkazujeme na vybrané monografie a přehledové práce. Hlavní důraz je kladen na metody, které jsou v současné době teoreticky i prakticky nejvýznamnější, tedy na plynovou chromatografii, kolo-novou kapalinovou chromatografii, kapilární elektromigrační separace a spojení těchto metod s hmotnostní spektrometrií. Vzhledem k neobyčejnému významu chirálních separací, tedy dělení optických izomerů, je zařazena i kapitola uvádějící čtenáře do této náročné problematiky.

Z obsahu:
Předmluva
1. Úvod
2. Jednostupňové (a mnohastupňové) separační metody
3. Chromatografické a elektroforetické metody v plošném uspořádání
4. Kolonová chromatografie
5. Kapilární elektromigrační metody
6. Hmotnostní spektrometrie a její spojení s kolonovými separacemi
7. Chirální separace

Detail
kat. č.: 100272
ISBN-13: 80-246-0852-9
EAN: 9788024608525
jazyk: český
stran: 266
vazba: brožovaná
rozměry: 210x297 mm
barva: černobílá
Zboží již není v prodeji.