Angiologie 2010

Angiologie 2010

Pokroky v angiologii
Maxdorf, 1. vydání, 2010

Články obsažené ve sborníku představují podstatnou část přednáškového programu z Angiologického sympozia ve Valticích 2009 v písemné podobě a stejně jako v minulých letech přinášejí souhrnné informace týkající se tří tematických okruhů. První část příspěvků věnovaných prevenci tepenných onemocnění uspořádal prim. Spáčil a přizval k ní naše přední odborníky zabývající se rizikovými faktory aterosklerózy. Druhá část sdělení, seřazená doc. Karetovou, se týkala prevence žilních onemocnění a byla zaměřena především na žilní trombózu. Závěrečný blok příspěvků shromáždil dr. Chochola, který koordinoval část programu zabývající se akutními tepennými uzávěry, což je téma pro rozsáhlou interdisciplinární spolupráci.

Detail
kat. č.: 100355
ISBN-13: 978-80-7345-236-0
jazyk: český
stran: 84
vazba: brožovaná
rozměry: 195x280 mm
barva: barevná
Cena: 245,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: